Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Oljefondet - rekordvekst, men etisk?

Statens pensjonsfond utland hadde i fjor sitt beste år noensinne, med en avkastning på 613 milliarder kroner - like mye som OECD-landenes samlede bistandsoverføringer i 2007. Også en ny strategi for ansvarlig forvaltning ble lagt fram sist uke, men Norwatch og andre er kritiske til etikken og i Stortinget kalte SVs Lars Egeland retningslinjene for "et slags regelverk for minimumsetikk".
Mandag 08. mars 2010
Linker oppdatert: Tirsdag 06. april 2010

- Noen ganger er det grunn til å stoppe opp og bare glede seg, skrev Dagens Næringsliv på lederplass på lørdag (les mer her). Etter et tap på 633 milliarder kroner i 2008 på grunn av finanskrisen (les mer her) kunne Statens pensjonsfond utland i sin årsrapport for 2009 sist uke fortelle om "det beste året i fondets historie" (les mer her):

"Kursoppgangen i de internasjonale finansmarkedene ga den høyeste årsavkastningen noensinne for Statens pensjonsfond utland i 2009. Fondet fikk en avkastning på 25,6 prosent, tilsvarende 613 milliarder kroner, og en meravkastning på 4,1 prosentpoeng."

Beløpet tilsvarer omtrent OECD-landenes samlede bistandsoverføringer eller en femdel av utenlandske direkteinvesteringer i utviklingsland i 2007 - før finanskrisen (se figur nedenfor).

Kilde: Global Integrity 2009, Verdensbanken 2008, UNCTAD 2008, OECD 2008
Hentet fra St.meld.nr. 13 (2008-2009)

 

Her hjemme var det hard kamp før etiske retningslinjer for forvaltningen av fondet ble innført i 2004 (les mer her). Da EU-kommisjonens leder, José Manuel Barroso, for et par år siden betegnet det norske oljefondet som en "gullstandard" var det imidlertid ikke primært de etiske retningslinjene han hadde i tankene, men standardene for "innsyn, ledelse og ansvarlighet" (les mer her) og i en rapport for ForUM i januar konkluderte Mark Curtis bl.a. (les mer her):

"Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) har riktignok etiske kriterier og har ekskludert noen selskaper fra sin portefølje, men fondet fortsetter å investere i en rekke selskaper som bryter menneskerettighetene og skader miljøet. Oljefondet er dessuten ikke nevneverdig mer etisk enn en rekke andre investeringsfond."

- God avkastning over tid avhenger av en bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og sosial forstand, skrev finansminister Sigbjørn Johnsen i Aftenposten da den nye strategien for ansvarlige investeringer ble lansert sist uke. Han konkluderte (les mer her):

"Et viktig mål for arbeidet med ansvarlige investeringer er å bidra til beste praksis på området. De nye grepene vi nå tar er helt i tråd med denne ambisjonen. Som langsiktig investor har vi påtatt oss et stort ansvar knyttet til å fremme bærekraftig utvikling på lang sikt. Vi er ydmyke overfor oppgaven og ser frem til debatt om disse viktige spørsmålene."

Og debatt får han:

- Kanonår for Oljefondet i tabu-land, var tittelen på en pressemelding fra Norwatch etter at fondets årsrapport ble lagt fram sist uke, der det bl.a. står (les mer her):

"Oljefondet tjente i 2009 mer enn noensinne, og har økt kraftig sine investeringer i tabuland. Investeringene i aktiviteter som styrker militærdiktaturet Burma og Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara har økt med hele 42,5 prosent fra 19 til 27,1 milliarder kroner, viser Norwatchs beregninger."

Og de er ikke de eneste som er kritiske. - Oljefondet fortsetter å investere i tømmerselskaper og andre regnskogsverstinger, sier Regnskogsfondets Lars Løvold (les mer her), mens lederne i Den norske Burmakomité, FIVH og Kirkens Nødhjelp i en felles kronikk i Dagsavisen sist uke skrev (les mer her):

"Total er medansvarlig for drap, tvangsarbeid og tvangsflytting i Burma, i motsetning til hva Etikkrådet konkluderte med for få år siden. Den norske Burmakomité mener Pensjonsfondet må trekke seg ut av Total."

