Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Exit Etikkrådet?

- Kloke grep, mente VG, men ellers møter finansminister Siv Jensen (FrP) motbør fra mange hold etter at hun fredag foreslo å styrke oljefondsetikken ved bl.a. å legge ned det uavhengige Etikkrådet. Med skepsis fra både KrF og Venstre, så vel som opposisjonen, er det høyst usikkert om hun får flertall i Stortinget for nedleggelse. Jonas Gahr Støre (Ap) er imidlertid åpen for å se på mulighetene for å flytte beslutningsmyndighet ut av Finansdepartementet til Norges Bank.

Mandag 07. april 2014
Linker oppdatert: Onsdag 30. april 2014

Ill. t.v.: Faksimile fra NRK nyheter 04.04.14- Siv Jensen vil legge ned Etikkrådet, kunne Dagens Næringsliv (DN) fortelle på sine nettsider sent torsdag kveld forrige uke. Fredag la nemlig finansminister Siv Jensen (FrP) fram en melding til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013 og i en kronikk i DN samme dag skrev hun bl.a.:

"Ved at beslutninger om utelukkelse av enkeltselskaper ligger i departementet er det en fare for at de kan oppfattes som for eksempel en del av utenrikspolitikken. Det kan i så fall svekke fondets legitimitet både lokalt og internasjonalt. Et bredt flertall på Stortinget har uttalt at fondet ikke bør gå i en slik retning. Jeg mener det er viktig at beslutninger om utelukkelse tas på armlengdes avstand fra politiske myndigheter. Regjeringen støtter derfor Strategirådets anbefaling om at kriteriene for utelukkelse av selskaper innarbeides i mandatet til Norges Bank og at det operasjonelle ansvaret overføres fra departementet til banken. Det er viktig at Norges Bank får tilgang til tilsvarende ressurser og kompetanse som i dag ligger i Etikkrådet."

- Kloke grep, mente VG på lederplass dagen derpå, mens Aftenposten på søndag var avvisende til forslaget om å legge ned Etikkrådet:

"Det er et forslag vi ikke støtter og som neppe får flertall i Stortinget."

Og dét er også Dagsavisens konklusjon på lederplass i dag:

"Nå ønsker Siv Jensen å legge ned Etikkrådet og la Norges Bank selv ta seg av de etiske avveiningene. Slik bukken passer havresekken. Det som fremstilles som en styrking av åpenheten og etikken, ligner mistenkelig på en svekkelse. Det tror regjeringens samarbeidspartnere også, KrF og Venstre. De varsler motstand når forslaget skal opp til høring i Stortinget etter påske. Også Ap, SV og Sp er skeptiske, i likhet Harvard-professor Michael Ignatieff, som besøkte Venstres landsmøte i helgen." 

Så langt tyder mye på at Aftenposten og Dagsavisen får rett, for i tillegg til skepsis blant samarbeidspartnere og opposisjon på Stortinget har protestene mot regjeringens forslag om å legge ned det uavhengige Etikkrådet har vært massive - ikke minst fra norsk sivilsamfunn, så vel som tidligere og nåværende leder av Etikkrådet og sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken. Mork uttalte følgende til DN:

"Jeg er engstelig for at den nye ordningen med å legge Etikkrådet under Norges Bank, vil gjøre det etiske arbeidet altfor svakt."

- Et uavhengig etikkråd er selve gullstandarden

Etikkrådsleder Ola Mestad uttalte seg slik til DN i mars:

"Da Etikkrådet ble etablert var grunntanken at det skulle være uavhengig. Det er ingen andre fond i verden som har et så grundig etikkråd som i Norge. Og det er ingen andre som er mer geniale. Men hvis vi underlegges Norges Bank, blir vi som andre fond."

Og tidligere Etikkrådsleder Gro Nystuen er ikke mindre kritisk.

– Det er uheldig å legge kontrollorganet inn i den utøvende myndigheten, sa hun til NTB på lørdag og mente at:

"Forslaget vil vekke oppsikt internasjonalt, fordi den norske modellen med et uavhengig etikkråd er selve gullstandarden for hvordan dette skal gjøres."

Og Virginia Gomes i FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter hadde allerede uttalt seg kritisk til NTB:

"Jeg ser ingen grunn til å legge ned Etikkrådet. Det er Etikkrådet som vil sørge for oppmerksomhet omkring menneskerettsbrudd."

Norsk sivilsamfunn synes samstemte i oppfatningen om at en nedleggelse av Etikkrådet vil være å sette bukken til å passe havresekken, selv om statssekretær Paal Bjørnestad i Finansdepartementet avviste dette i Dagsnytt 18 på NRK radio på fredag:

"De etiske retningslinjene sier jo ikke at man skal veie mellom profitt og etikk. De sier at hvis selskaper bryter med de etiske retningslinjene, så skal man trekke seg ut av de selskapene og det ligger fast enten det er i Norges Bank eller i Etikkrådet."

- Etikkrådet må styrkes, ikke strykes!

- Jeg blir flau over å være norsk når verdens største statlig eide fond ikke bryr seg om etiske investeringer, sa Hanne Sofie Lindahl i Changemaker. Changemaker samlet seg til demonstrasjon mot nedleggelsen utenfor Stortinget sist fredag, der ett av kravene var:

"Etikkrådet må styrkes, ikke strykes."

