Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Utviklingspolitikk i valgkampen - så langt

Med frivillige organisasjoner som pådrivere og vaktbikkjer har utviklingspolitikk og bistand utvilsomt stått på dagsorden det siste året, godt hjulpet av NRKs dokumentarserie "Den gode viljen". Likevel, i den grad dette også har vært valgkamptema skyldes det primært én mann: Høyres Peter S. Gitmark. Neste uke møter utviklingsminister Heikki Holmås (SV) sjefen hans, Erna Solberg (H), til debatt på Utviklingskonferansen 2013 i regi Kirkens Nødhjelp.  
Fredag 01. mars 2013
Linker oppdatert: Torsdag 07. mars 2013

Peter S. Gitmark (H) har bidratt til å sette utviklingspolitikk på dagsorden i valgkampen 2013, på møter og i media.
Foto: NRK (faksimile fra NRK TV)
Utviklingsfondet
er blant de organisasjonene som ønsker at utviklingspolitikk bør på dagsorden i valgkampen 2013. I januar lanserte de diskusjonsnotatet "Kampen om de fattige", med debatt på Utviklingshuset og kronikk i Dagbladet, der informasjonsssjef Andrew P. Kroglund innledet slik:

"For første gang kan norsk utviklingspolitikk bli et tema i valgkampen. Høyre ønsker nå å røske tak i utviklingspolitikken og stille «tøffere krav». Men Høyre må ikke i sin reformiver risikere å rasere flere tiår med systematisk utviklingssamarbeid."

- Høyresida truer bistanden, var tittelen på kronikken, som fikk svar fra Høyres stortingsrepresentant Peter S. Gitmark. Gitmark satte utviklingspolitikk på dagsorden i valgkampen 2013 allerede i desember 2011. Da innledet han sitt hovedinnlegg i budsjettdebatten i Stortinget slik:

"Jeg ønsker med dette innlegget å synliggjøre hva som er Høyres hovedmomenter i utviklingspolitikken fram til, og også etter et eventuelt regjeringsskifte i 2013."

Han understreket Høyres ønske om "samstemmighet i utviklingspolitikken" og utdypet Høyres mål slik:

"Høyres målsettinger for utviklingspolitikken er å bidra til økt demokratisering, respekt for menneskerettighetene og bidra til å få mennesker varig ut av fattigdom. Fremst blant målene i bistandspolitikken må være 'do no harm'."

Disse målsettingene har han siden framført offensivt i mange sammenhenger, på debattmøter, i media og på sosiale medier. De lå også fast da Høyre i oktober i fjor la fram et nytt utviklingspolitisk dokument, som ble lansert i Aftenposten under følgende tittel:

"Høyre varsler tøff endring av bistandspolitikken."

Slikt blir det debatt av blant aktørene i utviklingspolitikken og bistanden, men med særlig vekt på det siste: bistanden. Det ble det også med utgangspunkt i NRKs dokumentarserie "Den gode viljen", som blant annet spurte: Bør vi slutte å gi?

- Endelig; utviklingspolitikken er på agendaen!, skrev Kroglund i en kommentar i Dagsavisen i slutten av januar. Det er fortsatt lov å håpe, men så langt har det kanskje vært mer bistand enn utviklingspolitikk? Skillet kan være vanskelig for mange.

- Bistand eller utvikling? spurte forsker Øyvind Eggen i en kommentar på egen blogg for en tid tilbake. Han svarte selv: "Nei takk". Kirkens Nødhjelp har imidlertid klare oppfatninger om forskjellene - og sammenhengene.

- Hva er forskjellen på rødgrønn og blå utviklingspolitikk?

- Utenriksdepartementet kan jobbe med bistand til Dovre faller, men et mer effektivt utviklingsarbeid krever vilje til endring fra en hel regjering, skrev Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp i en kommentar i Dagbladet til "Den gode viljen" og konkluderte slik:

"'Hver mann på sin tue'-tankegangen i regjeringen hemmer utviklingspolitikken og tiden begynner å renne ut for solidaritetsregjeringen.

Det gjør den kanskje også for de som hadde håpet at utviklingspolitikken i valgkampen 2013 kunne markere "et tidsskille i utviklingspolitikken"?

