Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Energi og klima for fattige og rike

- Olje er gårsdagens brennstoff, mener The Economist og denne uka kunne FIVH og Kirkens Nødhjelp med en fersk rapport fra SSB slå fast at norsk olje ikke er svaret på energimangelen i utviklingsland. Hvorfor skal da Norge fortsette å pumpe olje? Fordi det gjør oss rike, svarer Kjetil B. Alstadheim. Klimaforsker James Hansen mener det er galskap og investor Jens Ulltveit-Moe advarer norske myndigheter mot klimakrise og skyhøy oljerisiko. Valget er ditt!

Torsdag 22. august 2013
Linker oppdatert: Tirsdag 03. september 2013

For noen år tilbake lanserte Norge et internasjonalt energi- og klimainitiativ, som statsminister Jens Stoltenberg (Ap) begrunnet slik:

"Å gi alle mennesker i verden tilgang til bærekraftig energi er en av de største utfordringene i vår tid. Dette er ikke mulig uten private investeringer. Norge har selskaper med erfaringer og kunnskap til å spille en viktig rolle."

Her hjemme ble initiativet tatt vel i mot av blant andre LO og WWF, som den gang ble ledet av Rasmus Hansson. Idag er han profilert talsperson for Miljøpartiet De Grønne (MDG). Som regjeringen selv erkjenner i "Rapport om samstemt politikk 2012" omfatter norsk satsing på energi i utviklingsland mange dilemma og utfordringer, men på Norfunds sommerkonferanse i Oslo denne uka fremmet Norfund, sammen med Kirkens Nødhjelp (KN) og ZERO, et initiativ overfor partilederne for økt satsing på fornybar energi. Kjell Roland i Norfund kommenterer det slik overfor Bistandsaktuelt:

"Det er unikt at så ulike organisasjoner som Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero går sammen om et slikt initiativ. Vi bryter ned barriere mellom ulike aktører i kampen mot fattigdom."

Det har imidlertid blitt reagert sterkt når hensynet til verdens fattige har blitt brukt som argument for norske olje og gass, slik blant annet olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) gjorde overfor VG i april i år:

"Verden trenger energi for å få bukt med fattigdomsproblemene, og energien må skaffes mest mulig effektivt og miljøvennlig. Norsk olje- og gass er en del av løsningen."

FIVH og KN ba forskere ved Statistisk sentralbyrå (SSB) se nærmere på dette. Denne uka kunne de presentere rapporten "Norsk olje- og gassproduksjon: Effekter på globale CO2-utslipp og energisituasjonen i lavinntekstsland" fra SSB og konkluderte slik i et innnlegg på NRK ytring:

"Tiden er overmoden for å avlive myten om at norsk oljeproduksjon bekjemper fattigdom. Norsk olje er ikke svaret på energimangelen i utviklingsland."

- En enorm norsk egotripp, sier utviklingsminister Heikki Holmås (SV) i en kommentar til Stavanger Aftenblad og utdyper det slik:

"De fattige landene trenger ikke norsk oljeproduksjon for å overleve. Dersom vi vil hjelpe de aller fattigste må vi investere i fornybar energi og bremse utvinningen av norsk olje og gass."

Olje- og energiminister Ole Borten Moe står imidlertid på sitt. Han "fnyser av SSB-rapporten" og kommenterer den slik:

"Dette resonnementet er sammenlignbart med at vi hadde fått en sunnere verdensbefolkning dersom vi hadde produsert mindre mat i Norge."

Olje - gårsdagens energi

- Klimakrisen truer alt som er oppnådd, kunne Bistandsaktuelt melde tidligere i år, men henvisning til nye advarsler fra Det internasjonale energibyrået (IEA) og Verdensbanken. Denne uka kunne Aftenposten oppsummere hovedfunnene i et utkast til neste rapport fra FNs klimapanel slik:

"Oppvarmingen dette århundret blir muligens ikke så stor som FNs klimapanel har fryktet tidligere. Men konsekvensene av selv en moderat oppvarming ser ut til å kunne bli verre enn forskerne før har ment."

Oljen (og fossile brennstoff generelt) har hatt enorm betydning for den økonomiske veksten og utviklingen i verden de siste hundre årene og på Olje- og energidepartementets nettsider oppsummeres oljens betydning for Norge slik:

"Petroleumsvirksomheten har hatt mye å si for den økonomiske veksten i Norge, og for finansieringen av det norske velferdssamfunnet."

Nå vet vi at det er to avgjørende "skjær i sjøen" som gjør at dette ikke kan fortsette: oljen har ført til menneskeskapte klimaendringer som truer utviklingen i verden og oljen vil ta slutt om ikke alt for lenge.

- Gårsdagens brennstoff, var nylig The Economists karakteristikk av fossile brennstoff. Da FIVH fant at Norge gjennom Oljefondet hadde investert i nesten samtlige av verdens største olje-, kull- og gasselskap kommenterte FIVHs Arild Hermstad det slik:

"Dette er som å investere i skrivemaskiner like før PC-en kom."

- Jeg mener Oljefondet må selge alle karbontunge aksjer, skriver også Sony Kapoor, som i debatt med statssekretær Hilde Singsaas (Ap) i Aftenposten i dag begrunner det slik:

"Mitt viktigste poeng er at fondet må foreta store grønne investeringer. Disse investeringene vil øke i pris og lønnsomhet når det blir satt i verk tiltak for å håndtere klimaendringene og redusere risikoen for at Oljefondets sluttverdi blir mye mindre enn det vi venter i dag."

- Vi gjør det fordi det gjør oss rike

SV-leder Audun Lysbakken var godt fornøyd etter at partiene på Stortinget (unntatt FrP) sist sommer klarte å samle seg om et klimaforlik:

"Klimaforliket er SVs nye barnehageforlik. Det sikrer at miljøpolitikken i fremtiden får et klart SV-stempel uavhengig av hvem som styrer."

Kanskje tok han litt hardt i? Under Arendalsuka nylig inviterte Miljøverndepartementet til konferansen "Norge og veien mot  lavutslippssamfunnet", med mange prominente gjester. Én av dem var klimaforsker James Hansen, som etter debatt med miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) uttalte seg slik:

"Norges miljøvernminister presenterer miljøpolitikk som virker skreddersydd til petroleumsbransjen."

Kritikere antyder at det egentlig er nettopp dét som også ble lagt til grunn i regjeringens perspektivmelding, som ble lagt fram tidligere i år. Terje Osmundsen i Scatec Solar kommenterte meldingen slik:

"Det er vanskelig å spekulere i årsaken, men inntrykket som etterlates er at økonomene i Finansdepartementet innerst inne ikke har det minste mot at de resultatløse forhandlingene om en global klimaavtale skurer videre helt til Norge har hentet sin siste olje."

