Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Valg 2013: Utviklingspolitikken

Verden utenfor er ikke påtrengende tilstede i valgkampen 2013. Det kan synes som om "verdens rikeste land", som trollet i Dovergrubbens hall, er seg selv nok. Kirkens Nødhjelp er skuffet over Høyre og mener at småpartiene, SV, V og KrF er best på utviklingspolitikk. Kanskje bør vi heller ikke glemme hva forskerne Thune og Lunde skrev på forsommeren: Midt i valgkampen fortier Erna, Jens, Siv og Liv Signe mye av grunnlaget for det norske samfunnets framtid. Det vil NUPI-direktør Ulf Sverdrup gjøre noe med og idag kom Arbeiderpartiet på banen.

Onsdag 14. august 2013
Linker oppdatert: Torsdag 22. august 2013

Avisa Vårt Land kunne denne uka fortelle om en undersøkelse som "viste at bistand var et helt perifert tema i politikernes valgkamp", men verden utenfor er mer enn bistand - også for de som vil gjøre verden til et bedre sted.

- Bistand er ett av åtte temaer, måtte derfor Wenche Fone i Kirkens Nødhjelp (KN) understreke da hun i Dagsnytt 18 på NRK P2 sist uke deltok i debatt om KNs analyse av partiprogrammene. KN har evaluert partienes utviklingspolitikk ut fra disse parametrene: 1) samstemthet, 2) våpeneksport, 3) klima og energi, 4) handel og matsikkerhet, 5) uansvarlig lånepolitikk og internasjonale finansinstitusjoner, 6) forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (Oljefondet), 7) hemmelighold, skatt og utvikling og 8) bedre bistand.

Konklusjonen fra KNs side er klar:

"Det er de små partiene som har den beste utviklingspolitikken i dette valget - nærmere bestemt SV, V og KrF. Disse partiene har en vesentlig mer uttalt politikk på flere politiske felt som er relevante for utvikling og har satt seg høyere mål enn det andre partier har."

Dette er de samme stortingspartiene som fikk gode miljøkarakterer i den vurderingen som tidligere i sommer ble foretatt av FIVH på vegne av Klimavalg 2013, men som i følge Klassekampens partibarometer også ligger an til å bli "utradert" ved høstens valg.

- Det er illevarslende at de tre største partiene, Høyre, FrP og Ap, er så svake på mange felt innen utviklingspolitikk, sa KNs Sindre Stranden Tollefsen til Vårt Land (ikke på nett) da kåringen sist uke ble lansert under Arendalsuka 2013.

KrF fikk best karakter, med 5+ (SV fikk 5 og V 4+), som KN begrunner slik:

"KrF har et svært godt program på utviklings- og miljøpolitikk på samtlige felter som Kirkens Nødhjelp har vurdert. Vi vil imidlertid utfordre KrF på å ta orde for et aktivt statlig eierskap i våpenindustrien, og å komme med mer ambisiøse løfter om kutt av norske klimagasser og om hvor mye av oljefondet som kan investeres i utviklingsland. Men den største utfordringen går kanskje på prioriteringer: KrF har et av de lengste partiprogrammene vi har vurdert. Hvis KrF kommer i regjering, har de mye å leve opp til. Vil de da prioritere å levere bra utviklings- og klimapolitikk, eller vil de prioritere andre politiske områder? I delen om samstemthet sier KrF at de vil la egeninteressene vike der norske egeninteresser står i strid med mål om utvikling. Kirkens Nødhjelp oppfordrer Kristelig Folkeparti til å gjennomføre de gode tiltakene i praktisk politikk. En sterk femmer."

KN er forøvig ikke de eneste som har sett på hva partiene mener om utenriks- og utviklingspolitikk. FN-sambandets guide til partienes internasjonale programmer ble lansert denne uka og oppsummert slik av FN-Sambandet selv:

"Partiene like på utenriks – bistandsnivå og terror skiller."

- Norges pengebruk på utviklingsbistand er spørsmålet valgresultatet kan bety mest for, mener FN-Sambandet og mange av bistandsorganisasjonene er naturlig nok opptatt av nettopp dét. - Ja, vi kan gi mer", sa lederne for ungdomspartiene til Redd Barna under Arendalsuka.