Changemaker var ikke alene om å være urolig for Etrikkrådets framtid. Dag Hareide i Regnskogfondet uttalte seg slik:

"Vi er veldig bekymret over dette forslaget. Etikkrådet har fungert bra fordi det er helt uavhengig av de økonomiske interessene til Oljefondet. Rådets vurderinger av selskaper er kun basert på Oljefondets etiske retningslinjer. Norges Bank er derimot pålagt å arbeide for at fondet skal ha høyest mulig avkastning, og det vil selvfølgelig påvirke hva slags selskaper de vurderer for utestengelse."

Dette var også hovedbudskapet fra blant andre Andrew Preston i ForUM og Arild Hermstad i FIVH, så vel som Liv Tørres i Norsk Folkehjelp, som i en kronikk i DN på lørdag konkluderte slik:

"Hvis målet nå er å videreføre etiske prinsipper og samtidig sikre mer åpenhet er det bra. Men da må virkemidlene være noen andre enn de Jensen her foreslår. Da trengs riktignok mer kompetanse på etiske investeringer i Norges Bank, men også politiske føringer som gjør at forvaltere ikke bare blir målt på avkastning. Da trengs også et uavhengig etikkråd, bedre koordinering mellom Norges Bank, Etikkrådet og Finansdepartementet og ikke minst politikere som selv tør å ta de vanskelige politiske beslutningene som må til når beslutninger om uttrekk skal fattes."

- La Etikkrådet leve!

- Mer etikk, takk, sa "etikkrådets far", Øystein Djupedal (SV), til Aftenposten for snart fem år siden. I dag følger hans partifelle, SVs finanspolitiske talsmann Snorre Valen, opp i avisa Klassekampen med oppfordringen "La Etikkrådet leve!" (ikke på nett). Han konkluderer slik:

"Norge er gjennom oljefondet en av verdens største investorer. Det gir oss et stort ansvar. Vi er like mye ansvarlige for det vi velger å ikke gjøre, som det vi velger å gjøre. Et mer passivt oljefond, som ikke tar sitt etiske ansvar på alvor, er å legge bort vår moralske plikt til å bidra til menneskerettigheter og miljø. Og det er gammeldags og dårlig eierpolitikk. SV vil gjøre alt vi kan for å opprettholde etikkrådet."

Blant hans kolleger i Stortingets finanskomité synes det allerede å være et flertall som heller i samme retning, herunder regjeringens samarbeidspartier.

- Uklokt å legge ned etikkrådet, mener Hans Olav Syversen (KrF) i en uttalelse på KrFs nettsider og Venstreleder Trine Skei Grande varsler i Stavanger Aftenblad "kamp for å bevare etikkrådet".

..., men flytt beslutningsmyndigheten til Norges Bank?

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmann, Jonas Gahr Støre, sa til Dagsnytt 18 på fredag at han deler KrFs skepsis mot å legge ned Etikkrådet, men la til at han er åpen for å på spørsmålet om hvem som tar beslutningen om uttrekk. Dette begrunnet han slik:

"Det er ofte skapt bilde av at det er en politisk beslutning som ligger bak. Det er uheldig. Det forslaget om at beslutningen om uttrekk, basert på rådet og vurderingen, kan tas i Norges Bank er noe vi er åpen for å se på."

Om et slikt resultat vil falle i god jord i Stortinget og hos sivilsamfunnet gjenstår å se. Changemaker har tidligere, i rapporten "Etikk i oljefondet", foreslått at Etikkrådet i stedet bør "gis større grad av beslutningsmyndighet til uttrekk av investeringer som bryter med SPUs etiske retningslinjer" og i sin kommentar i DN på lørdag skriver Liv Tørres dette:

"Det har vært bred politisk enighet om at Oljefondet ikke skal være noe «instrument i utenrikspolitikken». Siv Jensen er bekymret for at dagens løsning - hvor avgjørelsen om utelukkelse av et selskap tas i Finansdepartementet basert på råd fra Etikkrådet - gir signaler om at nettopp dette er tilfelle. Det er riktig at Finansdepartementet i dagens praksis mange ganger må ta beslutninger på områder preget av kryssende interesser og skjønn, selv der Etikkrådet har vært krystallklart i sine anbefalinger. Men det er nå engang politikkens natur. Det å gjøre bankfolk til politikere kan umulig gjøre politikken bedre og kanskje gjør det også banktjenestene dårligere. Hvem skal være ansvarlige for den åpne debatten og i offentligheten overfor oss forsvare standpunkter om uttrekk eller eierskapspolitikk når beslutningene er fattet?"


Aktuelle lenker:

Kommentarer:

Rapporter fra sivilsamfunnet:

Tidligere saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • ‘Oljefondet kaster bort flaksen Norge har’, Vårt Land 28.04.14
  Kapoor leder tankesmien Re-Define i London, og er rådgiver ved Senter for systemisk risiko på London School of Economics. Nå påpeker han at det ikke er slik regjeringen sier i meldingen, at Oljefondet både har sikret høy avkastning på den norske pensjonsformuen og spredt investeringene på en måte som reduserer risikoen.
 • - Står med rak rygg, kommentar av Anne Kari Haug og Åshild Langved i Dagens Næringsliv 26.04.14
  Sentralbanksjef Øystein Olsen mener Formel 1-investeringen var klart innenfor mandatet til Oljefondet. Bankens representantskap er ikke like sikker og krever flere svar.
 • - Kan gjøre eierskapsarbeidet mer slagkraftig, Dagens Næringsliv 25.04.14
  Derfor støtter sentralbanksjef Øystein Olsen og oljefondsjef Yngve Slyngstad forslaget om å legge ned Etikkrådet.
 • Jensen gjør etikkrådet til et bøttekott, Stavanger Aftenblad 25.04.14
  Bellona frykter at oljefondets etikkråd blir et bøttekott i Norges Bank hvis Siv Jensen får det som hun vil.
 • Oljefondet i spill, kommentar av Roger Schjerva i Dagbladet 25.04.14
  I 2009 tydeliggjorde vi at uttrekk er «siste utvei» når andre virkemidler ikke kan nå fram. Dette har synliggjort at det er et potensial for å få til bedre samordning mellom Norges Bank med deres eierskapsutøvelse og Etikkrådet med deres uttrekksmekanisme. Dette var bakgrunnen for å sette ned strategiutvalget. Men løsningen utvalget foreslår er ikke god.
 • Jensens usynlige hånd, Kommentar av Ingrid Aas Borge i Vårt Land (verdidebatt) 24.04.14
  Det er naivt av finansminister Siv Jensen å tro at finansfolka i Norges Bank vil begynne å bry seg en døyt om etikk over natta.
 • Få oljefondet ut av oljen!, Sverre Skjauf (17) på Si;D i Aftenposten 22.04.14
  Det som kan bli Norges største bidrag til å redusere global oppvarming, er ukjent for de fleste.
 • Mot het debatt om oljefondet, Dagsavisen (NTB) 20.04.14
  Regjeringen får kritikk for svak satsing på miljø og etikk i sitt forslag til hvordan oljefondet bør styres. Fredag starter debatten i Stortinget.
 • Klimapolitisk mageplask, kronikk av Rasmus Hansson i Dagsavisen (nye meninger) 16.04.14
  Norge kunne satt fart i internasjonal klimapolitikk gjennom å investere Oljefondet i fornybar energi. Men istedenfor grønne nyheter har vi fått et klimapolitisk mageplask fra regjeringen.
 • Ansvar og samordning, debatt av Roger Schjerva i Dagens Næringsliv 14.04.14
  Regjeringens forslag om å flytte hele etikkarbeidet for Oljefondet til Norges Bank vil ha konsekvenser for åpenheten. Som de fleste sentralbanker har Norges Bank en mer lukket kultur enn andre institusjoner i samfunnet. Sentralbanken har en særskilt uavhengig stilling i lovverket. Også i framtiden vil vi oppleve kontroversielle investeringer. Noen tror kanskje at finansministeren og regjeringen nå kan dekke seg bak sentralbanksjefen når vanskelige saker oppstår. Det er naivt. Den norske offentligheten og Stortinget vil med en gang konfrontere finansministeren.
 • Forslag styrker etikkarbeidet, kommentar av Henrik Syse i Dagens Næringsliv 14.04.14
  Endringen i etikkrådsordningen kan føre til en reell styrking av etikkarbeidet i Statens Pensjonsfond Utland.
 • Etisk tilbaketog fra regjeringen, kronikk av Gro Nystuen på NRK ytring 12.04.14
  Regjeringen Solberg har rett i at en avvikling av dagens Etikkråd vil gjøre Oljefondet mer likt andre fond. Men den norske etikkforvaltningen har vært unik internasjonalt – og best nettopp fordi den har vært annerledes.
 • Oljefondets etikk; både råd og forvaltning, kommentar av Dag O. Hessen i Dagens Næringsliv 09.04.14
  Etikkrådet fungerer altså utmerket ut fra sitt mandat, og det framstår ikke som veldig etikkvennlig å legge ned det virkemiddelet som faktisk har fungert bra. Som flere har påpekt: If it ain’t broke, don’t fix it. Det som ikke har fungert så bra, og som formodentlig er noe av grunnen til at Strategirådet ble opprettet for å vurdere dagens praksis, er tidsforløpet fra innledende behandling i etikkrådet til vedtak om eventuelt uttrekk foreligger i Finansdepartementet.
 • Siv Jensens manglende etikk, kommentar av Snorre Valen i Dagsavisen 09.04.14
  Norge er gjennom oljefondet en av verdens største investorer. Det gir oss et stort ansvar. Vi er like mye ansvarlige for det vi velger å ikke gjøre, som det vi velger å gjøre. Et mer passivt oljefond, som ikke tar sitt etiske ansvar på alvor, er å legge bort vår moralske plikt til å bidra til menneskerettigheter og miljø. Og det er gammeldags og dårlig eierpolitikk. Vi vil gjøre alt vi kan for å opprettholde Etikkrådet.
 • Styrking er svekkelse, lederkommentar i Dagsavisen (nye meninger) 07.04.14
  Nå ønsker Siv Jensen å legge ned Etikkrådet og la Norges Bank selv ta seg av de etiske avveiningene. Slik bukken passer havresekken. Det som fremstilles som en styrking av åpenheten og etikken, ligner mistenkelig på en svekkelse. Det tror regjeringens samarbeidspartnere også, KrF og Venstre. De varsler motstand når forslaget skal opp til høring i Stortinget etter påske. Også Ap, SV og Sp er skeptiske, i likhet Harvard-professor Michael Ignatieff, som besøkte Venstres landsmøte i helgen.
 • La Etikkrådet leve", kommentar av Snorre Valen i Klassekampen 07.04.14 (ikke på nett)
