Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

"Grønn vind" i klimavalgkampen 2013

Kirken, fagbevegelsen og klimavalg 2013 mobiliserer til klimakamp og tar nå til orde for 100.000 klimajobber, samtidig som de politiske partienes landsmøter i disse dager avklarer sine klimastandpunkter. I Oslo tar LO til orde for økt samarbeid mellom fag- og miljøbevegelsen på årets 1. mai og etter at Eva Joly refset oljenorge på landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne i helga aner Dagsavisen en "grønn vind" over landet. Vil den fange velgerne foran klimavalg 2013?

Tirsdag 30. april 2013
Linker oppdatert: Onsdag 08. mai 2013

Spørsmålet om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) har stått og står på dagsorden i valgkampen 2013. Striden står om klima, men også om viktige naturområder og ikke minst fisk, arbeidsplasser og distriktsutvikling. Hva skal vi velge?

I forlagets presentasjon av boka "Klimahistorie og klimapolitikk", skrevet av Arne Chr. Stryken og utgitt i år, slås følgende fast:

"Flertallet av den norske befolkningen sier at de er enige i at det skjer en global oppvarming, men klimaskeptikerne har en viss tilslutning, og folk vet ikke alltid hva de skal tro."

En konsekvens av dette var at fjorårets klimaforlik blant partiene på Stortinget vel så mye ble et oljeforlik og i en anmeldelse av boka oppsummerer professor Tore Linné Eriksen det politiske oljenorges status slik:

"Med utgangspunkt i Strykens analyse, er det (...) ikke vanskelig å se at statens oljeselskap (eller oljeselskapets stat) bygger all sin tenkning på at togradersmålet, klimaforlik og internasjonale forpliktelser ikke spiller noen rolle."

Kirken og fagbevegelsen vil ha "klimaløsning nedenfra"

Oljeselskapenes makt og interesser veier tungt, men nå tar andre tunge aktører i det norske samfunnet til orde for en "klimaløsning nedenfra". I midten av april lanserte de håndboka "100.000 klimajobber og grønne arbeidsplasser nå!" slik:

"Vi kan løse klimakrisa og bygge et fornybart Norge gjennom gode og trygge jobber som dessuten er livsviktige for det globale miljøet. Vi trenger deg som leser dette med i en kampanje for 100 000 nye klimajobber og grønne arbeidsplasser nå!"

- Vi har muligheten, og det er nødvendig at vi tar opp denne kampen dersom vi skal stanse global oppvarming, sa Stein Guldbrandsen i Fagforbundet da boka ble lansert og på 1. mai i morgen fremmer LO i Oslo kravet "reduser oljeutvinningstempoet – vern Lofoten, Vesterålen og Senja". De begrunner det slik:

"Klimaforskere slår alarm om at den globale oppvarmingen vil gi katastrofale konsekvenser. Derfor må offshorenæringen begrenses, utvinningstempoet for olje og gass reduseres, samt oljeressurser bli liggende. Det trengs en systematisk satsing på fornybar energi og en miljøvennlig reindustrialisering og et milliardfond for langsiktig eierskap, omstilling og nye arbeidsplasser. Vi trenger en massiv styrking av kollektivtrafikken, forskning og utvikling, samt innovasjon og kompetanseutvikling. Uten fagbevegelsen vinnes ikke klimakampen. Organiserte fagarbeidere er gode oppfinnere. Det må skapes folkelige allianser og samarbeid mellom fag- og miljøbevegelsen."

Den norske kirke, som også har støttet bokutgivelsen og samme uke avviklet Kirkemøtet 2013, tok steget inn i valgkampen og utfordret:

"Alle kirkens medlemmer til å la hensynet til en forsvarlig klimapolitikk og arbeid for global rettferdighet få betydelig vekt ved de politiske valg."

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) var i følge avisa Vårt Land imponert over Kirkemøtets olje- og gassvedtak, mens Frps Anders Anundsen truet med økonomisk straff dersom kirken velger å driver politikk.