KN skuffet over Høyre

Høyres utviklingspolitiske talsmann, Peter S. Gitmark, har bidratt mye til å sette utviklingspolitikk på dagsorden det siste året. Det har han fått mye honnør for, men har også måttet tåle sterk kritikk.

- Vi er redde for at en blå regjering betyr dårligere levekår der ute og et labrere debattklima her hjemme, skrev Andrew Kroglund i Utviklingsfondet i Dagsavisen for et par uker siden og nå kommer også sterk kritikk fra KN:

"Det er kanskje særlig skuffende at Høyre ikke vier mer plass og satte seg høyere utviklingspolitiske mål i partiprogrammet, all den tid partiet dro igang en debatt om utviklingspolitikk tidligere i 2013."

Partiet får en "svak treer" fra KN, som begrunner det slik:

"Høyres program sier rett og slett ikke så mye om sentrale utviklingspolitiske temaer. Tiltakene er lite konkrete, og programmet er i liten grad preget av utviklingspolitisk samstemthet i andre politiske områder enn utviklingspolitikken. Sentrale temaer, som skatteflukt og våpeneksport, er utelatt fullstendig fra programmet. Det er positivt at Høyre tar til orde for økte investeringer, og at de åpner for større markedsadgang for utviklingsland. Likevel er det samlet sett lite her som tilsier at Høyre skal drive en aktiv og samstemt utviklingspolitikk. Derfor får Høyres utviklingspolitikk en svak treer på terningen." 

- Høyres program på utvikling står til terningkast seks, protesterer Gitmark overfor avisa Vårt Land (ikke på nett) og legger til:

"KrF og Høyre har flere sammenfallende synspunkter. Etter valget skal vi forhåpentligvis fikse politiske løsninger sammen, og det gleder jeg meg til."

Eva Kristin Hansen (Ap) er ikke overbevist:

"KN kan gjerne gi KrF best karakter, men da bør de også analysere hva dette partiet vil stå for i en regjering med Høyre og Frp."

FrP fikk forøvrig terningkast to fra KN, mens Morten Eriksen i Atlas-alliansen, som har vurdert partienes vilje til "å løfte og inkludere funksjonshemmedes rettigheter i norsk utviklingssamarbeid" konkluderer slik:

"Lovord har vi hørt i femten år, når det kommer til å gjøre noe som faktisk gir resultater – nemlig å bevilge tilstrekkelige økonomiske ressurser, da er det kun Fremskrittspartiet som forplikter seg."

Ap: Aldri har utenriks- og innenrikspolitikk vært tettere vevd sammen 

- Meldingens sentrale motivasjon er at globalisering og geopolitisk endring siden 1990 stiller norske interesser og forvaltningen av norsk utenrikspolitikk overfor nye og krevende utfordringer, kunne vi lese i innledningen til regjeringens stortingsmelding Interesser, ansvar og muligheter - Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk (St.meld. nr. 15 - 2008-2009) i 2009. I sitt forord til en artikkelsamling utgitt at RORG-samarbeidet i fjor sa tidligere leder for Stortingets utenrikskomité, Inge Lønning (H), det slik:

"Det er på høy tid å innse at utviklingspolitikk ikke er et avgrenset politisk landskapsvernområde for spesielt interesserte, men den mest sentrale og ufrakommelige av alle politiske utfordringer i globaliseringens tidsalder."

- Internasjonal politikk angår oss alle og har betydning for landets framtid, konstaterte også partisekretær Raymond Johansen (Ap) i en kommentar i Dagsavisen i april i fjor og varslet at Arbeiderpartiet "vil løfte slike spørsmål fram mot stortingsvalget". Forskerne Henrik Thune og Leiv Lunde, som tidligere år lanserte boka "Hva Norge kan være i verden", var åpenbart ikke fornøyd med innsatsen. De innledet en kronikk i Dagbladet i tidligere sommer slik:

"Midt i valgkampen fortier Erna, Jens, Siv og Liv Signe mye av grunnlaget for det norske samfunnets framtid."

Denne uka fulgte NUPI-direktør Ulv Sverdrup opp i en kronikk i Dagens Næringsliv:

"Valgkampen er i gang. Men som vanlig spiller ikke utenrikspolitikk noen rolle. Det er det på tide å gjøre noe med."

