Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Klimadugnad og broen til framtiden

Ny klimarapport fra FN kommer neste uke og stadig flere er enige med Ellen Hambro i Miljødirektoratet: vi har det kjempetravelt. Elektrifisering av Utsirahøyden og oljefondets investeringer i olje, gass og kull har preget klimadagsorden i Stortinget. Samtidig har miljø- og fagbevegelse tatt til orde for en "klimaløsning nedenfra" og regjeringen tatt sats med klimadugnad uten klimaskepsis for å styrke klimaforliket. Trenger vi likevel et framtidsombud?

Fredag 21. mars 2014

T.h.: Faksimile fra E24 21.03.14SV-leder Audun Lysbakken var godt fornøyd etter at Stortinget sommeren 2012 fornyet klimaforliket:

"Klimaforliket er SVs nye barnehageforlik. Det sikrer at miljøpolitikken i fremtiden får et klart SV-stempel uavhengig av hvem som styrer."

Men mange ville ha mer. I fjorårets valgkamp mobiliserte kirken, fagbevegelsen og klimavalg 2013 til klimakamp. Etter forhandlinger med KrF og Venstre forpliktet den blåblå regjeringen seg i sin politiske plattform ikke bare til å ikke starte konsekvensutredning eller åpne for petroleumsvirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2013-2017, men også at:

"Regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket." 

Nå har både KrF og Venstre, så vel som Høyres miljø- og energipolitiske talsmann, Nicolay Astrup, store miljøforventinger til regjeringens budsjett for 2015, men det er ingen grunn til å vente til neste år.

- Jeg vil si at vi har det kjempetravelt, sa direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet sist uke til Ekko på NRK P2. Hun ble intervjuet i forbindelse med bl.a. en ny delrapport fra FNs klimapanel (IPCC) om "virkninger, tilpasning og sårbarhet", som direktoratet vil legge fram i slutten av denne måneden.

Før jul ble tidligere statsminister Jens Stoltenberg (Ap) utnevnt til spesialutsending for klima av FNs generalsekretær Ban Ki-moon, men fortsatt er det lite fremgang i de internasjonale klimaforhandlingene. Forum for Utvikling og Miljlø (ForUM) rapporterer om "liten fleksibilitet og forhandlingsvilje" under forhandlingene i Bonn sist uke. Hva de ulike land gjør hjemme blir desto viktigere.

Mye skjer og diskuteres også i Norge, om oljefondets investeringer (inn i miljø/fornybar og ut av olje, gass og kull), om elektrifisering av Utsirahøyden, om grønne jobber og veldig mye annet som kan og/eller må gjøres. Om resultatet blir "for lite, for sent", vil kanskje bli en sak for framtidsombudet, som Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon, Spire, jobber for å få etablert og begrunner slik:

"Verdenssamfunnet har i flere tiår benyttet begrepet bærekraftig utvikling, men likevel har politikken ofte vært preget av kortsiktighet. Klima- og miljøproblemene vi står overfor i dag er en direkte konsekvens av denne kortsiktigheten. Vi må begynne å forvalte våre ressurser (matjord, miljø, økonomiske verdier, klimaet osv.) på en mer langsiktig måte for å hindre negative og urettferdige konsekvenser for framtidige generasjoner. En slik kursendring haster."

Neste onsdag blir det ny kick-off i kampen for "en politisk uavhengig institusjon som skal være talerør for framtidige generasjoner i dagens politikk".

- Broen til framtiden

Konferansen "Broen til framtiden: En klimaløsning nedenfra" ble arrangert av miljø- og fagbevegelse 27. februar og lansert som "vinterens viktigste miljøkonferanse". Den var bl.a. inspirert av Andreas Ytterstads bok "100 000 klimajobber og grønne arbeidsplasser nå!" og Fagforbundets leder, Mette Nord, åpnet konferansen:

"Vi snakker ikke lenger om å unngå klimakrisen, den er her allerede i form av mer tørke, mer flom og kraftigere stormer. Nå snakker vi om å begrense den og tilpasse oss."

- Vi trenger en ny vekkelse, mener Utviklingsfondets Andrew Kroglund, som deltok på konferansen og håper den vil bli stående i historien slik Erik Dammann startet "Fremtiden i våre hender" på et møte i Nadderudhallen i 1974. I en kommentar i Dagsavisen konkluderer han slik:

"Personlig har jeg alltid misunt dem som har kunnet slå seg på brystet og si: Jeg var i Nadderudhallen i 1974. Nå er jeg en av dem som kan si: Jeg var på Litteraturhuset i 2014."

Regjeringen med egen klimadugnad

I januar ba klima- og miljøminister Trine Sundtoft (H) Miljødirektoratet om å utrede faglig grunnlag for å understøtte arbeidet med videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken. Tidligere denne måneden kom første del av utredningen, som Miljødirektoratet oppsummerte slik på sine nettsider:

"Klimagassutslippene i Norge må kuttes kraftig og raskt dersom vi skal nå målet for reduksjon av innenlandske klimagassutslipp i 2020. Siden 2007 er det iverksatt mange klimatiltak som reduserer utslippene, men gapet mellom forventet utslipp og mål for reduksjoner i 2020 er fremdeles stort."