Om velgerne følger rådet fra Kirkerådet gjenstår å se. Hverken Kirken, LO-forbundene eller Natur og Ungdom, som domonstrerte på Youngstorget, klarte imidlertid å flytte særlig på Arbeiderpartiet (Ap), der landsmøtet forrige helg endte med vedtak om konsekvensutredning.

- Vi vil aldri svikte oljefritt Lofoten, sa imidlertid Bård Vegar Solhjell (SV) til Dagbladet etter Ap-landsmøtet og etter landsmøtet i KrF denne helga uttale Kjell Ingolf Ropstad (KrF) følgende til Dagsavisen:

"KrF og Venstre kan ikke sitte i en regjering som åpner for oljeleting utenfor Lofoten." 

For de grønne velgerne finnes det alternativer både blant regjeringspartiene og i den borgerlige opposisjonen, men må de miljøbevisste velge mellom Venstre og SV? Nei, svarte Lars Gaupset i Miljøpartiet De Grønne (MDG) i et innlegg på NRK ytring foran partiets landsmøte sist helg.

Grønn vind - for De grønne?

- Trenger vi et grønt parti? spurte Andrew Kroglund i et innlegg i Dagbladet sist uke. Han konkluderte med et "ja" og avsluttet slik:

"Aller viktigst er kanskje at vi får en ny stemme for framtidige generasjoner. Dette revolusjonerer ikke Norge og verden, men det er et skritt på veien til et nytt, mer økologisk fundert paradigme. Derfor møter jeg selv opp på landsmøtet den 26-28. april. For å bidra i tankeprosessen, for å sikre at sosiale aspekt ikke glemmes og for å sørge for at internasjonal solidaritet ligger fast."

De andre grønne partiene er mer skeptiske. Gaupset viste i sin kronikk på NRK ytring til at Venstre-leder Trine Skei Grande på Twitter har skrevet at hun syntes det er synd at miljøvelgerne skal deles på tre partier: Venstre, Sosialistisk Venstreparti og MDG. I politisk kvarter på NRK P2 sist fredag ga SVs listetopp i Oslo, utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås (SV), uttrykk for det samme.

MDG deler ikke bekymringen og til Dagsavisen i helga sa MDGs Hanna Marcussen at hun mener det er realistisk at partiet kommer inn på Stortinget med fire 
representanter etter høstens valg. På partiets landsmøte i helga fikk partiet støtte fra Eva Joly, som i fjor stilte som presidentkandidat for De grønne i Frankrike.

- Norge trenger dere, sa Joly på MDGs landsmøte og utdypet det slik:

"Et parti som virkelig interesserer seg for urbefolkningen, klimaendringene og fremtiden. Som bryr seg om mennesker, ikke bare grådigheten til de multinasjonale selskapene."

- Grønn vind, var tittelen på Dagsavisens lederkommentar i går, som ga følgende karakteristikk til Jolys tale:

"Talen var visjonær, engasjert og inspirerende."

Valgforsker Bernt Aardal påpeker imidlertid overfor NRK at det er sjelden at miljø alene avgjør når folk skal avgi sin stemme. Det gjenstår å se om MDG og alliansen Klimavalg 2013, med kirken og deler av fagbegelsen på laget, makter å endre på dét.

Andrew Kroglund har forøvrig lest håndboka med krav om "100.000 klimajobber og grønne arbeidsplasser nå!" og konkluderer slik i en 1. mai-kommentar i Dagsavisen:

"Jeg er overbevist. Men det er opp til den store LO-familien. Jeg oppforder norges største sosiale bevegelse til å bruke 1. mai til å tenke på det!"