  For ti år siden ble SVs kamp for et etisk råd for oljefondet kronet med seier. Siden da har etikkrådet vært offentlighetens vindu inn i hvordan oljefondet forvaltes, og om det forvaltes på en etisk riktig måte. Nå foreslår regjeringa og finansminister Siv Jensen å mure igjen dette vinduet – hun vil legge ned Etikkrådet. Forslaget kommer i forbindelse med framleggingen av den årlige meldingen om statens pensjonsfond, som altså omfatter oljefondet.
 • Venstre-leder varsler kamp for å beholde etikkrådet, Stavanger Aftenblad 06.04.14
  Venstre-leder Trine Skei Grande fikk nye argumenter for å beholde etikkrådet da Harvard-professor Michael Ignatieff besøkte landsmøtet.
 • Uavhengig etikkråd bør bestå, lederkommentar i Aftenposten 06.04.14 (ikke på nett)
  Fredag ble det klart at Regjeringen vil legge ned det uavhengige etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland (SPU), populært kalt oljefondet. Det er et forslag vi ikke støtter og som neppe får flertall i Stortinget.
 • Kloke grep, lederkommentar i VG 06.04.14
  Vi vil alltid kunne bli mistenkt for å drive utenrikspolitikk med Oljefondet. Regjeringens forslag reduserer den risikoen, og det gir antagelig mer kraft til etisk og ansvarlig forvaltning. Når man også er tydelig på at Norges Bank skal være åpne om sine vurderinger, finner vi hovedtrekkene i Stortingsmeldingen kloke.
 • Sparepenger med ren samvittighet, kommentar av Munir Jaber i Dagsavisen (nye meninger) 06.04.14
  La oss ta bekreftelsen fra FNs klimapanel på alvor og handle. Våre sparepenger ut fra olje og gassvirksomhet og inn i en mer fornybar fremtid. Vi fortjener, som generasjon, å motta vår pensjon med ren samvittighet.
 • - Forslaget vil vekke oppsikt internasjonalt, Dagens Næringsliv (NTB) 06.04.14
  Tidligere leder av oljefondets etikkråd, Gro Nystuen, er svært kritisk til at regjeringen vil legge ned rådet.
 • Skuffelse etter klimadobling, Dagsavisen 05.04.14
  WWF er skuffet selv om regjeringen dobler oljefondets investeringer i fornybar energi.
 • Risikospredning, kommentar av Bård Bjerkholt i Dagens Næringsliv 05.04.14
  Det finnes få faglige argumenter for å utelate olje- og gasselskaper fra Oljefondets ­portefølje.
 • Eksperter skal se på investeringer i kull, Aftenposten 05.04.14
  Siviløkonom Martin Skancke skal lede ekspertgruppen som skal vurdere Oljefondets investeringer i kullselskaper. Fem av seks medlemmer har tidligere jobbet nært fondet.
 • Slaget om Etikkrådet til Stortinget, Dagsavisen (NTB) 05.04.14
  Å la Norges Bank selv kontrollere oljefondet vil styrke etikkarbeidet, mener finansminister Siv Jensen. Men Venstre og KrF varsler kamp for oljefondets Etikkråd i Stortinget.
 • KrF vil ikke legge ned Etikkrådet, Aftenposten (NTB) 05.04.14
  Regjeringens samarbeidsparti Kristelig Folkeparti står fast på sin motstand mot å avvikle oljefondets etiske vaktbikkje, slik finansminister Siv Jensen (Frp) foreslår.
 • Sjeføkonom mener etikken i oljefondet blir svakere, Vårt Land (NTB) 05.04.14
  – Jeg er engstelig for at den nye ordningen med å legge Etikkrådet under Norges Bank, vil gjøre det etiske arbeidet altfor svakt, sier sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken til Dagens Næringsliv.
 • - Et tilbakeskritt for etisk forvaltning og åpenhet, Dagbladet (NTB) 05.04.14
  SV har lite til overs for finansminister Siv Jensens (Frp) forslag om å legge ned det uavhengige Etikkrådet, som kontrollerer oljefondets investeringer.
 • Støre: - Ser ikke et flertall i Stortinget, Dagens Næringsliv 05.04.14
  Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet er ikke overbevist av forslaget om å legge ned Etikkrådet. Støre ser ingen muligheter for at Stortinget stemmer for nedleggelsen.
 • Jensen, bukken og havresekken, kommentar av Liv Tørres i Dagens Næringsliv 05.04.14
  Vi kan ikke flytte diskusjonen om investeringer av vår pensjon inn i lukkede styrerom.
 • Protesterte mot nedleggelse av Etikkrådet, NRK nyheter 05.04.14
  Fredag formiddag samlet flere titalls mennesker seg utenfor Stortinget og protesterte mot forslaget til finansministeren om å legge ned Etikkrådet.
 • Etikkrådet må ut av oljefondet, NRK P2, Dagsnytt 18 04.04.14 
 • Slik kan Oljefondet bli enda bedre, kronikk av Espen Henriksen i Aftenposten 04.04.14
  Forvaltningen av den norske oljeformuen er under press. Og den kan bli bedre – ved å gjøre mer av det fondet allerede er verdensledende på.
 • Siv Jensen vil legge ned Etikkrådet, Dagens Næringsliv 04.04.14
  I en kronikk i fredagens utgave av Dagens Næringsliv skriver Jensen at hun vil legge ned Etikkrådet, som i dag anbefaler hvilke selskaper Oljefondet bør investere i.  Hun vil nå overføre ansvaret til Norges Bank.
 • Ansvarlig forvaltning, kronikk av Siv Jensen i Dagens Næringsliv 04.04.14
  I stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond utland, som vi legger frem i dag, legger vi opp til å styrke arbeidet med ansvarlige investeringer. Dagens deling av arbeidet mellom Finansdepartementet, Norges Bank og Etikkrådet er ikke optimal.
 • FN-ekspert advarer mot å vrake oljefondets voktere, Aftenposten (NTB) 04.04.14
  Det er en dårlig idé å legge ned rådet som kontrollerer oljefondets investeringer, mener Virginia Gomes fra FNs rettighetskomité.
 • Håper på grønt oljefond, Dagsavisen 04.04.14
