Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Hva Norge kan være i verden

UDs Refleksprosjekt er avsluttet, men debatten fortsetter. To sentrale forskere med Reflekserfaring kom denne uka med bok: Hva Norge kan være i verden. Ved inngangen til "den fjerde globale bølgen" tar de blant annet til orde for avvikling av posten som utviklingsminister og vil ha mer utenrikspolitikk i valgkampen.
Tirsdag 11. juni 2013
Linker oppdatert: Lørdag 06. juli 2013

- Utenrikspolitikken er blitt den nye innenrikspolitikken, skriver det to forskerne Henrik Thune (NUPI) og Leiv Lunde (FNI) i prologen til sin nye bok: Hva Norge kan være i verden. Forfatterne lanserte denne uka boka med kronikk i både Dagbladet og NRK ytring. 

- Få ting er mindre pirrende enn politikere som erklærer at «verden forandrer seg mer enn noen gang» skrev de på NRK ytring og forklarte hvorfor "den fjerde globale bølgen" denne gangen gjør at det likevel er på sin plass: 

"Verden står ved begynnelsen av det vi kaller den «Den fjerde globale bølgen», en gedigen historisk forskyving av politisk, kulturell og økonomisk makt i verden – den største på flere hundre år – bort fra Vesten, og sørover og østover på jorden, og nedover til nye grupper på gaten i Midtøsten, til internett og medier, som er i ferd med å forandre verdenspolitikkens dypeste grunnforhold."

Begge de to forfatterne har vært aktive i UDs Refleksprosjekt, blant annet som bidragsytere til grunnlagsrapporten "Norske interesser" i 2008.

Refleksprosjektet, som har hatt til hensikt å stimulere til et bredt og åpent ordskifte om Norges utenrikspolitiske veivalg, ble avsluttet med konferansen "Norge og det nye verdenskartet" i mai, men overfor Dagsnytt 18 på NRK P2 på mandag forklarer likevel Lunde utgangspunktet for boka slik:

"Det er alt for lite debatt. Det er alt for lite refleksjon om hvor viktig verden utenfor er. Verden utenfor blir ennå viktigere for oss."

Valgkampen 2013: - komisk rensket for virkeligheten utenfor Norge

I 2011 la regjeringen fram sin første "rapport om samstemt politikk for utvikling". Den tidligere lederen for det regjeringsoppnevnte utviklingsutvalget, Gunnstein Instefjord, kalte rapporten for "et tidsskille i norsk utviklings- og bistandsdebatt" og på rorg.no sist høst spurte vi:

"Vil valgkampen 2013 kunne markere et "tidsskille" i den politiske utviklings- og bistandsdebatten?"

- I en kronikk i Dagbladet igår gir Thune og Lunde sin vurdering av valgkampen hittil:

"Den er nesten komisk rensket for virkeligheten utenfor Norge. Bare tenk på alle partilandsmøtene som har gått av stabelen de siste ukene. Der er knapt nok sagt et eneste ord om verden. Slik var det under forrige valgkamp også. Ikke en eneste tungtveiende setning eller mening om krig, terrorisme, globale samarbeidsproblemer eller om oljepriser, klima, stormakter og alt det andre Norge er avhengig av for å eksistere som samfunn i verden. Ingenting."

- Midt i valgkampen fortier Erna, Jens, Siv og Liv Signe mye av grunnlaget for det norske samfunnets framtid, skriver de og konkluderer slik:

"Ved å rendyrke særtrekk, ved å fokusere og heve ambisjonene kan Norge gjøre en betydelig større forskjell både for oss selv, og for verden. Men dette forutsetter, altså, aller først at Siv, Erna, Jens og Liv Signe og de andre, tar den globale virkeligheten på større alvor."

Ulike norske organisasjoner som jobber med globale utviklingsspørsmål har i lang tid jobbet for å få globale utviklingsspørsmål på dagsorden i valgkampen. De får nå følge av de to forskernem, som har allerede bidratt til debatt om norsk fredsmegling i valgkampen. I Aftenposten kan vi idag lese følgende ingress:

"Høyre, Frp og KrF varsler en ny linje i utenrikspolitikken. De vurderer å følge EUs terrorliste i en eventuell borgerlig regjering etter valget."

- Det vil i så fall bety kroken på døren for Norges rolle i mange fredsprosesser, sier Thune til Aftenposten.

I hvilken grad våre politikere vil følge opp med mer fokus på virkeligheten utenfor Norge i resten av valgkampen gjenstår å se.

