Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

2012-2013: Stortingsvalget 2013:

Medieklipp og -debatt 2012/13

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om miljø- og utviklingsspørsmål i forbindelse med valgkampen 2013.
 • Nyttårsønske, kommentar av Audun Lysbakken (SV) i Bergens Tidende 03.01.12
  Mitt nyttårsønske er derfor ganske enkelt: At vi setter de store spørsmålene øverst på dagsordenen i valgåret. De to største vil avgjøre hva slags samfunn og levekår vi selv, våre barn og våre barnebarn vil få. Hvordan vi de neste årene møter klimaendringene og finans- og gjeldskrisen vil avgjøre hva vårt nye århundre skal bli.

2012 

 • Krf og SV kritisk til Høyres utviklingspolitikk, Bistandsaktuelt 03.12.12
  Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås og KrFs Dagfinn Høybråten er helt samkjørte i sin kritikk av Høyres utviklingspolitikk.
 • Større kake, men noen vil ikke få servering, Bistandsaktuelt 23.11.12
  – Jeg regner med at kaken totalt sett vil bli større, ikke mindre for «de frivillige», sier Høyre-politiker Peter Gitmark. Samtidig varsler han en kraftig omfordeling i støtten til frivillige organisasjoner dersom Høyre får regjeringsmakt.
 • Slik spriker de borgerlige partiene, Aftenposten 21.11.12
  KrF vil bruke over 300 millioner kroner på bistand, med et spesielt fokus på utdanningsprosjekter i Afrika. I sitt alternative budsjett heter det at partiet «ikke godtar» Regjeringens kutt i regionbevilgningen til Afrika. Men om KrF vil diskutere regjeringssamarbeid med Frp, vil partiet måtte bryne seg på langt hardere kuttplaner.
 • Høyres bistandsskepsis, kommentar av Jørn Lemvik i Vårt Land 05.11.12
  I sin iver etter å reformere bistanden legger Høyre opp til å rasere flere tiår med systematisk arbeid.
 • I tråd med Høyres politikk, Vårt Land 29.10.12 (ikke på nett)
  Høyres utviklingspolitiske talsmann Peter S. Gitmark lover at en regjering med Høyre i førersetet vil gjennomføre nettopp den omlegging av handel med mat som Kirkens Nødhjelp ønsker seg.
 • Ny bistandspolitikk, leder i Bergens Tidende 28.10.12 (ikke på nett)
  Høyre vil gjøre norsk bistand mer kunnskapsbasert og fokusert på fattigdomsbekjempelse. Det lyder fornuftig.
 • Debatt mellom Peter S. Gitmark (H) og Heikki Holmås (SV), Dagsnytt 18, NRK P2 26.10.12
 • Frp støtter Høyres bistandsreform, Bistandsaktuelt 26.10.12
  Fremskrittspartiet støtter hovedpunktene i Høyres nye utviklingspolitiske plattform. Det bekrefter Frps utenrikspolitiske talsmann Morten Høglund. Venstre og KrF ser ingen behov for bistandskutt eller store endringer.
 • Høyres nye bistandslinje høster sterk kritikk, Aftenposten 26.10.12
  - Feilslått og gammeldags, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås (SV). Men Fremskrittspartiet mener Høyres nye bistandspolitikk styrker partiene som et felles alternativ foran stortingsvalget neste år.
 • KrF hever pekefingeren og advarer, Aftenposten 25.10.12
  - Hvis dette er et opplegg for å senke Norges ambisjoner som bistandsland og legge listen lavere i kampen mot fattigdom, vil Høyre ikke kunne regne med KrF.
 • Høyre varsler tøff endring av bistandspolitikken, Aftenposten 25.10.12
  Høyre vil bort fra prosentmål i bistanden og kutte ned støtten til over-byråkratiserte og dårlig fungerende norske bistandsorganisasjoner. Her blir det bråk.
 • Høyre vil ha ny kurs, Bergens Tidende 25.10.12 (ikke på nett)
  Nær 30 milliarder i norsk bistand virker ikke godt nok, mener Høyre. Partiet vil skjære drastisk ned på antall mottakerland og konsentrere seg om Afrika.