  Konsekvensene for klimaet blir katastrofale hvis Oljefondet fortsetter å investere i kull, olje og gass.
 • Ein billion til klima, kommentar av Lars-Henrik Paarup Michelsen i Bergens Tidende 03.04.14
  Å vedta at oljefondet ikkje kan finansiere ein stor del av verdas fornybarprosjekt er både usolidarisk og risikabelt.
 • Statens Pensjonsfond -Utland bør investere i vindkraftparker og solcelleanlegg, kommentar av Ragnhild Elisabeth Waagaard i Dagsavisen (nye meninger) 03.04.14
  Regjeringen har varslet at Statens Pensjonsfond Utland skal investere mer i fornybar energi. WWFs råd er krystallklart: For klimaets skyld bør pengene ikke plasseres på børsen, men direkte i vindkraftparker og solcelleanlegg.
 • Butikk og etikk, lederkommentar i Dagens Næringsliv 29.03.14
  En moralsk forsvarlig forvaltning av oljeformuen bør ikke reduseres til et spørsmål om boikott av enkeltselskaper. Filosofiprofessor Andreas Føllesdal advarte i DN denne uken om at etikken i forvaltningen av oljepengene står på spill. 
 • Symbolpolitikk, debatt av Leif Osvold i Dagens Næringsliv 27.03.14
  Oljefondet skal antagelig selge seg ut av bedrifter som driver med kullkraft. Visstnok for miljøets skyld. Dette er symbolpolitikk. Disse aksjene blir jo straks kjøpt av andre investorer, og miljøgevinsten er null. 
 • Etikken står på spill, kommentar av Andreas Føllesdal i Dagens Næringsliv 27.03.14
  Oljefondets etikkråd bør ikke legges inn under Norges Bank. Der kan etikken bli underordnet avkastningen, og hemmelighold kan begrense ringvirkningene fra innsatsen.
 • KLP vurderer å kutte investeringer i fossilt brensel, Aftenposten (NTB) 27.03.14
  Kommunal Landspensjonskasse (KLP) vurderer om de skal trekke alle sine investerte 7,5 milliarder kroner ut av kull-, olje- og gasselskaper.
 • Jensen avviser forslag i BI-rapport, Aftenposten 26.03.14
  Finansministeren vil ikke at Oljefondet skal ha andre mål enn høy avkastning av pengene.
 • Bør oljefondet ut av kull?, kommentar av Kjell Roland i Dagsavisen (nye meninger) 26.03.14
  Oljefondet (SPU) er satt opp for å forvalte dagens overskudd fra oljevirksomheten slik at verdiene blir størst mulig for fremtidens generasjoner. Det pågår minst tre ulike debatter om forvaltningen av SPU. Et spørsmål er om SPU kan og bør brukes til å oppnå andre hensyn i politikken, altså som et virkemiddel for å fremme utbygging av fornybar energi eller økonomisk utvikling i fattige land.
 • Ta regningen nå, kommentar av Åsmund Sunde Valseth i Dagens Næringsliv 26.03.14
  Oljefondet kan nok brukes til gode formål, for eksempel i klimapolitikken, men hvis det gir lavere avkastning, bør regningen tas i dag, ikke av fremtidige generasjoner.
 • Kullforslag utløste SV-oppgjør med Stortinget, E24 (NTB) 21.03.14
  SVs Snorre Valen mener det ble drevet politisk skuespill av verste merke da Stortinget torsdag stemte ned forslaget om å trekke oljefondet ut av kull.
 • Logisk å droppe olje og kull, kommentar av Christa Clapp i Dagbladet 20.03.14
  Norge, med verdens største statlige investeringsfond, har nå muligheten til å vise verden logikken bak å trekke seg ut av fossile brensler.
 • Formueforvaltning og fossil energi, kronikk av Klaus Mohn på NRK ytring 20.03.14
  Regjeringa, KrF og Venstre har vedteke at eit ekspertutval skal vurdere nedsal av Oljefondet sine aksjar i fossilselskap. Det er klokt, for det er slett ikkje gjeve at eit nedsal er lurt.
 • Fossile sparepenger – oljefondet må trekkes ut av kullselskaper, kommentar av Astrid Huitfeldt i Dagsavisen (nye meninger) 20.03.14
  Våre fremtidige pensjoner er avhengig av prisutviklingen for fortidens energiløsning. Det er ikke bra for klimaet, og det er ikke bra for den langsiktige bærekraften til oljefondet. Aktiv eierskapspolitikk vil ikke få et kullgruveselskap til å slutte
 • Store forventninger til grønnere oljefond, VG (NTB) 14.03.14
  Regjeringen får skryt for beslutningen om å dreie oljefondets investeringer i mer miljøvennlig retning, men støttepartiet Venstre venter med applausen til alle detaljer er klare.
 • Bedre med dobbeltmoral, kommentar av Lars Haltbrekken i Nationen 05.03.14
  Hvis vi har tapt ti milliarder på å ikke gi flere lungekreft, er det verdt det. Spørsmålet er om det er hele regnestykket. For hva er livene vi har vært med på å spare gjennom å få flere til å stumpe røyken, verdt? Og hvis vi trekker oss ut av verdens kullselskap, deretter all fossil energi, hvilke kostnader sparer vi vel ikke verden for i form av reduserte skadevirkninger fra klimaendringene?
 • Bør trekke Oljefondet ut av kull, debatt av Eigil Knutsen i Bergens Tidende 03.03.14
  For å ha troverdighet i vårt globale klimaarbeid må vi ha en ambisiøs klimapolitikk her hjemme, samt et pensjonsfond vi kan stå inne for.
 • Kull-topp ber Oljefondet bli, Dagens Næringsliv 05.03.14
  Verdens fattige vil lide hvis Oljefondet trekker seg ut av kullselskaper som BHP Billiton, mener toppsjef Andrew Mackenzie.
 • Første og siste, lederkommentar i Dagens Næringsliv 04.03.14
  Det er godt mulig at både vidtgående konfidensialitetsavtaler og eierskap via stråselskaper i skatteparadis er vanlig praksis i den delen av finansmarkedet der utvalgte investorer får innpass i forkant av børsnoteringer. Desto viktigere er det at politikerne setter foten ned for flere investeringer av denne typen. Det får heller være at fondet går glipp av en likviditetspremie. Det er til å leve med. Flere investeringer à la Formel 1 er ikke det. Oljefondets første skritt ut i gråmarkedet bør bli det siste.
