Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Klima- og utviklingstanker ved årsskiftet

Nyttårstid er tid for ettertanke og refleksjon, også om internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål. Vi har sett på nyttårskommentarene - om håp og bekymringer for klodens framtid, om klima (og energi), Europas usikre framtid, Den arabiske våren (vinteren?), endringer i globale maktforhold og en rekke andre utviklingstrekk og konfliktområder som vil kunne prege året som kommer for fattig og rik - og kanskje norsk valgkamp?

Fredag 04. januar 2013

Nyttårstid er tid for ettertanke og refleksjon, også om internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål. Blant de mange som er tenkt og reflektert er flere av våre sentrale poltikere, som kanskje også har hatt den forestående valgkampen i bakhodet?NRK p2´s siste utgave av "verden på lørdag" i romjula så både framover og tilbake på året som gikk og oppsummerte fjoråret slik (lytt mer her):

"Det har vært et år med tilbakeslag for den arabiske revolusjonen. Det var det store valgåret med presidentvalg i USA og Russland og lederskifte i Kina. Og det var nok et år med økonomisk krise i den vestlige verden."

- Tynt håp om fred, mente Adresseavisa på lederplass i går, med henvisning til utviklingen i Midtøsten generelt og Syria spesielt (les mer her), mens Dagsavisen i romjula presenterte følgende utsikter for 2013 (les mer her):

"Syria faller, EU halter, Kina vokser."

FNs generalsekretær, Ban Ki-moon, innledet sin avsluttende pressekonferanse før jul slik (les mer her):

"Et år fylt av tumulter går mot slutten. 2012 var et år med spenninger fra Syria til Sahel og fra Øst-Kongo til Midtøsten. Uroen testet oss, enda en gang, på vår grunnleggende forpliktelse: å stoppe konflikter og bygge fred. Samtidig hjalp FN til med å legge grunnlaget for fremgang på den viktigste utfordringen i det 21. århundre: bærekraftig utvikling."

Juletid er følelser - også i verdenspolitikken

Én ting er hva som faktisk skjer i verden, men en annen ting er hvordan vi tar det.

- Hvorfor virker verden plutselig som et hysterisk nervesanatorium?, spurte forsker Henrik Thune i en kommentar i Dagbladet i romjula. Han var opptatt av "følelser i verdenspolitikken" og konkluderte slik (les mer her):

"Koblingen mellom utenrikspolitikk og følelseslivet, er tett og organisk. Internasjonal politikk fester seg i kroppen, setter seg i nervene. Og etterpå fletter nervene seg inn i litteraturen, kulturen og verdenssynet, ofte for en hel generasjon. «Krigsgenerasjonen». «Vietnamgenerasjonen». «Irakgenerasjonen». Det er dette det handler om."

Og juletid er tid for følelser, også følelser som angår verdenspolitikken.

- Hvordan kan vi rettferdiggjøre at vi lever som vi gjør i en verden der så mange lider?, spurte Mie Hidle i en kommentar i Stavanger Aftenblad dagen etter Thunes kommentar og utdypet det slik (les mer her):

"For hjertenes høytid er jo også den dårlige samvittighetens høytid. Vi har gått botsgang til Frelsesarmeens julegryte og for en gangs skyld gitt til tiggerne i Byparken. Likevel er forholdet mellom luksusforbruk og veldedighet trolig enda skjevere i julen enn resten av året. Men hva så? Det er ikke vår skyld at verden er urettferdig, at de andre ikke har det like godt som oss. Vi orker ikke å høre mer om det."

For de av oss med slike følelser kan det i romjula ha vært en lettelse å lese kommentaren "Grunn til optimisme" i Aftenposten fra Eirik Løkke i tenketanken CIVITA. Han innledet slik (les mer her):

"2013. Aldri tidligere i historien har det vært mindre sult og færre sykdommer i verden."

Globale endringer og ulikheter

Hvilke tanker og refleksjoner en gjør seg om verdens tilstand og framtidsutsikter er selvsagt avhengig av hvem man er og hvor man er. Microsoftgründeren Bill Gates, for eksempel, er teknologioptimist og ser lyst på framtida i "Ord for 2013" i Dagens Næringsliv i romjula (les mer her):

"Endelig har vi kommet dit at teknologi faktisk bidrar til å forbedre livet i de aller fattigste landene."

