Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Oljefondet og utviklingspolitikken

Årsrapporten for Statens pensjonsfond utland (oljefondet) viser at avkastningen i fjor var på hele 447 milliarder kroner - omtrent 15 ganger Norges årlige utviklingsbudsjett. I følge Finansdepartementet er denne avkastningen avhengig bærekraftig utvikling globalt, men tross etiske retningslinjer er det grunn til å spørre: bidrar forvaltningen av fondet til en slik utvikling? Nei, svarer mange, men hva vil våre politiske partier gjøre med det?

Onsdag 13. mars 2013

Kirkens Nødhjelps kampanje for rettferdige investeringer ber om din underskrift.- Å flytte mer av Oljefondets investeringer til Afrika er kanskje det viktigste som kan skje med utviklingspolitikken, sa Kjell Ingolf Ropstad i KrF Kirkens Nødhjelps utviklingskonferanse 2013. Aftenposten rapporterte at dersom det blir regjeringsskifte til høsten, så kan dette også bli reell politikk.

Fokus på investeringer og olje er imidlertid reell politikk allerede. I følge en kartlegging gjennomført av Fellesrådet for Afrika har norske investeringer i Afrika økt kraftig de siste årene, noe som også gjenspeiles i dagens rapport fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) om "Norske interesser - sett fra utestasjonene". - Tendensen er klar, skriver Aftenposten:

"Indirekte interesser, som fredsarbeid og bistand, blir mindre vektlagt. Norske investeringer og energi blir fremhevet."

Disse tendensene og opposisjonspartienes varslede politikk er hvertfall halvveis i tråd med de krav som i disse dager fremmes gjennom Kirkens Nødhjelps kampanje for rettferdige investeringer:

"Norge må investere betydelig mer av oljefondet i fattige land, på en måte som kommer fattige mennesker til gode!"

For næringslivet og investeringene kommer - spørsmålet er om det vil bidra til utvikling og komme fattige mennesker til gode?

Oljefondet, utviklingspolitikken og utviklingsspagaten

- Oljefondet – en internasjonal storinvestor, var tittelen på NUPIs skolesatsing "Hvor hender det?" i november i fjor, der det innledningsvis ble satt fokus på følgende:

"Det er bred politisk enighet i Norge om at oljefondet ikke skal bli brukt til utenrikspolitiske formål. Gitt størrelsen på fondet, er det likevel knapt til å unngå at det kan oppstå dilemmaer og strid om investeringene."

Statens pensjonsfond utland (SPU) - ofte kalt bare oljefondet - er i dag verdens største statlige investeringsfond, passerte nylig en verdi på 4.000 milliarder kroner og i følge fondets årsrapport for 2012, som ble lagt fram sist uke, var avkastningen i fjor på hele 13% - eller 447 milliarder kroner. Det tilsvarer omlag 15 ganger Norges årlige utviklingsbudsjett, som har et formål som til forveksling kan ligne det som i følge Finansdepartementet kan sikre oljefondets avkastning:

"Avkastningen i fondet vil over tid avhenge av en bærekraftig utvikling globalt, både i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand."

Likevel oppstår det dilemmaer og strid, slik NUPI påpeker, blant annet fordi  mange mener at fondet forvaltes i strid med dette og ikke er "samstemt" med de målsettingene som er satt for utviklingspolitikken.

- Det er umulig å beregne den samlede effekten, men jeg er helt sikker på at SPUs bidrag til økte forskjeller i verden langt overgår Norges bidrag til fordeling gjennom utviklingspolitikken, skrev forsker Øyvind Eggen på sin blogg før jul og på Kirkens Nødhjelps Utviklingskonferanse 2013 5. mars mente Sony Kapoor i tenketanken Re-Define at "kinesiske eller singaporeanske investeringsfond gjør mer for utvikling enn det norske", mens Marius Holm fra Zero blant annet mente at:

"Fondet er godt posisjonert for et «climate breakdown scenario», men hvis verden går i riktig retning er vi feil posisjonert fordi vi er for tungt lastet i olje og gass."

Både Eggen, Kapoor og Holm mener altså at fondet forvaltes på en måte som på viktige områder ikke bidrar til bærekraftig utvikling globalt. Deres kritikk er eksempler på det Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp nylig kalte "utviklingspolitikkens ukledelige spagat" i en kronikk i Dagbladet. Det burde derfor ikke overraske at Eggen i Bistandsaktuelt denne uka skriver at oljefondet ville stå høyt på blokka dersom han skulle bli utviklingsminister.

Etisk oljefond og ansvarlig næringsliv?