Rapporten var et viktig utgangspunkt for regjeringens klimadugnad forrige uke, der hele ni statsråder deltok etter at Sundtoft i Dagbladet hadde varslet at hun ville "ha Siv Jensen med på grønne skatter, Ketil Solvik-Olsen med på mer miljøvennlig trafikk og Tord Lien med på mer elektrifisering".

- Tidligere regjeringer har ikke gjort nok for å stake ut kursen til utslippsmålene vi styrer mot i 2020, konstaterte Sundtoft i sitt innlegg, og måtte dagen etter dugnaden svare på følgende spørsmål i Stortinget fra Rigmor Andersen Eide (KrF):

"Hvordan vil statsråden konkret følge opp tiltakene, som Miljødirektoratet mener er helt avgjørende, for å nå målet om å redusere Norges klimagassutslipp med 30 prosent innen 2020?"

Sundtoft lovet at "Stortinget vil (...) på ulike måter holdes orientert om og involveres i arbeidet med å følge opp og forsterke klimaforliket".

I forbindelse med klimadugnaden slo statsminister Erna Solberg (H) slo fast at:

"Norge må kutte her hjemme, men vi må også spille en rolle utenfor våre egne grenser".

Et bidrag til det siste var Solbergs annonsering av at oljefondet skal investere mer i fornybar energi og bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land, noe som ble godt mottatt av miljøorganisasjoner og Miljøpartiet De Grønne (MDG), mens Naturvernforbundets leder, Lars Haltbrekken, pekte på at oljefondet i tillegg til fornybarsatsing må trekke seg helt ut av alle fossile investeringer.

Oljefondet ut av olje, gass og kull?

I et såkalt dokument 8-forslag på Stortinget fremmet stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet i desember følgende forslag:

"Stortinget ber regjeringen foreta en grundig utredning med sikte på å trekke ut investeringene til Statens pensjonsfond utland av kullselskaper, og legge fram utredninger i forbindelse med den varslede stortingsmeldingen om forvaltningen av SPU våren 2014."

I følge avisa Vårt Land ville "Ap tvinge Siv til kullkutt", men i slutten av februar ble det klart at Ap ikke ville få flertall for forslaget. I stedet hadde regjeringspartiene og samarbeidspartiene KrF og Venstre blitt enige om å utrede "mer enn nei til kull":

"En uavhengig ekspertgruppe skal vurdere å avvikle oljefondets investeringer i olje-, gass- og kullselskaper. Utredningen skal være ferdig neste år."

- Våre fremtidige pensjoner er avhengig av prisutviklingen for fortidens energiløsning, skrev Astrid Huitfeldt (Ap) i en kommentar i Dagsavisen i går, i forbindelse med at saken ble behandlet i Stortinget.

Miljøpartiet De Grønnes Rasmus Hansson mente det var synd at KrF og Venstre valgte å stemme med regjeringspartiene, mens SVs Snorre Valen mente debatten var "Stortinget på sitt verste" og utdypet det slik:

"For at denne debatten skal gå som forventet, er det nødvendig at alle talspersonene for alle partiene later litt som. Høyre må late som om det gjør særlig forskjell for dem om SPU er investert i kull eller ikke over hodet. Arbeiderpartiet må late som om de lenge har vært svært bekymret for oljefondets eksponering i kull. Kristelig Folkeparti og Venstre må late som om de er helt sikre på at utredningen de har forhandlet fram, vil føre fram til noe om et år. Fremskrittspartiet må late som om de er det minste interessert i klima, og jeg må late som om jeg er bestyrtet over Kristelig Folkeparti og Venstre, som lager flertall med Høyre og Fremskrittspartiet i dag istedenfor å være med å trekke oljefondet ut av kull."

Hva som bli enden på visa er det ennå ingen som vet.

Elektrifisering av Utsirahøyden?

- Den viktigste klimasaken for (klima)ministeren dette året er elektrifisering av Utsirahøyden, mente KrFs Kjell Ingolf Ropstad og rettet i begynnelsen av februar følgende spørsmål til ministeren i Stortinget:

"Hvilke miljøfaglige råd har klimaministeren gitt til olje- og energiministeren for at vi skal lykkes med dette tiltaket?"

Resultatet av debatten som fulgte rapporterte NTB slik:

"Samtlige partier som ikke sitter i regjeringen, er bekymret for redusert elektrifisering av Utsirafeltet, uten å få klare forsikringer fra klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft (H)."

- Ikke godt nok, mente Jens Stoltenberg (Ap). Noen avklaring har fortsatt ikke kommet, men statsminister Solberg forsikrer at "regjeringens målsetting er full elektrifisering av alle feltene på Utsirahøyden".

