Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Stortingsvalget 2013
- utviklingspolitikk i valgkampen

Hva slags utviklingspolitikk har våre politiske partier utviklet for Norge i verden foran stortingsvalget 2013?  Hva vil et eventuelt regjeringsskifte etter valget kunne bety for norsk samstemt politikk for utvikling? På disse sidene samlet vi informasjon om partienes utviklingspolitikk og følger utviklingspolitikken i valgkampen 2013.

Torsdag 20. desember 2012

Verden endrer seg meg stormskritt. Mens økonomiske kriser i de senere årene har rammet EU og USA hardt skyter den økonomisk veksten i Afrika fart og nye stormakter i Øst og Sør vokser fram. Den ekstreme fattigdommen minsker, men forskjellene øker og klimaendringene skjer her og nå. - Skape og dele, var statsminister Jens Stoltenbergs (Ap) oppskrift for å møte utviklingsprobleme da han talte på FN-toppmøtet om tusenårsmålene i 2010, mens tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap) på FN-toppmøtet om miljø og utvikling (Rio+20) i 2012 konstaterte at "behovet for økonomisk utvikling overkjører hensynet til miljøet".

Høyre har varslet prioritering av utviklingspolitikken og til Aftenposten 25. oktober 2012 uttalte partiets utviklingspolitiske talsperson, Peter S. Gitmark, blant annet:

"Høyre har to hovedmål: Demokratisering og menneskerettigheter på den ene siden og varig ut av fattigdom på den andre siden. Norsk utviklingspolitikk skal ikke gå på bekostning av noen av dem. Gjør den det, må den endres eller opphøre."

På disse sidene samlet vi informasjon om partienes utviklingspolitikk og følger utviklingspolitikken i valgkampen 2013.

Innhold:

Nettressurser fra andre om utviklingspolitikk:

Nettressurser fra andre om klima- og energipolitikk:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. juli
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?