Men utover personlige og individuelle ulikheter preges årets nyttårskommentarer ofte av kontinentale forskjeller som gjenspeiler pågående endringer i globale maktforhold.

- USA kan dra Europa med i dragsuget, mener NRKs Knut Magnus Borge i en kommentar på NRK ytring (les mer her). I en kommentar i Dagens Næringsliv frykter Mark Mazover ved Columbia University "demokratisk kollaps" i Europa i 2013 (les mer her) og den britiske avisa The Guardian innleder en lederkommentar i romjula slik (les mer her):

"I de kommende årene vil Latin-Amerika vokse tre ganger så raskt som EU."

Kommentarene gjenspeiler at den største økonomiske veksten i verden i dag skjer i land utenfor Europa. Det framgår blant annet av en oversikt fra The Economist denne uka over "voksere" og "krympere" i verdensøkonomien 2013 (les mer her). Tre land i Afrika ligger på listen over de ti raskest voksende økonomiene, men er den en vekst til beste for land og folk?

- Afrika, de neste 20 årene, er tittelen på en spørrende kommentar på det afrikanske nettstedet Pambazuka News, der J. Paul Martin innleder med følgende spørsmål (les mer her):

"Med utgangspunkt i de politiske og økonomiske mønstrene som har etablert seg over de siste 60 årene, hva kan Afrika forvente de neste 20 årene? Om ikke mer av det samme, hva må endres?"

I en kommentar i China Daily på fjorårets siste dag legger Haruhiko Kuroda og Changyong Rhee an en mer optimistisk tone på Asias vegne (les mer her):

"Neste år vil gi betydelige utfordringer og nytt ansvar - politisk, økonomisk og sosialt - for Asia i utvikling. Veien mot bærekraftig og inkluderende vekst vil bli vanskelig, men også gi spennende muligheter for Asia og resten av verden."

For de som måtte være bekymret for USA og vestens posisjon i verden i årene framover kan det være en trøst å lese kommentaren til Dagsvisens utenriksredaktør Ivar A. Iversen på nyttårsfaten, som innledet slik (les mer her):

"Barack Obama får kanskje ikke utrettet all verden. Men han er fortsatt verdens mektigste mann." 

Og verdes mektigste mann fikk blant annet ikke utrettet stort når det gjelder utslipp av klimagass, som har opptatt svært mange ved dette årsskiftet. George Monbiot i den britiske avisa The Guardian oppsummerte på fjorårets siste dag utviklingen i 2012 slik (les mer her):

"Utslippene øker, isen smelter og likevel er regjeringenes reaksjon ganske enkelt å late som om ingen ting av dette skjer."

Ifølge The Daily Climate ble 2012 det året det ble skrevet færrest artikler om klima siden klimaforhandlingene i Købehanvn i 2009 (les mer her). 

Stoltenbergs nyttårstale og valgåret 2013

- Klimautslippene må ned, sa statsminister Jens Stoltenberg i sin nyttårstale i 2007 og varslet det som skulle bli "vår månelanding" (les mer her), men de pågående klimaendringene var fortsatt med da han i årets nyttårstale oppsummerte 2012 (les mer her):

"Året vi la bak oss i natt ga både oppløftende og alarmerende nyheter om fattigdom og klima. Fra Nordpolen fikk vi en kraftig vekker. Isen smelter i et omfang selv ikke de verste pessimistene var forberedt på. Fra FN i New York kom et gledens budskap. Verden har nådd det kanskje viktigste av FNs tusenårsmål, å halvere andelen som lever i ekstrem fattigdom."

Nyttårstalen var ikke en valgkamptale, men om vi sammenligner med Høyreleder Erna Solbergs kronikk på NRK ytring 2. nyttårsdag antyder kanskje hans noe vage løfter om å "trappe opp innsatsen i klimakampen" noen politiske skillelinjer i norsk politikk som også vil gjøre seg gjeldende i valgkampen? Slik debatten rundt klimaforliket på Stortinget i sommer viste (les mer her) henger klima- og energiutfordringene tett sammen og Solbergs tilnærming var en helt annen enn den statsministeren ga uttrykk for i nyttårstalen.