Aktuelle lenker:

Tidligere saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Gasskraftverk «redder» klimamål, Aftenposten 08.05.13
  Gasskraftverkene «redder» politikernes mål om å redusere utslippene av klimagasser.
 • De Grønne inviterer til samarbeid, debatt av Hanne E. Marcussen og Rasmus Hansson i Dagsavisen (nye meninger) 08.05.13
  Fredag 3 mai blir vi utfordret av Venstres Guri Melby. Hun mener en borgelig regjering vil være best for miljøet og således fortjener Miljøpartiet De Grønnes støtte.
 • LO sier ja til konsekvensutredning, Aftenposten 08.05.13
  LO vil utrede de stengte og uåpnede områdene utenfor Barentshavet, Norskehavet og Skagerrak.
 • Lover klima-hjelp til kommunene, Nationen (NTB) 08.05.13
  Kommunene skal få mer hjelp til å tilpasse seg et mer varmere og våtere klima, lover miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV).
 • En illusorisk klimapolitikk, kommentar av Rögnvaldur Hannesson på E24 07.05.13
  Det er kanskje på tide for Norge å avblåse klimapolitikken. Den er ikke noe annet enn selvpining uten virkning.
 • Olje-Norge trenger sluttpakke, kommentar av Kathrine Aspaas i Aftenposten 06.05.13
  Oljealderen kan være over før vi vet ordet av det. Så raskt går utviklingen av nye energiformer. Det må vi snakke høyt om. Ellers kan vi ende som Kodak.
 • Skal Norge hente opp alt vi finner av olje og gass?, Aftenposten 06.05.13
   Det viktigste klimatiltak de neste tiår er å la fossile energikilder forbli i bakken. Men for Norges tre største partier er dette et ikke-tema.
 • Oljesmurt økonomi og 1. mai, kommentar av Bente Bakke i Dagsavisen (nye meninger) 04.05.13
  Stortingskandidat for Høyre i Oslo, Heidi Nordby Lunde, mener vi ikke lenger trenger 1. mai fordi norske sosialdemokrater ikke vurderer bærekraften i vår oljesmurte økonomi. Selv har jeg som tidligere stortingsrepresentant for Høyre meldt overgang til Miljøpartiet De Grønne fordi Høyre har en like oljesmurt økonomisk politikk som Arbeiderpartiet.
 • En varslet katastrofe, kommentar av Runar Todok i Dagsavisen (nye meninger) 03.05.13
  Å snu Ap om til parti som setter bærekraftighet konsekvent øverst, er som å snu en stor oljetanker på havet: den siger bare framover på grunn av egen tyngde og moment. Hvis den da ikke går på et skjær, et grønt skjær. Skjæret på landsmøtet var ikke stort nok og utsiktene til at det vokser særlig større er dessverre ikke store.
 • Tar klimakamp på LO-kongressen, Vårt Land 30.04.13
  Flere LO-forbund ønsker å holde igjen på oljefarten og ta oppvarmingen av kloden mer alvorlig, og vil ha hele organisasjonen med seg.
 • Grønn vind, lederkommentar i Dagsavisen 29.04.13
  «Vår leve­standard har vært basert på en utnytting av andre deler av verden. Vi må se sammenhengen mellom Norge og Brasil. Vi må lage en modell som er gyldig over hele verden», sa Joly. Talen var visjonær, engasjert og inspirerende.
 • Klimadebatt - nødvendig og vanskelig, kommentar av Ingeborg Midttømme i Vårt Land (verdidebatt) 29.04.13
  Klimarettferdighet kan oppnås hvis vi tar ansvar- sammen med andre industrialiserte land - og bidrar til fattige lands behov for klimatilpasning. Derfor er vi så mange som ser muligheter ved å sette fokus på at 2013 er et klimavalgår.
 • Joly refset oljenorge på grønt landsmøte, ABC Nyheter 28.04.13
  Norsk-franske Joly pekte blant annet på den manglende sammenhengen mellom Norges regnskogsatsing på den ene siden og Oljefondet og Norsk Hydros investeringer i Brasil på den andre.
 • Joly: De Grønne må vise at de er fremtiden - Valgforsker: Få velger miljøsaken alene, NRK Nyheter 28.04.13
