Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Soria Moria i det blå?
Tore Linné Eriksen melder seg ut av SV

Professor og folkeopplyser Tore Linné Eriksen mener Norge med rødgrønn regjering har blitt en miljøversting og krigsnasjon. Han tar konsekvensen av det og melder seg ut av SV. Har visjonene om internasjonal solidaritet i regjeringens Soria Moria-erklæring, som i 2005 ble hyllet av progressive aktører i Sør, forsvunnet i det blå?
Tirsdag 31. mai 2011
Linker oppdatert: Tirsdag 07. juni 2011

Professor i utviklingsstudier ved Høgskolen i Oslo, Tore Linné Eriksen, tar farvel med SV, men får likevel skryt av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) for sin evne til å mobilisere folk rundt Nord/Sør-spørsmål,

SV og forløperen SF feirer i år sine 50 første år, men det var først på denne siden av århundreskiftet at partiet tok skrittet fra opposisjon til "Kongens bord" (les mer her). Da Stortinget i 2004 behandlet regjeringen Bondeviks utviklingsmelding (St.meld.nr.35 - 2004-2005) kunne vi ane konturene av en alternativ utviklingspolitikk i et samarbeid mellom Arbeiderpartiet (Ap), Senterpartiet (Sp) og Sosialistisk Venstreparti (SV) under overskriften "ikke full konsensus om utviklingspolitikk" (les mer her). I forkant av stortingsvalget 2005 tok så norsk venstreside og en rekke solidaritetsorganisasjoner initiativ til  grasrotmobiliseringen Oslo 2005 (les mer her) og i et intervju med avisa Klassekampen sommeren 2005 var Tore Linné Eriksen optimistisk med hensyn til framtida (les mer her):

"Nåtida er annerledes enn fortida, framtida blir annerledes enn nåtida, så du kan jo si jeg er optimist. Det er lettere å være optimist nå i 2005 enn det var da jeg fylte 50 i 1995. Den gang hadde vi ikke hørt om Seattle og Porto Alegre, annet enn som stedsnavn selvfølgelig."

Globale utfordringer fikk mye fokus i valgkampen (les mer her) og etter den rødgrønne valgseieren ble de tre koalisjonspartiene (Ap, Sp og SV) enige om en regjeringenserklæring - Soria Moria-erklæringen (les mer her). - Fantastisk, mente fredsprisvinner og erkebiskop i Sør-Afrika, Desmond Tutu, mens lederen for gjeldsslettenettverket i Sør (Jubilee South), Lidy Nacpil, vurderte regjeringserklæringen slik (les mer her):

"Dette ser ut til å være den mest progressive utviklingspolitikken utformet av en vestlig regjering hittil."

- Vi er mange som har store forventninger til den nye regjeringens utviklingspolitikk, og i erklæringen fra Soria Moria er det ikke mangel på store ord om nødvendig kursskifte, skrev Linné Eriksen i et innlegg i Dagbladet etter valgseieren 2005 (les mer her). Da den rødgrønne regjeringen la fram sitt første budsjett høsten 2006 var det fortsatt mye ros å få (les mer her),  men siden har begeistringen sittet stadig lengre inne.

- Makta har sin pris, konkluderte Alf Skjeseth i Klassekampen i en kommentar om 50-åringen SV etter at landsmøtet i mars gikk inn for å støtte norsk deltakelse i krigen i Libya (les mer her). I 2009 meldte tidligere leder av SVs internasjonale utvalg, Reza Rezaee, seg ut av SV (les mer her) og etter landsmøtet i år fulgte flere etter (les mer her). I mai valgte Linné Eriksen det samme.

- Det er forskjell på å svelge kameler og å ri dem, uttalte han til Klassekampen 25. mai år (les mer her). Samme dag redegjorde han i en lengre artikkel i samme avis grundig for hvorfor han nå melder seg ut av SV etter 50 års medlemskap og avsluttet slik (les mer her):

"Utenriksdepartementet har sammen med Litteraturhuset lenge kjørt en møteserie om norsk utenrikspolitikk, som det har valgt å kalle for: Norge – idealist eller realist? Selvfølgelig preges norsk utenrikspolitikk av idealisme, hva er mer idealistisk enn å tro at markedet avskaffer global ulikhet, at kapitalismens mister sine klør, at klimaet reddes ved kjøp og salg av karbonkvoter, at bomber gir demokrati og at krigsguden har englevinger? Men kanskje er det bedre å stille spørsmålet slik: idealist, realist eller imperialist? SV har – trass i mange andre fortjenester – vært med på denne ferden. Etter hvert har det også vært uten å protestere for all verden. Når medlemskap i partiet er det samme som å være passasjerer på Natos bombefly og å velsigne miljøkrigen mot vår felles planet, melder tanken seg: kanskje femti år er nok?"