- Dine penger investeres i forurensing, diktaturer og genmodifiserte frø, rapporterer Aftenposten og gjentar sin appell til leserne om å rapportere om tvilsomme investeringer (les mer her).

- Regelverk for minimumsetikk

De etiske retningslinjene for fondet ble revidert i fjor (les mer her), men etter en høst med fokus stadig nye tvilsomme og etisk omstridte investeringer fremmet KrF før jul et forslag i Stortinget om å styrke oljefondets etikkarbeid (les mer her). Samme dag som fondets årsrapport ble lagt fram sist uke, ble forslaget nedstemt i Stortinget (les mer her).

Saksordfører Irene Johansen (Ap) redegjorde i Stortinget for flertallets syn:

"Flertallet i komiteen vektlegger finansministerens uttalelse til forslaget, der han, i tillegg til å peke på oppfølgingen av de nye tiltakene, sier at ressursene i Finansdepartementet, i Norges Bank og i Etikkrådet er blitt styrket jevnlig siden de etiske retningslinjene ble introdusert."  

Det innebærer likevel ikke at alle innenfor dette flertallet er såre fornøyde med etikken i oljefondsforvaltning. - Nytale i finanskrisens tid, var karakteristikken fra Attacs Audun Solli under Stortingets høring ifjor (les mer her) og i Stortinget forrige uke sa SVs Lars Egeland sa bl.a.:

"Oljefondet i dag opererer på kapitalismens premisser. Vi investerer i alle verdens markeder, og så forsøker vi å ta samfunnsansvar ved å trekke oss ut av selskaper som oppfører seg på en måte som vi syns er etisk uholdbar. Sånn sett er de etiske retningslinjene et slags regelverk for minimumsetikk."

FrPs Jørund Rytman har uansett ikke sans for at Norge gjennom oljefondet skal opptre som verdens "moralpoliti" og presiserte bl.a.:

"Jeg må minne om at de pengene vi forvalter, altså Statens pensjonsfond – Utland, populært kalt oljefondet, faktisk stammer fra en av verdens mest forurensende industrier."

Selv om slaget var tapt for forslagsstillerne fra KrF gjentok KrFs Hans Olav Syvertsen ønsket om økt ambisjonsnivå for oljefondet og begrunnet det i tre punkter:

 1. For det første er det slik at vi nå øker aksjeandelen, vi er snart oppe i 60 pst. av fondet som går til å investere i aksjer. Det i seg selv krever økt årvåkenhet.
 2. For det andre øker fondet hver eneste dag. Det blir mer å følge med på i seg selv av den grunn.
 3. Og for det tredje er det slik at da flertallet i Stortinget, som jeg tror alle var med på – kanskje med unntak av Fremskrittspartiet – sluttet seg til at man skulle gå inn i selskaper og prøve å påvirke deres atferd før man eventuelt valgte å trekke seg ut, krever det en ytterligere oppfølging, når man skal utøve eierskapet ytterligere aktivt.

Aktuelle lenker:

Aktuelle saker på rorg.no:

Medieklipp og -kommentarer:

 • Bygger israelske bosettinger med norske sparepenger, Aftenposten.no 19.03.10
  Mens oljefondet i fjor trakk seg ut av det omstridte selskapet Elbit, har de samme investorene i oljefondet nå investert Norges sparepenger i to andre selskaper som bidrar til byggingen av nye ulovlige bosetninger.
 • Pensjonsfondet og Total, Debatt av Ola Mestad i Dagsavisen 17.03.10
  Alle er enige om at det pågår massive menneskerettighetsbrudd i Burma, men det er delte oppfatninger av om denne situasjonen vil bedres gjennom å bryte alle forbindelser med landet.
 • – Få oljefondet ut av Mexico, Dagsavisen 17.03.10
  Fellesforbundet er ett av flere forbund som krever at Statens Pensjonsfond Utland trekker seg ut av det mexicanske gruveselskapet Grupo México.
 • Sikrer norsk velstand, Klassekampen 10.03.10
  Deler av Oljefondets rekordavkastning kommer fra israelske bedrifter som er aktive i bygging av bosettinger på Vestbredden.
 • Pumper oljekroner inn i nett-gambling, Vårt Land 10.03.10
  Mens staten gjør det vanskeligere for nordmenn å gamble på nettet, investerer oljefondet mer og mer i utenlandske nettspillselskap.
 • Investerte oljepenger i okkuperte områder, Aftenposten 09.03.10
  På listen over Oljefondets aksjeinvesteringer i 2009 er flere selskaper som er omstridte, på grunn av deres virksomhet i okkuperte palestinske områder. Ett av disse selskapene, Africa Israel, ble så sent som januar 2010 satt på Danske Banks rødliste over selskaper man ikke investerer i.
 • Deler av Oljefondet er unntatt etiske regler, Aftenposten 09.03.10
  Mens Statens pensjonsfond utland - best kjent som Oljefondet - har strenge etiske retningslinjer når det gjelder hvilke selskaper fondet skal kjøpe aksjer i, gjelder i hovedsak ikke disse prinsippene for statsobligasjonene, der rundt 15 prosent av fondets 2600 milliarder kroner er investert.
 • Oljefondet dro inn 613 milliarder kroner i 2009, E24 06.03.20
  - Utviklingen i 2009 må i likhet med 2008 i stor grad sees i lys av finanskrisen. Fondets langsiktige forvaltningsstrategi gjør at vi har kommet gjennom denne perioden på en god måte, sier Yngve Slyngstad, direktør for Norges Bank Investment Management (NBIM) som er ansvarlig for forvaltningen av oljefondet (Statens pensjonsfond utland).
 • Den fantastiske historien, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 06.03.10
  Noen ganger er det grunn til å stoppe opp og bare glede seg. Det var det igår. Da la oljefondet, Statens pensjonsfond utland, frem resultatet for 2009. Avkastningen var på 613 milliarder kroner, og oljefondets sjef Yngve Slyngstad hadde god grunn til å vise sitt forsiktige og diskrete smil.
 • Slakter oljefondets investeringer, Aftenposten 06.03.10
  Investeringene i aktiviteter som styrker militærdiktaturet Burma og Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara har økt med hele 42,5 prosent fra 19 til 27,1 milliarder kroner, viser Norwatchs beregninger.
 • Investerte 20 millioner mer i ulovlige pengespill i 2009, Aftenposten 06.03.10
  Oljefondet har i 2009 tilsammen investert mer penger i tre av de nettspillselskapene som blir hyppigst brukt av nordmenn.
 • Fortsetter omstridte oljefond-investeringer, Aftenposten 06.03.10
  Oljefondet la torsdag frem sin årsrapport for 2009. Oversikten viser at norske sparepenger fortsatt blir investert i omstridte selskaper. Blant annet investerer Norge fortsatt i et omstridt Hong Kong-basert selskap, som blir beskyldt for å ødelegge regnskogen i landene de opererer i.
 • Ansvarlig investeringspraksis, kommentar av Sigbjørn Johnsen i Aftenposten 02.03.10
  Rollen som ansvarlig investor i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) er viktig for Regjeringen. God avkastning over tid avhenger av en bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og sosial forstand.
 • Pensjonsfondet: Total Burma-versting, kronikk av Inger Lise Husøy, Arild Hermstad og Atle Sommerfeldt i Dagsavisen 01.03.10
  Total er medansvarlig for drap, tvangsarbeid og tvangsflytting i Burma, i motsetning til hva Etikkrådet konkluderte med for få år siden. Den norske Burmakomité mener Pensjonsfondet må trekke seg ut av Total.