- Debatten om Norges forhold til resten av verden må være noe mer enn en konkurranse om å gi mest penger, påpekte Kaare M. Bilden i en kommentar med tittelen "verden i valgkampen" i Dagsavisen sist uke. Med samme perspektiv som Helland gikk han inn på utviklingspolitiske spørsmål knyttet til klima, våpen og handel og konkluderte slik:

"Men disse spørsmålene blir altfor vanskelige for en valgdebatt på TV, vil antakelig debattlederne svare. Kanskje er det riktig. Men kanskje kan også vi i mediebransjen gjøre en bedre jobb for å vise hvordan økonomien, politikken og verden henger stadig tettere sammen."

Neste uke skal hvertfall Kirkens Nødhjelp prøve. De har invitert til Utviklingskonferansen 2013, der blant annet utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås (SV) møter Høyreleder Erna Solberg til debatt om følgende spørsmål:

"Hva er forskjellen på rødgrønn og blå utviklingspolitikk?"

Nyttårsønsker og andre ønsker for valgkampen 

- Det blir viktig å løfte internasjonale spørsmål fram mot valget i 2013, skrev Arbeiderpartiets sekretær, Raymond Johansen, i Dagsavisen i april i fjor, men internasjonal politikk glimret med sitt fravær da nestleder Helga Pedersen 12. februar i år presenterte utkast til partiprogram for 2013-2017.

Kristelig Folkeparti (KrF) gikk offensivt ut med utviklingspolitikk da de lanserte sitt programutkast allerede i mai i fjor og på sin blogg ved nyttårsskiftet skrev tidligere partileder Dagfinn Høybråten:

"Årets stortingsvalg kan gi viktige endringer - også innen utviklingspolitikken. For KrF er internasjonal solidaritet en etisk forpliktelse. Vi vil bruke vår innflytelse – før og etter valget – til å sikre stor og effektiv innsats for verdens fattige."

KrF har dessuten et ungdomsparti, som også er engasjert i disse spørsmålene. Internasjonal nestleder i KrFU, Eilev Hegstad, skrev denne uka et innlegg i Dagsavisen (nye meninger) med krav til en eventuell ny regjeringen etter valget:

"Kampen mot fattigdom er vår tids største kamp. Skal KrF i regjering bør vi kreve utviklingsministeren og en offensiv politikk for en samstemt norsk utviklingspolitikk."

SVs nye utviklingsminister, Heikki Holmås, varslet i fjor at han ville "ta utviklingspolitikken hjem" og i en nyttårskommentar i Bergens Tidende var hans partileder, Audun Lysbakken, inne på det noe av det samme:

"Mitt nyttårsønske er (...) ganske enkelt: At vi setter de store spørsmålene øverst på dagsordenen i valgåret. De to største vil avgjøre hva slags samfunn og levekår vi selv, våre barn og våre barnebarn vil få. Hvordan vi de neste årene møter klimaendringene og finans- og gjeldskrisen vil avgjøre hva vårt nye århundre skal bli."

Utviklingspolitikk i valgkampen

I Høyres nye utviklingspolitiske dokument ble det gjengitt et sitat hentet fra forordet til RORG-samarbeidets artikkelsamling "De borgerlige og utviklingsdebatten", der tidligere stortingsrepresentant fra Høyre, Inge Lønning, skrev:

"Det er på høy tid å innse at utviklingspolitikk ikke er et avgrenset politisk landskapsvernområde for spesielt interesserte, men den mest sentrale og ufrakommelige av alle politiske utfordringer i globaliseringens tidsalder. Utfordringen går på tvers av alle tradisjonelle teiginndelinger, blant annet den mest seiglivede av dem alle, skillet mellom utenriks- og innenrikspolitikk. For ikke å nevne skillet mellom næringspolitikk og handelspolitikk."

Utviklingspolitikk er likevel ikke et enkelt tema i valgkampen og det gjenstår å se om utviklingspolitikk vil kunne engasjere og mobilisere på samme måte som for eksempel spørsmålet om oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen?

Etter påtrykk fra blant annet engasjerte "vaktbikkjer" og "pådrivere" blant norske organisasjoner har flere sentrale utviklingspolitiske temaer stått sentralt på dagsorden de siste månedene:

Politikernes og partienes deltakelse i debatten på disse politikkområdene har imidlertid vært begrenset.