Til tross for at etiske retningslinjer for forvaltningen av oljefondet ble innført for snart ti år siden har kritikken mot oljefondets investeringer fortsatt med uforminsket kraft, tross enkelte gladnyheter.

- Dagens system fungerer ikke, sa Venstres leder, Trine Skei Grande, i fjor og fremmet forslag i Stortinget om reduksjon av oljefondets investeringer i selskaper som ødelegger tropisk skog. Forslaget fikk bare KrFs støtte, men da årsrapporten for oljefondet 2012 ble lagt fram forrige uke kom også nyheten om at fondet har trukket seg ut av 23 palmeoljeselskaper som ødelegger regnskog. Blant disse er Wilmar, som har blitt kåret av Newsweek som "verdens verste selskap". Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet kommenterte dette slik:

"Dette er en betydelig seier for oss, og jeg er helt sikker på at dette ikke hadde skjedd hvis vi og andre organisasjoner ikke hadde satt fokus på hvor ødeleggende palmeoljeindustrien er."

- Oljefondet setter penger i klasebomber, atomvåpen og landminer, kunne imidlertid Aftenposten fortelle denne uka, mens det norske nettverket Forum for utvikling og miljø (ForUM) har klaget oljefondet inn for myndighetene for å ha brutt OECDs retningslinjer for et ansvarlig næringsliv gjennom sin investering i Posco. Dette selskapet forsøker blant annet å etablere et omstridt stålverk i en av Indias fattigste delstater, Orissa. I følge selskapet godkjente indiske myndigheter etableringen i 2011, men i forbindelse med lanseringen av oljefondets årsrapport i sist uke skrev Prashant Paikaray, talsperson for lokalbefolkningen som jobber mot etableringen av stålverket, følgende i en e-post til Dagsavisen:

"Er den norske befolkningen klar over hva de har investert pensjonspengene i? Hvis de hadde visst, ville de ha protestert mot en investering av et offentlig fond som ødelegger livene og livsgrunnlaget for fattige folk, for å øke rikdommen til en rik stat som Norge."

- Etikkarbeidet i Oljefondet ble betydelig svekket etter at Sigbjørn Johnsen overtok som finansminister i 2009, mente Ingrid Aas Borge i Changemaker overfor Aftenposten sist høst, og ulike oljefondsinvesteringer fikk også i år kritikk i norske medier i forbindelse med fondets årsrapport 2012.

- Oljefondet blir en stadig større eier av selskapet SV-Thorkildsen gransker (Hennes & Mauritz), skrev avisa Vårt Land, mens Klassekampen skrev om investeringer i israelske selskaper:

"Oljefondet investerte i fjor 4,5 milliarder kroner i israelsk statsgjeld. Nå får regjeringen kritikk fra sine egne for å finansiere okkupasjonen av Palestina."

Andre var mer opptatt av oljefondets investeringer og strategi i et miljø- og klimaperspektiv. I likhet med Marius Holm i Zero er Arild Hermstad i FIVH opptatt av dette og fondets investeringer i olje- og kullselskaper. I en kommentar i avisa Ny Tid nylig, skrev han:

"Fondet har investert hundrevis av milliarder i 90 av verdens største oljeselskaper og i 67 av verdens største kullselskaper. Disse er klimakampens verste «fiende,» og investeringene viser at klimatrusselens krav til en radikal ny politikk ikke har trengt inn gjennom Finansdepartementets granittvegger i Akersgata 40."

Det er vanskelig å se at dette er i tråd med Finansdepartementets egen understrekning av at avkastningen på fondet er avhengig av bærekraftig utvikling globalt i miljømessig forstand.

Norges Bank (NBIM) sin strategi for klimaendring ble ifjor gjenstand for analyse av Nayeen Bacci Myhrvold i en masteroppgave ved BI. Hun påpeker at "det har vært noe inkonsistens mellom hvordan Norges Bank (NBIM) formidler sin strategi for klimaendring gjennom sine årsrapporter og det som faktisk har blitt gjort". Hun konkluderer derfor blant annet at Norges Bank "har en kommunikasjonsutfordring overfor sine eiere (det norske folk) når det gjelder klimaendring".

Kanskje er det mer en politisk utfordring enn en kommunikasjonsutfordring?

Vil stortingsvalget 2013 gjøre en forskjell?

Opposisjonspartiene har varslet at de vil investere mer i Afrika, mens SV i sitt programutkast sier følgende:

"SV mener at Norge gjennom oljefondet må lede den internasjonale utviklingen for ansvarlig investeringspraksis. Hensynet til miljø, menneskerettigheter og internasjonal lovgiving må settes først i forvaltningen av pensjonsfondets investeringer." 