Søk:

Avansert søk

Finansminister Sigbjørn Johnsen om oljefondet i Stortinget:


Meldingen om Pensjonsfondets virksomhet vil bli lagt fram om tre uker. Da vil det bli mange muligheter til å komme tilbake til en mye bredere og mer helhetlig diskusjon om virksomheten i Pensjonsfondet. Det blir en viktig diskusjon i Stortinget, derfor noen betraktninger nå i dag.

Den oljeformuen vi har, er det vi som i dag forvalter på vegne av den norske befolkningen. Det er et stort oppdrag, og det er et ansvarsfullt oppdrag. Det er mange hensyn som må veies, men det er to hovedhensyn: Det ene er å sikre langsiktig avkastning, slik at både de som lever i dag og de som kommer, skal ta del i den rikdommen som dette fondet gir til Norge. Så ser vi også tydelig at god finansiell avkastning over tid også er avhengig av en bærekraftig utvikling i økonomien, både i miljømessig, økonomisk og sosial forstand. Vi skal også sørge for at de etiske verdier som er i befolkningen skal speiles i den måten vi forvalter denne formuen på.

Pensjonsfondet er nå inne i 8 000 selskaper over hele verden. I kraft av både den tyngden og de langsiktige investeringer som fondet gjør, er det klart at vi både har et ansvar for og en egeninteresse i å bidra til god selskapsstyring og ivaretakelse av både miljøhensyn og sosiale hensyn. Det er disse hensynene som ligger til grunn når vi skal prøve å fylle rollen som ansvarlig investor på en så god måte som mulig. Som representanten Syversen refererte til, la vi 1. mars i år fram retningslinjene for ansvarlig forvaltning framover. Det er et arbeid som vi legger veldig stor vekt på. Det som vi la fram 1. mars, bygger også på den evalueringen av etiske retningslinjer som vi har gjort på bakgrunn av dokumenter som Stortinget har behandlet.

Så vil jeg bare si at når det gjelder ressurser, har vi styrket arbeidet både i Finansdepartementet, i Norges Bank og i Etikkrådet. Jeg tror at vi tåler en sammenlikning med de aller fleste investorer på det området når det gjelder de ressurser som vi bruker på etiske spørsmål, og de ressurser som vi bruker på ansvarlig forvaltning. Men så er det slik at det skjer en utvikling, fondet blir større, verden blir mer komplisert. Det vil kreve at man har stort søkelys på det å ha gode ressurser også framover.

Jeg vil til slutt si at en av de viktigste oppgavene vi har i et mer langsiktig utsyn – som jeg sa i stad – er å bidra til beste praksis for ansvarlige investeringer som flest mulig investorer i verden kan bli enige om.

Det er bakgrunnen for at både Finansdepartementet og Norges Bank deltar i internasjonale initiativer, herunder FN-initiativet for ansvarlige investeringer, det sakalte PRI, Principals for Responsible Investment.

Som jeg sa, vi er på ingen måte ferdige med dette arbeidet, vi er snarere i startgropa. Ansvarlig investeringspraksis er ikke bare noe som Statens pensjonsfond – Utland driver på med, det er et område som er i rask internasjonal utvikling, og vi må være villige til å fornye oss på den siden i årene framover.

Men som også representanten Syversen viste til, er det faktisk slik at det er mange der ute som ser på Statens pensjonsfond – Utland som et forbilde og som et fond som på en måte går i fremste rekke når det gjelder å få til både langsiktighet og ansvarlige investeringer over tid, og som bidrar til at selskap tar dette med sosialt ansvar på en god og skikkelig måte.

Så det er nok ikke slik at Norge liksom har påtatt seg de store oppgavene på vegne av verdenssamfunnet. Snarere er det slik at vi er en del av et internasjonalt samarbeid som foregår på dette området, og som kommer til å øke i årene framover.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.