Utviklingsministeren er uansett nå på farten i forbindelse med UD-prosjektet "ta utviklingspolitikken hjem!". Denne uka innledet han på debattmøte i Oslo, der han møtte Kristin Clemet (Civita), Morten Høglund (Fremskrittspartiet) og Øyvind Eggen (International Law and Policy Institute) til debatt om spørsmålet: Skal de bli som oss?

UDs refleksprosjekt twittret fra debatten og siterte blant annet Clemet:

"Nå diskuterer vi utviklingspolitikk og ikke bistand. Det er bra! Og en markant forskjell."

Både Clemet, Høglund og Eggen var forøvrig blant de som i fjor ble intervjuet i RORG-samarbeidets artikkelsamling om "De borgerlige og utviklingsdebatten".

I forkant av møtet spurte Norads magasin Bistandsaktuelt: Er UD bekymret for at dette kan oppfattes som et stunt for å promotere utviklingsministeren eller som en tidlig start på valgkampen? De fikk svar fra politisk rådgiver Unni Berge, som ikke er bekymret for det. Det er kanskje større grunn til å bekymre seg for i hvilken grad de store globale spørsmålene og utviklingspolitikken kommer på dagsorden i det hele tatt?

De var ikke påtrengende tilstede ved forrige stortingsvalg i 2009. Partisekretær Raymond Johansen (Ap) mente den gang at det skyldtes medienes manglende interesse, men politikerne bør nok også gå i seg selv. Som reaksjon på at "valgkampen mangler internasjonalt fokus" skrev et tverrpolitisk knippe politikere i et innlegg i Dagsavisen følgende i valgkampinnspurten 2009:

"Vi håper at partiene og de ulike kandidatene bruker tid fram til 14. september til å sette fokus på hvordan de skal jobbe for å styrke barns situasjon også utenfor Norge den kommende stortingsperioden. Dette bør bli et tverrpolitisk prosjekt."

Dette var langt fra regjeringens og Stortingets ambisjon om en "samstemt politikk for utvikling" og fjernt fra det fokus som lå til grunn for Lønnings refleksjoner om utviklingspolitikk som "den mest sentrale og ufrakommelige av alle politiske utfordringer i globaliseringens tidsalder".

Uansett: Stortingsvalget 2013 nærmer seg!

P.S.: Soria Moria

Foran et stortingsvalg kan det også være nyttig med et lite tilbakeblikk.

Det ble Erik Solheim (SV) som overtok stafettpinnen etter Hilde Frafjord Johnson (KrF) i 2005 og fikk i oppdrag å sette ut i livet den rødgrønne regjeringen utviklingspolitikk (Soria Moria). Denne ble mottatt med beistring av blant andre Sør-Afrikas erkebiskop, Desmond Tutu, men fikk for et par år siden Likevel hard kritikk av folkeopplyser og professor Tore Linné Eriksen, som tok konsekvensen og meldte seg ut av SV. Sist sommer ble Solheim erstattet av Heikki Holmås (SV) som utviklingsminister og Ingrid Aas Borge i Changemaker benytter nå anledningen foran valget til å gjøre opp status for den rødgrønne regjeringens politikk (Soria Moria 2) i ukeavisa Ny Tid. Hun gir både ris og ros og råd på veien videre.

Og mandag lanserer Cappelen Damm boka "Politikk er å ville", der Erik Solheim (SV) skriver om sine erfaringer etter syv år som utviklings- og miljøminister. Den forhåndspresenteres slik:

"Politikk er å ville peker ut en retning både for Norge, regjeringen og venstresiden, og Solheim forsøker å se på hvilken rolle Norge kan spille i en "ny" verden der Kina, India og Latin-Amerika får stadig større internasjonal betydning. Selv er han sterkt kritisk til økt byråkrati og revisormentalitet i politikken og forvaltningen. Politikere og embetsverk blir mer opptatt av ikke å gjøre feil, enn å få til viktige endringer." 