 • Én av tre sier nei til kull, Dagsavisen 03.03.14
  Nær dobbelt så mange som sier nei, sier ja til at at oljefondet skal trekke ut sine investeringer i kull. Venstre og KrF har ikke oppnådd noe i forhandling med regjeringen, mener Miljøpartiet De Grønne.
 • Forbilledlig forvaltning, lederkommentar i VG 02.03.14
   Arbeiderpartiet ønsker at fondet skal selge seg helt ut av kullselskaper, SV vil ha oljefondet helt ut av fossil energi. De borgerlige er blitt enige om å nedsette en ekspertgruppe som skal vurdere å avvikle fondets investeringer i olje-, gass- og kullselskaper. Jo mer man ønsker å detaljstyre fondet, jo mindre avkastning og fremtidig størrelse på fondet. Hva blir det neste en politiker ser for seg at fondet ikke skal kunne investere i?
 • Regnskogfondet: – Vi ser ingen tegn til bedring, NRK nyheter 01.03.14
  - Oljefondet investerer 130 milliarder kroner i flere titalls selskaper som ødelegger eller truer regnskogen. Det viser tall fra Regnskogfondet, som mener Norges Bank har for lite kunnskap om selskapene som setter fotavtrykk i naturen.   
 • Oljefondet kaster ut kullselskaper, NRK nyheter 01.03.14
  Oljefondet solgte seg i 2013 ut av 27 selskaper som driver med utvinning av kull og gull, fordi fondet ikke ser på forretningsmodellen som bærekraftig. – Våre tall viser tvert imot at Oljefondet har kjøpt seg opp i mange kullselskaper, sier Fremtiden i våre hender.
 • Støre ber KrF og Venstre stemme ja to ganger, E24 (VG) 01.03.14
  Aps finanspolitiske talsmann, Jonas Gahr Støre kritiserer kull-kompromisset mellom sentrum og Solberg-regjeringen.
 • Sverting med kull, lederkommentar i Dagens Næringsliv 01.03.14
   Mens Ap står igjen med et hektisk og nyfrelst demonstrasjonsforslag, har Venstre og KrF fått gjennomslag for en utredning som om et år kan gi et godt grunnlag for de beslutningene som skal tas. Den tiden er det verdt å ta. Av hensyn både til klimapolitikken og oljefondet.
 • Oljefondsjefen advarer mot å gå ut av fossile investeringer, VG nett 01.03.14
  Oljefond-sjef Yngve Slyngstad og Norges Bank-sjef Øystein Olsen sier det vil få store konsekvenser hvis stortingsflertallet vil avskjære dem fra å investere i fossil brensel.
 • Venstre og KrF leker bare klimapolitikk, kommentar av Hallvard Surlien i Bergens Tidende 01.03.14
  De millioner av verdens fattige som rammes av klimaendringene blir neppe imponert over bortforklaringene til Venstre og KrF.
 • Nei, Grønn Ungdom, vi leker ikke miljøpolitikk, debatt av Emil Erstad og Tord Hustveit i Bergens Tidende 01.03.14
  KrF og Venstre har inngått en historisk avtale med regjeringen om å la et uavhengig utvalg gjennomgå konsekvensene av å selge oljefondet ut av kull, olje og gass. Det er ingen overraskelse at Arbeiderpartiet er misfornøyde med at vi går lengre i klimapolitikken en de ønsker, men vi er overasket over at også Grønn Ungdom er mot forslaget.
 • De borgerlige vil utrede mer enn nei til kull, Aftenposten 28.02.14
  En uavhengig ekspertgruppe skal vurdere å avvikle oljefondets investeringer i olje-, gass- og kullselskaper. Utredningen skal være ferdig neste år.
 • Heftig miljøkamp på Stortinget om oljefondets kull-investeringer, VG (NTB) 27.02.14
  Det er drama i Stortinget i dag - om oljefondet skal kutte investeringer i kull. Venstre og KrF er på gli mot et nei.
 • Australiere vil ha Oljefondet ut av kullselskap, Dagens Næringsliv (NTB) 22.02.14
  Den norske regjeringen har mottatt et protestskriv fra 26 organisasjoner i Australia som krever at Oljefondet trekker seg ut av selskapet bak et omstridt gruveprosjekt.
 • Norge kan endre verden, kommentar av Nina Jensen i Ny Tid 22.02.14
  I kampen kom klimaendringene er det ingen som sitter på et mektigere våpen enn Norge: Statens pensjonsfond utland (SPU). Det å vri investeringene mot fornybar energi, er smart for så vel økonomien som klimaet.
 • Mistet troen på olje, kommentar av Tom Staavi i VG 22.02.14
  Miljøorganisasjonene har nådd gjennom til kapitalistene. Investorene vender oljevirksomhet ryggen.
 • Oljefondets etiske mandat, kronikk av Dag O. Hessen i Dagbladet 01.02.14
  Tiden er moden for å tenke nytt om forvaltningen av et stadig større og mektigere Pensjonsfond.
 • Kull blir klimatest, Ny Tid 31.01.14
  Aps forslag om å trekke Oljefondet ut av kull har tent håp i miljøbevegelsen: Stortingets største parti kan skape nytt grønt flertall på Stortinget. Grønne partier åpner for samarbeid. Men oljelobbyen kan slå tilbake, mener Cicero-forsker.
 • Kullkasting av aksjer, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 29.01.14 (ikke på nett)
  Finansminister Siv Jensen (Frp) kan ha lagt ut på en politisk kullseilas. Hun avviser ganske bastant å stille nye klimakrav til oljefondets investeringer. Men på Stortinget kan det bli flertall for å tvinge kravene igjennom.
 • Regjeringen under press om kull, E24 (NTB) 29.01.14
  Finansminister Siv Jensen (Frp) kan bli tvunget til å trekke oljefondets investeringer ut av kull. Men hvilke aksjer som eventuelt skal selges, er i det blå.
 • Ap vil tvinge Siv til kullkutt, Vårt Land 28.01.14