I forbindelse med regjeringens klimadugnad la Venstre fram 5 klimakrav, der elektrifisering av Utsirahøyden står øverst på lista:

 • Utsirahøyden skal elektrifiseres. Avgjørende for å nå målet i klimaforliket
 • Norge må adoptere EU-kommisjonens klimamål med 40% reelle klimakutt innenlands ( ikke via kvotekjøp)
 • Grønt skatteskifte
 • Jernbaneutbygging og kollektivsatsing i storbyene med 50 % statlig finansiering
 • Opprette Fornybar a/s - et statlig investeringsselskap som skal bidra til oppskalering av fornybar energi og fornybar energibærere som f.eks off shore vindkraft

Aftenpostens Ole Mathismoen mener imidlertid at elektrifisering er å "pynte på norsk oljesamvittighet":

"Ved elektrifisering skapes en slags illusjon om at norsk oljeutvinning er enda renere."

- Argumentene var velkjente, skrev Aslak Bonde i en kommentar i Morgenbladet og la til at "det interessante var at de kom fra Mathismoen – den klimakommentatoren som aller tydeligst har gitt uttrykk for skuffelse over at norske politikere ikke gjør mer for å redusere klimautslippene her hjemme".

Bonde frykter at "troen på nasjonal klimapolitikk er i ferd med å forsvinne, fordi troen på politisk lederskap forvitrer". Kanskje det hadde hjulpet med et framtidsombud og styrket utdanning for bærekraftig utvikling?


Aktuelle lenker:

Medieklipp og -debatt:

 • Kullforslag utløste SV-oppgjør med Stortinget, E24 (NTB) 21.03.14
  SVs Snorre Valen mener det ble drevet politisk skuespill av verste merke da Stortinget torsdag stemte ned forslaget om å trekke oljefondet ut av kull.
 • Logisk å droppe olje og kull, kommentar av Christa Clapp i Dagbladet 20.03.14
  Norge, med verdens største statlige investeringsfond, har nå muligheten til å vise verden logikken bak å trekke seg ut av fossile brensler.
 • Formueforvaltning og fossil energi, kronikk av Klaus Mohn på NRK ytring 20.03.14
  Regjeringa, KrF og Venstre har vedteke at eit ekspertutval skal vurdere nedsal av Oljefondet sine aksjar i fossilselskap. Det er klokt, for det er slett ikkje gjeve at eit nedsal er lurt.
 • Fossile sparepenger – oljefondet må trekkes ut av kullselskaper, kommentar av Astrid Huitfeldt i Dagsavisen (nye meninger) 20.03.14
  Våre fremtidige pensjoner er avhengig av prisutviklingen for fortidens energiløsning. Det er ikke bra for klimaet, og det er ikke bra for den langsiktige bærekraften til oljefondet. Aktiv eierskapspolitikk vil ikke få et kullgruveselskap til å slutte
 • Klimatiltak uten virkning, kommentar av Pål Kloster i Dagbladet 19.03.14
  Elektrifisering av offshoreinstallasjoner kan få motsatt effekt og føre til mer, ikke mindre, utslipp.
 • FN: Nå kommer klimaflyktningene, NRK nyheter 18.03.14
  Flere hundre millioner mennesker vil trolig ha flyktet fra hjemmene sine på grunn av klimaendringer mot slutten av dette århundret.
 • Kjøttavgift, Frp?, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 18.03.14
  Regjeringen skal sette ned en grønn skattekommisjon. Siv Jensen risikerer å få et forslag hun vil ha problemer med å svelge: Klimaavgift på biff og pølser.
 • Vi trenger en ny vekkelse, kommentar av Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 17.03.14
  Fagbevegelsen har mye de kan bidra med for at staten blir mer miljøbevisst, for eksempel som innkjøper, og ved kjøp, utvikling, bygging og drift av eiendommer og offentlige bygg. Fagbevegelsen lager en ny klimaplan i disse dager. Her er det viktig at de selv tar innover seg at de sitter med nøkkelen i overgangen fra et brunt, fossilt energiparadigme til et grønt, lavkarbon samfunn, som skårer høyt på alle bærekraftsindikatorer.
 • KrF misfornøyd med Solbergs Utsira-svar, Nationen (NTB) 17.03.14
  Statsminister Erna Solberg (H) utelukker ikke kraft fra land til hele Utsirahøyden, men åpner for at det skjer i to vendinger. Det er ikke godt nok for partnerne på Stortinget.
 • Feilslått klimaprioritering, kommentar av Raymond Larsen i Bergens Tidende 17.03.14
  Venstre og KrF satset på feil klimasak da de valgte å verne Lofoten.
 • Klimamål i det blå, lederkommentar i Adresseavisa 15.03.14
  Den blå regjeringen har meget dårlig tid, men fastholder ambisjonen. Det gir i det minst et lite håp.
 • Store forventninger til grønnere oljefond, VG (NTB) 14.03.14
  Regjeringen får skryt for beslutningen om å dreie oljefondets investeringer i mer miljøvennlig retning, men støttepartiet Venstre venter med applausen til alle detaljer er klare.
 • - Norge kaster bort 100 mrd., Dagbladet (Hegnar Online) 14.03.14
  Foran regjeringen refset Øystein Stray Spetalen norske politikere for å sløse bort enorme summer på CO2-rensing på Mongstad, elektrifisering av sokkelen og subsidiering av elbiler.
 • Nødvendig klimadugnad, kommentar av Drude Beer i Nationen 14.03.14
  Regjeringen samlet i går mektige krefter fra politikk, næringsliv, arbeidsliv og miljøorganisasjoner til klimadugnad. En rapport fra Miljødirektoratet som ble lagt fram i forrige uke, viser at konferansedeltagerne må stille strenge krav både til seg selv og hverandre framover.
 • Klimapolitikk lost in space, kommentar av Gunnar Okstad i Adresseavisa 14.03.14
  Norge skulle til månen, men rotet seg bort. Fortsatt er de viktigste tiltakene i klimapolitikken lost in space.
 • Klimapolitisk ingenmannsland, kronikk av Kari Elisabeth Kaski på NRK ytring 13.03.14
  Dem som lurte på klimapolitikken en blå regjering ville føre, har ikke blitt klokere. Regjeringen befinner seg i et klimapolitisk ingenmannsland. Kan Statsbudsjettet for 2015 bli deres vei ut?
 • Lover klimadugnad fra regjeringen, Dagbladet 13.03.14
  Miljøminister Tine Sundtoft (H) skal ha Siv Jensen med på grønne skatter, Ketil Solvik-Olsen med på mer miljøvennlig trafikk og Tord Lien med på mer elektrifisering.
 • Ap vil forlenge nullavgift for elbil, Aftenposten (NTB) 13.03.14
  Arbeiderpartiets miljøpolitiske talsmann Terje Aasland sier han vil forlenge og forsterke dagens gunstige avgiftsregime for elektriske biler. I tillegg vil han ha dyrere bensin.
 • Klimameldinger, NRK P2 Ekko 13.03.14
  Tre nye klimarapporter er ventet rett rundt hjørnet, og, ikke overraskende får vi høre at vi har veldig dårlig tid før klimaet på kloden ikke er til å redde lenger. Men hva skal til for at vi begynner å handle?
 • Vismænd i møllen, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 12.03.14
  Dansk klimapolitikk har et problem. Den har fått økonomer i vindmøllene.