Idag får han følge av både den nåværende og forrige utenriksministeren. I en kronikk i Aftenposten (utvidet versjon på nett) innleder Espen Bart Eide (Ap) og Jonas Gahr Støre (Ap) slik:

"Aldri har utenriks- og innenrikspolitikk vært vevd tettere sammen. Det bør vies større plass i valgkampen."

I kronikken redegjør de for syv sentrale ambisjoner, herunder:

"Å forsvare veldferdsstaten er god utenrikspolitikk."

Det er imidlertid ikke gitt at det ikke er motsetninger mellom norske egeninteresser og utviklingslandenes interesser. Dette er blant andre KrF opptatt av i sitt program, der det blant annet står:

"KrF vil derfor ha en jevnlig offentlig gjennomgang av alle politikkområder med betydning for utvikling og sørge for at norsk politikk ikke står i motsetning til utviklingslandenes interesser og respekten for menneskerettighetene. Der norske egeninteresser skulle stå i motstrid til dette målet, må disse interessene vike."

Slike spørsmål har allerede stått på dagsorden i regi av Kirkens Nødhjelp og andre i forbindelse med Arendalsuka 2013 og neste uke får Barth Eide og representanter fra de andre stortingspartiene muligheten til å utdype slike spørsmål når de møtes til valgkampdebatt om norsk utenrikspolitikk i Oslo i regi av NUPI. For de som ikke vil vente så lenge er det også anledning til å møte opp idag på "onsdagsdebatten" i regi av Det norske studentersamfunn: Hva kan Norge være i verden?

Hvor viktig er utenrikspolitikk for velgerne?

NUPI har i sommer gjennomført en survey i den norske befolkningen om hvor viktig utenrikspolitiske spørsmål oppleves for velgerne og i hvilken grad utenrikspolitiske spørsmål påvirker valg av parti for ulike velgergrupper. Dette "barometeret", som vil bli presentert i forbindelse med valgkampdebatten om norsk utenrikspolitikk i Oslo neste uke, inneholder også velgernes syn på hvilke partier som har troverdighet i utenrikspolitikken og hvilke temaer velgerne mener at Norge bør prioritere.


Aktuelle lenker:

Tidligere nyhetssaker på rorg.no:

Arrangementer:

Medieklipp og -debatt:

 • Offensiv «gul» 
utviklingspolitikk, debatt av Kjell Ingolf Ropstad i Dagsavisen (nye meninger) 22.08.13
  KrF forsvarer også informasjonsstøtten. Vi er enig med Kroglund i at informasjonsstøtten er viktig for opplysning, kunnskap og for å få fram stemmen til verdens fattige i norsk offentlighet. Men også denne delen av bistanden må tåle kritisk evaluering og mulige påfølgende forbedringer.
 • Hvor er Krf i utviklingsdebatten?, kommentar av Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 15.08.13
  Kirkens Nødhjelp kåret nettopp Krf som best blant norske partier på utviklingspolitikk. Det fremstår derfor som litt urovekkende at partiet som del av en opposisjon lar Høyre fronte den utviklingspoltitiske debatten. Krf protesterer ikke på en måte som høres, hverken mot Høyres forslag om bistands- eller informasjonskutt. Hvorfor ikke?
 • Utviklingspolitikk - slik rangerer vi partiene, kommentar av Anne-Marie Helland i Vårt Land (verdidebatt) 15.08.13
  Kirkens Nødhjelp mener at valget 9. september handler om mer enn Norge. Hvilke norske partier som velges inn på Stortinget, får faktiske konsekvenser for utvikling i fattige land.
 • Mer vekt på verden der ute, kronikk av Espen Barth Eide og Jonas Gahr Støre i Aftenposten 14.08.13
  Vi kan ikke huske en mer uforutsigbar internasjonal situasjon enn i dag. Samtidig er få land så avhengige av den internasjonale utviklingen som Norge. Det krever en politisk strategi som både sikrer norske interesser og definerer tydelige ambisjoner for Norges internasjonale innsats.
 • Demokrati eller investorstyre?, kronikk av Tore Isungset Støve i Dagsavisen (nye meninger) 13.08.13
  Medan valkampen sirklar rundt skule, skatt og eldreomsorg, er viktige spørsmål om norsk handelspolitikk fråverande i det offentlege ordskiftet.
 • Fattige og svake er valgkampens store tapere, Vårt Land 13.08.13
  En gjennomgang Vårt Land har gjort i databasen Retriever, som rommer klipp fra storparten av norske aviser, viste at bistand var et helt perifert tema i politikernes valgkamp. Temaet eldreomsorg ga 887 treff, mens ord som «bistandspolitikk» ga 23 og «u-hjelp» 7 treff i den norske avisbasen.
 • - Undergraver eget arbeid (Verdensbanken), Dagsavisen 12.08.13
  En dragkamp om å få menneskerettigheter inn i Verdensbanken splitter rike og fattige land. - Vi har ingen tro på utvikling uten menneskerettigheter, sier utviklingsminister Heikki Holmås.
 • Nå over til utenriks, kronikk av Ulf Sverdrup i Dagens Næringsliv (NUPI) 12.08.13
  Valgkampen er i gang. Men som vanlig spiller ikke utenrikspolitikk noen rolle. Det er det på tide å gjøre noe med.
 • Hvem er på parti med barna? 10 utfordringer fra Redd Barna, kommentar av Janne Olise Raanes i Dagsavisen (nye meninger) 12.08.13
  Det nærmer seg stortingsvalg, og det politiske Norge er samlet i Arendal i en uke for å sparke valgkampen i gang. I dag er det partilederdebatt. Hvem av partilederne er på parti med barna?
 • - Et parti for rømlinger, Klassekampen 12.08.13
  - Folk som benytter seg av skatteparadiser har Høyre som sine beste venner, sier utviklingsminister Heikki Holmås (SV).
 • – Frp best på bistand, Bistandsaktuelt 12.08.13
  Atlas-alliansen mener Fremskrittspartiet er det eneste partiet som tydelig forplikter seg til å inkludere funksjonshemmedes rettigheter i norsk utviklingssamarbeid.
 • Terningkast to til Frp, ABC nyheter (framtida.no) 10.08.13
  Kirkens Nødhjelp gjev partiet sin utviklingspolitikk terningkast 2, og karakteriserar stortingsprogrammet som «uansvarleg sett med utviklingspolitiske briller».
 • KN triller bistandsterninger, Vårt Land 09.08.13 (ikke på nett)
  Et regjeringsklart Høyre falt igjennom da Kirkens Nødhjelp (KN) sjekket bistandsprogrammer. KN er skuffet og overrasket.
 • Norge som fredsnasjon, kommentar av Ragnhild Næss Lund i Dagsavisen (nye meninger) 08.08.13
  Hvor finner vi noe i partiprogrammene eller partidebattene om Norge som fredsnasjon?
 • KNs partiguide 2013, NRK P2 Dagsnytt 08 08.08.13
  Debatt med Wenche Fone (KN), utviklingsminister Heikki Holmås (SV) og stortingsrepresentant Peter N. Myhre (FrP).
 • Etterlyser globale spørsmål i norsk valgkamp, Bistandsaktuelt 07.08.13
  Kirkens Nødhjelp lanserer i dag en global valgomat for å sette internasjonale forhold og fattigdom på dagsorden i valgkampen. Bistandsaktuelts redaksjon har testet valgomaten.
 • - De grønne må velge side, Klassekampen 07.08.13
  Venstresida har monopol på solidaritetsbegrepet, hevder Bård Vegar Solhjell. Han mener De Grønne nå må vise hvor de står.