  Miljøpartiet De Grønne satser på et oljefritt Norge, men få velger miljøsaken over andre saker, ifølge valgforsker.
 • Det gror blant de grønne, kommentar i Adresseavisa 27.04.13
  Noe er på gang i norsk politikk. Miljøpartiet de grønne kan ta spranget opp til de etablerte.
 • Tror på fire på tinget, Dagsavisen 27.04.13
  Det er realistisk at Miljøpartiet De Grønne kommer inn på Stortinget med fire representanter etter høstens valg, mener partileder Hanna E. Marcussen.
 • Regjeringen vil ikke bore i Skagerrak, Aftenposten 27.04.13
  Oljeselskapene får fortsatt ikke sette borekronene i Skagerrak, men oljeressursene kan bli kartlagt.
 • KrF krever oljeseier, Dagsavisen 27.04.13
  KrF og Venstre kan ikke sitte i en regjering som åpner for oljeleting utenfor Lofoten, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF).
 • Forbruk på autopilot, kronikk av Arve Hansen og Hilde H. Holsten i Aftenposten 27.04.13
  At forbruket øker blir i det store og hele sett på som positivt, både for forbrukeren og økonomien. Vi har høy lønnsvekst og relativt lav prisvekst, og vi har dermed råd til å kjøpe stadig mer. Men for miljøet er dette en katastrofe. Økende forbruk krever stadig mer energi, utvinning av stadig mer naturressurser, og skaper stadig mer avfall.
 • 1. mai, LO og 100 000 klimajobber, kommentar av Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 26.04.13
  Det våres. Det grønnes. Og en av de største endringsagentene i norsk sosialhistorie, arbeidernes egen organisasjon LO, gleder seg til 1. mai. Og nå jobber radikale krefter der for et mer karbonnøytralt Norge. Med LO på banen kan det være mulig..
 • Norge satser på global oppvarming, debatt av Gunnar Kvåle i Bergens Tidende 26.04.13
  Hvis ikke regjeringen holder seg til togradersmålet, får det fatale konsekvenser for resten av verden.
 • De nye dinosaurene, bokanmeldelse av Tore Linné Eriksen i Ny Tid 26.04.13
  Ap gikk på sitt landsmøte forrige helg inn for en konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen, og det første steg i retning oljeutvinning er tatt. Ny klimabok forteller noe om hvorfor dette skjer.
 • Hvem eier miljøvelgerne?, kronikk av Lars Gaupset på NRK ytring 26.04.13
  Må de miljøbevisste velge mellom Venstre og SV? Nei. Det finnes alternativ.
 • Lover oljefritt Lofoten, Dagbladet 26.04.13
  - Vil ikke sitte i en regjering som starter oljevirksomhet i Lofoten og Vesterålen, sier Knut Arild Hareide.
 • Kull sverter ren energi, Klassekampen 25.04.13
  Solenergi, vindenergi og elbilbruk vokste i 2012, men energiforbruket og kullforbruket var sterkere. Derfor er energien i dag like skitten som i 1990, sier Det internasjonale energibyrået.
 • Krigen om sannheten, kommentar av Heidi Skjeseth i Dagsavisen (nye meninger) 24.04.13
  Skifergass splitter både Europa og USA. Og tar oppmerksomheten vekk fra vår aller viktigste energi-utfordring: Å finne effektive fornybare energikilder.
 • Trenger vi et grønt parti?, debatt av Andrew Kroglund i Dagbladet 24.04.13
  Aller viktigst er kanskje at vi får en ny stemme for framtidige generasjoner.
 • Politisk kirke, debatt av Eyvind Skeie i Vårt Land (verdidebatt) 24.04.13
  Kirken har satt "klimaspørsmålet" på dagsorden, men ikke brukt tid på å lytte og be seg frem til et språk som knytter etiske valg til Kristusmysteriets dybde.
 • En statsfinansiert oljemotstander, dommentar av Bjørn Vidar Lerøen i Vårt Land (verdidebatt) 24.04.13
  Oljeindustrien har ikke mye støtte å hente i Den norske kirke, men kirken har alt å tjene på å bli finansiert av den rike oljestaten også i fremtiden.
