Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

De borgerlige og utviklingsdebatten
- en artikkelsamling med et utvalg aktører fra borgerlig side

I artikkelsamlingen "De borgerlige og utviklingsdebatten" har RORG-samarbeidet samlet intervjuer med et bredt utvalg aktører fra borgerlig side i norsk politikk, intervjuet av Hanna Schanke, med forord av mangeårlig stortingsrepresentant fra Høyre, Inge Lønning, og etterord av utviklingsminister Heikki Holmås (SV).

Torsdag 07. juni 2012
Linker oppdatert: Torsdag 05. juni 2014

I innledningen til artikkelsamlingen skriver daglig leder i RORG-samarbeidet, Sidse E. Aas, bl.a.:

Tittelen på denne intervjusamlingen krever kanskje en forklaring, men som bakgrunn for dette initiativet fra RORG-samarbeidet får det innledningsvis holde med en påstand:

Dersom utviklings-debatten og opplysningsarbeidet i Norge om globale utviklingsspørsmål skal styrke utviklings-politikken, så vel som engasjement og innsikt
i globale utviklings-spørsmål hos folk flest, kreves det mer enn før deltakelse fra hele det politiske spekteret.Utdrag fra forord av tidligere stortingsrepresentant Inge Lønning (H):

"At politikk dreier seg om makt, er noe alle vet. Synlig kommer det til uttrykk hvert fjerde år, når velgerne avgjør kampen om regjeringsansvaret. Det de færreste er oppmerksom på, er at det i politikkens hverdag, det vil i praksis si alle hverdagene mellom valgdagene, stort sett er vanens makt som styrer. Helt uforstyrret av vekslende meningsmålinger, valgresultater og regjeringsskifter går det meste etter parolen «same procedure as last year»"

___

"Det er på høy tid å innse at utviklingspolitikk ikke er et avgrenset politisk landskapsvernområde for spesielt interesserte, men den mest sentrale og ufrakommelige av alle politiske utfordringer i globaliseringens tidsalder. Utfordringen går på tvers av alle tradisjonelle teiginndelinger, blant annet den mest seiglivede av dem alle, skillet mellom utenriks- og innenrikspolitikk. For ikke å nevne skillet mellom næringspolitikk og handelspolitikk." 

"De synspunktene som presenteres i denne samlingen av intervjuer med sentrale aktører på høyresiden i norsk politikk, taler for seg selv og trenger ingen fortolkende kommentarer. Bare ett fellestrekk kan det være grunn til å feste oppmerksomheten spesielt ved: de inneholder alle et element av det som i nittensekstiåtternes kodespråk het sjølkritikk. Alle som har medopplevd de siste tiårene av forrige årtusen, vil vite at det også er noe som kan reduseres til rituelle øvelser. Men så lenge det er en ny erkjennelse av at man har forsømt seg og derfor trenger å skjerpe oppmerksomheten og mobilisere tankekraften til å frembringe politiske alternativer som velgerne kan ta stilling til, kan det være begynnelsen på en fruktbar politisk prosess."

 Hele heftet kan lastes ned her.

Heftet inneholder intervjuer med: Morten Høglund (Stortingsrepresentant for FrP), Peter S. Gitmark (Stortingsrepresentant for Høyre), Kristin Clemet (daglig leder i CIVITA), Vidar Helgesen generalsekretør i IDEA), Nils August Andresen (redaktør i Minerva), Torbjørn Røe Isaksen (stortingsrepresentant for Høyre), Maria Østerhus Lobo (skribent og analytiker), Kristian Meisingset (kulturredaktør i Minerva), Hans Olav Syversen (stortingsrepresentant for KrF), Øyvind Eggen (forsker ved NUPI), David Hansen (styreformann i Mimeta) og Kjell Roland (daglig leder i Norfund).


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.