 • Still utenriksministeren til veggs, Aftenposten 06.08.13
  Er du interessert i norsk utenrikspolitikk? Utenriksminister Espen Barth Eide svarer på dine spørsmål i Folkets spørretime tirsdag.
 • Mørkeblå bistand, kronikk av Sindre Stranden Tollefsen i Vårt Land (KN) 06.08.13
  FrP har for 2013 laget et alternativt budsjett. Her er det mye vi ikke helt forstår, noe vi er uenig i , men også noen punkter vi er enige i. Ett av dem vi er enige i, er at bistanden skal bli overflødig på sikt. Tusenkronerspørsmålet er imidlertid: hvordan skal vi komme til den situasjonen hvor vi ikke lenger trenger bistand?
 • Den pinlige politiske autismen, kommentar av Erling Borgen i Dagsavisen (nye meninger) 05.08.13
  USA spionerer på hele verden. Varsleren Edward Snowden får asyl i Russland, mens varsleren Bradley Manning risikerer 136 år i fengsel. Norske politiske ledere er helt tause og løfter ikke en finger.
 • Vi snakker og snakker, kronikk av Espen Thoresen i Aftenposten 03.08.13
  Som miljønasjon er Norge storeksportør av olje. Og som fredsnasjon vil vi ikke underskrive avtaler som hindrer at norsk våpeneksport faller i gale hender.
 • Er dette alt vi har?, kommentar av Tomm Kristiansen i Aftenposten 02.08.13
  Mannen fra Nasaret ville ha fnyst av alle partiprogrammene. De beskriver bare hvordan vil skal passe på vår rikdom, og det prosjektet er han ikke med på.
 • Ap-topp: Kristenledere er for tafatte om solidaritet, Vårt Land 02.08.13
  – Kristne har jo æren for at en prosent av statsbudsjettet går til bistand! Hvorfor evner de ikke å løfte frem disse viktige solidaritetssakene? Det er jo der kampen står, sier Johansen.
 • Mener bistandsbransjen bruker intern sjargong til å skjule kritikk, Aftenposten 02.08.13
  Bistandsbransjen velger ordene sine med omhu. Både for å skjule kritikkverdige forhold, men også i frykt for å tråkke andre på tærne, forklarer seniorforsker ved Chr. Michelsens institutt, Tina Søreide.
 • Utviklingspolitikken er på valg, kronikk av Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 31.07.13
  Valg 2013: Vi er redde for at en blå regjering betyr dårligere levekår der ute og et labrere debattklima her hjemme.
 • Bondevik: Sp er historieløse, Vårt Land 31.07.13
  Påstandene gjør Bondevik opprørt: – Vedum er historieløs. Jeg har sittet sammen med Sp i tre koalisjonsregjeringer og mange år i Stortinget. Det er mye godt man kan si om samarbeidet med Sp, men de har aldri vært noen pådriver for økt bistand eller en mer restriktiv alkoholpolitikk. Det var KrF som måtte kjempe for at 1 prosent av bruttonasjonalprodukt skulle gå til bistand, sier KrF-veteranen som var statsminister i sju år.
 • Sp lokker kristne med alkokutt og økt bistand, Vårt Land 30.07.13
  Sp-nestleder Trygve Slagsvold Vedum garanterer for en mer restriktiv alkoholpolitikk og økt bistandsbudsjett. Han mener KrF ikke kan garantere dette sammen med Frp.
 • Politikk uten logikk, kommentar av Magne Lindholm i Klassekampen 27.07.13
  Jon Hustad blir ofte kalt lederen av Facebook-Høyre. Det treffer dårlig. Journalisten i Dag og Tid er en gammaldags venstremann fra Vestlandet. Det eneste moderne med ham er at han interesserer seg for tall, og leser både økonomisk teori og OECD-rapporter. Dessuten kan han regne, og offentliggjør det han regner ut. Her skiller han seg fra andre norske journalister.
 • UD fant feil i 150 av 309 kontrollerte bistandsprosjekter, Aftenposten 24.07.13
  150 økonomiske mislighetssaker er avdekket siden Utenriksdepartementet opprettet sin varslingstjeneste i 2007 og 35 millioner bistandskroner er tilbakebetalt. Men svært få blir straffeforfulgt etter misligheter og korrupsjon i norsk bistand.
 • Her er listen over mislighetssakene i norsk bistand, Aftenposten 24.07.13
  Aftenposten skriver i dag at det er funnet misligheter i 150 av 309 kontrollerte bistandsprosjekter. Her er listen over hvilke prosjekter Utenriksdepartementet mener å ha funnet misligheter i.
 • Nødhjelp inn i valgkampen, kommentar av Morten Rostrup i Aftenposten 19.07.13
  Det er på tide å stille de vanskelige og livsviktige spørsmålene om Norges humanitære prioriteringer. Glemmer vi dem som trenger oss aller mest?
 • - SV må ut av regjering, Dagsavisen 18.07.13
  Ingen bør sitte i en regjering som praktiserer dobbeltmoral, skriver Stein Ørnhøi i dagens Dagsavisen. Snowden-saken er så pinlig for SV at de må gå ut av regjering, mener samfunnsdebattant Erling Borgen.  