- Venstresidas arvesynd er kjærleik til avmakt, svarer bl.a. SVs miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og utdyper det slik i Klassekampen (les mer her):

"Den norske venstresida har 100 års tradisjon for å stå utafor og kritisere, det same har SV i heile si historie fram til vi gjekk inn i regjering. Slik eg ser det, handlar heile den politiske kampen om å få møkk på hendene."

I sitt tilsvar i 9 punkter skriver Linne Eriksen bl.a. (les mer her):

"Jeg veit naturligvis at et lite parti ikke får gjennomslag for alt, en stund har jeg tross alt vært med. Men problemet er heller at partiet, slik som i Libya, får gjennomslag får en sin politikk, men at den er gal."

Som tidligere finansminister får SV-leder Kristin Halvorsen mye kritikk for sin håndtering av finanskrisen og IMF, men forsvarer i et innlegg i Klassekampen regjeringens politikk og mener at "SV gjør en stor forskjell" (les mer her). SV-politiker i Bergen, Hans Ebbing, sier i et intervju med Bergens Tidende i går at Linné Eriksen "... peikar på forhold som forklarar mykje av den tilbakegangen SV har hatt siden det gode valet i 2003, då vi fekk over 12 prosent av røystene" (les mer her) og han er en av flere som nå har stilt seg bak oppropet "SV er inne i en dyp krise" (les mer her).

Debatten går både i og utenfor SVs rekker: Hva har skjedd? Er det "museumsvokternes" farvel til SV, en konsekvens av SVs avmakt/makt som et lite parti i en regjeringskoalisjon eller har visjonene fra Soria Moria-erklæringen forsvunnet i det blå?

- Kritikken fra Tore Linné Eriksen virker noe malplassert, mener Kirkens Nødhjelp, som 25. mai twitrert at de synes Erik Solheim har fått til mye bra som minister.

Foran stortingsvalget i 2009 gikk både Høyre og FrP offensivt ut med sine alternativer for en "blå" utviklingspolitikk (les mer her) og SV-leder Halvorsen benytter nå også anledningen til å minne om alternativet (les mer her):

"Klassekampen har viet Tore Linné Eriksen seks sider i avisa og en lederartikkel som høyresida kan glede seg over. Høyresida vil selvsagt være svært fornøyd over at representanter for venstresida krymper de resultatene SV og SVs velgere og tillitsvalgte har fått til i regjering for folk flest. Sånn gjør man det man kan for at Norge skal føye seg inn i rekken av høyrestyrte regimer i Europa. Jeg og SV har tenkt å mobilisere for det motsatte."

- Hadde ikke SV og Sp hatt varslere som Eriksen og Lundteigen, burde de skaffet seg noen, mener avisa Nationens kommentator Erling Kjekstad (les mer her).

Vi følger debatten - og lenkene finner du nedenfor.


Aktuelle lenker:

Medieklipp og -debatt:

 • SVs krangel, lederkommentar i Dagens Næringsliv 06.06.11
  Regjeringspartiet SV er i krangel med seg selv. Veteranen Tore Linné Eriksen har meldt seg ut, og en gruppe partimedlemmer har forfattet et opprop der de mener partiledelsen er blitt maktkåt, prinsippløs og høyrevridd. Etter høstens valg skal partiets venstrefraksjon holde konferanse for å bekjempe utviklingen i partiet.
 • I pragmatismens klamme grep, kommentar av Sjur Holsen i Bergens Tidende 04.06.11
  Opprørerne i SV er dømt til å tape, for det smaker for søtt med regjeringsmakt. Men de er inne på noe.
 • Styringsevne i krisetid, debatt av Kristin Halvorsen i Klassekampen 04.06.11 (ikke på nett)
  Tore Linné Eriksen utdyper sin kritikk av min finansministertid i Klassekampen 31. mai. Han mener det er klanderverdig at min og regjeringens håndtering av finanskrisen fikk bred oppslutning. Det er jeg uenig i.
 • Fiksjonsindustrien, debatt av Jan Haarstad i Klassekampen 04.06.11 (ikke på nett)
  Libyabombingen i SV startet allerede med bombingen av Jugoslavia på slutten av 1990-tallet, Kristin Halvorsen/Erik Solheim fraksjonen gav sin fulle oppslutning om Natos bombing, ja faktisk oppmuntret til den og derved den krigsprosess som vi idag kjenner som the new war order.
 • Trengslene i eit fløyparti, kommentar av Bernt Hagtvet i Dag og Tid 03.06.11
  Tore Linné Eriksen kan ikkje avfeiast som ein føreseieleg museums­vaktar, men han har kan henda ikkje syn for kor trongt det er for alternativ i dagens politikk. 
 • Forelsket i makt?, debatt av Tore Linné Eriksen i Morgenbladet 03.06.11
  Håpet – og motvekten til avmakt – er slagordet: En annen verden er mulig. Spørsmålet er: Er et annet SV mulig? Erik Solheims svar gir lite håp om det, dessverre.
 • Farris med en skvett lime, kommentar av Frank Rossavik i Morgenbladet 03.06.11
  Tore Linné Eriksens utmeldelse har startet en ny diskusjon om eksistensberettigelsen til SV. Med sitt utspill ville veteranen nær sagt minne om hva akronymet står for, noe partiets fremste kvinner og menn gjør så sjelden at det så visst kan være grunn til litt folkeopplysning. Partiets fulle navn er Sosialistisk Venstreparti.
 • Skyter ned SV-opprøret, Klassekampen 03.06.11
  - Er ikke oljesand, norsk asylpolitikk og Libya-krigen vel så grunnleggende trendbrudd med SVs tradisjoner? - Men SV har kjempet iherdig mot både oljesand og innstrammingene av asylpolitikken. Vi er det eneste partiet som kontinuerlig har hatt en kritisk debatt om Libya. Problemet i disse sakene er ikke at SV har snudd fra tidligere standpunkter, men at SV er for svakt
 • Linné Eriksens sivilisasjonskritikk, debatt av Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 01.06.11
  Tore Linné Eriksens alvorsfylte farvel med sin ungdoms kjærlighet, partiet SV, maner til ettertanke. Det er en av Norges mest oppegående intellektuelle internasjonalister som opptrer som ”varsler”. Men overdriver han?
 • Finanskriser og partikriser, debatt av Tore Linné Eriksen i Klassekampen 31.05.11
  Jeg takker for Kristin Halvorsens innlegg i Klassekampen 28. mai om regjeringas håndtering av finanskrisa. I min begrunnelse for utmelding av SV, hadde jeg selvsagt ikke plass til å behandle alle sider ved denne.
 • "I strid med alt SV har stått for", Olav Kobbeltveit intervjuer Hans Ebbing i Bergens Tidende 30.05.11
  - Erik Solheim blir skulda for å ha ei vestleg tilnærming når han skal hjelpa utviklingsland? - Han blir kritisert, og med god grunn. Hans u-hjelp blir kopla til norsk næringsliv på ein måte som gjer at norske næringsinteresser får like mykje hjelp som u-landa.
 • Misforståelse om SV-utmelding, debatt av Tore Linné Eriksen i Aftenposten 30.05.11
  Aftenposten avlegger min utmelding av SV - etter femti års medlemskap - en visitt på lederplass 26. mai. Når det heter at jeg nekter å forstå eller å akseptere at dagens regjering ikke kan føre klassisk SV-politikk, har avisen dessverre misforstått.
 • Kjenner ikke igjen fredspartiet sitt, Søndagsavisa i NRK P2 29.05.11
  Tom Kristiansen intervjuer Tore Linné Eriksen og Hans Olav Lahlum om SVs politikk.
 • Høgresida?, lederkommentar av Alf Skjeseth i Klassekampen 29.05.11
  Tore Linné Eriksen har ikkje hatt sentrale posisjonar i partiet på lenge, men hans oppgjer er symptom på problem som leiinga i SV ikkje bør avskrive med velbrukte hersketeknikkar.
 • SV gjør en stor forskjelldebatt av Kristin Halvorsen i Klassekampen 28.05.11
  Tore Linnè Eriksen kritiserer min håndtering av finanskrisa i en kronikk i Klassekampen 25. mai. Det ser ut til å være en viktig del av hans begrunnelse for å melde seg ut av SV. 
 • Grasrotopprør mot SV-Kristin, politisk.no 28.05.11
