Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Klimavalgkampen 2013 er i gang

- Grip mulighetene! var oppfordringen fra "Olje-Ola" til NHOs årskonferanse "Oppdrag Energi". En olje- og gassboom er på vei og selv starter Borten Moe (Sp) gjerne boring i Lofoten allerede i år. Natur og Ungdom krever at høsten blir et klimavalg, "klimagarantistene" Venstre og SV presses og i årets vårkampanje vil Spire lansere kravet om et framtidsombud. Klimavalgåret 2013 er i gang.

Fredag 18. januar 2013
Linker oppdatert: Mandag 21. januar 2013

- Framtida teller NÅ! Ungdomsorganisasjonen Spire begrunner kravet om et framtidsombud i årets vårkampanje slik:

"Kampanjen for Framtidsombud handler om solidaritet mellom generasjoner, den handler om å forstå hvordan vi i dag påvirker livskvaliteten til de som skal komme etter oss. Det blir stadig tydeligere at avgjørelser som blir tatt i dag vil være utslagsgivende for framtidige generasjoners muligheter til å møte en klimakrise og utfordringene dette vil føre med seg – både sosiale, økonomiske og miljømessige."

Kampanjen vil bli lansert på Parkteateret i Oslo 12. februar og vil trolig appellere til de som er urolige for hva framtida vil bringe, som Bente Bakke i Miljøpartiet De grønne. I en kronikk på NRK ytring sist uke innledet hun slik:

"Vi som er glødende engasjert på vegne av barnebarna, synes det uforståelig at folk ikke går ut i gatene og krever at vi må legge om energibruk og livsstil."

Hun er ikke alene. - Gi oss et miljøvalg!, var kravet fra landsmøtet i Natur og Ungdom i januar etter å ha hamret løs på "miljøsinkene" Ola Borten Moe (Sp), Trond Giske (Ap) og Roar Flåthen (LO). Natur og Ungdom er én av mange organisasjonsjoner som allerede har sluttet seg til alliansen Klimavalg 2013.

Mange har fundert på hvorfor velgerne ikke i større grad velger klimavennlig og i forbindelse med Klimavalget 2009 konstaterte informasjonssjef Tove Kolset i CICERO at "vi har ... et stykke vei å gå når det gjelder å kommunisere klimaproblemet på en måte som fører til endring hos befolkning og politikere". I romjula kunne imidlertid avisa Nationen rapportere om endringer i opinionen:

"På to år har fleirtalet av befolkninga gått frå å vere positive til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, til å bli motstandarar."

For alliansen Klimavalg 2013 er dette hyggelig nytt, men på norsk sokkel er det "boom". - Grip mulighetene! var oppfordringen fra olje- og energiministeren til NHOs årskonferanse nå i januar og til Aftenposten fortalte oljedirektør Bente Nyland i Oljedirektoratet at "det er morsomt at en ny generasjon får oppleve oljeeventyret".

"Ole Brumm-konferansen"

- Hva vil vi med Norge som energinasjon?, spurte Høyre-leder Erna Solberg i en kronikk på NRK ytring rett over nyttårsskiftet og utdypet det slik:

"I spillet om framtidens energimarked, kan Norge spille en sentral rolle: som gasseksportør, som Europas fornybarbatteri og som kunnskapsbank. Det er opp til oss om vi griper sjansen."

"Oppdrag Energi" var da også tittelen på NHOs årskonferanse uken etter, der Maria van der Hoeven, administrerende direktør i Det Internasjonale Energibyrå (IEA), hadde følgende budskap:

"Norge kan ta det helt med ro, dere kommer til å bli en av de største gasseksportørene i mange år fremover."

- Norsk olje er løsningen, ikke problemet, skrev Borten Moe i en kronikk på NRK ytring dagen etter konferansen, mens Ola Storeng i Aftenposten oppsummerte budskapet fra årskonferansen slik:

"Det beste for verden og klimaet er at Norge fortsetter å pumpe olje og gass for fullt og putter inntektene i egen lomme."

Leder i Unge Venstre, Sveinung Rotevatn, viste til Ole Brumms "Ja takk, begge deler" og karakteriserte på NRK ytring NHOs konferanse som "Ole Brumm-konferansen":

"Problemet er sjeldan ein del av løysinga. Sjølv om regjeringa og NHO vil ha oss til å tru det, stoppar vi ikkje klimaendringane ved å skru opp tempoet på norsk oljeutvinning." 