Og kanskje er det ikke så vanskelig å spekulere i årsaken? Mange er bekymret for Norges framtid uten olje og Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv kommenterer SSB-rapporten til FIVH og Kirkens Nødhjelp slik:

"Kanskje det er like greit å innrømme det først som sist. Norge selger ikke olje av hensyn til klodens klima eller verdens fattige. Vi gjør det fordi det gjør oss rike."

- Dette er galskap, mener James Hansen og fikk nylig følge av investor Jens Ulltveit-Moe, som i et intervju med Finansavisen advarte norske myndigheter mot klimakrisen og skyhøy oljerisiko:

"Utslippene bare fortsetter å øke, og vi kommer langt over 2-graders målet. Vi er på vei mot 6-graders scenarioet. Jeg må si jeg er svært skuffet over hva som skjer internasjonalt. Vi har et ansvar ovenfor våre kommende generasjoner."

Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse mener at Ulltveit-Moes advarsler bør få konsekvenser for Ap, Høyre og Frp i valgkampen - og det kan sikkert alliansen Klimavalg 2013 slutte seg til.

Klimavalg 2013: Hev stemmen!

Miljøpartiene på Stortinget, SV, KrF og Venstre, scoret i juni best på FIVHs vurdering av partienes klimapolitikk og nylig scoret de også best på Kirkens Nødhjelps rangering av stortingspartiene utviklingspolitikk.

Dagsavisen kommenterte dette slik på lederplass idag:

"Klimaspørsmålet er vår tids største politiske utfordring. Men i den norske valgkampen er spørsmålet for det meste overlatt til de minste partiene. Det er et stort paradoks."

Aftenposten-lesere har stemt over de viktigste valgkamp-sakene og Adtenposten kunne i går fortelle om resultatet: 

"Norge etter oljen, klimaendringer og asylpolitikk engasjerer."

Opinionsmålinger antyder likevel at miljøpartiene på Stortinget kan falle under sperregrensen og bli "utradert" ved stortingsvalget i september. I stedet har Miljøpartiet De Grønne (MDG) fått økt oppslutning på målingene, såvel som honnør for å ha bidratt til å sette klima på dagsorden i valgkampen. Helt uproblematisk er det ikke.

- De grønne spiser de grønne, skrev Ingrid Skjøtskift i Adresseavisa for et par uker siden og utdypet det slik:

"Splittelse blant de profilerte miljøpartiene kan føre til at de alle taper. Kampen om miljøstemmene blir tøff."

Og dét har debatten om MDG den siste uka vist (se oversikt over medieklipp og -debatt nederst på siden), men til helga setter alliansen Klimavalg 2013 inn støtet med klimamarkeringer over hele landet. Om dét vil bidra til å øke oppslutningen om miljøpartiene gjenstår å se, men oppfordringen fra Norsk Klimanettverk er er klar:

"Hev stemmen i gatene over hele landet 24. august – og la 9. september 2013 bli dagen da klimastemmene for alvor gjør sitt inntog i norsk politikk."

I følge KN vil dét også være bra for utviklingen i de fattige landene og dermed kanskje kunne bidra til energi og klima for både fattige og rike i en verden med mindre forskjeller enn i dag? 


Aktuelle lenker:

Andre relevante saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • - Vi må endre livsstilen, Dagsavisen 02.09.13
  Tidligere presidentkandidat i Frankrike og politiker Eva Joly går hardt ut mot måten vi forvalter miljøet og klimaet.
 • Landet uten bærekraft, kronikk av Bjørn Stærk i Aftenposten 02.09.13
  Oljeavhengigheten plasserer oss på kollisjonskurs med den viktigste negative trenden på globalt nivå: Klimaendringene. Vi tjener så mye på å bidra til problemet at vi ikke har råd til å la være. Ingen av de store partiene tar dette alvorlig.
 • Bremser ikke oljefesten, Klassekampen 02.09.13
  Toppkandidatene til Ap, Høyre og Frp sier blankt nei til å la norsk olje bli liggende under havet, viser ny undersøkelse. De tre store ligger an til å få sikre seg tre av fire stortingsmandater etter valget.
 • Grønn nostalgi, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 31.08.13
  Hvis vi må tilbake til 1980 for å berge klimaet, har klimaet dessverre tapt.
 • De Grønne vil stanse CO2-fangstprogrammet, Nationen 30.08.13
  Miljøpartiet De Grønnes talskvinne Hanna E. Marcussen mener det norske fangstprogrammet for CO2 er dyrt, klønete og resultatløst. Partiet vil legge ned hele programmet og satse på andre løsninger.
 • Realisme og utopi i valgkampen, kronikk av Stig Larssæther på NRK ytring 30.08.13
  I stedet for å angripe MDG, burde stortingspartiene og Bellona forklare hvordan de mener kloden kan bære 11 milliarder mennesker.
 • Haltbrekken frykter oljesvart storting, Nationen (NTB) 30.08.13
  Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken gleder seg over mer miljødebatt i valgkampen, men frykter det han kaller et oljesvart storting etter valget.
 • Tid for grønn politikk, kronikk av Carlo Aal, Sigbjørn Grønås, Audun Hjertager, Thomas Hylland-Eriksen, Linda Innbjør, Ove D. Jacobsen, Andrew Kroglund, Gubnar Kvåle, Ingvild Fossgård-Sandøy og Per Hjalmar Svae i Dagsavisen (nye meninger) 30.08.13
  Vi mangler partier på Stortinget som tar fakta på alvor og som er kritiske til forestillingen om evig økonomisk vekst.
 • Fullt kaos om vindkraft i Miljøpartiet De Grønne, ABC nyheter 30.08.13
  Tirsdag gikk Miljøpartiet De Grønne knallhardt ut mot de store vindkraftprosjektene på Fosen. Nå blir partiets nasjonale talsmann overkjørt i saken.
 • Hvem skal bruke norsk kraft?, kommentar av Steinar Mediaas på NRK ytring 30.08.13
  Noen få entusiaster tror fortsatt at Europas grønne batteri skal ligge i Norge. Sannsynligheten er større for at Norge blir et nødaggregat.
 • Vidunderlege 1989, Essay av Gudmund Skjeldal i Morgenbladet 30.08.13
  Vi må tilbake dit vi enno hadde tak på oljeutvinninga, og ein lysande idé om å vera eit føregangsland i reduksjonar av klimaforstyrrande gassar.
 • Valget står mellom mat og olje, kommentar av Tina Andresen Vågenes i Bergens Tidende 30.08.13
  Når nordmenn går til valgurnene den 9. september, er det mer enn skolepolitikk og skattenivåer man bør tenke på. Klimaendringene er vår tids største utfordring, og det er på tide med politikere som handler. En av de store symbolsakene i norsk klimapolitikk er oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja.
 • Vindenes herre, kommentar av Drude Beer i Nationen 30.08.13
  Superkapitalisten Jens Ulltveit-Moe har lenge satset, og tapt, milliarder på fornybar energi. Han gir seg ikke. I en kronikk i Dagens Næringsliv denne uka gjentok han sitt credo: «Fra olje til vann og vind». Selvfølgelig snakker han for sin syke mor, og sine hittil feilslåtte investeringer. Men en slugger som Ulltveit-Moe vet hva han gjør. Han har en plan. Det har olje- og energiminister Ola Borten Moe også. Han setter naturen i arbeid. For ham er utbygging av ny fornybar energi en del av jobben. Ute i verden er det mange, både politikere og investorer, som nå gjør det samme.
 • Hanna Marcussen - Ønsker en rask nedtrapping av petroleumsnæringen, Dagens Næringsliv 29.08.13
  Norge har ikke behov for oljepengene, hevder Miljøpartiet De Grønne. - I dag blir jo bare en liten del av disse inntektene brukt, sier partiets talskvinne.
 • Tilbake til fremtiden, debatt av Nikolai Astrup i Aftenposten 29.08.13
  Norsk oljeutvinning er halvert siden 2000, uten at verden er blitt grønnere av den grunn. Det er fremveksten av konkurransedyktige alternativer som vil bety noe for etterspørselen etter olje globalt.
 • Som man reder, lekker man, debatt av Guttorm Grundt i Dagsavisen (nye meninger) 29.08.13
  Når Ap også åpner for konsekvensutredninger om oljeboring i kjerneområdet til en av verdens største naturlige fiskeressurser, er grensen nådd for mange av oss. Statoils sterke engasjement i et av verdens mest forurensende oljeutvinningsprosjekter, tjæresandfeltet på urfolkelig grunn i Canada, bryter også med den etiske standard mange forventer av en sosialdemokratisk dominert regjering.
 • Fra olje til vann og vind, kommentar av Jens Ulltveit-Moe i Dagens Næringsliv 29.08.13
  Norge bør ha mot til å satse på vind og vann over hele kloden. Vi bør raskt melke norsk sokkel for den oljen vi allerede har funnet, og stoppe utbyggingen av nye felt.
 • Moe, Moe, risiko, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 29.08.13
  Klimadebatten har fått en ny vri. Nå handler den om hva oljelandet Norge kan tape hvis verden faktisk redder klimaet.
 • Miljøløsning­ene finnes, kommentar av Andreas Kokkvill Tveit og Martin Hviid Nielsen i Dagsavisen (nye meninger) 29.08.13
  Problemet i norsk klimadebatt er for lite teknologifokus, ikke for mye.
 • Skal forske for å få milliardgevinster i olje, Aftenposten 29.08.13
  Tunge forskningsmiljøer i Stavanger, Bergen og Trondheim kjemper om en bevilgning på opptil 80 millioner kroner til økt oljeutvinning.
 • Oljenæringen inviterer kun vennepartier til debatt, Nationen (NTB) 28.08.13
  Kun Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet får sitte i panelet når framtiden for oljeindustrien diskuteres i Stavanger tirsdag kveld.
 • Naiv. Grønn., kommentar av Simen Tveitereid i Aftenposten 27.08.13
  I kampen mot klimaendringene kan det mest naive være å tro at det går an å vente på teknologien.
 • Angsten for framtida, kommentar av Sigmund Hågvar i Dagsavisen (nye meninger) 27.08.13
  I Dagsavisen (16/8) uttrykker forfatter Sidsel Mørck sin fortvilelse over at ingen av de store partiene fronter klimatrusselen i valgkampen. Vi har kunnskap nok, sier hun, vi vet at livsvilkårene er truet. Og så stiller hun følgende viktige spørsmål: Hva gjør vi med fortvilelsen, angsten og raseriet?