 • Stoltenberg-regjeringen har overkjørt miljøråd i 80 prosent av oljesakene, Dagbladet 24.04.13
  Tilsvarende for Bondevik-regjeringen: 71 prosent. Derfor er Naturvernforbundet kritiske til konsekvensutredning i Lofoten.
 • Hvor mye skal vi betale?, debatt av Anders Jørgensen i Dagbladet 24.04.13
  Dere arrogante, sosialpolitiske, miljøbevisste besserwizzere, hvor sneversynte kan dere være? Assad Nasir skriver om overforbrukersamfunnet i Dagbladet nylig. Han kritiserer dem som tror det holder med Earth hour, og mener folk bør ha dårlig samvittighet for å ødelegge planeten.
 • Frp og SV vil være uenige om klimapolitikk, Nationen 24.04.13
  Både Frp og SV vil jobbe for å nå klimamålene. De vil satse på offshore-vind, på vind på land, på mer teknologi og mer forskning. Likevel nekter de to partiene for at de er enige om noe som helst.
 • Europas usikre gasse ventyr, Dagsavisen 23.04.13
  Energirevolusjon eller klimakatastrofe? Skifergass og den omstridte utvinningsmetoden fracking splitter Europa.
 • Giske på Fornybarkonferansen: Solenergi er framtida, Nationen 23.04.13
  - Jeg er helt sikker på at sol er løsningen i det lange løpet, åpnet næringsminister Trond Giske (Ap) på Fornybarkonferansen 2013 i Bergen.
 • Valgkonsekvenser for Olje-Ap, kommentar av Drude Beer i Nationen 23.04.13
  Det kunne vært lettere å gå til valg på at Ap ikke er helt blind og døv for alt og alle som taler mot oljeutvinning i Lofoten.
 • Kan bli tvunget til å la oljen ligge, Dagsavisen 23.04.13
  Mens EU satser på grønn energi er de rødgrønne fortsatt på oljekjøret. Norge kan ende opp med store mengder olje som ikke kan bli tatt i bruk, mener Naturvern­forbundet.
 • Mener oljeaktivitet er en vinn-vinn-situasjon, E24 23.04.13
  Åpning i nord gagner både beredskapen og skaper arbeidsplasser, sier Høyre.
 • Slik kan Lofoten-løsningen bli, Dagbladet 23.04.13
  Jens Stoltenberg puslet sammen et kompromiss for miljø, fisk og olje utenfor Lofoten allerede for 19 år siden.
 • Se lenger enn Lofoten, lederkommentar i Stavanger Aftenbland 23.04.13
  Som ventet sa Arbeiderpartiet ja til konsekvensutredning av oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Motstanderne fikk imidlertid presset fram en tenkepause, ved at endelig beslutning om boring først skal tas i 2015. Den pausen bør nyttes til å se norsk oljevirksomhet i et videre perspektiv enn de omstridte områdene i nord.
 • Kan finne åtte nye Goliat-felt, Aftenposten 23.04.13
  For første gang på 20 år åpner Regjeringen et nytt område for oljeleting.
 • Full oljekrangel i regjeringa, NRK nyheter 23.04.13
  Ola Borten Moes statssekretær tar offentleg til motmæle mot miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) etter eit direkteintervju med sistnemnde i Dagsrevyen måndag.
 • Innfører bråstopp i oljeleting i Barentshavet, VG Nett 23.04.13
  Oljedirektoratet har stoppet de pågående undersøkelsene etter petroleum i deler av Barentshavet Sør. Undersøkelsene var aldri tillatt på grunn av gyting.
 • Solhjell ønsker en mer politisk kirke, Vårt Land 22.04.13
  Miljøvernministeren er imponert over Kirkemøtets olje- og gassvedtak og kritiserer Frp som truer med pengekutt hvis kirken driver politikk.
 • Sp-lederen tror på fortsatt nei til oljeboring i nord, Aftenposten (NTB) 22.04.13
  - Jeg har god tro på at vi også denne gangen vil si nei til utvinning av olje utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Senterparti-leder Liv Signe Navarsete.
 • TV 2: Regjeringen vil åpne for prøveboring i Barentshavet sørøst, Nationen (NTB) 22.04.13