Terje Osmundsen synes karakteristikken er bra, men tror "Goddag-mann-økseskaft-konferansen" er enda bedre, mens listetopp i Miljøpartiet De Grønne i Oslo, Rasmus Hansson, heller tar utgangspunkt i Egners fortellinger fra Hakkebakkeskogen:

"På NHO-konferansen for et par dager siden fortalte næringslivsledere og politikere hverandre det nye norske eventyret, det om Klimaet i Hakkebakkeskogen. I det nye eventyret redder Norge verden fra global oppvarming ved å produsere mest mulig olje, gass og global oppvarming, og ved å reinvestere pengene vi tjener i enda mer olje, gass og global oppvarming. I eventyret blir resten av verden så takknemlig for dette at den får en uforklarlig trang til å legge ned hundrevis av kullgruver, tusenvis av kullkraftverk og millioner av kullbaserte arbeidsplasser. I stedet kjøper alle norsk olje og gass, og reduserer klimagassutslippene så mye at verden slipper unna hele klimakrisen."

- Klimapessimistene bør lære av fortiden før de spår om fremtiden, skrev Høyres Nicolai Astrup i Morgenbladet rett før jul og mente at "grønn vekst er mulig". Han havnet i debatt med biologiprofessor Dag O. Hessen, som i Morgenbladet i dag innleder foreløpig siste innlegg slik:

"Nikolai Astrup er ikke med på at vår livsstil og vårt konsum utgjør noe miljøproblem, og skyver bekvemt nok verdens fattige foran seg."

10 grunner for og imot videre oljevirksomhet

- Midt i klimakrisen er Norge inne i en ny olje- og gassboom, konstaterte Arild Hermstad i FIVH i en kronikk i Aftenposten forrige fredag, der han presenterte "ti grunner til å dempe norsk petroleumsiver":

 1. Den tar for gitt at alle fossile reserver kan pumpes opp og brennes.
 2. Den forsterker det norske forbruket.
 3. Den gjør det krevende å redusere Norges nasjonale utslipp tilstrekkelig.
 4. Den setter rike fiskeressurser og annet marint liv i fare.
 5. Den suger til seg hoder og hender.
 6. Den suger til seg penger fra staten.
 7. Den er økonomisk risikabel.
 8. Den har medført en "fossil" lobby med avgjørende innflytelse.
 9. Den rammer produsentland som er langt fattigere enn Norge.
 10. Regjeringens prioriterte klimatiltak har svakheter og tar tid.

Denne uka fikk han svar fra Gro Brækken i Norsk olje og gass, som i en kronikk presenterer "ti grunner for fortsatt petroleumsvirksomhet":

 1. Verden trenger energi.
 2. Norsk gass reduserer klimautslippene i Europa.
 3. Ingen alvorlige miljøulykker på norsk sokkel gjennom 40 års aktivitet.
 4. Betydelige inntekter og ringvirkninger.
 5. Norges største fastlandsindustri.
 6. God ressursutnyttelse.
 7. Fallende produksjon.
 8. Arbeidsplasser i hele Norge.
 9. Motor i norsk økonomi og industriutviklingen.
 10. Sikker leting og produksjon.

Siste ord er neppe sagt.

- Lofoten er bare et symbol

Erling Sande (Sp) i energi- og miljøkomiteen på Stortinget mente rett før nyttår at det var "svært gledelig" at opinionen hadde snudd i spørsmålet om boring i Lofoten. Likevel har miljøpartiene Venstre og SV vegret seg for å stille ultimatum i denne saken.

- Venstre ikke lenger et miljøparti, mente Tom Sverre Tomren og Gunnar Kvåle i Miljøpertiet De Grønne i et innlegg i Dagbladet rett over nyttår, der de viste til  at Trine Skei Grande (V) ikke lenger vil stå som garantist for et nei til oljeutvinning utenfor kysten av Lofoten. Heller ikke SV vil stille noe ultimatum i denne saken, men utviklingsminister Heikki Holmås hevder SV "aldri vil svikte Lofoten, Vesterålen og Senja". Sist uke kunne imidlertid avisa Klassekampen fortelle at KrFs Kjell Ingolf Ropstad nå ønsker at KrF skal stille ultimatum for å hindre boring i Lofoten.