- Hva vil vi med Norge som energinasjon?, spør hun og utdyper det slik:

"I spillet om framtidens energimarked, kan Norge spille en sentral rolle: som gasseksportør, som Europas fornybarbatteri og som kunnskapsbank. Det er opp til oss om vi griper sjansen."

Her er hun på linje med partiets miljøpolitiske talsperson, Nikolay Astrup, som i Morgenbladet rett før jul tok til orde for at "grønn vekst er mulig" og innledet slik (les mer her):

"Klimapessimistene bør lære av fortiden før de spår om fremtiden."

Andrew Kroglund i Utviklingsfondet mente forøvrig at Stoltenberg kunne vært modigere og tilbød i en kommentar i Dagsavisen (nye meninger) en alterntiv tale (les mer her), mens Solberg blant annet viste til utviklingen i Tyskland, som også Arild Hermstad i FIVH trakk fram i en årskommentar på sin blogg i romjula (les mer her):

"2012. Året hvor solkraft til tider dekket halvparten av Tyskand energibehov."

"Jens og Erna" viste også globalt engasjement på andre temaer. I sin nyttårstale pekte Stoltenberg også i år på sitt "hjertebarn", arbeidet i den globale vaksinealliansen GAVI, mens Solberg i en kommentar i romjula på E24 satte fokus på "Indias Malala" og innledet slik (les mer her):

"Mitt håp for India i 2013 er at myndighetene utnytter den store folkebevegelsen som krever handling for å bekjempe voldtekt."

Hun fikk ros på twitter fra statssekretær Arvinn Gadgil (SV), mens Gadgils partifelle og leder, Audun Lysbakken, i en kommentar i Bergens Tidende i går presenterte sitt nyttårsønske slik (les mer her):

"Mitt nyttårsønske er derfor ganske enkelt: At vi setter de store spørsmålene øverst på dagsordenen i valgåret. De to største vil avgjøre hva slags samfunn og levekår vi selv, våre barn og våre barnebarn vil få. Hvordan vi de neste årene møter klimaendringene og finans- og gjeldskrisen vil avgjøre hva vårt nye århundre skal bli."

Og dette er nok saker vi får høre mer om i årets valgkamp. I hvilken grad norsk utviklingspolitikk etter valget i september vil "gjøre en forskjell" i verden gjenstår å se.


Aktuelle lenker:

Nyttårstanker fra norske politikere:

 • Statsministerens nyttårstale 2013, Statsministerens kontor 01.01.13
 • Ny utviklingspolitikk i 2013, Dagfinn Høibråten (Krf) på egen blogg 04.01.13
  Årets stortingsvalg kan gi viktige endringer - også innen utviklingspolitikken. For KrF er internasjonal solidaritet en etisk forpliktelse. Vi vil bruke vår innflytelse – før og etter valget – til å sikre stor og effektiv innsats for verdens fattige.
 • Nyttårsønske, kommentar av Audun Lysbakken (SV) i Bergens Tidende 03.01.12
  Mitt nyttårsønske er derfor ganske enkelt: At vi setter de store spørsmålene øverst på dagsordenen i valgåret. De to største vil avgjøre hva slags samfunn og levekår vi selv, våre barn og våre barnebarn vil få. Hvordan vi de neste årene møter klimaendringene og finans- og gjeldskrisen vil avgjøre hva vårt nye århundre skal bli.
 • Hva vil vi med Norge som energinasjon?, kronikk av Erna Solberg (H) i NRK ytring 02.01.13
  I spillet om framtidens energimarked, kan Norge spille en sentral rolle: som gasseksportør, som Europas fornybarbatteri og som kunnskapsbank. Det er opp til oss om vi griper sjansen.
 • Indias Malala, kommentar av Erna Solberg (H) på E24 29.12.12
  Mitt håp for India i 2013 er at myndighetene utnytter den store folkebevegelsen som krever handling for å bekjempe voldtekt.