  Olje- og energiminister Ola Borten Moe vil mandag åpne for å lete etter petroleum i Barentshavet sørøst, ifølge TV 2.
 • - Vil aldri svikte oljefritt Lofoten, Dagbladet 22.04.13
  Bård Vegar Solhjell lover kompromissløs kamp for et oljefritt Lofoten.
 • Aps delvise olje-ja får blandet mottakelse, Nationen (NTB) 22.04.13
  Etter at Arbeiderpartiets landsmøte sa ja til konsekvensutredning, men utsatte å ta stilling til oljeboring utenfor Lofoten, er reaksjonene delte.
 • Striden om Lofoten- oljen fortsetter, E24 22.04.13
  Selv om oljetilhengerne vant fram på Aps landsmøte, kommer kampen om havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja til å fortsette.
 • Nå må Jens slåss i regjering, Dagsavisen 22.04.13
  Arbeiderpartiet vil konsekvensutrede olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Lillebror SV bruker økonomi som argument for hvorfor oljen bør bli liggende.
 • Gir Giske rødt kort, Klassekampen 22.04.13
  Trond Giskes trofaste støttespillere i AUF og Sør-Trøndelag er lite fornøyde med næringsministerens rolle i den betente oljestriden på Aps landsmøte.
 • Den iskalde våren i Norge kan skyldes oppvarmingen i Arktis, Aftenposten 21.04.13
  Årsaken til den iskalde våren er at et massivt høytrykk har fått ligge i ro i nord mye lenger enn normalt. De varme vindene fra Atlanteren har ikke kommet i år. Hvorfor?
 • I dag sier Ap ja til konsekvensutredning, Aftenposten 21.04.13
  På siste dag før landsmøtet skal vedta ny politikk for de fire neste år, har det vært jobbet intenst i kulissene for å sikre kompromisser i flest mulig av debattsakene.
 • Klart for olje-omkamp om to år, VG (NTB) 21.04.13
  På Ap-landsmøtet i 2015 er det duket for et nytt slag om oljevirksomhet i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen.
 • Energien er like skitten i dag som i 1990, E24 (TU) 20.04.13
  Til tross for massive investeringer i fornybar energi, er CO2-utslippene pr. produsert energienhet globalt i stor grad uendret siden 1990. Det internasjonale energibyrået (IEA) slår fast dette i en ny rapport som er laget til et ministermøte om fornybar energi i New Dehli.
 • Landsmøte i oljeboblen, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 20.04.13
  Statoil finner mer olje på Gullfaks. Arbeiderpartiet tar et skritt mot olje fra Lofoten. Spørsmålet er: Er dette olje det går an å brenne?
 • Rett i søpla, kommentar av Hege Ulstein i Dagsavisen (nye meninger) 20.04.13
  Foran dette landsmøtet har spenningen handlet om et «ja» eller «nei» til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er en sak som først og fremst er et symbol på noe langt viktigere. Vi kan si ja eller nei, men det er og blir et lite svar på et stort spørsmål. For faktum, kjære venner, er at dersom vi pumper opp og forbruker de fossile brenslene som er funnet til nå, da dømmer vi denne planeten til døden.
 • Skrift i tjæresand, kommentar av Sven Egil Omdal i Adrresseavisa 20.04.13
  En ny gruppe skriftlærde har lest Statoil teksten. I fjor var det kirken, i år er det forfatterne. Må Helge Lund rulles i tjæresand før han tar til seg budskapet?
 • Ikke tid til miljø og klima, Aftenposten 20.04.13
  Hverken Arbeiderpartiets leder Jens Stoltenberg eller nestleder Helga Pedersen nevnte miljø og klima i landsmøtetalene sine.
 • Forbereder seg på olje-kompromiss, Dagsavisen 20.04.13
  Kompromissforslagene som diskuteres i oljestriden på Ap-landsmøtet har én ting felles: Et ja til konsekvensutredning.
 • Vil Ap vinne eller tape på oljestriden?, kommentar av Drude Beer i Nationen 20.04.13
  Oljeaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen er en vond kampsak på Aps landsmøte.
 • Oljeomkamp om noen år, Aftenposten 20.04.13
  Arbeiderpartiet må være forberedt på ny debatt om oljeutvinning i nord. Jens Stoltenberg gjør det klart at å utrede konsekvensene av utbygging er noe annet enn å vedta utbygging.
 • Lofoten ute - høyreskremsel inne, ABC Nyheter 20.04.13
  - Ut på trappa, Jens! ropte Natur og Ungdom'erne utenfor Ap-landsmøtet. - En høyreregjering vil kutte skattene med fire folketrygd-budsjetter, advarte Raymond Johansen innenfor.
 • - Ingen automatikk i at konsekvensutredning gir oljeleting, Dagbladet 20.04.13
  Næringsminister Trond Giske tar bladet fra munnen og sier nå hva han mener om oljeboring i Lofoten og Vesterålen: Han vil ha konsekvensutredning - og går dermed imot sitt eget fylkeslag.
 • Løpet kjørt i Lofoten, kommentar av Harry B. Strand i Adresseavisa 20.04.13
  Alt tyder på at oljefolkene i Ap får tvilerne og skeptikerne med seg på et kompromiss om Lofoten.
 • Ikke engang pandaen hjalp i oljestrid om Lofoten, ABC Nyheter 20.04.13
  WWF Norge trakk utenriksminister Espen Barth Eide inn i striden som raser bak lukkede dører på Ap-landsmøtet om oljevirksomhet utenfor Lofoten.
 • Helga uten ett ord om klima - og foreslår klimatiltak EU hindrer, ABC Nyheter 20.04.13
  Programkomiteens leder Helga Pedersen ofret ikke klimaet ett ord i sin innledning til landsmøtedebatt. Og tirsdag torpederte EU-parlamentet ett av hennes viktigste forslag til klimatiltak.
 • En visjonsløs transportplan, kommentar av Arild Hermstad i E24 20.04.13
  Hvis vi skal ta klimaendringene på alvor, kan vi ikke planlegge for et samfunn som baserer seg på en betydelig vekst i flytrafikken frem til 2040.Slik regjeringen gjør ved å legge opp til nye rullebaner på samtlige av de store lufthavnene. Utslippene forbundet med nordmenns flyreiser er i ferd med å utgjøre en like stor klimabyrde som hele den norske bilparken.
 • For noen er jorda fortsatt flat, kommentar av Ida Killie i Dagsavisen (nye meninger) 19.04.13
  Dagens oljeutvinning må legges om for å redusere utslippene.
 • Nå smelter sydpolisen i rekordfart, Aftenposten 19.04.13
  Smeltingen øker dramatisk når temperaturen når et vippepunkt. Det har skjedd nå, sier en av forskerne bak nye undersøkelser.
 • Nær kollaps i klimamarkedet, Aftenposten 19.04.13
  Prisen på klimakvoter stupte 45 prosent da EU-parlamentet nektet å innføre tiltak som kan presse opp prisene.
 • Har vi løst klimaproblemene nå?, kommentar av Torunn Egge Roux i Stavanger Aftenblad 19.04.13
  Hvorfor snakker ikke Jens Stoltenberg om klimakrisen. Er den over?
 • Vi har et budskap til Arbeiderpartiets landsmøte, kronikk av Fredric Hauge i Aftenposten 19.04.13
  Arbeiderpartiet må ikke la oljeindustrien og Ola Borten Moe diktere forvaltningen av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
 • AUF-lederen åpner for kompromiss om oljeutredning, Dagens Næringsliv (NTB) 19.04.13
  AUF er ikke kompromissløse i spørsmålet om oljevirksomhet i nord. Men forslagene så langt er altfor dårlige, ifølge ungdomsleder Eskil Pedersen.
 • Frp truer kirken med pengekutt, Vårt Land 18.04.13
  Flere politikere oppfatter Kirkemøtets vedtak om «etisk olje- og gassforvaltning» som en advarsel mot å stemme på partiet.
 • Norsk gjest hedret av ørkenens styrtrike sønner, Aftenposten 18.04.13
  Saudi-Arabia ser olje som en gave fra Gud. Ola Borten Moe boltret seg mandag i skaperverkets mest lønnsomme ørken.
 • Åpen oljekonflikt i Ap før valget, Dagsavisen 18.04.13