- Jobben som utviklingsminister bør legges ned

- Legg ned norsk bistand, skrev Thune og Lunde i sin kronikk på NRK ytring i går og utdypet det slik:

"Tiden er nå kommet til å avvikle norsk bistandspolitikk slik vi kjenner den. I stedet trenger Norge en ny og spiss «globaliseringspolitikk»."

- Jobben som utviklingsminister bør legges ned, mener de også og avslutter kronikken slik:

"Når utviklingsminister Heikki Holmås til slutt går av, bør han, med sin vennlige mine, plassere nøkkelen til sitt kontor i hånden på den innkommende utenriksministeren. Verden, og Norge, er best tjent med full integrering av all norsk utenrikspolitikk under en adresse, på ett kontor, og under én minister."

Overfor Bistandsaktuelt begrunnet Lunde forslaget slik:

"Det grunnleggende på utviklingsområdet blir å få til økonomisk vekst. Vi tror at det kunne gi en bedre helhet om utenriksministeren har ansvaret." 

I Dagsnytt 18 på NRK P2 i går syntes hverken utviklingsminister Heikki Holmås eller generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne Marie Helland, at dette var et godt forslag. Helland viste i den forbindelse til den første setningen i UDs årlige budsjettforslag:

"Regjeringen vil føre en utenrikspolitikk som fremmer norske interesser, norsk sikkerhet, økonomi og velferd."

- Vi må slutte å tro at norske interesser er det samme som de fattiges interesser, sa hun og mente det var "helt avgjørende" at vi har én ministerpost som faktisk taler de fattiges interesser.

Dét spørsmålet blir kanskje også en sak for statsministeren etter valget?


Aktuelle lenker:

Medieklipp og -debatt:

