Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

- Oljefondsetikken fungerer ikke

Før påske la regjeringen fram sin årlige melding til Stortinget om forvaltningen av oljefondet, men hvordan står det egentlig til med ambisjonen om etisk forvaltning av fondet? Ikke så bra, ifølge rapporter og innspill fra norske organisasjoner. Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) mener dagens ordning fungerer bra nok, mens Trine Skei Grande (V) mener dagens system ikke fungerer og har fremmet forslag om forbedringer. 
Onsdag 11. april 2012
Linker oppdatert: Torsdag 14. juni 2012

Ny rapport fra Regnskogsfondet og Naturvernforbundet viser at norske myndigheter investerer 82 milliarder kroner i sju bransjer som er ansvarlige for massiv regnskogsødeleggelse verden over.- Mer etikk, takk, sa "etikkrådets far", Øystein Djupedal (SV), til Aftenposten høsten 2009 etter at regjeringen hadde revidert de etiske retningslinjene for forvaltningen av oljefondet (les mer her). Kritikken fra norske organisasjoner og andre har imidlertid fortsatt (les mer her), senest i forbindelse med at regjeringen før påske la fram sin årlige melding til Stortinget om forvaltningen av statens pensjonsfond - utland (SPU), eller oljefondet som det oftest kalles (les mer her).

- Stoltenberg må stanse finansieringen av regnskogsrasering, var kravet fra Regnskogsfondet og Narturvernforbundet, som samme dag la fram en ny rapport som viste at Norge, gjennom oljefondet, investerer 27 ganger mer i selskaper som er ansvarlig for massiv ødeleggelse av regnskogen enn den årlige summen brukt til bevaring av regnskogen (last ned rapporten her). I en kommentar sa Naturvernforbundets Lars Haltbrekken bl.a. (les mer her):

"Alle land forpliktet seg i Cancun til å redusere sine bidrag til avskoging. Norske myndigheter gjør det motsatte. Vi dokumenterer hvordan oljefondet fortsetter å smøre hele avskogingsmaskineriet gjennom massivt økte investeringer."

- Olje og etikkverstinger topper Oljefondet, var budskapet fra Framtiden i våre hender (FIVH), som i sin gjennomgang av årsrapporten for oljefondet bl.a. fant at "ni av de ti største investeringene har fått alvorlig internasjonal kritikk for sine aktiviteter siste 3 år" (les mer her).

En gjennomgang foretatt av oljefondet selv ga stryk-karakter til en tredel av selskapene for deres rapporter om samfunns- og miljømessig risiko i 2011 (les mer her) og tidligere i mars ble det bl.a. reist kritikk i forbindelse med milliardinvesteringer i atomvåpenprodusenter (les mer her) og fondets håndtering av gjeldskrisen i Hellas. Oljefondet eier gjeld i europeiske land for titalls milliarder kroner i følge Benedikte Pryneid Hansen i Attac (les mer her) og i en kommentar i Adresseavisa konkluderte Gunnar Okstad slik (les mer her):

"Kapitalismen er vakker på sitt beste, og den er stygg og fæl på sitt verste. Look to Norway."

I sin rapport om samstemt politikk for utvikling sist høst var Kirkens Nødhjelp noe mildere i sin kritikk (les mer her):

"Kirkens Nødhjelp mener at SPU står langt på vei frem som en etisk og ansvarlig finansaktør, og har et godt etisk rammeverk knyttet til sine investeringer i utenlandske selskap. I et samstemthetsperspektiv, trekker det imidlertid ned at fondet ikke i tilstrekkelig grad bruker positiv screening der utviklingsformål brukes som kriterium."

Johnsen (Ap): dagens ordning fungerer bra nok

- Hvor etisk kan oljefondet være?, spurte Etikkrådets Dag O. Hessen i en kommentar i Dagsavisen sist sommer og svarte selv slik (les mer her):

"Oljefondet er selve prototypen på en ansvarlig og langsiktig aktør som ikke bare kan, men bør ta miljømessige og etiske hensyn." 

- Positiv seleksjon av selskaper og virksomheter har kanskje det største potensialet for å bruke det enorme finansielle instrumentet SPU representerer til å påvirke utviklingen i en ønsket retning, mente Hessen, som i en twitter-kommentar til stortingsmeldingen før påske fulgte opp slik (les her):

"Oljefondet beveger porteføljen fra Europa til vekstområder. Neste trinn kan bli å flytte fra gårsdagens til morgendagens selskaper..."