For miljøpartiene ble neppe spørsmålet om ultimatum mindre påtrengende etter at Teknisk Ukeblad denne uke kunne fortelle at olje- og energiministeren vil ha oljeleting i Lofoten allerede i år.

Uttalelsen vakte betydelig oppsikt og i Stortingets spørretime på onsdag kalte KrFs leder Knut Arild Hareide Borten Moe for "skybert" og utdypet det slik overfor Dagbladet:

"Ola Borten Moe er statsråd, han er olje- og energidepartementets leder. Det er han 24 timer i døgnet. Skal han uttale seg, må han uttale seg om regjeringens politikk og som leder av departementet. Likevel tar han seg en privatpraktiserende runde, og det er der jeg lurer på om han opptrer som en Skybert - som en fantasifigur som får lov til å uttale seg om det han egentlig mener. Det mener jeg er uryddig, og det var et bilde på den uryddigheten jeg prøvde å få fram."

Lofoten er bare et symbol, mener Kato Nykvist i Nationen:

"Verdens energiforbruk går av skaftet. Samtidig er norsk miljøbevegelse mest opptatt av å holde Lofoten, Vesterålen og Senja unna oljebransjens klør. I den store sammenhengen er Lofoten et knøttlite symbol."

Og det har han nok rett i. I romjula skrev Aftenpostens Kjell Dragnes om "nye energiveier i verden" og utdypet det slik:

"Det 20. århundre er blitt kalt «oljens århundre». Oljen preget verdenskrigene og skapte og formet andre konflikter. Ny olje- og gassteknologi kan endre verdenspolitikken. Igjen."

- Norge er et lite land i verden, påpekt tidligere statsminister Lars Korvald (KrF). Klimavalget 2013 vil kunne avgjøre om Norge likevel, i klima- og energipolitikken", vil "gjøre en forskjell" i verden, slik tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) tok til orde for i boka med samme navn i 2008. Et framtidsombud, slik Spire tar til orde for, ville kanskje økt sjansene?


Aktuelle lenker:

Tidligere klimasaker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Astrups vekst og vern, debatt av Dag O. Hessen i Morgenbladet 18.01.13
  Nikolai Astrup er ikke med på at vår livsstil og vårt konsum utgjør noe miljøproblem, og skyver bekvemt nok verdens fattige foran seg.
 • Farvel til SV!, kommentar av Svein Skotheim i Bergens Tidende 18.01.13
  Solidaritet i dag betyr å redusere utslipp av klimagasser slik at kommende generasjoner slipper et ragnarok på grunn av global oppvarming.
 • Ti grunner for fortsatt petroleumsvirksomhet, debatt av Gro Brækken i Aftenposten 17.01.13
  Lederen av Framtiden i våre hender, Arild Hermstad, skrev 11. januar en kronikk i Aftenposten med ti grunner for å dempe norsk petroleumsiver. Etter å ha lest kronikken sitter man igjen med inntrykk av at produksjonen av olje og gass på den norske kontinentalsokkelen er verre enn svartedauden. La meg derfor gi ti grunner for hvorfor jeg er stolt av norsk petroleumsindustri og hvorfor det fortsatt er viktig med en høy og jevn aktivitet på norsk sokkel.
 • Klimaet i Hakkebakkeskogen, kommentar av Rasmus Hansson i Dagsavisen (nye meninger) 17.01.13
  På NHO-konferansen for et par dager siden fortalte næringslivsledere og politikere hverandre det nye norske eventyret, det om Klimaet i Hakkebakkeskogen. I det nye eventyret redder Norge verden fra global oppvarming ved å produsere mest mulig olje, gass og global oppvarming, og ved å reinvestere pengene vi tjener i enda mer olje, gass og global oppvarming.
 • Olja Borten Moe, lederkommentar i Dagsavisen 17.01.13
  På engelsk betyr «boring» kjedelig. Men på norsk, og særlig i norsk politikk, betyr ordet det stikk motsatte. Oljeboring generelt, og leteboring utenfor Lofoten og Vesterålen spesielt, er et av svært få temaer de rødgrønne fortsatt tør krangle høylytt om.
 • Kalte Olje-Ola for «Skybert», Dagbladet 17.01.13
  Det var under dagens spontanspørretime i Stortinget ordene falt. KrF-lederen lurte på Ola Borten Moe (Sp) hadde tatt over rollen som den rødgrønne regjeringens «Skybert» - en rolle han trodde var forbeholdt koordineringssminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap).
 • Borten Moe - ingen venn i nøden, kommentar av Ole Mathismoen i Aftenposten 17.01.13
  SV forsøker febrilsk å gjenoppbygge troverdighet blant velgere som fortsatt setter miljøpolitikk høyt. Etter snart åtte år i rødgrønn regjering er det en stor utfordring. Det er gjennomført mye rødgrønn politikk som ikke uten videre kan kalles god miljøpolitikk.
 • Senterpartiet splittet om Lofoten, Nationen (NTB) 17.01.13
  Senterpartiet er splittet i synet på om de vil ha en forsiktig åpning av oljeområder utenfor Lofoten i tråd med ønsket til oljeminister Ola Borten Moe.
 • Med rett til å mene sitt, kommentar av Kato Nykvist i Nationen 17.01.13
  Olje- og energiminister Ola Borten Moe vil bore i Lofoten allerede i år. SV-politiker Snorre Valen ber ministeren ta seg en kald brus og en runde rundt kvartalet for å kjøle seg ned. Da spørs det om Valen har tatt litt for mye Møllers tran. Som nestleder i Senterpartiet har Borten Moe selvsagt rett til å mene sitt.
 • Trenger vi all vindkraften?, kommentar av Odd Inge Godal i Stavanger Aftenblad 17.01.13
  Satsingen på byggingen av vindkraft gir resultater. På NHOs energikonferanse i forrige uke var det samstemmighet om at Norge innen 2020 vil få et kraftoverskudd.
 • Det handler om barnebarnas fremtid, kronikk av Bente Bakke på NRK ytring 17.01.13
  Vi som er glødende engasjert på vegne av barnebarna, synes det uforståelig at folk ikke går ut i gatene og krever at vi må legge om energibruk og livsstil.
 • De Grønne banker på, kommentar av Frank Rossavik i Bergens Tidende 17.01.13
  Vil norske velgere ha et konsekvent miljøparti?
 • 2012 et av de varmeste siste 130 år, Dagbladet (NTB) 16.01.13
  2012 var et av de varmeste årene på kloden de siste 130 årene, ifølge to amerikanske rapporter.
 • Borten Moe vil bore i Lofoten allerede i år, Aftenposten (NTB) 16.01.13
  Olje- og energiminister Ola Borten Moe vil ha letebrønner utenfor Lofoten allerede i år.
 • Studentkraft og bærekraft, kronikk av Merethe Storødegård, Tore O. Sandvik, Heidi Fossland og Johan E. Hustad i Adresseavisa 16.01.13
  I dag er det kick-off for 300 masterstudenter som i vår vil jobbe i tverrfaglige team med prosjekter som skal gi grønne bærekraftige løsninger.
 • Best i det meste?, kommentar av Inge Olav Fure i Dagsavisen (nye meninger) 14.01.13
  Vi nordmenn liker å tenke på oss selv som gode, ja, best. Det viktigste vi er best i om dagen, er å tilrettelegge for økte klimagassutslipp og framtidige klimaødeleggelser.
 • Lofoten er bare et symbol, kommentar av Kato Nykvist i Nationen 14.01.13