 • Klima etterlyses, lederkommentar i Dagsavisen 12.03.14
  Regjeringens samarbeidspartier Venstre og KrF er skuffet over at statsminister Erna Solberg ikke nevnte klima som et viktig område ved starten på regjeringens budsjettkonferanse. Venstres leder Trine Skei Grande tror ikke det er en glipp. Hun mener det er en svakhet ved statsministeren at hun ikke har hatt klima blinket ut som en av sine prioriterte saker.
 • Astrup stiller miljøkrav til egen regjering, VG (NTB) 11.03.14
  Stortingsrepresentant Nicolai Astrup (H) mener resultatet av budsjettforhandlingene vil vise om regjeringen mener alvor med sin varslede miljøprofil.
 • Erna Solberg får klimakjeft fra samarbeidspartiene, Dagens Næringsliv (NTB) 11.03.14
  – Det er en liten svakhet hos statsministeren, dette. Fra første dag har hun ikke hatt klima blinket ut som en av sine prioriterte saker, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til NTB.
 • Oljeformuen til klimatiltak, lederkommentar i Dagbladet 10.03.14
  Før helga la Miljødirektoratet fram en rapport som viser at vi ligger langt bak det nasjonale målet om reduksjon i klimagassutslipp innen 2020.Teknisk sett er det mulig, men det blir krevende, sier direktør Ellen Hambro i Miljøverndirektoratet.
 • Her er budsjettkravene fra KrF og V, NRK nyheter 10.03.14
  Høyre og Frp er avhengige av Venstre og KrFs støtte når de nå skal lage statsbudsjett. Nå sender de følgende bestilling til budsjettkonferansen: Kom tilbake med et «miljøbudsjett».
 • Her er Ernas budsjettsvar til Venstre og KrF, NRK nyheter 10.03.14
  Erna Solberg nevnte ikke KrF og Venstres krav til «miljøbudsjett» da hun innledet årets budsjettkonferanse. – Vi har fokus på skatteletter, kunnskap og samferdsel.
 • Klimakritisk til egen regjering, Vårt Land 10.03.14
  Særlig bilministeren og oljestatsråden må trø hardere til hvis Norge skal holde målene om utslippskutt innen 2020. Regjeringen har dårlig tid, konstaterer Nikolai Astrup (H).
 • Rogaland Ap vil ha Statoil ut av oljesand-prosjekter, E24 (NTB) 10.03.14
  Rogaland Arbeiderparti vil tvinge Statoil til å trekke seg ut av oljesand-prosjekter. – Mange blir nok overrasket over at dette kommer fra oss i Statoils hjemfylke, sier fylkesleder Eirin K. Sund.
 • Trenger hjelp fra Arbeiderpartiet, Dagsavisen 10.03.14
  SVs Heikki Holmås mener Utsira-saken er testen på om Arbeiderpartiet setter klima foran oljeinteresser.
 • – Når ikke klimamål uten elkraft til oljefelt, Dagsavisen (NTB) 08.03.14
  Elektrifisering av offshoreinstallasjoner må til om vi skal ha håp om å nå klimamålene, mener Miljødirektoratet og klimaforskere.
 • Frir til de blåblå for å få nytt klimaforlik, VG Nett 08.03.14
  Det går et historisk sus gjennom atmosfæren: SV søker samarbeid med Frp og Høyre for å få til et nytt klimaforlik.
 • Smeller døren igjen for nytt klimaforlik, VG Nett 08.03.14
  Høyre avviser SVs forslag om et nytt klimaforlik. - Det er tid for handling nå, ikke nye stortingsmeldinger som det vil ta lang tid å behandle, sier Høyres klimapolitiske talsmann, Nikolai Astrup.
 • Norge ikke i stand til å kutte så mye CO2 som vedtatt, VG Nett 07.03.14
  En ny klimarapport slår alarm om trege norske politikere: De kutter for lite i utslippene i Norge for å nå klimamålet.
 • Rapport: - For små klimakutt i Norge, Aftenposten (NTB) 07.03.14
  En fersk klimarapport fastslår at norske politikere er for trege og kutter for lite i utslippene for at klimamålet for 2020 skal nås.
 • Norske klimamilliarder redder ikke Brasil-skogen, Aftenposten 05.03.14
  - Det er ingen sammenheng mellom norske klimamilliarder til Brasil og redusert hugst, sier seniorforsker Johan Helland.
 • Bedre med dobbeltmoral, kommentar av Lars Haltbrekken i Nationen 05.03.14
  Hvis vi har tapt ti milliarder på å ikke gi flere lungekreft, er det verdt det. Spørsmålet er om det er hele regnestykket. For hva er livene vi har vært med på å spare gjennom å få flere til å stumpe røyken, verdt? Og hvis vi trekker oss ut av verdens kullselskap, deretter all fossil energi, hvilke kostnader sparer vi vel ikke verden for i form av reduserte skadevirkninger fra klimaendringene?
 • Hevder regnskogprosjektet har vært «kjempesuksess», Aftenposten 05.03.14
  Idémakerne Stoltenberg & Solheim avfeier kritikken mot klimamilliard-prosjektet. - Det er bare dumt å snakke dette ned, sier tidligere bistandsminister og OECD-sjef Erik Solheim.
 • Bør trekke Oljefondet ut av kull, debatt av Eigil Knutsen i Bergens Tidende 03.03.14
  For å ha troverdighet i vårt globale klimaarbeid må vi ha en ambisiøs klimapolitikk her hjemme, samt et pensjonsfond vi kan stå inne for.
 • Darwin og Newtons klubb: Klimaendringer er bevist!, kommentar av Ole Mathismoen i Aftenpsoten 03.03.14
  Verdens to fremste, og tradisjonelt mer konservative, vitenskapelige samfunn slår fast at menneskeskapte klimaendringer er bevist.
 • Kull-topp ber Oljefondet bli, Dagens Næringsliv 05.03.14
  Verdens fattige vil lide hvis Oljefondet trekker seg ut av kullselskaper som BHP Billiton, mener toppsjef Andrew Mackenzie.
 • Første og siste, lederkommentar i Dagens Næringsliv 04.03.14