I forbindelse med lansering av stortingsmeldingen sa imidlertid finansminister Sigbørn Johnsen (Ap) til NRK at "dagens ordning fungerer bra nok" og avviste forslaget om positiv seleksjon slik (les mer her):

"Det vil være vanskelig og komplisert å forhåndsscreene alle selskaper på forhånd. Jeg mener at systemet vi har med ansvarlig investeringspraksis, etiske retningslinjer og et etisk råd som tar tak i ting i ettertid er et godt system som vi ønsker å videreutvikle." 

Han sier samtidig at han tar kritikken fra Regnskogsfondet og andre "alvorlig" og mener at "det er viktig at organisasjoner og andre er aktive i diskusjonen". FrPs finanspolitiske talsmann, Ketil Solvik Olsen, er overfor NRK ikke enig og sier bl.a.:

"Jeg mener man skal være forsiktig med å ha for mange subjektive vurderinger, og la pressgrupper sette grensene for hva man kan og ikke kan investere i."

Skei Grande (V): systemet vi har i dag fungerer ikke

- Finansdepartementet bruker for lang tid på å finne ut hvilke selskaper som kastes ut av oljefondet, mente Etikkrådets leder, Ola Mestad, i Aftenposen 16. mars og avisa kunne fortelle at de fire siste selskapene Finansdepartementet har trukket ut av Oljefondet har ligget til behandling i departementet i over ett år (les mer her). Venstres Trine Skei Grande sa i en kommentar bl.a. (les mer her):

"Dette viser at systemet vi har i dag ikke fungerer. Det er veldig problematisk, for da mister Etikkrådet sin funksjon."

Også finanspolitisk talsmann Hans Olav Syversen (krF) er kritisk og mener at (les mer her):

"Oljefondets investeringer undergraver regjeringens regnskogssatsing og tilliten til Norge som miljønasjon."

Et av selskapene som for tiden vurderes av Etikkrådet er Shell, som anklages for alvorlige miljøødeleggelser i Nigeria (les mer her). I mars startet Amnesty en kampanje med tittelen "Vår pensjon - Nigerias lidelse" med krav om at finansminister Sigbjørn Johnsen undersøker om de etiske retningslinjene for Oljefondets investeringer blir fulgt (les mer her).

Samme dag kampanjen startet la Skei Grande fram et representantforslag i Stortinget med flere forslag til styrking av den etiske forvaltningen av oljefondet, herunder tiltak for å "begrense Finansdepartementets mulighet til å overprøve eller trenere Etikkrådets tilrådinger" (les mer mer).

Vil det bli bærekraftig utvikling med slike tiltak? På FN-konferansen om miljø og utvikling i Rio de Janeiro i 1992 var mange opptatt av å regulere de transnasjonale selskapenes (TNCs) virksomhet, men slik har det i liten grad gått påpekte bl.a. Helena Paul i EcoNexus i en artikkel sist høst (les mer her). Saken står ikke høyt på dagsorden foran årets store konferanse - Rio+20 (les mer her) - men "folkenes toppmøte" jobber med saken (les mer her).

Neste uke blir det uansett høring hos finanskomiteen på Stortinget om forvaltningen av oljefondet i 2011 (les mer her). Om den deler finansministerens syn på dagens ordning gjenstår å se.


Aktuelle lenker:

 • Langsiktig og god forvaltning av våre felles sparemidler, pressemelding fra Finansdepartementet 30.03.12
  – En langsiktig og god forvaltning legger til rette for at verdiene i Statens pensjonsfond kan komme både dagens og framtidige generasjoner til gode. Vi utvikler nå investeringsstrategien videre. I tråd med det vi varslet i fjor, legger vi opp til endringer av strategien på flere områder. Dette vil styrke grunnlaget for investeringene, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.
 • Dokument 8:81 S (2011–2012), Representantforslag fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande om reduksjon av Statens pensjonsfond utlands investeringer i selskaper som ødelegger tropisk skog, fremmet 30.03.12
 • Norske sparepenger investeres i okkupasjonen, rapport fra Norsk Folkehjelp og Fagforbundet 08.05.12
  Et flertall av de store norske bankene har investeringer i selskaper med virksomhet i de okkuperte palestinske områdene. Pengene til nordmenn som sparer i fond medvirker med det til brudd på folkeretten og menneskerettighetene.
 • Pensjonsfondet investerer stadig mer i kontroversiell oljeutvinning i DRC, WWF Norge 03.04.12
  Fra 2010 til 2011 økte Statens Pensjonsfond Utlandet (SPU) sine investeringer i det britiske oljeseskapet Soco International PLC med nesten 73 millioner kroner, til tross for at dette selskapet opererer i strid med internasjonale konvensjoner.
 • Stortinget vil ikke granske oljefondet, Regnskogsfondet 13.06.12
  Nasjonalforsamlingen ser ingen problemer med at oljefondet investerer 82 milliarder kroner i selskaper som er beryktet for regnskograsering.
 • Olje og etikkverstinger topper Oljefondet, Framtiden i våre hender (FIVH) 02.04.12
  Oljefondet har i 2011 økt investeringene i fondets topp-10 liste med gjennomsnittlig 27 prosent. Det samme har skjedd med verdens 10 største oljeselskaper. Eierprosenten i selskapene har økt. Etikken har kommet i andre runde.
 • Tomme ord fra finansministeren om etikk i Oljefondet, Regnskogsfondet 30.03.12
  Finansdepartementet la i dag fram en ny stortingsmelding om forvaltningen av Oljefondet. Finansminister Sigbjørn Johnsen gir ingen signaler om at etikkforvaltningen av Oljefondet skal styrkes, til tross for at ny dokumentasjon viser at fondet investerer 27 ganger mer i regnskogsverstinger enn Norge bruker årlig på å redde regnskogen.
 • Stoltenberg må stanse finansiering, Regnskogsfondet 30.03.12
  Norge investerer 27 ganger mer i bransjer som er ansvarlige for massiv regnskogødeleggelse, enn den årlige summen brukt på regnskogbevaring. Det blir dokumentert i en rapport som offentliggjøres i dag.
 • Vår pensjon - Nigerias lidelse, Amnesty Norge 20.03.12
  Royal Dutch Shell er den største operatøren i Nigerdeltaet, og Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) har sin største enkeltinvestering i Shell. Amnesty ber finansminister Sigbjørn Johnsen undersøke om de etiske retningslinjene for Oljefondets investeringer blir fulgt.

Medieklipp og -debatt:

 • Langsiktige og ansvarlige investeringer, debatt av Hilde Singsaas i Vårt Land 05.06.12
  Vårt Land har den siste tiden rettet søkelyset mot etiske utfordringer i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Avisen har blant annet pekt på investeringer i oljeselskaper med virksomhet i et verdensarvområde i Kongo og i Nigerdeltaet i Nigeria.
 • - Støtter okkupasjonen økonomisk, Aftenposten 09.05.12
  Norske selskaper og myndigheter bidrar til brudd på folkerettighetene, mener Norsk Folkehjelp og Fagforbundet.
 • Oljefondet rømmer Sør-Europa, Aftenposten 05.05.12
  Oljefondets sjef, Yngve Slyngstad, merker tiltagende uro i eurosonen. Derfor er han på vei ut av flere lands statsobligasjoner.
 • Tredje sterkeste kvartal for oljefondet, ABC Nyheter (NTB) 04.05.12
  Oljefondet var verdt nesten 3.500 milliarder kroner ved utgangen av mars, etter ett av fondets beste kvartaler noensinne.
 • Etikkregler bremser barnearbeid, Vårt Land 02.05.12
  Frp hevder at Oljefondets etiske retningslinjer ikke virker. – Feil og useriøst, mener Framtiden i våre hender.
 • Nytt etisk regelverk førte til milliardtap, VG (NTB) 30.04.12
  Oljefondets etiske regelverk har gitt fondet 10,6 milliarder kroner mindre i avkastning siden 2005.
 • Svineri i sparegrisen, kommentar av Markus Nilsen Rotevatn i Ny Tid 27.04.12
  Statens Pensjonsfond - Utland (Oljefondet) er verdens største statlige investeringsfond, og eier 1 prosent av verdens aksjer. Men som vi alle vet har vår gigantiske sparegris store svin på skogen.
 • Verstinger topper oljefondet, Vårt Land 04.04.12
  Ni av de ti største selskapene fondet investerer i har fått internasjonal kritikk. Det viser en gjennomgang som Framtiden i våre hender har gjort av Statens pensjonsfond utlands ferske årsrapport. Her kommer det fram at ni av de ti selskapene som Oljefondet legger mest penger i har fått internasjonal kritikk de siste tre årene.
 • Rare investeringer, lederkommentar i Dagbladet 02.04.12 (ikke på nett)
  Gjennom det internasjonale regnskogprosjektet har Norge tatt rollen som frontkjemper mot avskoging. Under FNs klimatoppmøte i Cancun i 2010, forpliktet alle land seg til å redusere sine bidrag til avskoging. Denne klimapolitikken står uten tvil i grell kontrast til det å investere pensjonspenger i regnskogødeleggelse.
 • Vi undergraver tilliten til Norge, NA24 02.04.12
  Oljefondets investeringer undergraver regjeringens regnskogssatsing og tilliten til Norge som miljønasjon mener KrFs finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen i en pressemelding.
 • Oljefondet ser utover, lederkommentar i VG 01.14.12 (ikke på nett)
  Regjeringen la fredag frem en stortingsmelding om oljefondet. Der går man inn for at en mindre andel av milliardene skal plasseres i Europa, og en større del i de økonomiene i verden som vokser raskt. Det er et fornuftig forslag. Lite tyder på at risikoen ved å investere i land som Kina, India og Brasil er uforsvarlig høy.
 • Norge i en oljet svingdør, lederkommentar i Adresseavisa 31.03.12
  Eierandelene i utenlandske verdipapirer vil øke også i årene som kommer. Det er selvsagt hyggelig for Norge, men ikke problemfritt. Vi vil jevnlig se saker med påstander om at oljefondets investeringer er i strid med andre deler av norsk politikk. Det nyeste eksempelet er miljøorganisasjoner som fortviler over at oljefondet ifølge deres beregninger er tungt investert i virksomheter som ødelegger regnskog.
 • Milliarder i skatteparadis, Klassekampen 31.03.12
  Det norske Oljefondet investerte i fjor 6,6 milliarder i blant annet vestafrikanske gullgruver og engelske vannselskaper registrert i skatteparadiser.
 • Oljefondet ser mot Asia, Dagsavisen 31.03.12
  Oljefondet skal i framtida investere mindre i Europa og mer i framvoksende økonomier.
 • Miljøbevegelsen med sterk kritikk mot Oljefondet, Dagbladet (NTB) 31.03.12
  Regnskogfondet og Naturvernforbundet ber regjeringen å stanse Oljefondets investeringer som bidrar til regnskograsering.
 • Norges Bank får rapp over fingrene, lederkommentar i Aftenposten 31.03.12 (ikke på nett)
  Når tyngdepunktet i verdensøkonomien flytter seg mot Asia, er det riktig at sammensetningen av Oljefondets investeringer også endres. Det blir også slutt på at fondet må kjøpe mer statsobligasjoner jo mer et land låner. Eurokrisen har vist at det ikke var lurt.
 • - Tar kritikken på alvor, nrk.no 31.03.12
  Finansminister Sigbjørn Johnsen vil ikke ha noen etisk forhåndsgodkjenning av selskaper som Oljefondet investerer i, og mener dagens ordning fungerer bra nok.
 • – Norge bruker mer penger på å ødelegge enn å redde regnskogen, nrk.no 30.03.12
  Den norske regjeringen bruker 3 milliarder kroner i året på å bevare regnskogen. Samtidig investerer oljefondet 27 ganger mer i flere titalls selskaper som skader regnskogen. Det viser en ny rapport fra Regnskogsfondet.
 • Den gode nabo, kommentar av Benedikte Pryneid Hansen i Ny Tid 30.03.12
  Statens pensjonsfond utlands (Oljefondet) investeringer i europeisk gjeld, og EUs krisefond EFSF, gjør Norge til en betydelig kreditor i de såkalte PIIGS-landene. I Portugal, Italia, Irland, Hellas og Spania gjennomføres det nå store nedskjæringer i offentlige budsjetter for å minske budsjettunderskudd og betale gjeld etter redningspakkene.
 • Øverst på oljefondets skryteliste, Dagens Næringsliv 27.03.12
  En tredjedel av selskapene får strykkarakter i testen. - Utilstrekkelig håndtering av samfunnsmessig og miljømessig risiko kan over tid ha en negativ innvirkning på selskapenes inntjening og fondets investeringer, sier Anne Kvam, leder for eierskapsutøvelse i NBIM.
 • - Pinlig for Norge, E24 26.03.12
  Røde Kors-ungdommen reagerer på at Oljefondet har investert milliarder i atomvåpenproduksjon.
 • Milliarder til atomvåpen, Klassekampen 24.03.12
  Til tross for at de etiske retningslinjene forbyr Oljefondet å investere i kjernevåpen, investerte fondet i fjor 4,4 milliarder kroner i fem atomvåpenprodusenter.
 • Nådeløse Norge, kommentar av Gunnar Okstad i Adresseavisa 22.03.12
  Når olje veksles mot aksjer, obligasjoner og eiendommer, gjør det Norge og nordmenn ufattelig rike. Men rikdom er ikke uproblematisk. Som eiere av verdens største finansfond, vil norske politikere ofte møte seg selv i døren. Gode hensikter vil kollidere med god finansforvaltning. Norsk statskapitalisme står til stryk i Hellas. Kapitalismen er vakker på sitt beste, og den er stygg og fæl på sitt verste. Look to Norway.
 • Etikkrådet gransker Shell for miljøødeleggelser, Aftenposten 17.03.12
  Oljegiganten anklages for alvorlige miljøødeleggelser i Nigeria. Likevel økte Oljefondets investeringer i selskapet med åtte milliarder kroner i fjor. – Kynisk, sier Amnesty-sjefen.
 • Oljefondet stemte nei til Hellas-avtalen, Aftenposten 17.03.12
  Oljefond-sjef: - Det var en prinsipiell begrunnelse.
 • Oljefondet stemte nei til Hellas-avtalen, Dagens Næringsliv 17.03.12
  Det var to grunner til at Yngve Slyngstad & co strittet imot restruktureringen av den greske gjelden.
 • Grande vil ta etikk-makt fra Sigbjørn Johnsen, Aftenposten 17.03.12
  Mener Finansdepartementet tar politiske hensyn når de velger å gå mot Etikkrådets anbefalinger om å trekke Oljefondet ut av selskaper som strider mot fondets etiske retningslinjer.
 • For trege med etikk-beslutninger, Aftenposten 16.03.12
  Finansdepartementet bruker for lang tid på å finne ut hvilke selskaper som kastes ut av oljefondet, mener lederen for Etikkrådet. De fire siste selskapene Finansdepartementet har trukket ut av Oljefondet har ligget til behandling i departementet i over ett år.