 • Klimaredusert teknologi, kommentar av Eirik Frøhaug Swensen i Dagsavisen (nye meninger) 27.08.13
  Hva betyr det at miljø- og klimakamp reduseres til teknologikamp? For det første kan en slik holdning være farlig fordi den bygger på urealistiske premisser om hva «teknologisk utvikling» faktisk kan utrette.
 • Håpet er grønt, kronikk av Thomas Hylland Eriksen, Dag O. Hessen og Andrew Kroglund i Bergens Tidende 27.08.13
  Sommeren i år ble innledet med en ubehagelig milepæl: For første gang registreres verdier på over 400 ppm CO2 i atmosfæren. Trolig er dette det høyeste CO2-nivå vår atmosfære har hatt på over en million år, og det fortsetter å stige med «stø kurs».
 • Svensk kritikk av norsk oljepolitikk, VG (NTB) 27.08.13
  - Gjennombruddet er allerede kommet for Miljøpartiet De Grønne. De har greid å trenge igjennom og fått folk og de andre partiene til å høre etter, for oljen er ikke framtiden, sa Fridolin som mandag var på norgesbesøk for å hjelpe det norske lilleputtpartiet i valgkampen.
 • Et grønt gjennombrudd, kronikk av Gunnar Mikkelsen i Bergens Tidende 27.08.13
  Det er på høy tid at norsk politikk endres i en grønn og bærekraftig retning. Det skylder vi alle som kommer etter oss.
 • Miljøvalgkampen. Neida, kommentar av Geir Ramnefjell i Dagbladet 27.08.13
  Valgkampens viktigste film sendes i kveld. Det er dypt ironisk at den går på NRK2.
 • Savner klima i valget, Dagsavisen 27.08.13
  Klimaforsker Jørgen Randers gir valgkampens klimadebatt stryk.
 • Slik blir Norge uten ny olje, E24 (TU) 27.08.13
  Dette er hva som skjer hvis politikerne som ikke vil åpne nye områder for oljevirksomhet, får viljen sin.
 • Derfor vil De Grønne kvele oljeindustrien, E24 27.08.13
  Oljebransjen mener Miljøpartiet De Grønne vil knuse norsk økonomi. Slik svarer partiet på kritikken.
 • En høyere himmel, kommentar av Rasmus Hansson og Andrew Kroglund i VG 27.08.13
  En av verdens mest artsrike områder legges åpen for oljeutvinning. Norge nektet å delta i spleiselaget for å redde Yasuni nasjonalpark i Ecuador.
 • Vindkraft, ikke for enhver pris, lederkommentar i Adresseavisa 27.08.13
  Storsatsing på vindkraft i Trøndelag høres forlokkende ut. Men er ikke uproblematisk.
 • Borten Moe forventar ikkje skryt for gigantisk vindkraftanlegg, Nationen 27.08.13
  Ola Borten Moe gav måndag konsesjon til det som kan bli verdas største vindpark. Men han forventar ikkje skryt frå miljørørsla.
 • Bør foreta store grønne investeringer, debatt av Sony Kapoor i Aftenposten 22.08.13
  Norges fremtid henger tett sammen med hvor godt Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) drives.
 • Hva skjer med Norge om oljeballongen sprekker?, Aftenposten 22.08.13
  Vi kan vente oss høye lønninger, høy gjeld, høye boligpriser, høy levealder og ikke minst en haug av oljekroner.
 • Undergraver Pensjonsfondet min fremtid?, kommentar av Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 22.08.13
  Siden oppstarten i 1998 har Oljefondet gitt en årlig netto realavkastning på 3,24 prosent. Oljefondets avkastning knuser ni av ti sammenlignbare kombinasjonsfond i Europa. Men ettersom jeg som norsk statsborger er indirekte deleier i Oljefondet bekymrer det meg at fondet er eksponert i næringer som på sikt risikerer å tape seg kraftig i verdi. Dette er dessuten næringer som undergraver mange menneskers livsgrunnlag.
 • - Velgerne holdes for narr, Aftenposten 22.08.13
  Utenrikspolitikk er viktig for partivalget til nesten én million nordmenn. Samtidig er utenrikspolitikken helt fraværende i valgkampen.
 • Norge etter oljen, klimaendringer og asylpolitikk er viktigste saker, Aftenposten 22.08.13
  Aftenposten-lesere har stemt over de viktigste valgkamp-sakene. Norge etter oljen, klimaendringer og asylpolitikk engasjerer.
 • Dystre signaler om klimaet, lederkommentar i Adresseavisa 22.08.13
  Svært dystre signaler fra FNs klimapanel kan gi behov for å utvide klimapolitikken.
 • - Havnivået stiger raskere, Dagsavisen (NTB) 22.08.13
  Havnivået kan stige med opp mot en meter i løpet av hundreåret, heter det i FNs klimapanels neste hovedrapport, som er lekket til mediene.
 • Valg og klima, lederkommentar i Dagsavisen (nye meninger) 22.08.13
  Klimaspørsmålet er vår tids største politiske utfordring. Men i den norske valgkampen er spørsmålet for det meste overlatt til de minste partiene. Det er et stort paradoks.
 • Vil ha fornybar energi inn i valgkampen, Bistandsaktuelt 22.08.13
  Kirkens Nødhjelp, miljøorganisasjonen Zero og Norfund nå går sammen om et initiativ overfor partilederne for økt satsing på fornybar energi.
 • Miljøpartiet De Grønne angripes fra alle kanter, videovalgkommentar av Trine Eilertsen på NRK ytring 22.08.13
  Kritikken kommer som en naturlig følge av at MGD har kommet i en posisjon hvor partiet kan få innflytelse.
 • FNs klimapanel skylder på menneskelig aktivitet, Aftenposten (NTB) 21.08.13
  Menneskelig virksomhet er nesten helt sikkert en årsak til klimaendringer, heter det i FNs klimapanels neste rapport, som er lekket til mediene.
 • Umulig å stanse klimaendringene, Aftenposten 21.08.13
  Oppvarmingen dette århundret blir muligens ikke så stor som FNs klimapanel har fryktet tidligere. Men konsekvensene av selv en moderat oppvarming ser ut til å kunne bli verre enn forskerne før har ment.
 • Oljeministeren tror ikke på ny oljerapport, Nationen (NTB) 21.08.13
  Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) avviser ferske påstander om at verdens fattigste ikke trenger norsk olje.
 • Vidunderoljen, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 21.08.13
  Kanskje det er like greit å innrømme det først som sist. Norge selger ikke olje av hensyn til klodens klima eller verdens fattige.
 • Verdens fattige trenger ikke norsk olje, Dagens Næringsliv 21.08.13
  Utrolig frekt av norske politikere å skyve verdens fattige foran seg, mener lederen for Framtiden i våre hender.
 • Å velge, kommentar av Magne Berg i Dagsavisen (nye meninger) 21.08.13
  Miljøpartiet De Grønne har nå så stor framgang at partiet antakelig vil bli representert på Stortinget. Jeg har lest partiets prinsipp- og handlingsprogram. Der står det mye bra, og mye er sammenfallende med hva SV mener.
 • Advarer mot De Grønne, Klassekampen 21.08.13