  I et brev som sirkulerer i partiet, beskyldes partiledelsen for å ha kneblet opposisjonen mot krigen i Libya på landsmøtet i vår. Partiledelsens støtte til NATO er et klart uttrykk for partiets høyredreining, bort fra kjernen i partiets politiske og moralske grunnlag.
 • Borte bra, intervju med Erik Solheim i Morgenbladet 27.05.11
  – Tore Linné Eriksen tar til orde for at vi på klimakonferansen i Cancún i fjor skulle gått imot hele Afrika, alle de små øystatene i Stillehavet, og alle de som vil dø av klimaendringer. De tryglet og ba oss under klimakonferansen om å få til en avtale selv om Bolivia som eneste land i verden var uenig. Eriksen mente vi skulle støtte Bolivia.
 • SV har utspilt sin rolle, lederkommentar i Morgenbladet 27.05.11 (ikke på nett)
  Tore Linné Eriksens kritikk er betimelig: Med SV i regjering har Norge blitt mer av en miljø­versting og en krigsnasjon. SV bø­r bryte ut av regjeringen, velge en ny ledelse og vende tilbake til rø­ttene som et antiautoritært og antikrigsparti. Det kommer ikke til å skje. Derfor trengs et nytt radikalt opposisjonsparti i Norge. Et fø­rste skritt er at flere fø­lger Linné Eriksen og melder seg ut av SV. 
 • Ut etter 50 år, lederkommentar i Aftenposten 27.05.11
  Det lyder ikke overbevisende når Linné Eriksen samtidig sier at han fortsatt mener det er riktig at SV sitter i regjering. Enten har han ikke forstått, eller så nekter han å akseptere, at en norsk regjering ikke kan føre en klassisk SV-politikk i alle partiets hjertesaker.
 • Avmaktens og maktens problem, debatt av Tore Linné Eriksen i Klassekampen 27.05.11
  I all korthet noen kommentarer til intervjuet med Erik Solheim i Klassekampen 26. mai.
 • Usamde om SVs framtid, Klassekampen 27.05.11 (ikke på nett)
  SV-historikar Frank Rossavik meiner SV bør ut av regjeringa for å reise seg. Historikar og SV-ar Hans Olav Lahlum seier det vil vere forkasteleg og uansvarleg.
 • Politisk kvarter, NRK P2 26.05.11
  Det er forskjell på å svelge kameler, og å BOMBE dem, sier SV-veteran Tore Linné Eriksen - og forteller hvorfor han forlater partiet etter 50 år.
 • I regjering, lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 26.05.11
  Vi vet ikke hvorfor Tore Linné Eriksen valgte å gå ut av partiet nå, men det er lett å tenke seg at SVs offensive og kontinuerlige støtte til Nato-bombingen har vært en utløsende faktor.
 • - Dyrk ikkje avmakta, Klassekampen 26.05.11
  I kjølvatnet av at Tore Linné Eriksen har meldt seg ut av SV, fortel utviklingsminister Erik Solheim at det er vanskeleg å halde seg ideologisk rein i politikken.
 • SV – ri eller sluke kameler?, kommentar av Thor Bjarne Bore i politisk.no 25.05.11
  Det stakk dypt i mange SV-sjeler da SV-legenden Tore Linné Eriksen omtrent 50 år etter at han meldte seg inn i partiet kunngjorde at han nå har meldt seg ut. “Om det berre var slik at SV ikkje hadde greidd å styre landet i riktig retning raskt nok, kunne eg synt «revolusjonært tålmod». Men med SV i regjering har Noreg med raske skritt vorte endå meir av ein miljøversting, ein imperialistisk pådrivar og ein krigsnasjon”, sier han i et intervju med Klassekampen.
 • Kameler, lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 25.05.11
  Tore Linné Eriksens begrunnelse for utmeldelsen har allmenn interesse fordi den peker på et allment problem med politisk innflytelse og maktutøvelse, der det evige spørsmålet er i hvilken grad folkelig og politisk makt styrer beslutningene, eller om det er maktens eget apparat, og den ideologien som der er framherskende, som til syvende og sist ender opp med å styre politikerne og partiene. Beretningen om hvordan SV endres som følge av regjeringsdeltakelsen er en historie om det siste.
 • Nådelaust oppgjer med SV, Klassekampen 25.05.11
  - Det er skilnad på å svelgje kamelar og å ri dei, seier Tore Linné Eriksen om SV. Han meiner leiarar som Kristin Halvorsen og Erik Solheim er ei hindring for at partiet igjen skal få ein sosialistisk profil.
 • Farvel til Sosialistisk Venstreparti, kronikk av Tore Linné Eriksen i Klassekampen 25.05.11
  Jeg meldte meg inn i Sosialistisk Folkeparti, som sekstenåring, ved starten i 1961. Det var et fredsparti med kamp mot atomvåpen som hovedsak, det var et sosialistisk parti som hadde som mål et helt annet samfunn enn det kapitalistiske systemet, og det var mange som så på imperialistisk utbytting og Natoalliertes kolonikriger som en hovedsak. I boka si om SVs historie, slår Frank Rossavik fast at partiet er til å kjenne igjen femti år etter. Er det virkelig så enkelt?
 • Melder seg ut i protest, Klassekampen 21.05.11
  Libya-krigen og SVs utviklings- og miljøpolitikk ble til slutt for mye å svelge for Tore Linné Eriksen. Nå forlater han partiet han har tilhørt siden oppstarten.