  Finansministeren har sagt at hun ikke vil trekke Oljefondet ut og inn av «ditt og datt». Hun kan få stortingsflertallet imot seg når det gjelder kull.
 • Ap kan få flertall for å trekke oljefondet ut av kull, Dagens Næringsliv (NTB) 28.01.14
  Stortingets finanskomité holder tirsdag høring om et forslag fra Arbeiderpartiet om å utrede å trekke Statens pensjonsfond utland – populært kalt oljefondet – ut av kullselskaper.
 • Oljefondet ut av kull, kommentar av Arild Hermstad i Dagsavisen (nye meninger) 28.01.14
  I dag foregår det en høring i Stortinget. Saken som behandles er blant årets viktigste på klimaområdet: Arbeiderpartiet har fremmet et forslag om at Oljefondet skal trekke seg ut av kullindustrien. Saken kan få flertall i Stortinget. SV, Senterpartiet, MDG, Venstre og KrF har signalisert støtte. Det beste vil være om vi også fikk med Høyre og Frp i et bredt forlik. Slik kan vi sikre en langsiktig forpliktelse mot investeringer i kull.
 • Eit oljefond for verda, kronikk av Emil Andre Erstad på NRK ytring 27.01.14
  Tør vi forvente at Siv Jensen blir den finansministeren som lar etikken, klimaet og verdas fattige vere dei fremste omsyna til Oljefondet? I så fall vil Frp-aren gå inn i historiebøkene som ein reformator større enn nokon av sine forgjengarar.
 • Du tuller ikke med folks pensjoner, Dagens Næringsliv 25.01.14 (ikke på nett)
  I april skal Jensen legge frem forvaltningsmeldingen for Statens Pensjonsfond utland, Oljefondet, for Stortinget. Her skal hun legge rammebetingelsene og gi de brede investeringsmandatene til oljefondets sjef Yngve Slyngstad. - Er ikke klimatruselen stor nok til å ta alle virkemidler i bruk, inkludert Oljefondet? - Det er nå en gang sånn at miljøpolitikk er noe verden må bli enige om på den politiske arenaen. Det primære målet for oljefondet er ikke å drive hverken miljøpolitikk, utenrikspolitikk eller bistand.
 • Jensen avviser å trekke oljefondet ut av kull, E24 (NTB) 16.01.14
  Finansminister Siv Jensen (Frp) slår fast at oljefondet ikke skal brukes som klimatiltak. Hun går langt i å avvise å trekke norske investeringer ut av kull.
 • Kullsvarte norske sparefond, kronikk av Arild Hermstad på NRK ytring 13.01.14
  I en rykende fersk rapport undersøker Framtiden i våre hender hvordan norske banker og fondsforvaltere plasserer nordmenns sparepenger. Storebrand er den aktøren som har gått lengst i å flagge sin klimaprofil og har utvilsomt gått foran ved å vedta utestengelse av totalt 19 selskaper som er investert i kull og oljesand.
 • Stoltenberg fastholder Aps nei til kull, Aftenposten (NTB) 10.01.14
  Jens Stoltenberg fastholder at det er riktig å trekke oljefondets investeringer ut av kull. Han avviser kritikken fra sin nære venn og tidligere statssekretær Tom Therkildsen.
 • Høyre mener Ap er inkonsekvent om kull, Dagens Næringsliv 07.01.14
  Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre vil at oljefondet skal trekke seg ut av internasjonal kullindustri, men mener staten fortsatt kan utvinne kull på Svalbard. Inkonsekvent, mener Høyre.
 • Vil ha Oljefondet ut av kullindustrien, NRK nyheter 05.01.14
  Oljefondet bryter målene for utslipp, ved å kjøpe seg kraftig opp i verdens største olje- og kullselskaper. Det mener Framtiden i våre hender. Organisasjonen krever at fondet trekker seg ut av alle selskaper som driver med kullproduksjon.
 • Ber Oljefondet trekke seg ut, NRK nyheter 05.01.14
  Både Kristelig Folkeparti, Venstre, Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet de grønne vil ha en ny vurdering av Oljefondets investeringer i internasjonal kullindustri.
 • Ap, KrF og V vil trekke oljefondet ut av kull, Nationen (NTB) 05.01.14
  Regjeringens to støttepartier KrF og Venstre vil at oljefondet avvikler sine investeringer i internasjonale kullselskaper. Også Arbeiderpartiet er kommet til at Norge ikke bør investere i kull.
 • Farvel til Stoltenberg-modellen, kronikk av Anders Bjertnes i Aftenposten 28.12.13
  Skal Norge ta lederskap i arbeidet med en ny klimaavtale, må mye av Oljefondet brukes på klimariktig energiomstilling.
 • – Viser Norge som en kynisk og grådig nasjon, NRK nyheter 23.11.13
  Bellona-leder Frederic Hauge synes det er flaut at Oljefondet har investert i rundt halvparten av historiens 90 største «klimaverstinger». Naturvernforbundet krever at Norge trekker seg ut av selskapene.
 • Oljefondets etikk er svekket, kronikk av Jon Peder Egenæs m.fl. i Aftenposten 11.11.13
  Vil Siv Jensen leve opp til egne uttalelser, og sikre at det ikke investeres i selskaper som bryter menneskerettighetene eller ødelegger miljøet?
 • - Komplisert å trekke seg ut av kull, Dagens Næringsliv 06.11.13
  Erna Solberg skal overgå de rødgrønne på klima, men vet ikke hvordan ennå.
 • Oljefondet og karbonbobla, kommentar av Truls Gulowsen i Dagsavisen (nye meninger) 01.11.13
  Vi kan ikke gamble pensjonspengene våre på at den globale klimapolitikken mislykkes. AS Norge er allerede overeksponert i fossil risiko på alle tenkelige måter. Derfor er det på høy tid å flytte oljefondets fossilinvesteringer til fornybarfeltet
 • Er vi i ferd med å våkne? kronikk av Christine Meisingset på NRK ytring 19.09.13
  Hvor blir det av Oljefondets retningslinjer for bærekraft? Nå må Finansdepartementet og Norges Bank komme med en tydelig bærekraftstrategi. Det kan de lære av oss i Storebrand.