  Miljøpartiet De Grønne er ikke til å stole på. Det sier Fagforbundet-leder Jan Davidsen, som bønnfaller grønne velgere om å heller stemme SV.
 • - Nei takk til klageallianse, Dagsavisen 21.08.13
  MDG og SV: Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) sier nei til en «klageallianse» med Miljøpartiet De Grønne, og nå krever han svar på hvordan de kan samarbeide med høyresida.
 • Idealister, kommentar av Stein Aabø i Dagsavisen (nye meninger) 21.08.13
  Miljøpartiet De Grønne seiler i medvind. Det er et godt parti for folk med ideale fordringer, men som ikke vil velge mellom røde og blå,
 • Bellona hardt ut mot Frps klimatalsmann, Aftenposten (NTB) 21.08.13
  Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen får så hatten passer etter å ha lagt seg ut med Bellona-leder Frederic Hauge.
 • Klimakamp og lysvesener, kommentar av Hans Petter Sjøli i VG 21.08.13
  Miljøpartiet De Grønne utfordrer establishmentet, mens SV er på maktens side.
 • Folketrygdfondet ber Statoil svare om skifergass, VG (NTB) 21.08.13
  Statoil informerer ikke godt nok om miljøutfordringene ved skifergassvirksomheten i USA, mener Folketrygdfondet, et av selskapets største aksjonærer.
 • Olje for de fattiges skyld?, kronikk av Arild Hermstad og Anne-Marie Helland på NRK ytring 20.08.13
  Tiden er overmoden for å avlive myten om at norsk oljeproduksjon bekjemper fattigdom. Norsk olje er ikke svaret på energimangelen i utviklingsland.
 • – Kutt i oljeproduksjon bra for de fattige, Bistandsaktuelt 20.08.13
  Bør vi produsere mindre olje av hensyn til verdens fattige? Vi kan ikke lenger si at vi pumper opp oljen for de fattiges skyld, mener Ingrid Næss-Holm i Kirkens Nødhjelp.
 • Å redde jorden er livsfarlig, Dagsavisen 20.08.13
  Gjennomsnittlig to personer blir drept i uka fordi de er miljøaktivister. Tallet øker, og problemet rammer i land verden over.
 • Issmelting, kommentar av Siri Engesæth i Dagsavisen (nye meninger) 20.08.13
  Er du i tvil om klimaeffekten er reell? At vi egentlig ikke trenger å kutte CO2? Men hva med direkte sotlegging av Arktis? Tror du det vil føre til raskere eller saktere smelting av isen?
 • Hvor grønne er Miljøpartiet De Grønne?, kommentar av Frederic Hauge i Aftenposten 20.08.13
  Velgerne fortjener klare svar om CO2-fangst og -lagring, fornybar energi, internasjonalt miljøsamarbeid og elektrifisering av oljeplattformer.
 • Slutt på fredningen, lederkommentar i Adresseavisa 20.08.13
  Miljøpartiet De Grønne må finne seg i å bli stilt til veggs for sin politikk.
 • - Miljøvern er ikke lenger lilla skjerf og fotformsko, Aftenposten 20.08.13
  Miljøbevegelsen er glad for at Miljøpartiet De Grønnes fremgang fører til mer miljødebatt, men flere er skeptiske til partiets politikk.
 • Ny måling: Miljøpartiet de grønne over sperregrensen, VG Nett 20.08.13
  Fem knallharde krav skal innfris før det er aktuelt for Miljøpartiet de grønne (MDG) å støtte en regjeringsdannelse.
 • Tidsmaskinen, kommentar av Bård Bjerkholt i Dagens Næringsliv 20.08.13
  Velkommen til Miljøpartiet de grønnes økonomiske tidsmaskin. Den sender lommeboken din tilbake til 1980-tallet og budsjettbalansen i retning Hellas.
 • Dårlig klima for miljøpartiene, kommentar av Kato Nykvist i Nationen 20.08.13
  Det synes som om det må en skikkelig klimaendring til, for å få plass til alle miljøpartiene i norsk politikk.
 • -Vi inviterte dere, Lysbakken!, Dagsavisen 20.08.13
   SV takket nei til å bli med i en grønn allianse med Miljøpartiet De Grønne i mai. Nå svarer velgerne ved å se grønt, mener stortingskandidat Rasmus Hansson (MDG).
 • Grønne fingre, kommentar av Hege Ulstein i Dagsavisen (nye meninger) 20.08.13
  Drøm og virkelighet står mot hverandre i miljøkampen. Det kan bli SVs mareritt.
 • Tilbake til naturen, kommentar av Kristian Meisingset i NRK ytring 20.08.13
  De romantiske urbanistene i Miljøpartiet De Grønne vil gjerne gi folk full frihet, så lenge de velger det partiet ønsker.
 • Ulltveit-Moe vil droppe oljen, lederkommentar av Magne Lerø i ukeavisen ledelse 19.08.13
  Jens Ulltveit-Moes advarsler mot å satse videre på olje og gass som i dag, bør få konsekvenser for Ap, Høyre og Frp i valgkampen. Nå må det satses sterkere på grønn energi
 • Bellona advarer mot De Grønne, NRK nyheter 19.08.13
  Bellona-leder Frederic Hauge synes Miljøpartiet de grønne er naive og står for en gammeldags miljøkamp. Også Natur og Ungdom er uenig i MDGs løsninger.
 • Åpner for samarbeid med miljøaktivistene, VG Nett 18.08.13
  Aps partisekretær Raymond Johansen åpner opp for samarbeid med De Grønne, dersom de når sperregrensen.
 • Oljeboring i midnattssol, kommentar av Ingebjørn Breidvin i Bergens Tidende 18.08.13
  Kva veg tyngst av to millionar tonn fisk og hundre milliardar kronestykke?
 • Høyt spill med klima og velferd, kronikk av Harald A. Nissen i Bergens Tidende 17.08.13
  Jens Stoltenberg spiller et høyt spill med både norsk økonomi og verdens klima.
 • Miljøpartiet De Grønne over 5 prosent på stortingsmåling, Aftenposten 17.08.13
  Miljøpartiet De Grønne, som på Aftenpostens måling ligger an til å få inn ni stortingsrepresentanter, sier de vil ha et helt annerledes Norge.
 • Ideologisk rikdom, debatt av Thomas Hylland Eriksen, Dag O. Hessen og Andrew Kroglund i Dagbladet 17.08.13
  Nikolai Astrup beskylder MDG for å nekte verdens fattige et bedre liv. Denne påstanden er gal.
 • – De Grønne vil sende Norge tilbake til 80-tallet, NRK nyheter 17.08.13
  – Miljøpartiets økonomiske politikk henger ikke på greip, sier Høyre-politiker Nikolai Astrup. Han mener det vil bli vanskelig å samarbeide med De grønne, og ber dem heller se til venstresiden etter samarbeidspartnere.
 • Lojalitet til salgs, kommentar av Sidsel Mørck i Dagsavisen (nye meninger) 16.08.13
  Ingen av våre store partier tar den nye virkeligheten inn over seg, alle støtter den reaksjonære politikken som har skapt miljø- og klimakrisen. Den betyr 3-4 prosent vekst årlig, som igjen betyr større bilpark, flere flyreiser, økt generelt forbruk og voksende søppelfjell … Og Statoils ekspansjon, ikke bare i olje og gass, men nå også i skiferolje og skifergass.
 • De gamle er eldst (Gro og Kåre om klima), kommentar av Helene Frimannslund i Bergens Tidende 16.08.13
  Mandag kveld blåste det en frisk grønn vind over TV-skjermene da begge de gamle rivalene sammen satte klimautfordringene høyt og tydelig på den politiske agendaen.
 • Unødvendig energisparing, kronikk av Eigil Knutsen i Bergens Tidende 16.08.13