  Verdens energiforbruk går av skaftet. Samtidig er norsk miljøbevegelse mest opptatt av å holde Lofoten, Vesterålen og Senja unna oljebransjens klør. I den store sammenhengen er Lofoten et knøttlite symbol.
 • God-dag-mann-økseskaft–konferansen, kommentar av Terje Osmundsen på NRK ytring 13.01.13
  «Ole Brumm-konferansen» kaller Sveinung Rotevatn årets NHO-konferanse, der energi var tema. En god karakteristikk, men «Goddag-mann-økseskaft-konferansen» er trolig enda bedre.
 • Norge har i år pumpet opp olje og gass for ..., Aftenposten 12.01.13
  - Hva skal vi kalle fjoråret? Ser vi i mediene er det et ord som går igjen: Boom. Denne næringen går godt. Høy oljepris og store funn gir grunn til optimisme, sier oljedirektør Bente Nyland i Oljedirektoratet.
 • Ole Brumm-konferansen, kommentar av Sveinung Rotevatn på NRK ytring 12.01.13
  Problemet er sjeldan ein del av løysinga. Sjølv om regjeringa og NHO vil ha oss til å tru det, stoppar vi ikkje klimaendringane ved å skru opp tempoet på norsk oljeutvinning.
 • NHO’s årskonferanse – en miljøtrussel?, kommentar av Finn Lund i Dagsavisen (nye meninger) 12.01.13
  NHO's årskonferanse ønsket å framstå som en klimavennlig organisasjonen, men er i realiteten en klimatrussel.
 • Hessens farlige feil, debatt av Nikolai Astrup i Morgenbladet 11.01.13
  Dag O. Hessen mener jeg er naiv og tar «farlig feil» når jeg i Morgenbladet 21. desember hevder at det er klimagassutslippene som er problemet – ikke vår livsstil.
 • «Klarer de å gi folk skikkelig dårlig samvittighet?», Dagbladet 11.01.13
   Les lederen for Framtiden i våre henders tekst om Black Debbaths betydning for miljøkampen.
 • Energi er mer enn en vare, lederkommentar i Adresseavisa 11.01.13
  Norge kan ikke redde verden med strøm og gass.
 • To tanker, minst, kommentar av Frank Rossasvik i Bergens Tidende 11.01.13
  Norsk energipolitikk er full av dilemmaer, og det er viktig å satse på forskning.
 • «Han var riktignok lyst i bann av mulla Frederic på Haugen. Men det så ikke ut til å bry ham stort.», Aftenposten 11.01.13
  Olje- og energiminister Ola Borten Moe har hisset på seg noen og en hver med kraftutspill og om boring til nordpolen – men under NHOs gallamiddag høstet han latter og applaus.
 • Rik på å redde verden, kommentar av Ola Storeng i Aftenposten 11.01.13
  Det beste for verden og klimaet er at Norge fortsetter å pumpe olje og gass for fullt og putter inntektene i egen lomme. Det er miljøbudskapet fra NHOs årskonferanse.
 • Ti grunner til å dempe norsk petroleumsiver, kronikk av Arild Hermstad i Aftenposten 11.01.13
  Midt i klimakrisen er Norge inne i en ny olje- og gassboom. Bare i år skal 200 milliarder kroner investeres. Det er 37 ganger mer enn Miljøverndepartementets årsbudsjett.
 • Energikrigerne, kommentar av Sofie Mathiassen i Dagens Næringsliv 11.01.13
  Det norske folk subsidierer frem store mengder ny, fornybar energi. Gårsdagens NHO-konferanse handlet om hvem som skal stikke av med gevinsten.
 • Oljebrems i sentrum, lederkommentar i Bergens Tidende 11.01.13
  KrFs «veto» mot oljeutbygging i Lofoten er bra, om ikke annet fordi det vil bringe miljø og klima inn i valgkampen.
 • Faglige råd stopper ikke Borten Moe, Dagens Næringsliv (NTB) 11.01.13
  Olje- og energidepartementet vurderer å åpne et rundt 100.000 kvadratkilometer stort havområde ved øya i Nordishavet for oljevirksomhet. Det er en dårlig idé, mener både Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) eller Direktoratet for naturforvaltning (DN) som er regjeringens egne fagorganer for miljø. Så godt som hele Jan Mayen er fredet som naturreservat, og havområdene rundt øya har sårbare naturressurser, skriver direktoratene i sine høringsuttalelser. Begge frarår oljeutvinning ved Jan Mayen.
 • Værtegn i Australia kan være varsellampe for vårt klima, kommentar av Rasmus Benestad i Dagsavisen (nye meninger) 10.01.13
  Klima og ekstremvær hører sammen. De har alltid vært to sider av et komplisert samspill mellom hav og atmosfære. Ekstremvær oppstår helt naturlig, men kan endre karakter når klimaet endrer seg.
 • Skryter av Norges energiinnsats, Dagens Næringsliv 10.01.13
  Sjefen for Det internasjonale energibyrået avfeier dem som tar til orde for å begrense norsk oljeproduksjon.
 • Norsk olje er løsningen, ikke problemet, kommentar av Ola Borten-Moe på NRK ytring 10.01.13
  Vi skal produsere olje og gass til verden, samtidig som vi vrir det norske samfunnet i en grønnere retning.
 • Ola Borten Moe mener han blir urettferdig kritisert for å prioritere olje og gass, Nationen 10.01.13
  Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) benekter at han nedprioriterer fornybar kraft til fordel for olje- og gass.
 • Varsler nytt ultimatum, Klassekampen 10.01.13