Søk:

Avansert søk

Kommentarer fra sivilsamfunnet:


"Norge går 10 år tilbake i tid når Jensen kommer med et tydelig «morna, etikk» ved å legge ned Etikkrådet."

Hanne Sofie Lindahl i Changemaker

"Siv Jensen sier at utelukkelse er ment å være siste utvei etter at selskapets vilje og evne til å forbedre seg er testet ut. Dermed risikerer vi at brudd på de etiske retningslinjene, som grove brudd på menneskerettighetene, ikke er grunnlag for utelukkelse i seg selv. Ved grove brudd på menneskerettigheter så er det ikke Norges oppgave å føre dialog med selskapene, men å si tydelig i fra at dette skal vi ikke ha i vårt investeringsunivers."

Arild Hermstad i Framtiden i våre hender (FIVH)

"Vi er veldig bekymret over dette forslaget. Etikkrådet har fungert bra fordi det er helt uavhengig av de økonomiske interessene til Oljefondet. Rådets vurderinger av selskaper er kun basert på Oljefondets etiske retningslinjer. Norges Bank er derimot pålagt å arbeide for at fondet skal ha høyest mulig avkastning, og det vil selvfølgelig påvirke hva slags selskaper de vurderer for utestengelse."

Dag Hareide i Regnskogfondet

Det er viktig at beslutningen om utelukkelse fra fondet baseres på objektive kriterier, og at slike forhold vurderes av et uavhengig organ som ikke er underlagt politiske eller økonomiske hensyn. Så lenge at Norges bank primære oppgave er å oppnå høyest mulig avkastning, er dette å la bukken passe havresekken. De samme menneskene som har ansvar for å tjene penger skal i så fall også passe på etikken. Mon tro hva de velger å gå for i tvilstilfeller?

Andrew Preston i Forum for utvikling og miljø (ForUM)

"Forslaget fra finansministeren gir et uheldig signal. Det er helt tydelig at vi er uenige i vektleggingen av etikk når oljepengene våre skal forvaltes."

Svein Arne Lindø i Kirkerådet og Helga Haugland Byfuglien, preses i Bispemøtet (kirken.no)

"Regjeringen foreslår at Etikkrådet legges ned og at Norges Bank får ansvar for å håndtere spørsmålet om utelukkelse av selskaper. Det kan være fornuftig å samle mer av makten hos Norges Bank, men det forutsetter at det finnes et system for kontroll og «motmakt» som har ressurser og kraft til å kikke Oljefondet i kortene på en ordentlig måte. Siv Jensen sier at man vil sette ned et ekspertutvalg, men skal dette ha noen mening, må det være ordentlig avstand til maktsirklene rundt Finansdepartementet og Norges Bank."

Anders Bjartnes i Norsk Klimastiftelse

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.