I sitt programutkast har Arbeiderpartiet litt annen tilnærming:

"Arbeiderpartiet mener forvaltningen av pensjonsfondet fortsatt skal skje med sikte på å oppnå høyest mulig avkastning innenfor moderat risiko for å trygge folks pensjoner. Arbeiderpartiet vil at Statens Pensjonsfond skal være blant de ledende fondene i verden i arbeidet for menneskerettigheter og bedre klima."

- Din stemme teller, skriver Kirkens Nødhjelp på sine kampanjesider for rettferdige investeringer på nett og utdyper det slik:

"Alle partiene på Stortinget jobber denne våren med hva som skal være deres politikk de neste fire årene. Hvis mange støtter denne saken blir partiene nødt til å lytte til hva vi har å si."

Hva valgkampen og det forestående stortingsvalget til høsten vil bringe av endring, gjenstår å se.

Godt valg!


Aktuelle lenker:

Tidligere saker på rorg.no:

Nyheter, kommentarer og innspill fra sivilsamfunnet:

Medieklipp og -debatt:

 • Oljefondet setter penger i klasebomber, atomvåpen og landminer, Aftenposten 11.03.13
  Oljefondet kjøpte seg kraftig opp i det omstridte selskapet BlackRock i fjor.
 • Satser milliarder i Israel, Klassekampen 09.03.13
  Oljefondet investerte i fjor 4,5 milliarder kroner i israelsk statsgjeld. Nå får regjeringen kritikk fra sine egne for å finansiere okkupasjonen av Palestina.
 • Kjøper mer av omstridte Hennes & Mauritz, Vårt Land 09.03.13
  Oljefondet blir en stadig større eier av selskapet SV-Thorkildsen gransker.
 • Oljefondet kvittet seg med «verdens verste selskap», Aftenposten 09.03.13
   Oljefondet har solgt seg ut av 23 palmeoljeselskaper som ødelegger regnskog. - En stor seier, sier Regnskogfondet.
 • Oljefondets ti største investeringer, Aftenposten 09.03.13
  Kjøper du barnemat fra Nestlé eller nesespray fra Otrivine, drypper det på Oljefondet.
 • Overrasket over oljefondet, Dagsavisen 09.03.13
  Flere organisasjoner er positivt overrasket over at oljefondet i fjor trakk seg ut av 23 selskaper som produserer palmeolje, men mener likevel at det ikke er nok.
 • Får kraftig indisk kritikk, Dagsavisen 09.03.13
  Konsekvenser: Det norske oljefondet vokser raskt. - Investeringene øker den norske rikdommen, men bidrar til å ødelegge livsgrunnlaget vårt, sier talsperson for indisk landsby.
 • Nå har Oljefondet satset 21,7 mrd. her, E24 09.03.13
  Oljefondet vraker Europa til fordel for fremvoksende økonomier.
 • Her vil han ha mer makt, Dagens Næringsliv 09.03.13
  Oljefondets sjef Yngve Slyngstad vil ikke være storeier uten aktiv innflytelse på selskapene.
 • Oljefondet tjente 447 mrd. kroner i fjor, E24 09.03.13
  Oljefondet hadde sitt nest beste år i 2012.
 • Tykke vegger i Akersgata, kommentar av Arild Hermstad i Ny Tid 08.03.13
  Mandag denne uka la Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) fram sin årsmelding. Fondet, som forvaltes av Finansdepartementet, eier verdier for over 4040 milliarder kroner.
 • Åpner sak mot Oljefondet, Dagsavisen 08.03.13
  Protest: Denne uka ble tre mennesker drept i kontroversen rundt et oljefond-selskap i India. Oljefondet og Norges Bank granskes nå for første gang av OECD.
 • Norges janusansikt, Bernt Jonas Fløde (15) på Si;D i Aftenposten 07.03.13
  Hvert år investerer Oljefondet milliarder i selskaper som hugger ned regnskogene. Samtidig gir vi årlig milliarder for å bevare den. Dobbeltmoralsk!
 • U-landene vokser, Oljefondet henger etter, Aftenposten 06.03.13
  Oljefondet har aksjer i kun 3 av de 30 raskest voksende økonomiene i verden. Det vil Kirkens Nødhjelp (KN) gjøre noe med.
 • Opposisjonen vil investere mer av Oljefondet i utviklingsland, Aftenposten 06.03.13
  - Å flytte mer av Oljefondets investeringer til Afrika er kanskje det viktigste som kan skje med utviklingspolitikken, sier Kjell Ingolf Ropstad i Krf.
 • Fra oljepenger til jobber, kommentar av Anne-Marie Helland i Vårt Land (verdidebatt) 01.03.13
  Oljefondet investerer i dag nesten alle sine midler i rike land. På denne måten forsterker de forskjellene i verden. Kirkens Nødhjelp mener derfor at Oljefondet må investere mer i fattige land.
 • - Lundin er et bandittselskap, Dagens Næringsliv 27.02.13
  Bellona-leder Frederic Hauge mener Finansdepartementet må trekke Oljefondet ut av Lundin Petroleum.
 • Oljefondet har passert 4.000 milliarder, E24 26.02.13
  Tikket over grensen mandag.
 • Fasteaksjon tilslører debatt, kommentar av Torkil Hvidsten i Vårt Land (verdidebatt) 26.02.13
  I fjor satte Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fokus på det problematiske ved investeringer i fattige land. I år vil de investere Oljefondet i fattige land.
 • - Oljefondet bør jobbe for tekstilarbeidernes vilkår, Aftenposten (NTB) 20.02.13
  Framtiden i våre hender mener Oljefondet bør bruke sitt stadig økende eierskap i kleskjeden Hennes & Mauritz til å sikre rettferdig lønn for tekstilarbeidere.
 • Staten kjøper seg opp i ‘etikkversting’, Vårt Land 20.02.13
  Den omstridte tekstilkjempen Hennes & Mauritz blir stadig mer norskeid. Etter oppkjøp eier oljefondet aksjer for 2,2 milliarder kroner i selskapet som er kåret til «etikkversting».
 • Norges to ansikter i Guatemala, debatt av Tom Henning Bratlie og Jonas Ådnøy Holmqvist i Dagsavisen (nye meninger) 20.02.13