Aktuelle lenker:
 • Hva mener partiene? utkast til partiprogrammer mm på rorg.no
 • Interpellasjon nr. 39 (2012-2013), Besvart i Stortinget 15.01.13
  Interpellasjon fra representanten Peter Skovholt Gitmark (H) til utviklingsministeren: "Hvilken rolle mener statsråden at realisering av menneskerettigheter og demokrati skal ha i norsk utviklingspolitikk?"
 • Utviklingskonferansen 2013, Kirkens Nødhjelps konferanse 5. mars 2013
 • Usikkerhet om bistandens framtid, Utviklingsfondet 23.01.13
  Kampen om de fattige: Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand” ble lansert med debatt på Utviklingshuset i Oslo mandag 21. januar. I debatten møttes Høyres talsmann for utviklings- og bistandspolitikk, Peter Gitmark og politisk rådgiver for utviklingsministeren, Unni Berge (SV).
 • Kampen om de fattige, diskusjonsnotet utarbeidet av Nora Ingdal for Utviklingsfondet, januar 2013

Tidligere relevante saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Følg oss, vi kommer etter, kommentar av Kaare M. Bilden i Dagsavisen (nye meninger) 06.03.13
  Plutselig havnet Angela Merkel til venstre for Jens Stoltenberg i kampen for å regulere storkapitalen.
 • U-landene vokser, Oljefondet henger etter, Aftenposten 06.03.13
  Oljefondet har aksjer i kun 3 av de 30 raskest voksende økonomiene i verden. Det vil Kirkens Nødhjelp (KN) gjøre noe med.
 • Opposisjonen vil investere mer av Oljefondet i utviklingsland, Aftenposten 06.03.13
  - Å flytte mer av Oljefondets investeringer til Afrika er kanskje det viktigste som kan skje med utviklingspolitikken, sier Kjell Ingolf Ropstad i Krf.
 • Erna Solberg vil at færre land får bistand fra Norge, Aftenposten 06.03.13
  Høyre-leder Erna Solberg sa klart fra i dag at Høyre vil kutte kraftig i antall land som får norsk bistand og stille større krav til resultater. Utviklingsminister Heikki Holmås mener Høyre vil skape flere fattige.
 • - Invester oljepengene i utvikling, Bistandsaktuelt 05.03.13
  Er tiden moden for å investere mer av oljefondet i fattige land? Overmoden, var gjennomgangstonen på Kirkens Nødhjelps utviklingskonferanse.
 • – Jens Stoltenberg er uten visjoner, ABC Nyheter 05.03.13
  I boka kritiserer Solheim at norske politikere mangler vyer. Jens Stoltenberg roses for å være kunnskapsrik på økonomi og klimakvoter. Men det er ikke nok ifølge Solheim.
 • Langer ut mot politisk revisorkultur, Dagsavisen 05.03.13
  Tidligere SV-topp Erik Solheim mener vi er i ferd med å få en politisk kultur der det er en risikosport å våge store ting.
 • Det trengst ein Palme i den norske pengebingen, kommentar av Tom Hetland i Stavanger Aftenblad 05.03.13
  Den tidlegare SV-leiaren meiner at dei raud-grøne har mykje å rosa seg av: full barnehagedekning, ny ekteskapslov som likestiller heterofile og homofile, ei historisk kultursatsing, bistand på over ein prosent av brutto nasjonalprodukt, avklaring av grenselinja mot Russland og viktige internasjonale initiativ som klasevåpenforbod og regnskogbevaring.
 • En glad helt, kommentar av Frøy Gulbrandsen i Bergens Tidende 05.03.13
  For å være litt rettferdig, så har jo også Solheim levd et spenningsfylt liv. Han har flydd lavt i helikopter over i landskapet i Sri Lanka, med reell frykt for å bli skutt ned. Han har nødlandet i Sudan med sprukken frontrute, diskutert med Mugabe, og møtt Burmas generaler lenge før det var en stueren aktivitet.
 • Hudfletter SV-toppene, Klassekampen 05.03.13
  - SV må legge bort ryggmargsrefleksen om å alltid være mot USA. Skal man oppnå noe i verden, må Norge ha et så nært forhold til USA som mulig. USA er verdenshistoriens minst aggressive stormakt, og Afghanistan-krigen var verdenshistoriens best begrunnede krig da den startet, sier han.
 • Solheims ærlige oppgjør, kommentar av Harald Stanghelle i Aftenposten 05.03.13
  Det spekuleres mye rundt Jens Stoltenbergs planer for fremtiden. Derfor er det spennende at Erik Solheim så blankt avviser at statsministeren er internasjonalt orientert og innerst inne ønsker seg til FN: «Det er milevis unna sannheten. Jens’ hovedinteresse ligger i Norge og økonomi. Han blir flakkende i blikket når du kommer til det han kaller ‘rare land’, langt utenfor Norges grenser».
 • - Mer kreativ bruk av oljefondet, Bistandsaktuelt 04.03.13
  Hvorfor ikke sette av én prosent av Oljefondet til investeringer i sol-, vind- og vannkraft i utviklingsland, spør tidligere utviklingsminister, nå OECD-DAC-sjef Erik Solheim. Mandag lanserte han boken «Politikk er å ville».