Noen tidligere kronikker og kommentarer av Tore Linné Eriksen:

 • Den første solidaritetstesten, kommentar av Tore Linne Eriksen, Dagbladet 30.10.04
  Vi er mange som har store forventninger til den nye regjeringens utviklingspolitikk, og i erklæringen fra Soria Moria er det ikke mangel på store ord om nødvendig kursskifte. Samtidig som de mest utålmodige av oss forstår at det tar tid å legge om politikk på viktige områder, er det likevel noen grep som kan tas raskt for å vise at det er nye tider.
 • Lær av historien, 60-års intervju med Tore Linne Eriksen i Klassekampen 02.05.05
  Tore Linné Eriksen har rukket med mye i livet. Han har studert historie, jobbet med bistand, vært politisk aktiv, undervist, studert enda litt til, og ikke minst: skrevet mange bøker. Og han har ikke tenkt å gi seg nå.
 • Globalisering, kapitalisme eller imperialisme?, kronikk av Tore Linne Eriksen, Klassekampen 21.12.04
  Det nærmer seg den tida hvor folk blir spurt om nyttårsforsetter. Her er et forslag: la året 2004 bli det siste i historien hvor ordet ”globalisering” blir brukt.

Tidligere relevante saker på rorg.no:


Søk:

Avansert søk

Sagt på lederplass:


"Tore Linné Eriksens kritikk er betimelig: Med SV i regjering har Norge blitt mer av en miljø­versting og en krigsnasjon. SV bø­r bryte ut av regjeringen, velge en ny ledelse og vende tilbake til rø­ttene som et antiautoritært og antikrigsparti. Det kommer ikke til å skje. Derfor trengs et nytt radikalt opposisjonsparti i Norge. Et fø­rste skritt er at flere fø­lger Linné Eriksen og melder seg ut av SV."

Lederkommentar i
Morgenbladet 27.05.11
(ikke på nett)

"Det lyder ikke overbevisende når Linné Eriksen samtidig sier at han fortsatt mener det er riktig at SV sitter i regjering. Enten har han ikke forstått, eller så nekter han å akseptere, at en norsk regjering ikke kan føre en klassisk SV-politikk i alle partiets hjertesaker."

Lederkommentar i
Aftenposten 27.05.11

"Fordelene ved å sitte i regjering som mindre koalisjonspartner er åpenbare; man gis muligheter for påvirkning på beslutninger som betyr mye for partiet. For Sp kan det handle om kommunestruktur, lokalsykehus og landbrukspolitikk. For SV dreier det seg om flyktningpolitikk, velferdsspørsmål og miljøpolitikken, der seieren i Lofoten og Vesterålen har vært mest omtalt. Ulempen er at et mindre parti lett blir tatt i pant for hele regjeringens politikk, også når partiet i utgangspunktet er uenig. Regjeringsdeltakelse setter også visse rammer for hva framtredende tillitsvalgte kan si. Partiene kan heller ikke i samme grad som ellers gå i spissen for å reise opinion mot regjeringens beslutninger. I verste fall kan partiet tape velgere. Til syvende og sist må partiene selv veie ulempene opp mot gevinstene."

Lederkommentar i
Klassekampen 26.05.11

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.