  Det er godt mulig at både vidtgående konfidensialitetsavtaler og eierskap via stråselskaper i skatteparadis er vanlig praksis i den delen av finansmarkedet der utvalgte investorer får innpass i forkant av børsnoteringer. Desto viktigere er det at politikerne setter foten ned for flere investeringer av denne typen. Det får heller være at fondet går glipp av en likviditetspremie. Det er til å leve med. Flere investeringer à la Formel 1 er ikke det. Oljefondets første skritt ut i gråmarkedet bør bli det siste.
 • Én av tre sier nei til kull, Dagsavisen 03.03.14
  Nær dobbelt så mange som sier nei, sier ja til at at oljefondet skal trekke ut sine investeringer i kull. Venstre og KrF har ikke oppnådd noe i forhandling med regjeringen, mener Miljøpartiet De Grønne.
 • Forbilledlig forvaltning, lederkommentar i VG 02.03.14
   Arbeiderpartiet ønsker at fondet skal selge seg helt ut av kullselskaper, SV vil ha oljefondet helt ut av fossil energi. De borgerlige er blitt enige om å nedsette en ekspertgruppe som skal vurdere å avvikle fondets investeringer i olje-, gass- og kullselskaper. Jo mer man ønsker å detaljstyre fondet, jo mindre avkastning og fremtidig størrelse på fondet. Hva blir det neste en politiker ser for seg at fondet ikke skal kunne investere i?
 • Regnskogfondet: – Vi ser ingen tegn til bedring, NRK nyheter 01.03.14
  - Oljefondet investerer 130 milliarder kroner i flere titalls selskaper som ødelegger eller truer regnskogen. Det viser tall fra Regnskogfondet, som mener Norges Bank har for lite kunnskap om selskapene som setter fotavtrykk i naturen. 
 • Klimaflukten ut av landet, kommentar av Aslak Bonde i Morgenbladet 01.03.14
  Troen på nasjonal klimapolitikk er i ferd med å forsvinne, fordi troen på politisk lederskap forvitrer.
 • Klima-Sundtoft inviterer til toppmøte: «Drittsekken» kommer, VG Nett 01.03.14
  Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) innkaller til toppmøte om klimaet. Sentral innleder blir sir John Gummer, bedre kjent som «drittsekken».
 • Oljefondet kaster ut kullselskaper, NRK nyheter 01.03.14
  Oljefondet solgte seg i 2013 ut av 27 selskaper som driver med utvinning av kull og gull, fordi fondet ikke ser på forretningsmodellen som bærekraftig. – Våre tall viser tvert imot at Oljefondet har kjøpt seg opp i mange kullselskaper, sier Fremtiden i våre hender.
 • Støre ber KrF og Venstre stemme ja to ganger, E24 (VG) 01.03.14
  Aps finanspolitiske talsmann, Jonas Gahr Støre kritiserer kull-kompromisset mellom sentrum og Solberg-regjeringen.
 • Sverting med kull, lederkommentar i Dagens Næringsliv 01.03.14
   Mens Ap står igjen med et hektisk og nyfrelst demonstrasjonsforslag, har Venstre og KrF fått gjennomslag for en utredning som om et år kan gi et godt grunnlag for de beslutningene som skal tas. Den tiden er det verdt å ta. Av hensyn både til klimapolitikken og oljefondet.
 • Oljefondsjefen advarer mot å gå ut av fossile investeringer, VG nett 01.03.14
  Oljefond-sjef Yngve Slyngstad og Norges Bank-sjef Øystein Olsen sier det vil få store konsekvenser hvis stortingsflertallet vil avskjære dem fra å investere i fossil brensel.
 • Venstre og KrF leker bare klimapolitikk, kommentar av Hallvard Surlien i Bergens Tidende 01.03.14
  De millioner av verdens fattige som rammes av klimaendringene blir neppe imponert over bortforklaringene til Venstre og KrF.
 • Nei, Grønn Ungdom, vi leker ikke miljøpolitikk, debatt av Emil Erstad og Tord Hustveit i Bergens Tidende 01.03.14
  KrF og Venstre har inngått en historisk avtale med regjeringen om å la et uavhengig utvalg gjennomgå konsekvensene av å selge oljefondet ut av kull, olje og gass. Det er ingen overraskelse at Arbeiderpartiet er misfornøyde med at vi går lengre i klimapolitikken en de ønsker, men vi er overasket over at også Grønn Ungdom er mot forslaget.
 • De borgerlige vil utrede mer enn nei til kull, Aftenposten 28.02.14
  En uavhengig ekspertgruppe skal vurdere å avvikle oljefondets investeringer i olje-, gass- og kullselskaper. Utredningen skal være ferdig neste år.
 • Mener klimaforandringene vil gi gigantkostnader, NRK nyheter 28.02.14
  FNs klimapanel anslår at sviktende avlinger som følge av klimaforandringene kan føre til et fall på opp mot 2 prosent i verdens samlede BNP innen år 2100.
 • Heftig miljøkamp på Stortinget om oljefondets kull-investeringer, VG (NTB) 27.02.14
  Det er drama i Stortinget i dag - om oljefondet skal kutte investeringer i kull. Venstre og KrF er på gli mot et nei.
 • Ny tysk energipolitikk?, kommentar av Nicolay Stang i Dagsavisen (nye meninger) 27.02.14
  I Norge fremstilles den tyske energipolitikken som en suksess av Alstadheim i DN og Marius Holm fra Zero, men er det sant?
 • Kortslutning om kraft, debatt av Marius Holm i Aftenposten 27.02.14
  Hverken natur eller klima tjener på ikke å bruke overskudd av kraft til å kutte CO2-utslipp.
 • Min klimakamp, kronikk av Bjørge Kjelstad i Adresseavisa 27.02.14
  Etter miljøtoppmøtet i København i 2009, som ikke innfridde forhåpningene om en forpliktende avtale for reduksjon i CO2-utslipp, satte jeg som mål å redusere familiens utslipp med kyotomålet 20 prosent.