Nyttårstanker fra norske organisasjoner:

 • Utviklingsfondets seks viktige nyttårsforsetter, Utviklingsfondet 04.01.13
  2012 var et et godt år for Utviklingsfondet; vi gjorde jobben vår. Vi vil allikevel sette oss noen nyttårsforsetter for det nye året.
 • Kva har glede deg mest i 2012? Ingrid Borge Aas (Changemaker) til framtida.no 30.12.12
  Changemaker har fått oppleva to store sigrar i året som har gått. Regjeringa har lova oss ein gjeldsrevisjon, for å finna ut om Noreg har urettferdige lån uteståande. Lån gjeve til diktatorar og som no må nedbetalast av folkesetnaden, med pengar som heller burde gå til skule og helse. Vi har òg fått lovnader om at Noreg skal sikra seg at norske selskap ikkje skal snyta på skatten i fattige land, såkalla ”land-for-land-rapportering”.
 • 2012: Det var det året…, kommentar av Arild Hermstad (FIVH) 26.12.12
  2012. Året hvor solkraft til tider dekket halvparten av Tyskand energibehov. Året hvor etterspørselen etter økologisk mat eksploderte og året da vi ble kvitt palmeolje i Norge. For å nevne noe.

Tidligere nyttårssaker på rorg.no:

Kommentarer i internasjonal presse:

 • Asia faces hard road ahead, opinion by Haruhiko Kuroda and Changyong Rhee in China Daily 31.12.12
  Next year will present significant challenges and new responsibilities - political, economic, and social - for developing Asia. The path to sustainable, inclusive economic growth will be difficult, but it will also entail exciting opportunities for Asia and the rest of the world.
 • 2012: the year we did our best to abandon the natural world, by George Monbiot in The Guardian 31.12.12
  Emissions are rising, ice is melting and yet the response of governments is simply to pretend that none of it is happening.
 • 'Foreign Policy' magazine's 'distinguished' Global Thinkers, opinion by Belen Fernandez at Al Jazeera 29.12.12
  FP purports to "present a unique portrait of 2012's global marketplace of ideas and the thinkers who make them".
 • 2013: A Tipping Year For Climate Change?, NPR 30.12.12
  This year's extreme weather was one for the record books; 2012 is slated to be the hottest summer on record.
 • The Global Races to Watch Next Year, Foreign Policy 31.12.12
  Eight elections that could change the world in 2013.
 • The sky's the limit: The demanding gifts of 2012, opinion by Rebecca Solnit at Al Jazeera 27.12.12
  The great environmental battle of our time is about money, about who benefits from climate destruction and who loses. 
 • Time to Confront Climate Change, editorial in the New York Times 27.12.12
  Four years ago, in sharp contrast to the torpor and denial of the George W. Bush years, President Obama described climate change as one of humanity’s most pressing challenges and pledged an all-out effort to pass a cap-and-trade bill limiting greenhouse gas emissions
 • Africa: the next twenty years, by J. Paul Martin, Pambazuka News 19.12.12
  Given the political and economic patterns set over the last 60 years, what can Africa expect over the next 20 years? If not more of the same, what needs to be changed?

Medieklipp og -debatt i Norge:

 • Hva vil året 2013 bringe Midt-Østen ?, kommentar av Thor Krefting Nissen i Dagsavisen (nye meninger) 04.01.13
  Med en arabisk politisk vårløsning som bakgrunn burde man kanskje være håpefull optimistisk med tanke på en mer demokratsk utvikling i M-Østen, men desverre tror jeg man kan gå mot en iskald arabisk vinter med enda hardere undertrykking enn før.
 • Nyttårsønske, kommentar av Audun Lysbakken i Bergens Tidende 03.01.12
  Mitt nyttårsønske er derfor ganske enkelt: At vi setter de store spørsmålene øverst på dagsordenen i valgåret. De to største vil avgjøre hva slags samfunn og levekår vi selv, våre barn og våre barnebarn vil få. Hvordan vi de neste årene møter klimaendringene og finans- og gjeldskrisen vil avgjøre hva vårt nye århundre skal bli.
 • - Vi bør melke oljen for alt den er verdt, Dagens Næringsliv 03.01.12
  Vi bør slutte å bekymre oss over hva vi skal leve av etter oljen, mener DN.nos makropanel.
 • Tynt håp om mer fred, lederkommentar i Adresseavisa 03.01.13
  Utviklingen i Midtøsten, og særlig i Syria, gjør det vanskelig å forestille seg at verden kan bli fredeligere de neste årene.
 • Den alternative nyttårstalen, kommentar av Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 02.01.13
  Kjære Jens Stoltenberg: Som vanlig holdt du nettopp en fin og innholdsrik nyttårstale. Men du kunne ha vært modigere. Særlig i lys av klimautfordringene. Vedlagt ligger en alternativ, fiktiv tale lagt i din munn ; kanskje noe der kan brukes i 2013?
 • Demokratisk kollaps i 2013?, kommentar av Mark Mazover i Dagens Næringsliv 02.01.13
  Demokrati er ikke nødvendigvis samfunnets naturtilstand. Gang på gang har demokratisk kollaps ført til autoritære styresett.
 • Frykter fattigopprør i Europa, Dagens Næringsliv (NTB) 02.01.13
  Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) frykter nå et fattigopprør i Europa og ser på kontinentet som et kriseområde.
 • Hva vil vi med Norge som energinasjon?, kronikk av Erna Solberg i NRK ytring 02.01.13
  I spillet om framtidens energimarked, kan Norge spille en sentral rolle: som gasseksportør, som Europas fornybarbatteri og som kunnskapsbank. Det er opp til oss om vi griper sjansen.
 • NHO: Norge kan bli Europas grønne batteri, Nationen (NTB) 02.01.13
  Norge kan bli Europas grønne batteri, mener NHO. Men det krever en helhetlig energipolitikk – og flere strømkabler til utlandet.
 • Vårt oppdrag videreføres, kommentar av Hilde Haugsgjerd i Aftenposten 02.01.13
  2013 blir et spennende år for alle samfunnsinteresserte. Måten mediene vil rapportere begivenhetene på er i endring.
 • Dette er krisene NGOene vil ha frem i lyset i 2013, Aftenposten 02.01.13
  Millioner lider i stillhet i kriser som sjelden får mediedekning. Aftenposten.no har spurt fem hjelpeorganisasjoner hvilke kriser de vil ha frem i lyset.
 • Obama ruler fortsatt, kommentar av Ivar A. Iversen i Dagsavisen 31.12.12
  Barack Obama får kanskje ikke utrettet all verden. Men han er fortsatt verdens mektigste mann.
 • Kinesere: - Kina er ingen verdensmakt, VG (NTB) 31.12.12
  Kina er fortsatt ingen verdensmakt, mener over 80 prosent av kineserne ifølge en meningsmåling.
 • USA utfordrer Kinas monopol, Aftenposten 31.12.12
  I flere tiår har Kina benyttet seg av Myanmar som sin egen bakgård. Nå sørger reformprosessene i landet for at kineserne får hard konkurranse - både økonomisk og militært.
 • Verden av i går - i dag, kronikk av Andrew Kroglund i Adresseavisa 31.12.12
  Våre demokratiske verdier er ikke «vorbei». Vår humanisme lever videre. Å lese boken Verden av i går – i dag, er en nyttig påminnelse på hva kultur, dannelse og vårt Europa en gang var – og er.
 • En eurofri union?, Dagens Næringsliv 31.12.12
  Konsekvensene av en eurokollaps vil bli stygge, advarer en av verdens ledende finanshistorikere, økonomiprofessor Barry Eichengreen.
 • Merkel spår tøffere tider, Aftenposten (NTB) 31.12.12
  Statsminister Angela Merkel ber tyskerne forberede seg på tøffere økonomiske tider i 2013 og understreker at gjeldskrisen i eurolandene langt fra er over.
 • Disse konfliktene vil prege 2013, Dagbladet 31.12.12
  Neste år kan bli et nytt blodig kapittel i menneskehetens historie, ifølge den uavhengige internasjonale organisasjonen International Crisis Group (ICG).
 • Nye energiveier i verden, kommentar av Kjell Dragnes i Aftenposten 31.12.12
  Omveltning. Det 20. århundre er blitt kalt «oljens århundre». Oljen preget verdenskrigene og skapte og formet andre konflikter. Ny olje- og gassteknologi kan endre verdenspolitikken. Igjen.
 • Folket har endra syn på oljeboring i nord, Nationen 31.12.12
  På to år har fleirtalet av befolkninga gått frå å vere positive til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, til å bli motstandarar.