  KrF har stilt ultimatum om hjemfallsretten. Nå ønsker Kjell Ingolf Ropstad å gjøre det samme for å forhindre oljeboring i Lofoten.
 • 2012 varmest i amerikansk historie, Dagens Næringsliv (NTB) 09.01.13
  Fjoråret er det varmeste som er registrert i USA. Den gjennomsnittlige temperaturen lå på 12,9 grader.
 • - SV svikter ikke Lofoten, Dagsavisen (NTB) 09.01.13
  Utviklingsminister Heikki Holmås (SV) hevder SV aldri vil svikte Lofoten, Vesterålen og Senja.
 • Meteorolog Cecilie Mauritzen er direktør for CICERO, kommentar av Per Engene i Dagsavisen (nye meninger) 08.01.13
  Cecilie Mauritzen tok over som direktør for CICERO senter for klimaforsking frå 2012. I eit intervju på tre sider i Teknisk ukeblad 2312 hevdar ho at ho vil informere folk.
 • - Verden trenger norsk olje, Dagsavisen 08.01.13
  Etter mye fokus på velferd og offentlig sektor, retter NHO i valgåret 2013 blikket mot Energi-Norge. Administrerende direktør Kristin Skogen Lund roser olje- og energiminister Ola Borten Moes (Sp) offensive holdning til norsk oljeproduksjon.
 • Vender ryggen til miljøet, Klassekampen 08.01.13
  Natur og Ungdom mener politikerne svikter og frykter at miljøsaker uteblir fra valgkampen.
 • En økonomisk singularitet?, kommentar av Inge Olav Fure i Dagsavisen (nye meninger) 07.01.13
  Vi har et økonomisk system som kan komme til å motarbeide effektive klimatiltak så lenge at det må settes til side for å redde verden fra sivilisasjonsødeleggende klimaendringer.
 • Tempo, lederkommentar av Emilie Ekeberg i Klassekampen 07.01.13
  I dag framholdes oljefondet og handlingsregelen som selve bolverket mot naturressursenes forbannelse. Å gjøre den norske stat til verdens største finansspekulant ved å pumpe opp oljen så raskt som råd for å plassere oljeformuen på børs, framstilles nå som grunnmuren i den norske oljepolitikken. Men det var ikke hele oppskriften. De viktigste delene av norsk oljepolitikk ser ut til å ha gått i glemmeboka.
 • Natur og Ungdom-leder Silje Lundberg hardt ut mot miljøsinker, Nationen (NTB) 07.01.13
  Natur og Ungdoms leder Silje Lundberg hamrer løs på Ola Borten Moe, Trond Giske og Roar Flåthen. Hun mener de har sovet i timen og står i veien for god miljøpolitikk.
 • Skal grille Borten Moe, Dagsavisen 07.01.13
  Klimakamp: Silje Lundberg er luta lei av nedlatende kommentarer fra «voksne» politikere. I dag skal Natur og Ungdom grille olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp).
 • Byene langt unna klimamålet, Nationen (NTB) 07.01.13
  Dersom Bergen skal oppfylle målet i Klimameldingen, må hver fjerde bil i byen bort. I Stavanger står det enda dårligere til, viser ny rapport.
 • Oljejaktens bakside, kommentar av Mette Newth og Bente Bakke i Aftenposten 04.01.13
  Våre barnebarn må leve med de ødeleggende følgene av vår ustoppelige oljejakt.
 • Venstre ikke lenger et miljøparti, debatt av Tom Sverre Tomren og Gunnar Kvåle i Dagbladet 04.01.13
  Trine Skei Grande vil ikke lenger stå som garantist for et nei til oljeutvinning utenfor kysten av Lofoten, Vesterålen og Senja.
 • Farlig feil, debatt av Dag Hessen i Morgenbladet 03.01.13
  Klimapessimisme, skriver Nikolai Astrup i sin kronikk «Grønn vekst er mulig» i Morgenbladet 21. desember, men synes å mene kulturpessimisme. Hovedpoenget, at vekst ikke bare er forenelig med god miljøpolitikk, men en forutsetning for det, er et ekko av Brundtlandkommisjonens 25 år gamle konklusjon, som også i likhet med Astrup hevdet at det dreide seg om å gi veksten «et nytt innhold». Brundtland snakket både om «ny kurs» og «stø kurs», men det ble mest av det siste – da som nå.
 • Hva vil vi med Norge som energinasjon?, kronikk av Erna Solberg i NRK ytring 02.01.13
  I spillet om framtidens energimarked, kan Norge spille en sentral rolle: som gasseksportør, som Europas fornybarbatteri og som kunnskapsbank. Det er opp til oss om vi griper sjansen.
 • NHO: Norge kan bli Europas grønne batteri, Nationen (NTB) 02.01.13
  Norge kan bli Europas grønne batteri, mener NHO. Men det krever en helhetlig energipolitikk – og flere strømkabler til utlandet.
 • Nye energiveier i verden, kommentar av Kjell Dragnes i Aftenposten 31.12.12
  Omveltning. Det 20. århundre er blitt kalt «oljens århundre». Oljen preget verdenskrigene og skapte og formet andre konflikter. Ny olje- og gassteknologi kan endre verdenspolitikken. Igjen.
 • Folket har endra syn på oljeboring i nord, Nationen 31.12.12
  På to år har fleirtalet av befolkninga gått frå å vere positive til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, til å bli motstandarar.
 • Grønn vekst er mulig, kronikk av Nikolai Astrup i Morgenbladet 21.12.12
  Klimapessimistene bør lære av fortiden før de spår om fremtiden.  