 • - Gammel og utdatert tenkning, Bistandsaktuelt 25.10.12
  Høyre mener norsk bistand ikke holder mål. De vil kutte drastisk i antall land som mottar bistand og kutte støtten til "overbyråkratiserte" norske bistandsorganisasjoner. Kirkens Nødhjelp frykter konsekvensene. - Vi er bekymret, sier Regnskogfondet.
 • Heikkis lavmål og valgkampen, debatt av Sidsel E. Aas og Arnfinn Nygaard i VG 19.12.12
  Hanne Skartveit gir med rette kritikk til utviklingsminister Heikki Holmås for å trekke norsk politisk debatt ned i søla med sine uttalelser om at flere barn vil dø med Frps utviklingspolitikk (VG 11. oktober). Slik vil vi ikke ha det fram mot stortingsvalget neste år!
 • Den vanskelege bistanden, lederkommentar av Svein Gjerdåker i Dag og Tid 12.10.12
  «Flere barn vil dø med Høyres og Frps utviklings­politikk», sa bistandsminister Heikki Holmås til Klassekampen då han skulle forsvara sitt eige bistandsbudsjett. Færre ville få utdanning og færre ville få vaksinar, hevda Holmås.
 • Heikkis lavmål, kommentar av Hanne Skartveit i VG 11.01.12
  Bistandsminister Heikki Holmås trekker norsk politisk debatt ned i søla med sine uttalelser om at flere barn vil dø med Høyres og Frps utviklingspolitikk.
 • Frp og Høyre slår tilbake mot Holmås, Klassekampen 10.10.12 (ikke på nett)
  Frp og Høyre er opprørt over at Heikki Holmås i gårsdagens Klassekampen uttalte at «flere barn vil dø med Høyres og Frps utviklingspolitikk, fordi de ikke vil få tilgang på vaksiner».Både Høglund og Unge Høyre leder Paul Joakim Sandøy, mener Heikki Holmås snakker som om han var med i en skoledebatt.
 • Holmås: Barn vil dø med høyresidens bistandspolitikk, Aftenposten (NTB) 09.10.12
  Utviklingsminister Heikki Holmås (SV) irriterer seg over kritikk fra høyresiden om at regjeringen satser stort på bistand. Flere barn kommer til å dø med Frps og Høyres utviklingspolitikk, mener han.
 • FrP provosert av regjeringens veiløft, VG Nett 09.10.12
  - Jeg registrerer at de har økt bistandsbudsjettet med 2,3 milliarder, altså er det bevilget nesten en milliard mer til bistand enn samferdsel. Det sier meg at de satser på helt andre ting enn samferdsel, sier Hoksrud.
 • Advarer KrF mot Frp-flørt, Dagsavisen 08.08.12
  Raymond Johansen (Ap) advarer mot bistandskutt i milliardklassen dersom KrF åpner døra for Frp til regjeringskontorene.
 • Rettferdig fordeling skaper vekst, debatt av Heikki Holmås i Dagsavisen (nye meninger) 07.08.12
  Det lyder lite overbevisende når Peter Gitmark skriver om rettferdig fordeling i Dagsavisen 31. juli. Høyres enkle oppskrift om økonomisk vekst i fattige land, blir lite verdt uten god rødgrønn omfordelingspolitikk.
 • God utvikling kan ikke vedtas, debatt av Peter M. Gitmark i Dagsavisen (nye meninger) 31.07.12
  Handel og økonomisk vekst er og forblir den viktigste drivkraften bak verdens fattigdomsreduksjon.
 • Verden i valgkampen, kommentar av Raymond Johansen i Dagsavisen (nye meninger) 13.04.12
  Internasjonal politikk angår oss alle og er avgjørende for landets framtid. Derfor blir det viktig å løfte internasjonale spørsmål fram mot valget i 2013.
 • Blå bistand - hva er det?, kommentar av Therese Vangstad i Dagsavisen (nye meninger) 20.03.12
  Høyre vil gi bistand til færre land og kutte støtten til alle land i Latin-Amerika. Målet er mest mulig utvikling for minst mulig penger. Hvilke analyser er politikkforslagene tuftet på?

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.