 • Når alle roper i kor, kommentar av Ole Mathismoen i Aftenposten 26.02.14
  Det er miljø-moderne å kjempe for at oljeplattformene skal elektrifiseres fra land. Men kanskje gasskraft er best for natur og klima?
 • Australiere vil ha Oljefondet ut av kullselskap, Dagens Næringsliv (NTB) 22.02.14
  Den norske regjeringen har mottatt et protestskriv fra 26 organisasjoner i Australia som krever at Oljefondet trekker seg ut av selskapet bak et omstridt gruveprosjekt.
 • Norge kan endre verden, kommentar av Nina Jensen i Ny Tid 22.02.14
  I kampen kom klimaendringene er det ingen som sitter på et mektigere våpen enn Norge: Statens pensjonsfond utland (SPU). Det å vri investeringene mot fornybar energi, er smart for så vel økonomien som klimaet.
 • Mistet troen på olje, kommentar av Tom Staavi i VG 22.02.14
  Miljøorganisasjonene har nådd gjennom til kapitalistene. Investorene vender oljevirksomhet ryggen.
 • Hvor mye er klimaforliket verdt?, kommentar av Hilde Harbo i Aftenposten 15.02.14
  Stortingets uttalte mål er kraft fra land for hele Utsirahøyden. Regjeringens mål er det samme – med ett klart forbehold: Ikke for enhver pris.
 • - Ikke godt nok, VG Nett 14.02.14
  Ap-leder Jens Stoltenberg slår fast at regjeringen ikke kommer unna full elektrifisering av oljefeltene på Utsirahøyden. Et flertall av partiene i Stortinget står bak en slik løsning.
 • Venstre: - Statoils løsning er ikke i tråd med Stortingets vilje, Dagens Næringsliv 14.02.14
  En samlet opposisjon på Stortinget krever at Statoil forsyner hele Utsirahøyden i Nordsjøen med kraft fra land. Regjeringen tar forbehold om kostnadene.
 • Mener miljø må gå foran milliarder, Dagsavisen 14.02.14
  En elektrifisering av hele Utsirahøyden er altfor viktig for klimaet til at den kan bli avgjort av Statoils lite troverdige kostnadsoverslag, mener miljøbevegelsen.
 • Utsira og fiskebankane innafor: Til dels frisk bris, kommentar av Astrid Meland i VG 14.02.14
  Norges største oljefelt siden 1980-tallet skal bygges ut. Det betyr krangel.
 • Stortinget krever Statoil-press fra Lien, NRK nyheter 14.02.14
  Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) lover at regjeringen skal jobbe for full elektrifisering av hele Utsirahøyden, men vil ikke svare på om han vil tvinge Statoil til å følge Stortingets ønske.
 • Bellona: Ikke akseptabelt, E24 13.02.14
  Bellona-leder Frederic Hauge krever fortsatt full elektrifisering av Utsirahøyden.
 • Statoil velger kraft fra land på Johan Sverdrup, Aftenposten 13.02.14
  Statoil har valgt en løsning for kraft fra land som kun forsyner oljefeltet Johan Sverdrup i første fase av Utsira-utbyggingen.
 • Stortinget bekymret for redusert Utsira-løsning, Dagens Næringsliv (NTB) 13.02.14
  Samtlige partier som ikke sitter i regjeringen, er bekymret for redusert elektrifisering av Utsirafeltet, uten å få klare forsikringer fra klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft (H).
 • Oljefondets etiske mandat, kronikk av Dag O. Hessen i Dagbladet 01.02.14
  Tiden er moden for å tenke nytt om forvaltningen av et stadig større og mektigere Pensjonsfond.
 • Kull blir klimatest, Ny Tid 31.01.14
  Aps forslag om å trekke Oljefondet ut av kull har tent håp i miljøbevegelsen: Stortingets største parti kan skape nytt grønt flertall på Stortinget. Grønne partier åpner for samarbeid. Men oljelobbyen kan slå tilbake, mener Cicero-forsker.
 • Kullkasting av aksjer, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 29.01.14 (ikke på nett)
  Finansminister Siv Jensen (Frp) kan ha lagt ut på en politisk kullseilas. Hun avviser ganske bastant å stille nye klimakrav til oljefondets investeringer. Men på Stortinget kan det bli flertall for å tvinge kravene igjennom.
 • Regjeringen under press om kull, E24 (NTB) 29.01.14
  Finansminister Siv Jensen (Frp) kan bli tvunget til å trekke oljefondets investeringer ut av kull. Men hvilke aksjer som eventuelt skal selges, er i det blå.
 • Ap vil tvinge Siv til kullkutt, Vårt Land 28.01.14
  Finansministeren har sagt at hun ikke vil trekke Oljefondet ut og inn av «ditt og datt». Hun kan få stortingsflertallet imot seg når det gjelder kull.
 • Ap kan få flertall for å trekke oljefondet ut av kull, Dagens Næringsliv (NTB) 28.01.14
  Stortingets finanskomité holder tirsdag høring om et forslag fra Arbeiderpartiet om å utrede å trekke Statens pensjonsfond utland – populært kalt oljefondet – ut av kullselskaper.
 • Oljefondet ut av kull, kommentar av Arild Hermstad i Dagsavisen (nye meninger) 28.01.14
  I dag foregår det en høring i Stortinget. Saken som behandles er blant årets viktigste på klimaområdet: Arbeiderpartiet har fremmet et forslag om at Oljefondet skal trekke seg ut av kullindustrien. Saken kan få flertall i Stortinget. SV, Senterpartiet, MDG, Venstre og KrF har signalisert støtte. Det beste vil være om vi også fikk med Høyre og Frp i et bredt forlik. Slik kan vi sikre en langsiktig forpliktelse mot investeringer i kull.
 • Eit oljefond for verda, kronikk av Emil Andre Erstad på NRK ytring 27.01.14