Søk:

Avansert søk

Sagt i debatten:


"Ikke orker jeg fire nye år med Stoltenberg og Borten Moe og ikke orker jeg et SV i opposisjon som skal kjempe seg tilbake til regjeringskontorene og svikte på nytt. For min del har mange års innsats for å skape et parti bygd på solidaritet og fredsarbeid vært bortkastet."

Svein Skotheim i Bergens Tidende 17.01.13

"På engelsk betyr «boring» kjedelig. Men på norsk, og særlig i norsk politikk, betyr ordet det stikk motsatte. Oljeboring generelt, og leteboring utenfor Lofoten og Vesterålen spesielt, er et av svært få temaer de rødgrønne fortsatt tør krangle høylytt om."

Lederkommentar i Dagsavisen 17.01.13

"SV forsøker febrilsk å gjenoppbygge troverdighet blant velgere som fortsatt setter miljøpolitikk høyt. Etter snart åtte år i rødgrønn regjering er det en stor utfordring. Det er gjennomført mye rødgrønn politikk som ikke uten videre kan kalles god miljøpolitikk."

Ole Mathismoen i Aftenposten 17.01.13

"Olje- og energiminister Ola Borten Moe vil bore i Lofoten allerede i år. SV-politiker Snorre Valen ber ministeren ta seg en kald brus og en runde rundt kvartalet for å kjøle seg ned. Da spørs det om Valen har tatt litt for mye Møllers tran. Som nestleder i Senterpartiet har Borten Moe selvsagt rett til å mene sitt."

Kato Nykvist i Nationen 17.01.13

"Vil norske velgere ha et konsekvent miljøparti?"

Frank Rossavik i Bergens Tidende 17.01.13

"Problemet er sjeldan ein del av løysinga. Sjølv om regjeringa og NHO vil ha oss til å tru det, stoppar vi ikkje klimaendringane ved å skru opp tempoet på norsk oljeutvinning."

Sveinung Rotevatn (Unge Venstre) på NRK ytring 12.01.13

"Norge kan ikke redde verden med strøm og gass."

Lederkommentar i Adresseavisa 11.01.13

"KrFs «veto» mot oljeutbygging i Lofoten er bra, om ikke annet fordi det vil bringe miljø og klima inn i valgkampen."

Lederkommentar i Bergens Tidende 11.01.13

"Vi skal produsere olje og gass til verden, samtidig som vi vrir det norske samfunnet i en grønnere retning."

Ola Borten Moe (Sp) på NRK ytring 11.01.13

"Det er få partier som i det hele tatt tør å tenke så langsiktig at man fatter beslutninger om tiltak som kan være upopulære i dag, men bra i framtida."

Lars Haltbrekken (Naturvernforbundet) til Klassekampen 08.01.13

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.