   Vi er bekymret for hvordan konflikter mellom næringsliv og urfolksinteresser spilles ut i Guatemala, og Holmås’ korte forvissning om at alle norske investeringer skal være etiske, gjør lite for å forklare hvorfor Oljefondet og Norfund er investert i skadelige prosjekter i Guatemala.
 • Oljefondet som glidemiddel, kommentar av Andrew Kroglund i Klassekampen 29.01.13
  Oljefondet - pensjonsfondet vårt - har investert over 200 millioner kroner i det britiske selskapet Soco International, som nå leter etter olje i UNESCOs verdensarvområde Virunga Nasjonalpark i Kongo. So what? spør du sikkert.
 • Oljefondet granskes for etisk brudd, Aftenposten 23.01.13
  - Oljefondet fremstiller seg som ledende på ansvarlige investeringer. Vi vil vite hvordan de kan være inne i et så omstridt selskap som Posco, og hvordan de har brukt sitt aktive eierskap for å forhindre brudd på menneskerettigheter, sier Gunhild Ørstavik, seniorrådgiver i Forum for utvikling og miljø (ForUM).
 • - Uhyre krevende, Dagsavisen 18.01.13
  Filosof Henrik Syse har jobbet med etiske prinsipper for Oljefondet. Men han er usikker på om et slikt regelverk er mulig for selskaper på norsk sokkel.
 • Oljefondet kaster ut våpenaksjer, Aftenposten 12.01.13
  Finansdepartementet bestemte i går at de to selskaper som er involvert i produksjon av kjernevåpen skal kastes ut av Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet. Siemens slipper inn i varmen igjen.
 • Tempo, lederkommentar av Emilie Ekeberg i Klassekampen 07.01.13
  I dag framholdes oljefondet og handlingsregelen som selve bolverket mot naturressursenes forbannelse. Å gjøre den norske stat til verdens største finansspekulant ved å pumpe opp oljen så raskt som råd for å plassere oljeformuen på børs, framstilles nå som grunnmuren i den norske oljepolitikken. Men det var ikke hele oppskriften. De viktigste delene av norsk oljepolitikk ser ut til å ha gått i glemmeboka.
 • Oljegigant kan bli kastet ut av Oljefondet, Aftenposten 08.12.12
  Den norske regjeringen har i flere år frarådet all økonomisk samkvem med Vest-Sahara, og har dessuten sluttet seg til FNs vurdering om at marokkanske undersøkelser og utvinning på sokkelen utenfor Vest-Sahara sannsynligvis er i strid med folkeretten.
 • Langsiktighet, lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 06.12.12
  Uansett bør det være en overordnet ambisjon for Oljefondet å motvirke kortsiktigheten som i stadig større grad preger dagens kapitalmarked og i stedet være en langsiktig og aktiv eier som bygger verdier over tid.
 • - Finanskrisen kunne blitt enda dypere uten oljefondet, Dagens Næringsliv 30.11.12
  Sentralbanksjefen holdt tale i Roma: Verden generelt og Europa spesielt kan takke Norge og oljefondet vårt for at aksjemarkedene ikke falt enda dypere da finanskrisen herjet som verst. Men slik «hjelp» kan de ikke vente seg igjen med det første, fastslår Øystein Olsen.
 • Finansdepartementets skylapper, kommentar av Arild Hermstad i Dagsavisen (nye meninger) 24.11.12
  Til sammen har Oljefondet investert 241 milliarder kroner i olje og kull
 • De fattiges apotek, Mina Mosheni (21) på Si;D i Aftenposten 16.11.12
  Oljefondet er med på å legge ned verdens største apotek.
 • Opposisjonen enig om felles politikk, Dagsavisen 14.11.12
  Det to sider lange dokumentet er på den annen siden blottet for potensielt splittende saker – som innretningen og størrelsen på lovede skatte- og avgiftslettelser og hvordan handlingsregelen skal praktiseres. Bistandspolitikk og klimapolitikk berøres bare i periferien; 10 milliarder kroner av oljefondet skal øremerkes fattige land. Opposisjonen vil gi skattefradrag for Enøk-tiltak i hjemmet og utvide momsfritaket for elektriske biler.
 • Snart over 1 million kroner på hver, kommentar av Toralf Sandø i Stavanger Aftenposten 06.11.12
  Om vel fire år vil forhåpentlig oljefondet passere 1 million kroner per nordmann.
 • Oljefondet er verdens største statlige investeringsfond, Aftenposten (NTB) 06.11.12
  Norge har nå passert Abu Dhabi og har verdens største statlige investeringsfond, melder Al Arabiya.
 • Oljefondet gjennomgår regnskog-investeringer, Dagens Næringsliv (NTB) 03.11.12
  Etter avsløringen av at oljefondet har investert i selskapet som nylig ble kåret til verdens verste, innfører fondet strengere krav for å investere i selskaper som raserer regnskogen.
 • Oljefondet investerer i miljøversting, Vårt Land 02.11.12
  Har aksjer for 382 millioner i palmeoljegigant.
 • Mer enn tusen ord, kommentar av Ingrid Aas Borge i Ny Tid 19.10.12
  Oljefondet går på helsa løs i utviklingsland.
 • Oljefondetikken dårligere under Sigbjørn Johnsen, Aftenposten 04.10.12
  Etikkarbeidet i Oljefondet er blitt svekket med Sigbjørn Johnsen som finansminister, mener Changemaker. – Jeg kjenner meg ikke igjen i dette, svarer Johnsen.
 • Oljefondet presset råvaregigant - så økte budet, E24 08.09.12
  Statens pensjondsfond utland, bedre kjent som Oljefondet, har på sensommeren gått sammen med et investeringsforetak drevet av myndighetene i Qatar, for å motsette seg den gigantiske fusjonen mellom råvaretradingselskapet Glencore og gruveselskapet Xstrata.