Søk:

Avansert søk

Utdrag fra partiprogrammene om utenriks- og utviklingspolitikk:


Arbeiderpartiet (Norge i verden):

"Som innenrikspolitikken handler utenrikspolitikken om politiske prioriteringer. Arbeiderpartiets utenrikspolitikk skal ivareta norske interesser og bidra til internasjonal solidaritet i en tid preget av økende globalisering, raske kunnskaps- og teknologiskift samt endrede politiske rammevilkår.

Høyre (Norge i verden):

"Norge er et åpent samfunn med en åpen økonomi. Vår utvikling, vår sikkerhet og vår velferd blir i sterk grad påvirket og bestemt av prosesser og aktører utenfor Norges grenser. Vi er gjensidig avhengige av våre naboland, allierte og handelspartnere. Høyre vil føre en realistisk utenrikspolitikk tuftet på tydelige prioriteringer. Utenrikspolitikken skal oppnå faktiske resultater for det norske folk.

KrF (Utenrikspolitikk):

"De kristendemokratiske verdiene og prinsippene forplikter KrF til et sterkt internasjonalt engasjement. Norsk utenrikspolitikk skal ivareta både utviklingslands interesser, interesser som kan anses som globale fellesgoder, og norske egeninteresser.

FrP (Norge og verden):

"Grenser betyr stadig mindre i en mer globalisert verden. Globaliseringen har ført til at forskjellene mellom land og mellom individer har blitt mindre. Aldri før har så mange blitt løftet ut av fattigdommen. Verdens fattige er ikke ofre for globaliseringen, men deres problem er at de er utestengt fra det globale markedet.

SV (Internasjonal rettferdighet):

"Verden har ressurser nok til at alle mennesker kan leve godt, men disse ressursene er grovt urettferdig fordelt. For å få en rettferdig og fredelig verden trengs en radikal omfordeling av makt og ressurser. Vi trenger en økonomi underlagt demokratisk styring og en ressursbruk som ikke ødelegger miljøet. Målet med SVs internasjonale politikk er fred og frihet fra undertrykking, rettferdig fordeling, respekt for menneskerettighetene og folkeretten, og bærekraftig utvikling.

SP (Internasjonal politikk):

"Senterpartiet vil føre en utenrikspolitikk der målene er å styrke folkestyret, sikre rettferdig fordeling, styrke menneskerettighetene og bidra til ansvarlig fordeling og bruk av naturressurser."

V (Internasjonale politikk):

"En liberal utenrikspolitikk tar utgangspunkt i individets rett til frihet. Hensynet til disse verdiene skal veie like tungt i samarbeidet med land med tungt norsk næringsengasjement eller der Norge har sterke diplomatiske interesser, som overfor bistandspartnere.

FN forblir vår viktigste arena i de store internasjonale spørsmål, NATO-medlemskapet vår sikkerhetsgaranti og EU vår viktigste partner når det gjelder handel og europeisk politikk."

MDG (Norge i verden):

"Norge er et land som er svært aktivt i ulike internasjonale fora, og har på bakgrunn av dette stor innflytelse i forhold til størrelsen. Norske regjeringer har derimot vært svake på strategisk tenkning om hvilke interesser som skal fremmes gjennom denne innflytelsen.

Miljøpartiet De Grønnes utenrikspolitikk bygger på erkjennelsen av at vi alle er del av et globalt felle-skap, og at vi alle står overfor de samme globale utfordringene."

Rødt (Økonomi):

"Den omfattende økonomiske krisa, faren for en klimakatastrofe, rovdriften på viktige naturressurser – alt sammen peker mot at det haster å avvikle kapitalismen. For Rødt er det viktig å engasjere stadig flere i kampen for et nytt samfunn, der folk selv styrer og der beslutningene bygger på diskusjon om hvordan de samla ressursene kan brukes best mulig for å ivareta viktige behov for folk."

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.