 • Erik Solheim vil samarbeide med KrF, Nationen 04.03.13
  Ifølge den tidligere miljø- og utviklingsministeren ville et rødgrønngult samarbeid vært bra for områdene han ser på som viktigst: fred, solidaritet og miljø.
 • Solheim etterlyser visjonær Stoltenberg, Aftenposten 04.03.13
   «Mediene har skapt et inntrykk av at Jens egentlig er internasjonalt orientert og at han innerst inne ønsker seg til FN. Det er milevis unnas virkeligheten. Jens' hovedinteresse ligger i Norge og økonomien."
 • Erik Solheim stiller spørsmål ved Lysbakkens karakter, Aftenposten 04.03.13
   «Det er ikke i norsk interesse å være tøffest mulig i trynet. Hvis vi mener alvor med at vi trenger en global klimaavtale, et gjennombrudd for verdenshandelen, rask fattigdomsbekjempelse i Afrika og fred i verdens uroområder, er det i norsk interesse å ha et tett forhold til alle de viktigste landene, men i visshet om hva vi selv står for».
 • Krav til ny regjering, kommentar av Eilev Hegstad i Dagsavisen (nye meninger) 25.02.13
  Kampen mot fattigdom er vår tids største kamp. Skal KrF i regjering bør vi kreve utviklingsministeren og en offensiv politikk for en samstemt norsk utviklingspolitikk.
 • Disse vurderer etikken i investeringer for 4000 mrd.kr., E24 23.02.13
  Oljefondets Etikkråd har syv heltidsansatte som skal følge med på 8000 selskaper.
 • «Siggy» svikter fansen, Dagsavisen 23.02.13
  Reglene som skal hindre at norske selskaper snyter på skatten i utlandet kommer likevel ikke før valget.
 • Jeg vil utfordre Morten Strøksnes, debatt av Heikki Eidsvoll Holmås i Bergens Tidende 23.02.13
  Strøksnes tilkjenner meg (i BT, Aftenbladet, Nordlys, Stavanger Aftenblad den 16.2.) verdens beste jobb og at jeg fremdeles er ved mine fulle fem. Det har jeg faktisk visst lenge, men den beskrivelsen han gir av politikken jeg står for er jeg mindre enig i.
 • Verden i valgkampen, kommentar av Kaare M. Bilden i Dagsavisen (nye meninger) 20.02.13
  Debatten om Norges forhold til resten av verden må være noe mer enn en konkurranse om å gi mest penger.
 • EU gjør som Robin Hood, Dagsavisen 20.02.13
  Både Ap og SV åpner nå for at Norge kan komme til å innføre en skatt på finanstransaksjoner, etter at 11 EU-land 14. februar la fram konkrete planer om hvordan dette skal gjennomføres.
 • Høyres bistandskritikk bommer, kommentar av Eiliv Hegstad i Dagsavisen (nye meninger) 20.02.13
  Høyre går høyt på banen for å endre norsk utviklingspolitikk, og selv om noen av de foreslåtte endringene er gode, er utfordringen at Høyre kaster babyen ut med badevannet. Særlig gjelder dette forslaget om at betydelig færre land skal få bistand og drømmen om å kunne måle resultatene av bistanden.
 • - Dette er et misbruk av bistandspenger, Dagbladet 19.02.13
  KrFU mener Bård Vegar Solhjell bruker norske regnskogmillioner som et utidig pressmiddel i saken til de dødsdømte nordmennene i Kongo.
 • Verdens beste jobb, kommentar av Morten Strøksnes i Stavanger Aftenblad 16.02.13
  Jeg misunner Heikki Holmås. Som bistandsminister reiser han verden rundt for å gi bort milliarder på vegne av oss. Ofte mottas han som en hvit guddom av de rike elitene som leder verdens fattige. Smilende spiller de sin rolle som takknemlige mottagere av store gaver, og de gjør alt for å behage sin gjest. For et herlig liv! Det er ikke rart Holmås smiler og er full av selvtillit. Men vær klar over at det finnes en betydelig yrkesrisiko.
 • Ikke nok med god vilje, kronikk av Dagfinn Høybråten i Bergens Tidende 11.02.13
  NRKs TV-serie «Den gode viljen» om norsk bistand, kan bidra til god folkeopplysning. Flere enn ekspertene bør bli kjent med bistandens blandede resultater og lærdommer til forbedring. Men når de «ivrige ideologer» selektivt plukker «erfaringsbiter» som passer dem, blir resultatet fordummende forenklinger og nye myter i stedet for erfaringsbasert bistandskunnskap.
 • På oppløpssiden, kommentar av Ingrid Aas Borge i Ny Tid 09.02.13
  Nå er det innspurt for regjeringserklæringen «Soria Moria 2.» Klarer de rødgrønne å holde løftene? Changemaker gjør opp status og serverer vinnertipsene.
 • Si ;D organisert, Aftenposten 08.02.13
  May Sundvall Andersen intervjuer Guro Aambø (Changemaker) på Si;D: Vi ser at verden er urettferdig, og det vil vi gjøre noe med!
 • Stadig bedre bistand, kommentar av Terje Breivik i Dagsavisen (nye meninger) 08.02.13