  For å redusere klimagassutslippene må vi ha en politikk basert på kunnskap. Energisparing i Norge er ikke veien å gå.
 • Klima: Nye fakta krever ny politikk, kommentar av Gunnar Kvåle i Vårt Land (verdidebatt) 15.08.13
  Verdensbanken og Det internasjonale energibyrået, IEA, publiserte i juni omfattende rapporter med nye fakta om klima- og energiutfordringene verden står overfor. Innholdet er et rop etter politisk handling.
 • - Se, hun snakker om miljø!, Dagbladet 15.08.13
   - Vi er opptatt av at økonomien skal bli grønnere i årene framover enn den har vært under de rødgrønne, sier statsministerkandidat Erna Solberg (H).
 • Grønt flagg, kronikk av Anne Grethe Glørstad og Jorunn Lervik i Adresseavisa 15.08.13
  Voksne er redd for å snakke om sitt eget og egne barns forbruk av verdens ressurser, da dette for de fleste er knyttet til egen nytelse og velvære.
 • Den store oppgaven, kronikk av Hanne E. Marcussen på NRK ytring 14.08.13
  I valgkampen reduseres alt til blokkpolitikk: Du er enten rød eller blå. Men hvis det er en fremtid, vil den være grønn.
 • Lover ikke gull, men grønne skoger, Dagbladet 14.08.13
  De Grønne får 50 nye medlemmer hver dag.
 • Grønne partier i vekst, Dagsavisen 14.08.13
  For første gang kan Miljøpartiet De Grønne få plass på Stortinget. Men i Europa har grønne partier sittet i nasjonalforsamlinger og regjeringer i tre tiår allerede.
 • Klimaets gode fiende, kommentar av Sigve Indregard i Dagbladet 14.08.13
  "Vår tids viktigste sak", blir det sagt. Men da klima et kort øyeblikk dukket opp i partilederdebatten mandag kveld, fant Jens og Erna kjapt en måte å legge den død.
 • ‘De Grønne kan svekke alle grønne’, Vårt Land 14.08.13
  Valgforsker Frank Aarebrot tror Miljøpartiet De Grønnes vekst kan sende SV og Venstre under sperregrensen.
 • - Jens og Erna, nå må dere komme på banen!, Dagbladet 14.08.13
   Audun Lysbakken (SV) og Trine Skei Grande (V) mener de store partiene må ta mer ansvar for miljødebatten. De utfordrer alle de andre partilederne til DBTV-debatt før valget.
 • Så mye tåler rørene etter en snau time med regn, Dagsavisen 14.08.13
  Klimaforsker: - Glad det ikke er mitt ansvar å planlegge nye veier og jernbane.
 • MDGs klima- og energipolitikk, kommentar av Odd Handegård i Dagsavisen (nye meninger) 13.08.13
  Det er liten forskjell på MDG og de andre småpartiene i klimaspørsmål. MDGs hovedproblem er nok at partiet har latt være å ta standpunkt i mange viktige spørsmål, og at partiet støtter konvensjonelle meniningsløsheter.
 • – Stoltenbergs månelanding er en bommert, ABC nyheter 12.08.13
  - Ideen om å utvikle teknologi for fangst av CO2 i Norge, var ikke gjennomtenkt. Vi har på langt nær nok CO2 her i landet til å gjøre det kommersielt interessant. Det sier professor Per Aagaard ved institutt for geofag, Universitetet i Oslo, til ABC Nyheter.
 • Stoltenberg: - Norge er et foregangsland for å redusere utslipp, Dagens Næringsliv (NTB) 12.08.13
  Det er veldig forenklet å si at Norges olje- og gassvirksomhet er uforenlig med en offensiv klimapolitikk, sa statsminister Jens Stoltenberg (Ap) da han stilte til partilederutspørring hos NRK mandag.
 • ‘Ap og Høyre gambler med økonomien og klimaet’, Vårt Land 11.08.13
  Norske politikere kan ikke sitte stille og vente på at oljenæringen krasjlander, mener Venstres Guri Melby. – Vi har gjort vårt, repliserer Ap, mens Høyre bedyrer at debatten er i gang.
 • Varme dager, kommentar av Hege Ulstein i Dagsavisen (nye meninger) 10.08.13
  Er det klima for klima i den norske valgkampen?
 • Kulturfolkets stemme, Klassekampen 10.08.13
  - Nokon vil hevde, berre spør Jens eller Erna, at dei etablerte partia har vore så flinke til å ta miljø og klima på alvor, seier Thomas Hylland Eriksen, som står på 7. plass på stortingsvalslista til Miljøpartiet de grønne i Oslo. Han bryt ut i latter - så latterleg synest han det er.
 • Hev klimastemmen, kommentar av Ragnhild Freng Dale i Bergens Tidende 10.08.13
  Hev stemmen 9. september. For klimaet, for fremtiden og for oss alle.
 • - Oljen vil bare vare noen tiår, Dagsavisen 10.08.13
  Venstre-leder Trine Skei Grande mener det er håpløst av regjeringen å tro at gassinvesteringer er den rette veien ut av norsk oljeavhengighet.
 • Debatten om «Seniorsaken», debatt av Bjørn H. Samset og Henrik H. Svensen i Morgenbladet 09.08.13
  Det er vitenskapelig enighet om at klimaproblemet er reelt. Motinnleggene mot «Seniorsaken» bygger opp under påstanden vår om en sammenheng mellom høy alder og klimaskepsis blant akademikere. Hvorfor det er slik, er fortsatt oppe til diskusjon.
 • Varmere klima kan utrydde 30 prosent av artene, Vårt Land (NTB) 09.08.13
  Havnivået vil stige selv om temperaturøkningen ikke blir så stor, fastslår leder Rajendra Pachauri i FNs klimapanel.
 • Grønn valgkamp i oljeskyggen, kommentar av Erling Kjekstad i Nationen 09.08.13
  Miljøpolitikk drives mer effektivt av kapitalisme enn av idealisme.
 • Miljøduell om ulv, olje og klima, Aftenposten 09.08.13
  I kveld blir det miljøduell i Arendal. Vi overfører direkte og kommenterer underveis.
 • - Dette er galskap, Norge, Dagsavisen 09.08.13
  Norges miljøvernminister presenterer miljøpolitikk som virker skreddersydd til petroleumsbransjen, mener en av verdens mest betydningsfulle klimaforskere.
 • «Drittsekk» ber Norge feie for egen dør, Dagsavisen 09.08.13
  Storbritannias tidligere miljøvernminister John Gummer mener Norges troverdighet i klimakampen står og faller med hjemlige tiltak mot CO2-utslipp.
 • Bellona: Europa vil ikke ha gassen vår, Dagens Næringsliv (NTB) 09.08.13
  – Vi holder på å investere oss inn i en økonomisk katastrofe. Sol og vind er i ferd med å bli en profittyv, og selv kull kan bli mer miljøvennlig når den blandes med biomasse og kombineres med teknologi for fangst og lagring av CO2, sa Hauge under en tverrpolitisk klimadebatt under Arendalsuka torsdag kveld.
 • Klimaforsker: Stans utvinning av tjæresand, Nationen (NTB) 09.08.13
  Vi må la kull ligge i bakken og stanse utvinningen av olje fra tjæresand for å beholde planeten slik vi kjenner den, fastslår den amerikanske klimaforskeren James Hansen.
 • Mener politikerne bør ligge unna, Aftenposten 08.08.13
  SV vil selge Oljefondet ut av olje, kull, og skifergass. Men hverken Høyre eller Ap vil be Oljefondet kvitte seg med oljen.
 • Oljefondet vil unngå klimasmell, Aftenposten 08.08.13