Søk:

Avansert søk

KN: Oljefondet kan forandre


Norge har tjent enormt mye penger på å selge olje. På denne måten har vi skaffet oss en av verdens største sparegriser - det norske oljefondet. Vi vil at oljefondet skal plasseres på en måte som kommer fattige mennesker til gode!

Jobb er viktig for å komme seg ut av fattigdom. Men verden mangler 600 millioner jobber. Minst. Det vil si, verden er nødt til å skape 600 millioner nye jobber i løpet av de neste 15 årene bare for å opprettholde dagens arbeidsledighetsnivå, i følge en rapport fra Verdensbanken som kom høsten 2012.

I oljefondet er det enormt mye penger, og disse investeres i utenlandske selskaper. Investeringer kan bekjempe fattigdom dersom de skaper gode arbeidsplasser med lønn folk kan leve av, skatteinntekter for staten og ikke ødelegger miljøet. Oljefondet har, med alle sine investeringer, potensial til å skape enormt mange arbeidsplasser. Men bare 0,6 % av fondet er investert i fattige land til tross for at de utgjør 13 % av verdensøkonomien.

Norge må investere en betydelig større del av oljefondet i fattige land, på en måte som kommer fattige mennesker til gode. Kirkens Nødhjelp og Changemaker er klare for å kjempe for denne saken. Men vi trenger også din hjelp! For å få gjennomslag er vi nødt til å vise at vi er mange som står sammen om kravene. Derfor oppfordrer vi deg til å skrive under på kampanjen!

Hentet fra Kirkens Nødhjelps kampanje for rettferdige investeringer 2013.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.