Søk:

Avansert søk

Forslag fra Trine Skei Grande:


I et representantforslag som nå ligger til behandling i Stortinget har Venstres Trine Skei Grande fremmet følgende forslag til styrking av den etiske forvaltningen av oljefondet (les hele her):

 1. Stortinget ber regjeringen om å utrede Statens pensjonsfond utlands påvirkning på avskoging i utviklingsland, og klargjøre hvordan situasjonen kan bedres. Utredningen bør undersøke konsekvensene av SPUs investeringer på utslipp av klimagasser fra avskoging og skogforringelse, biologisk mangfold og skoginnvåneres menneskerettigheter, samt foreslå hensiktsmessige endringer i rammeverk og forvaltningspraksis for fondets etiske retningslinjer.

 2. Stortinget ber regjeringen treffe tiltak for å sikre at Etikkrådets uavhengighet opprettholdes og styrkes, samt begrense Finansdepartementets mulighet til å overprøve eller trenere Etikkrådets tilrådinger. Regjeringen bes vurdere om Etikkrådet bør gis myndighet til selv å fatte bindende vedtak om eksklusjon fra SPUs investeringsunivers.

 3. Stortinget ber regjeringen påse at Etikkrådet systematisk gjennomgår alle SPUs investeringer i bransjer hvor alvorlig miljøskade er utbredt, med særlig oppmerksomhet på regnskog. Regjeringen bes om å øke bevilgningene til Etikkrådet for å muliggjøre raskere behandlingstid av saker.

 4. Stortinget ber regjeringen treffe tiltak for å sikre at Finansdepartementets og Norges Banks eierskapsarbeid blir mer åpent og gir mulighet for innsyn, slik at det blir mulig å kontrollere framdrift og kvalitet på arbeidet.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.