  Det fins mange eksempler på at bistand har vært bortkastet og av og til gjort direkte skade. Men bistand redder også liv og hjelper fattige til et bedre liv hver eneste dag.
 • Bistand til de blå, lederkommentar i Dagens Næringsliv 08.02.13
  Regnskogprosjektet er et viktig klimatiltak. Men regnskogmilliardene har også vært en voksende del av regjeringens bistandsbudsjett. Milliarder til skogvern har bidratt sterkt til at regjeringen kunne oppfylle målet om at norsk bistand skal utgjøre minst én prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI). Dette målet har vært svært viktig, særlig for SV.
 • Ikke bare bistand, debatt av Peter S. Gitmark i Dagbladet 01.02.13
  I motsetning til hva Andrew P. Kroglund i Utviklingsfondet hevder i Dagbladet nylig, er ikke Høyres bistandspolitikk noen trussel, men helt nødvendig fornyelse av hele utviklingspolitikken.
 • Den nye bistands­offensiven, kommentar av Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 31.01.13
  Endelig; utviklingspolitikken er på agendaen!
 • Utviklingspolitikkens ukledelige spagat, kommentar av Anne Marie Helland i Dagbladet 31.01.13
  «Hver mann på sin tue»-tankegangen i regjeringen hemmer utviklingspolitikken og tiden begynner å renne ut for solidaritetsregjeringen.
 • Sult, politikk og bistand, kommentar av Andrew Kroglund i Nationen 29.01.13
  Høyre ønsker å røske tak i utviklingspolitikken, stille tøffere krav og skape utviklingspolitisk debatt i valgkampen. Det er flott. Men Høyre må ikke i sin reformiver risikere å kaste ut babyen med badevannet og rasere flere tiår med systematisk utviklingssamarbeid.
 • Det beste må ikke bli det godes fiende, kommentar av Dagfinn Høybråten i Vårt Land 29.01.13
  Den siste tiden har det vært rettet fokus på norsk bistandspolitikk i den nye NRK—serien «Den gode viljen», men også i Høyres nye program, hvor det legges det også opp til radikale kutt og omlegging av bistanden.
 • Høyresida truer bistanden, kronikk av Andrew Kroglund i Dagbladet 22.01.13
  Høyre og Frp's planer kan føre til flere kampanjer med bedende barneøyne som virkemiddel.
 • Bistand er ikke nødhjelp, Lara Rashid (18) på Si;D i Aftenposten 22.01.13
  Niklas Hambro Sandahl fra Unge Høyre skriver at bistandspengene ikke hjelper u-land, men at frihandel er den rette veien. Jeg tror du har misforstått kraftig der. Jeg har lyst til å bruke fiskehandel som et eksempel.
 • Handel fremfor bistand, Niklas Hambro Sandahl (16) på Si;D i Aftenposten 22.01.13
  De rødgrønne har i åtte år opprettholdt et bistandssystem som er kortsiktig og perspektivløst. Det norske bistandssystemet er blitt et påskudd for å ignorere verdens egentlige problemer.
 • Astrups vekst og vern, debatt av Dag O. Hessen i Morgenbladet 18.01.13
  Nikolai Astrup er ikke med på at vår livsstil og vårt konsum utgjør noe miljøproblem, og skyver bekvemt nok verdens fattige foran seg.
 • Hessens farlige feil, debatt av Nikolai Astrup i Morgenbladet 11.01.13
  Dag O. Hessen mener jeg er naiv og tar «farlig feil» når jeg i Morgenbladet 21. desember hevder at det er klimagassutslippene som er problemet – ikke vår livsstil.
 • Norsk olje er løsningen, ikke problemet, kommentar av Ola Borten-Moe på NRK ytring 10.01.13
  Vi skal produsere olje og gass til verden, samtidig som vi vrir det norske samfunnet i en grønnere retning.
 • Høyre varsler hardere kamp om bistandspengene, E24 (NTB) 09.01.13
  Dersom Høyre havner i regjering etter høstens stortingsvalg, kommer kravene til bistandsorganisasjonene til å bli skjerpet.
 • Farlig feil, debatt av Dag O. Hessen i Morgenbladet 04.01.13
  Klimapessimisme, skriver Nikolai Astrup i sin kronikk «Grønn vekst er mulig» i Morgenbladet 21. desember, men synes å mene kulturpessimisme. Hovedpoenget, at vekst ikke bare er forenelig med god miljøpolitikk, men en forutsetning for det, er et ekko av Brundtlandkommisjonens 25 år gamle konklusjon, som også i likhet med Astrup hevdet at det dreide seg om å gi veksten «et nytt innhold». Brundtland snakket både om «ny kurs» og «stø kurs», men det ble mest av det siste – da som nå.
 • Nyttårsønske, kommentar av Audun Lysbakken i Bergens Tidende 03.01.13
  Mitt nyttårsønske er derfor ganske enkelt: At vi setter de store spørsmålene øverst på dagsordenen i valgåret. De to største vil avgjøre hva slags samfunn og levekår vi selv, våre barn og våre barnebarn vil få. Hvordan vi de neste årene møter klimaendringene og finans- og gjeldskrisen vil avgjøre hva vårt nye århundre skal bli.