 • Verden i 2013, ABC Nyheter 31.12.12
  Spenninger i Asia, konflikten i Syria, Irans atomprogram ... Dette blir noen av de viktigste utviklingstrekkene å følge med på i 2013, skal vi tro Nupi-forsker og tidligere forsvarsminister Anders C. Sjaastad og PRIO-direktør Kristian Berg Harpviken.
 • Glede og skuffelse – og håp for 2013, Framtida 30.12.12
  Ungdomsleiarar om kva som har gleda og skuffa dei mest i løpet av 2012 – og kva som er det største ønsket deira for 2013.
 • Verdensøkonomien i 2013: USA og Kina leder an, Dagens Næringsliv 30.12.12
  De største økonomiene i verden vil sørge for en solid vekst globalt. Men Europa vil fortsatt slite, spår økonomene i DN.nos makropanel.
 • USA kan dra Europa med i dragsuget, kommentar av Knut Magnus Borge på NRK ytring 30.12.12
  Europeiske leiarar skjelv i frykt for konsekvensane av ein økonomisk hestekur i USA. Den same typen hestekur dei sjølve har føreskrive i Hellas.
 • Elaraby: Må tenke helt nytt om fredsprosessen i Midtøsten, VG (NTB) 30.12.12
  Fredsprosessen mellom Israel og palestinerne de siste 20 årene har bare vært bortkastet tid, sier Nabil Elaraby, generalsekretær i Den arabiske liga.
 • Syria faller, EU halter, Kina vokser, Dagsavisen 29.12.12
  Det er noen av konfliktene som vil prege verden i året som kommer.
 • Grunn til optimisme, kommentar av Eirik Løkke i Aftenposten 29.12.12
  2013. Aldri tidligere i historien har det vært mindre sult og færre sykdommer i verden.
 • Tid for samarbeid, kommentar av Christine Lagarde i Dagens Næringsliv 29.12.12
  2013 er året der vi må legge finanskrisen bak oss og forme en bedre fremtid. Samarbeid må til for å nå målet.
 • Teknologioptimisme, kommentar av Bill Gates i Dagens Næringsliv 29.12.12
  Endelig har vi kommet dit at teknologi faktisk bidrar til å forbedre livet i de aller fattigste landene.
 • Kjemper i Stillehavet, kommentar av Inger Bentzrud i Dagbladet 29.12.12
  USA har skiftet strategisk tyngdepunkt fra Midtøsten til Stillehavs-Asia. Kina liker snuoperasjonen dårlig.
 • Indias Malala, kommentar av Erna Solberg på E24 29.12.12
  Mitt håp for India i 2013 er at myndighetene utnytter den store folkebevegelsen som krever handling for å bekjempe voldtekt.
 • Kjødet er svakt, kommentar av Mie Hidle i Stavanger Aftenblad 29.12.12
  Hvordan kan vi rettferdiggjøre at vi lever som vi gjør i en verden der så mange lider?
 • Hvorfor virker verden plutselig som et hysterisk nervesanatorium?, kommentar av Henrik Thune i Dagbladet 28.12.12
  Ta de siste ukene rett før jul: Først en gruppe sinte, unge menn på gata i Oslo. Så nok en ung manns selvmordsmassakre på en skole i USA. Og hele tiden bestialiteten og hatet som fortsatte i Syria. Hvordan oppsummerer man alt dette? «Følelser i verdenspolitikken», kanskje?
 • Den arabiske våren er et meningsløst begrep, kommentar av Sigurd Falkenberg Mikkelsen på NRK ytring 28.12.12
  2012 var året alt gikk så galt med den arabiske våren. Er det virkelig så enkelt?
 • Nytt år. Nye sjanser?, kommentar av Johan O. Jensen i Adresseavisa 27.12.12
  Bare få dager igjen til at lys, raketter og blanke barneøyne igjen byr på en kort gledesstund. For straks venter krig, konflikter og nye påminnelser om at veien til frihet gås ikke i lakksko.
 • Harpvikens Nobel-tips blant årets verste spådommer, ABC Nyheter 27.12.12
  Tidsskriftet Foreign Policy mener den norske fredsforskeren Kristian Berg Harpviken sørget for en av årets ti desidert dårligste spådommer.
 • Hva skjedde i norsk klimapolitikk i 2012?, kronikk av Daniel Rees, Jørgen Randers og Marit Sjøvaag Marino ved Senter for klimastrategi på NRK ytring 27.12.12
  Mange vedtak er gjort det siste året, men flere spørsmål – og utslippene selv – henger fremdeles i luften.
 • Miljøåret 2012: Et rop om handling, kommentar av Arild Skedsmo i Dagsavisen (nye meninger) 27.12.12
  Miljøåret 2012: Hvordan har det gått? Tåler den norske miljøpolitikken et granskende blikk og hvilket land fortjener skryt?
 • - Vestens nedlatende holdning til Kina er bare negativ, Aftenposten 24.12.12
  - Vi må ikke glemme at vår egen innsats for verdens fattige ikke akkurat har vært perfekt, sier Erik Solheim. Han synes det er på tide at vi slutter å være skeptiske til Kinas utenlandsaktiviteter.
 • Nyheter til å bli glad av, Dagbladet 24.12.12
  Viktig melding: Det er håp, verden går faktisk framover.
 • Grønn vekst er mulig, kronikk av Nikolai Astrup i Morgenbladet 21.12.12
  Klimapessimistene bør lære av fortiden før de spår om fremtiden.
 • Stoltenberg: Skal ta lederrolle for klimaavtale, Dagbladet 20.12.12
  - Norge vil fortsatt ta en lederrolle i arbeidet med en stor klimaavtale, sa statsminister Jens Stoltenberg på sin pressekonferanse i ettermiddag.