  Flere finansforvaltere har ut fra økonomiske hensyn begynt å se mer kritisk på selskapene som slipper ut mest CO2 og dermed forårsaker klimaendringer.
 • Gårsdagens løsninger, kronikk av Hanne E. Marcussen i NRK ytring 08.08.13
  Jeg er sikker på at Jens Stoltenberg pleier å lese The Economist. Derfor er jeg også sikker på at han har lest artikkelen «Yesterday's fuel» som er denne ukens hovedsak. Artikkelen handler om olje. Den peker på at det energipolitiske verdensbildet er i ferd med å endre seg. Og den konkluderer med at den globale etterspørselen etter de sorte dråpene kan begynne å falle i løpet av et par år.
 • Politikerne må få lov til å redde klimaet, kommentar av Rasmus Hansson i Dagsavisen (nye meninger) 08.08.13
  I politikken taper som regel langsiktige løsninger mot kortsiktige fordi stemmene telles opp hvert fjerde år. Hvis klimagassutslippene skal ned må politikerne få lov til å redde klima uten å miste stemmer. Miljøpartiet De Grønne vil ha en klimalov.
 • Rikest når vi pumper for fullt, kommentar av Ola Storeng i Aftenposten 08.08.13
  Land som utvinner olje elller kull kan tjene på å produsere før vi får en klimaavtale. Bør Norge stenge oljekranene uten å vite om andre land følger etter?
 • Miljøvelgerne flykter fra SV, VG NTB 08.08.13
  SV møter nå knallhard konkurranse om miljøvelgerne. I hovedstaden er partiet mindre enn De Grønne.
 • - De grønne må velge side, Klassekampen 07.08.13
  Venstresida har monopol på solidaritetsbegrepet, hevder Bård Vegar Solhjell. Han mener De Grønne nå må vise hvor de står.
 • Tilbake til 80-tallet, kommentar av Elisabeth Skarsbø Moen i VG 07.08.13
  SVs radikale klimahandlingsregel er kansje ikke så radikal som mange vil ha det til. I finansmiljøene rundt om i verden er det et stadig sterkere fokus på at togradersmålet vil gjøre investeringer i fossilt brensel ulønnsomme på sikt.
 • - SV vil innføre ny klimahandlingsregel, Dagbladet 07.08.13
  SV åpner valgkampen med oljefrie reker fra Skagerrak, fiskekaker fra Lofoten og en ny «klimahandlingsregel».
 • Et bærekraftig valgalternativ, kronikk av William M. Lafferty i Dagsavisen (nye meninger) 07.08.13
  Etter åtte år i regjering, står SV ribbet tilbake som miljøparti. Da gjenstår bare ett troverdig miljøparti.
 • – Borten Moe er Statoils mann i regjeringen, Dagsavisen 07.08.13
  En blå regjering vil gi skifte i olje­politikken, varsler Ketil Solvik-Olsen (Frp). Men de blir ikke så store som han først trodde, på grunn av Ola Borten Moe.
 • Tjære vene, kommentar av Hege Ulstein i Dagsavisen (nye meninger) 07.08.13
  SV vil ikke lete etter ny olje og gass på felt som ikke er åpnet til nå. Samme strategi synes å gjelde for valgkampen: Partiet leter ikke etter nye velgere på uåpnede felt. Nå gjelder det å utvinne flest mulig stemmer i de områdene som er i drift. Da er det fornuftig å mobilisere miljøvelgerne, slik Audun Lysbakken forsøkte å gjøre i går.
 • Vil gi Lofoten verdensarvstatus, Dagbladet 07.08.13
  Venstre-leder Trine Skei Grande vil lokke Høyre til olje-nei i Lofoten med argumenter om næringsutvikling.
 • Nye fakta krever en ny politikk, kronikk av Gunnar Kvåle i Bergens Tidende 06.08.13
  Dagens kunnskap krever at alle ansvarlige partier gjør klima til en politisk hovedsak. Noe annet er uansvarlig politikk.
 • Grønn realisme og den norske våren, debatt av Øyvind Solum i Dagsavisen (nye meninger) 06.08.13
  Høyres Nikolai Astrup angrep nylig i Dagsavisen Miljøpartiet De Grønnes miljø- og klimapolitikk som urealistisk. Mon det. Stadig flere innser at det er dagens politikk som er den urealistiske. Drømmen om stø kurs og evig økonomisk vekst er i ferd med å briste.
 • - Regjeringen gambler med klimaet, Dagbladet 06.08.13
  Framtiden i våre hender har kartlagt de 14 største klimatruslene. Norge er involvert i alle.
 • – Natur og Ungdom er en gjeng amatører, ABC nyheter 06.08.13
  Kurt Oddekalv i Miljøvernforbundet mener helgens arrangement «Folkefest mot oljeboring» i Lofoten var tafatt og blottet for handlingskraft. Flere i miljøbevegelsen reagerer på Oddekalvs uttalelser.
 • SV svarer på miljøkritikken, Dagbladet 06.08.13
  - For å oppsummere det viktigste vi har fått til de siste åtte årene kan jeg nevne ingen oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, 137 prosent vekst i satsingen på miljøtiltak over statsbudsjettet, tredobling av tog-investeringene og ikke minst at vi har vernet areal som er på størrelse med Buskerud fylke, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) til Dagbladet.
 • Høyre lei av grønn kritikk, kommentar av Bente Bakke i Dagsavisen (nye meninger) 05.08.13
  Som tidligere miljøpolitisk talskvinne for Høyre på 80-tallet forstår jeg at Nikolai Astrup er lei av Miljøpartiet De Grønne. Han liker ikke at vi er kritiske til dagens blokkpolitiske tenkning, og han mener Klimavalg 2013 tar feil når Høyre scorer lavt på vurderingen av partienes klimapolitikk.
 • Global klimaavtale vil bremse norsk oljeutbygging, Dagens Næringsliv 05.08.13
  En ny analyse utført av det anerkjente analyseselskapet Rystad Energy viser at dersom det oppnås en internasjonal enighet om en klimaavtale vil det føre til en kraftig nedbremsning av norsk oljeutbygging.
 • - Regjeringsskifte gir ingen oljeendring, Dagsavisen 05.08.13
  Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) tror ikke et regjeringsskifte vil gi store endringer i oljepolitikken. Kjell Ingolf Ropstad (KrF) vil gjøre alt han kan for å holde Lofoten oljefritt.
 • Klar for siste styrkeprøve, Klassekampen 05.08.13
  Vinner oljemotstanderne kampen om Lofoten etter valget, har de vunnet den for godt. Det sier SV-leder Audun Lysbakken, som lørdag knuste de andre partilederne i fiskekonkurranse på Vestfjorden.
 • Forskere advarer mot «klimabombe» i Arktis, Aftenposten 04.08.13
  Positive effekter fra kortere seilingsruter og økt oljeutvinning i nord er ikke i nærheten av å veie opp for kostnadene ved at isen smelter, mener forskere. Utenriksminister Espen Barth Eide er enig.
 • - Vi skal vinne kampen om Lofoten, Dagbladet 04.08.13
  Motstanden mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja skal krones med seier, sier Natur og Ungdom-leder Silje Lundberg.
 • Frøken ulydig, Aftenposten 04.08.13
  Hvis Silje Lundberg er imot noe, går hun i fengsel for å vise det.
 • Vi snakker og snakker, Kronikk av Espen Thoresen i Aftenposten 03.08.13