Søk:

Avansert søk

Inge Lønning (H) om valg og utviklingspolitikk:


"At politikk dreier seg om makt, er noe alle vet. Synlig kommer det til uttrykk hvert fjerde år, når velgerne avgjør kampen om regjeringsansvaret. Det de færreste er oppmerksom på, er at det i politikkens hverdag, det vil i praksis si alle hverdagene mellom valgdagene, stort sett er vanens makt som styrer. Helt uforstyrret av vekslende meningsmålinger, valgresultater og regjeringsskifter går det meste etter parolen «same procedure as last year»"

___

"Det er på høye tid å innse at utviklingspolitikk ikke er et avgrenset politisk landskapsvernområde for spesielt interesserte, men den mest sentrale og ufrakommelige av alle politiske utfordringer i globaliseringens tidsalder. Utfordringen går på tvers av alle tradisjonelle teiginndelinger, blant annet den mest seiglivede av dem alle, skillet mellom utenriks- og innenrikspolitikk. For ikke å nevne skillet mellom næringspolitikk og handelspolitikk."

"De synspunktene som presenteres i denne samlingen av intervjuer med sentrale aktører på høyresiden i norsk politikk, taler for seg selv og trenger ingen fortolkende kommentarer. Bare ett fellestrekk kan det være grunn til å feste oppmerksomheten spesielt ved: de inneholder alle et element av det som i nittensekstiåtternes kodespråk het sjølkritikk. Alle som har medopplevd de siste tiårene av forrige årtusen, vil vite at det også er noe som kan reduseres til rituelle øvelser. Men så lenge det er en ny erkjennelse av at man har forsømt seg og derfor trenger å skjerpe oppmerksomheten og mobilisere tankekraften til å frembringe politiske alternativer som velgerne kan ta stilling til, kan det være begynnelsen på en fruktbar politisk prosess."

Hentet fra Lønnings forord i RORG-samarbeidets artikkelsamling "De borgerlige og utviklingspolitikken" 2012.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.