 • Trenger man ikke begrunne?, debatt av Aksel Braanen Sterri i Dagbladet 05.07.13
  Henrik Thune og Leiv Lunde er svært misfornøyde med min anmeldelse av deres bok «Hva Norge kan være i verden» i Dagbladet 1. Juli. En gjennomgående uenighet ser ut til å være om en debattbok for allmennheten har krav på å gi begrunnelser på det forfatterne forstår som selvfølgeligheter.
 • Fortsatt behov for utviklingsminister, debatt av Tove Wang og Anne-Marie Helland i Dagsavisen (nye meninger) 04.07.13
  Tross økonomisk vekst i mange utviklingsland, er det fortsatt behov for en norsk utviklingsminister.
 • Tre feil om Norge, debatt av Leiv Lunde og Henrik Thune i Dagbladet 03.06.13
  Vi vil ikke provosere norske utenrikspolitikere, men forandre norsk utenrikspolitikk.
 • Har vi mer å by på enn olje og fisk?, Aksel Braanen Sterri anmelder i "Hva Norge kan være" i Dagbladet 01.07.13
  I «Hva Norge kan være i verden» forteller to forskere med erfaring fra Utenriksdepartementet, Henrik Thune og Leiv Lunde, hvordan vårt lille land kan navigere i en usikker fremtid. Dessverre vies brorparten av boka til svake analyser og redegjørelser for ting vi allerede vet, framfor å begrunne sine gode tiltak.
 • Utviklingsminister? Nei takk!, kommentar av Leiv Lunde i Bistandsaktuelt 27.06.13
  Alle utviklingsministeres mål er å gjøre sin egen stilling overflødig. Det har i alle fall vært klart erkjent siden Hilde Frafjord Johnson tok fatt første gang i 1997. Min inngang til stillingen blir litt mer dramatisk, siden jeg i boken «Hva Norge kan være i verden» (skrevet sammen med Henrik Thune) nylig har tatt til orde for å avvikle posten allerede i 2013.
 • Den unevnelige faktoren, kommentar av Ann Kristin Sivertsen i Dagsavisen (nye meninger) 26.06.13
  Seniorforsker ved NUPI, Henrik Thune og direktør ved FNI, Leiv Lunde, skriver i Dagsavisenlørdag 15.06.13 om hvordan framtidens politikere må lære seg å inkludere også menneskers følelser i analysene og utførelsene av verdenspolitikken. Dette er en «kjent» tilnærming.
 • Den uutryddelige bistanden, kommentar av Jan Arild Snoen i Minerva 16.06.13
  ”Legg ned norsk bistand.” Det var overskriften på et innlegg på NRKs debattsider Ytring i forrige uke. Og innlegget var ikke skrevet av en ytterliggående liberalist eller Frp’er, men av Henrik Thune (NUPI) og Leiv Lunde. Sistnevnte var statssekretær for bistand under Bondevik I-regjeringen, og er nå direktør ved Polhøgda (Fridtjof Nansens Institutt). Nå skal vi ikke nødvendigvis ta denne overskriften bokstavelig – de to skriver om å avvikle bistandspolitikken ”slik vi kjenner den”, og foreslår mye annet som bør komme i stedet.
 • Tror utviklingsministeren blir overflødig, Bistandsaktuelt 11.06.13
  Både høyresiden og tidligere statssekretær i Utenriksdepartementet Vidar Helgesen ser positivt på forslaget om å kutte ut utviklingsministeren.
 • - Norsk fredsmegling blir alvorlig skadet hvis EUs terrorliste følges, Aftenposten 11.06.13
  Høyre, Frp og KrF varsler en ny linje i utenrikspolitikken. De vurderer å følge EUs terrorliste i en eventuell borgerlig regjering etter valget.
 • Fjern utviklingsdepartementet, skriver seniorforskere i ny bok - og møter utviklingsministeren, Dagsnytt 18, NRK P2 10.06.13
 • Har de glemt virkeligheten?, kronikk av Leiv Lunde og Henrik Thune i Dagbladet 10.06.13
  Ved å rendyrke særtrekk, ved å fokusere og heve ambisjonene kan Norge gjøre en betydelig større forskjell både for oss selv, og for verden. Men dette forutsetter, altså, aller først at Siv, Erna, Jens og Liv Signe og de andre, tar den globale virkeligheten på større alvor.
 • Hemmelig fredsmegling i over 20 konfliktområder, Aftenposten 10.06.13
  Opposisjonen på Stortinget og forskere har hevdet at Norges krigsdeltagelse de siste årene har svekket og «ødelagt» Norges rolle som internasjonal fredsentreprenør. Dette er helt galt. Det fremkommer i boken «Hva Norge kan være i verden», skrevet av direktør på Polhøgda Leiv Lunde og NUPI-forsker Henrik Thune.
 • Legg ned norsk bistand, kronikk av Henrik Thune og Leiv Lunde på NRK ytring 10.06.13
  Tiden er nå kommet til å avvikle norsk bistandspolitikk slik vi kjenner den. I stedet trenger Norge en ny og spiss «globaliseringspolitikk».
 • Norge driver med flere hemmelige fredsforhandlinger, Aftenposten (NTB) 09.06.13
  Norge har i hemmelighet spilt en sentral rolle i fredsmekling i over 20 konflikter, blant annet i Libya. Det er et problem at dette ikke offentliggjøres i ettertid, mener eksperter.
 • Vil fjerne utviklingsministerposten, Bistandsaktuelt 07.06.13
  Norsk bistandspolitikk bør erstattes av en ny globaliseringspolitikk og utviklingsministerposten fjernes, ifølge forskerne Leiv Lunde og Henrik Thune.

Søk:

Avansert søk

Hva Norge kan være i verden


Europas økonomiske korthus faller sammen. Den arabiske våren frøs til vinter. Det nordamerikanske imperiet er i ferd med å vakle og Kina reiser seg i øst. Samtidig har Norge gått fra å være et lite land i verden til et land i en liten verden. Det er en tid vi trenger gode svar - og enda bedre spørsmål. Derfor har forskerne og forfatterne og Henrik Thune og Leiv Lunde skrevet en kort og presis debattbok som stiller spørsmålene politikerne ikke tør å stille. Det finnes neppe et tidspunkt i moderne norsk historie da det norske samfunnet har vært mer avhengig og innfiltret i verden utenfor Norge, enn hva tilfellet er i dag. Da kunne man forvente at Norges forhold til omverden tok en stor plass i det norske partipolitiske og offentlige ordskiftet. Men dette er ikke tilfellet. Partipolitikk, valgkamp, nyhetsmediene og offentligheten, blir altfor ofte trangsynte og selvrefererende. Diskusjonen om hva Norge bør prioritere, og satse på internasjonalt, er i stor grad en arena for de få, og slik preget av lite debatt, høy grad av enighet og mangel på åpenhet. Hva Norge kan være i verden er et innspill i valgkampen i 2013. En tilgjengelig, skarp og direkte bok om de utenrikspolitiske valgene som vil forme det norske samfunnets utvikling i årene som kommer - skrevet av dem som har sett hvordan politikken lages.

(Forlagets omtale)

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.