  Som miljønasjon er Norge storeksportør av olje. Og som fredsnasjon vil vi ikke underskrive avtaler som hindrer at norsk våpeneksport faller i gale hender.
 • Elle melle, hvem sin olje må bli liggende?, kronikk av Silje Lundberg og Lars Haltbrekken i Dagbladet 03.08.13
  Hvis ikke Norge skal la noe ligge igjen, hvem skal?
 • Miljøkampen ut av skyggen, kronikk av Audun Lysbakken og Trine Skei Grand på NRK ytring 03.08.13
  I dag er det Folkefest mot oljeboring i Lofoten. Det viktigste spørsmålet i vår tid må også være det viktigste spørsmålet i valgkampen. Erna og Jens, tar dere debatten?
 • Tar grep for klimaet, Dagsavisen 02.08.13
  Både Verdensbanken og Den europeiske investeringsbanken sier nå nei til å finansiere nye, sterkt forurensende kullprosjekter. Det kan få enorm betydning for klimaet.
 • Oljens makt - eller makta over oljen, kommentar av Erling Kjekstad i Nationen 02.08.13
  Snakker vi om oljens makt? Eller makta over oljen?
 • Grønne spiser grønne, kommentar av Ingrid Skjøtskift i Adresseavisa 02.08.13
  Splittelse blant de profilerte miljøpartiene kan føre til at de alle taper. Kampen om miljøstemmene blir tøff.
 • Den grønne tråden, kronikk av Harald A. Nissen og Svein Hammer i Adresseavisa 02.08.13
  Miljøpartiet De Grønne ønsker samarbeid med Venstre, SV og KrF, i felles front mot Ap, Høyre og Frp.
 • USA-kjærlighet, kommentar av Jostein Løvås i Dagens Næringsliv 01.08.13
  Virkeligheten er nådeløs: USA vokser. Europa krymper. Oljesmurte Norge er et unntaksland. USA er attpåtil det landet i verden som reduserer sine CO2-utslipp raskest takket være skifergassrevolusjonen. Imens sliter EU med sin topptunge, superkostbare og subsidiebaserte fornybarplan.
 • Ønsketenkning om statens eierskap, kommentar av Trine Eilertsen på NRK ytring 01.08.13
  Det ville vært mer oppsiktsvekkende om oljeminister Ola Borten Moe gikk mot Statoils utflaggingsønske, enn det er at han støtter det.
 • Olje-Ola ut mot LO, kommentar av Arne Strand i Dagsavisen (nye meninger) 01.08.13
  Ola Borten Moes kraftige engasjement for oljeboring fra Lofoten til Nordpolen har gjort ham til miljøbevegelsens prygelknabe. Med sitt ja til Statoils spareplaner om å flagge ut 1.000 arbeidsplasser til lavkostland, har han også lagt seg ut med LO, Ap, SV og velgere som kan tenke seg å stemme rødgrønt ved valget. Man gleder seg i Høyres Hus.
 • Olje-Ola får nye fiender, Klassekampen 31.07.13
  - Det er ett fett om det er Ola Borten Moe eller en fra Fremskrittspartiet som sitter øverst i departementet, tordner Industri Energi-leder Leif Sande. Fagforeningstoppen er forferdet etter at Ola Borten Moe i Klassekampen tirsdag går god for Statoils planer om å flytte 1000 arbeidsplasser fra hovedkontoret i Norge til lavkostland.
 • Minister Moe, lederkommentar av Kjell-Erik N. Kallset i Klassekampen 31.07.13
  Sterke meiningar treng ikkje vera gode meiningar. Det er underleg at Sp-prinsen er så mykje meir opptatt av inntektene Statoil gir staten enn av å sikre arbeidsplassar i norske distrikt. Det er rart at ein raudgrøn politikar jobbar så aktivt for å gjera dei folkelege rørslene, miljørørsla og no fagrørsla, til fiendar. Og det er merkeleg når ein politikar av Ola Borten Moes kaliber hørest meir ut som ein oljedirektør enn ein oljeminister.
 • Konspirasjonsteorier som samfunnsproblem, debatt av Hanna E. Marcussen på NRK ytring 27.07.13
  I Miljøpartiet De Grønne arbeider vi aktivt for å komme konspirasjonsteoriene til livs. Vi håper at også andre vil gjøre det samme.
 • Det indre klimaparadokset, kronikk av Ole Jacob Madsen i Aftenposten 27.07.13
  Til tross for at det blir sagt igjen og igjen at klimasaken er «vår tids største utfordring», ser det rett og slett ut som man har gått lei av å være redd for fremtiden.
 • Miljøbevegelsens mørke understrøm, kronikk av Jon Færseth på NRK ytring 27.07.13
  Det er ikke tilfeldig at konspirasjonsteoretikere og deler av alternativmiljøene trekkes mot miljøbevegelsen og Miljøpartiet De Grønne.
 • Isen på Nordpolen ble svømmebasseng på to uker, Dagbladet 27.07.13
  Aldri før har Polhavet smeltet så raskt som nå, ifølge forskere som observerer klimaet på Nordpolen.
 • De Grønne vil samle miljøpartiene om grønt oljefond, Vårt Land (NTB) 27.07.13
  Miljøpartiet De Grønne (MDG) inviterer de andre miljøpartiene til samarbeid om et grønnere oljefond, etter at Audun Lysbakken (SV) foreslo å trekke fondet ut av oljeselskaper.
 • Lei av grønn blokk-kritikk, Dagsavisen 27.07.13
  Høyres Nikolai Astrup raser mot De Grønnes miljøfraksjonønske, og mener partiets klimapolitikk er å gå baklengs inn i framtida.
 • Seniorsaken, kommentar av Bjørn H. Samset og Henrik H. Svensen i Morgenbladet 26.07.13
  Det ligger en klima-avgrunn skjult i norsk akademia. Det er de gamle mot de unge, klimaskeptikere mot troende. En av grupperingene kommer til å styrte ned og bli borte. Vi vet hvilken.
 • Går etter miljøvelgerne, Klassekampen 26.07.13
  SV får hard konkurranse om miljøvelgerne. Nå skjerper Audun Lysbakken tonen i klimadebatten, og krever at oljefondet boikotter alle oljeselskaper.
 • Kan sluke hele verdensøkonomien, Dagens Næringsliv 25.07.13
  Smeltingen av havisen i Arktis forårsaker trolig enorme utslipp av metangass fra havbunnen. Kostnadene for disse utslippene kan bli 60 billioner dollar (over 350.000.000.000.000 kroner eller 350.000 milliarder eller 350 billioner).

Søk:

Avansert søk

Klimaforliket 2012:


Noen av de viktigste punktene fra klimaforliket er:

 • at man forserer klima- og teknologifondet. Fondskapitalen skal utgjøre 50 milliarder kroner i 2016, med en økning på 10 milliarder kroner i 2013, 5 milliarder kroner i 2014, 2015 og 2016.
 • at det skal innføres forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg i 2020. Dette forutsetter støtteordninger fra 2013 og øvrige virkemidler i en overgangsperiode.
 • at dagens avgiftsfordeler for kjøp og bruk av rene nullutslippsbiler videreføres ut neste stortingsperiode (2017), så fremt antall rene nullutslippsbiler ikke overstiger 50 000.
 • at belønningsordningen for kollektivtrafikk skal økes med 500 mill. kroner i 2013 og 2014, hvorav 250 mill. kroner bevilges i 2013 og 250 mill. i 2014.
 • at regjeringen i de kommende statsbudsjett skal øke bevilgningene til Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) og at det opprettes et FME-senter for geotermisk energi.

Kilde: Miljøverndepartementet

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.