  Tør vi forvente at Siv Jensen blir den finansministeren som lar etikken, klimaet og verdas fattige vere dei fremste omsyna til Oljefondet? I så fall vil Frp-aren gå inn i historiebøkene som ein reformator større enn nokon av sine forgjengarar.
 • Du tuller ikke med folks pensjoner, Dagens Næringsliv 25.01.14 (ikke på nett)
  I april skal Jensen legge frem forvaltningsmeldingen for Statens Pensjonsfond utland, Oljefondet, for Stortinget. Her skal hun legge rammebetingelsene og gi de brede investeringsmandatene til oljefondets sjef Yngve Slyngstad. - Er ikke klimatruselen stor nok til å ta alle virkemidler i bruk, inkludert Oljefondet? - Det er nå en gang sånn at miljøpolitikk er noe verden må bli enige om på den politiske arenaen. Det primære målet for oljefondet er ikke å drive hverken miljøpolitikk, utenrikspolitikk eller bistand.
 • Jensen avviser å trekke oljefondet ut av kull, E24 (NTB) 16.01.14
  Finansminister Siv Jensen (Frp) slår fast at oljefondet ikke skal brukes som klimatiltak. Hun går langt i å avvise å trekke norske investeringer ut av kull.
 • Kullsvarte norske sparefond, kronikk av Arild Hermstad på NRK ytring 13.01.14
  I en rykende fersk rapport undersøker Framtiden i våre hender hvordan norske banker og fondsforvaltere plasserer nordmenns sparepenger. Storebrand er den aktøren som har gått lengst i å flagge sin klimaprofil og har utvilsomt gått foran ved å vedta utestengelse av totalt 19 selskaper som er investert i kull og oljesand.
 • Stoltenberg fastholder Aps nei til kull, Aftenposten (NTB) 10.01.14
  Jens Stoltenberg fastholder at det er riktig å trekke oljefondets investeringer ut av kull. Han avviser kritikken fra sin nære venn og tidligere statssekretær Tom Therkildsen.
 • Høyre mener Ap er inkonsekvent om kull, Dagens Næringsliv 07.01.14
  Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre vil at oljefondet skal trekke seg ut av internasjonal kullindustri, men mener staten fortsatt kan utvinne kull på Svalbard. Inkonsekvent, mener Høyre.
 • Vil ha Oljefondet ut av kullindustrien, NRK nyheter 05.01.14
  Oljefondet bryter målene for utslipp, ved å kjøpe seg kraftig opp i verdens største olje- og kullselskaper. Det mener Framtiden i våre hender. Organisasjonen krever at fondet trekker seg ut av alle selskaper som driver med kullproduksjon.
 • Ber Oljefondet trekke seg ut, NRK nyheter 05.01.14
  Både Kristelig Folkeparti, Venstre, Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet de grønne vil ha en ny vurdering av Oljefondets investeringer i internasjonal kullindustri.
 • Ap, KrF og V vil trekke oljefondet ut av kull, Nationen (NTB) 05.01.14
  Regjeringens to støttepartier KrF og Venstre vil at oljefondet avvikler sine investeringer i internasjonale kullselskaper. Også Arbeiderpartiet er kommet til at Norge ikke bør investere i kull.
 • Farvel til Stoltenberg-modellen, kronikk av Anders Bjertnes i Aftenposten 28.12.13
  Skal Norge ta lederskap i arbeidet med en ny klimaavtale, må mye av Oljefondet brukes på klimariktig energiomstilling.
 • – Viser Norge som en kynisk og grådig nasjon, NRK nyheter 23.11.13
  Bellona-leder Frederic Hauge synes det er flaut at Oljefondet har investert i rundt halvparten av historiens 90 største «klimaverstinger». Naturvernforbundet krever at Norge trekker seg ut av selskapene.
 • Oljefondets etikk er svekket, kronikk av Jon Peder Egenæs m.fl. i Aftenposten 11.11.13
  Vil Siv Jensen leve opp til egne uttalelser, og sikre at det ikke investeres i selskaper som bryter menneskerettighetene eller ødelegger miljøet?
 • - Komplisert å trekke seg ut av kull, Dagens Næringsliv 06.11.13
  Erna Solberg skal overgå de rødgrønne på klima, men vet ikke hvordan ennå.
 • Oljefondet og karbonbobla, kommentar av Truls Gulowsen i Dagsavisen (nye meninger) 01.11.13
  Vi kan ikke gamble pensjonspengene våre på at den globale klimapolitikken mislykkes. AS Norge er allerede overeksponert i fossil risiko på alle tenkelige måter. Derfor er det på høy tid å flytte oljefondets fossilinvesteringer til fornybarfeltet
 • Er vi i ferd med å våkne? kronikk av Christine Meisingset på NRK ytring 19.09.13
  Hvor blir det av Oljefondets retningslinjer for bærekraft? Nå må Finansdepartementet og Norges Bank komme med en tydelig bærekraftstrategi. Det kan de lære av oss i Storebrand.

 


Søk:

Avansert søk

Klima- og miljøminister Trine Sundtofts 5 hovedelementer for regjeringens klimapolitikk:


For det første: Klimapolitikken kan bare lykkes hvis sektorene selv tar ansvar.

Mitt andre poeng er: Vi må spille på lag med dem som skal gjennomføre utslippsreduksjonene i praksis.

For det tredje kommer ikke gode ideer fra løse luften. De er forankret i kapasitet og kompetanse.

For det fjerde må vi stimulere til etterspørsel av produkter og tjenester basert på klimavennlig teknologi.

Det femte elementet fra Sundvolden-plattformen jeg vil trekke fram, er tilrettelegging for en klimavennlig transportsektor.

(Hentet fra Sundtofts innlegg på regjeringens Klimadugnad 2014)

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.