Søk:

Avansert søk

Tanker ved årsskiftet:


"Vi bør slutte å bekymre oss over hva vi skal leve av etter oljen, mener DN.nos makropanel."

Dagens Næringsliv 03.01.13

"Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) frykter nå et fattigopprør i Europa og ser på kontinentet som et kriseområde."

Dagens Næringsliv (NTB) 02.01.13

"Våre demokratiske verdier er ikke «vorbei». Vår humanisme lever videre. Å lese boken Verden av i går – i dag, er en nyttig påminnelse på hva kultur, dannelse og vårt Europa en gang var – og er."

Andrew Kroglund i Adresseavisa 31.12.12

"Omveltning. Det 20. århundre er blitt kalt «oljens århundre». Oljen preget verdenskrigene og skapte og formet andre konflikter. Ny olje- og gassteknologi kan endre verdenspolitikken. Igjen."

Kjell Dragnes i Aftenposten 31.12.12

"Changemaker har fått oppleva to store sigrar i året som har gått. Regjeringa har lova oss ein gjeldsrevisjon, for å finna ut om Noreg har urettferdige lån uteståande. Lån gjeve til diktatorar og som no må nedbetalast av folkesetnaden, med pengar som heller burde gå til skule og helse. Vi har òg fått lovnader om at Noreg skal sikra seg at norske selskap ikkje skal snyta på skatten i fattige land, såkalla ”land-for-land-rapportering”."

Ingrid Aas Borge, leiar, Changemaker, til framtida.no 30.12.12

"2013 er året der vi må legge finanskrisen bak oss og forme en bedre fremtid. Samarbeid må til for å nå målet."

Christine Lagarde (IMF) i Dagens Næringsliv 29.12.12

"2012 var året alt gikk så galt med den arabiske våren. Er det virkelig så enkelt?"

Sigurd Falkenberg Mikkelsen på NRK ytring 28.12.12

"Mange vedtak er gjort det siste året, men flere spørsmål – og utslippene selv – henger fremdeles i luften."

Daniel Rees, Jørgen Randers og Marit Sjøvaag Marino ved Senter for klimastrategi på NRK ytring 27.12.12

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.