  Statsminister Jens Stoltenbergs fremste oppgave i helgen er å overbevise partiet om at de rødgrønne kan vinne valget for tredje gang. Men Lofoten-oljen truer med å søle til stemningen.
 • Energistrategier i klimafokusets tid, kommentar av Anne Grete Ellingsen i Stavanger Aftenblad 17.04.13
  Det skjer store endringer når verdens største oljeeksportør, Saudi-Arabia, satser enorme beløp på fornybar energi og atomkraft, og når USA slutter å importere olje.
 • Høyre og Frp: Norge må bidra til mer kjernekraft, Aftenposten 17.04.13
  Verden bør få tilgang på norsk thorium – stoffet som kan gjøre kjernekraft litt mindre farlig, og bli viktig i kampen mot klimaendringer. Det mener Høyre og Fremskrittspartiet.
 • Vil utsette striden i Ap om oljeboring med et kompromiss, Nationen 17.04.13
  Hordaland Ap vil løse striden i eget parti om konsekvensutredning av oljeboring utenfor Lofoten med et kompromiss: Godta utredning nå, så skal spørsmålet om boring avgjøres på et seinere landsmøte.
 • Miljø-Maggie, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 16.04.13
  Den blå damen var overraskende grønn. Grønnere enn jeg trodde da jeg var med på å forsinke en middag for henne i 1986.
 • Mens vi venter på klimaløsningen, kommentar av Bjørn Stærk i Aftenposten 16.04.13
  Vi vet at vi må gjøre noe med klimaendringene, men greier ikke å snakke om det. Er løsningen å avslutte oljeeventyret?
 • Oljekampen i Ap tilspisser seg, Dagsavisen 16.04.13
  13 av 19 Ap-fylkeslag heller mot konsekvensutredning av oljeboring utenfor Lofoten. Men mange fylker er splittet og AUF håper å vippe flertallet mot oljeboring i nord.
 • Oljen splitter Ap, kommentar av Arne Strand i Dagsavisen (nye meninger) 16.04.13
  To dager før Ap åpner landsmøtet er det fortsatt stor spenning knyttet til utfallet av oljeslaget om Lofoten. Dagsavisens opptelling viser at ja-siden foreløpig leder over nei-siden. Men ja-folket har ennå ikke tilstrekkelig flertall blant de 300 delegatene til å få vedtatt forslaget om konsekvensutredning, eller i praksis oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det ligger an til et heftig oppgjør mellom ja og nei til oljeboring i nord.
 • – Største issmelting i Antarktis på 1.000 år, ABC Nyheter (NTB) 15.04.13
  Issmeltingen i deler av Antarktis har denne sommeren vært på sitt høyeste nivå på 1.000 år, melder australske og britiske forskere.
 • Saudi-Arabia vil bli solenergi-kjempe, Aftenposten 15.04.13
  - Fossilt brennstoff vil dominere i svært mange år ennå, men det gjør det ikke mindre viktig å satse på alternativ energi., konstaterer den saudiarabiske oljeministeren Ali al-Naimi, som i går møtte sin norske kollega Ola Borten Moe i Riyadh.
 • Går til felles kamp mot oljen, Klassekampen 15.04.13
  Oljen må ut, og fornybar energi inn. Dette krever Den norske kirke i allianse med LOs største forbund.
 • Den tvilsomme utvilsomheten, kronikk av Emil A. Røyrvik i Aftenposten 13.04.13
  Et hovedproblem med klimadebatten er den uvitenskapelige troen på vitenskapen. Tvil og skepsis bør ikke underkommuniseres.
 • Klimaretretten, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 13.04.13
  I all stillhet er Venstre i ferd med å gjøre en forsiktig retrett i klimapolitikken. Avstanden til Fremskrittspartiet blir litt kortere.
 • Månelanding i skogen, kommentar av Drude Beer i Nationen 13.04.13
  Jens Stoltenberg har innsett at CO2-rensing på Mongstad har mislyktes. Det blir ingen månelanding med petroleumsindustrien om bord. Nå har Stoltenberg fått en ny sjanse. Moderne treindustri kan bidra til å erstatte olje og oljeprodukter. Men ingen kan lykkes med et månelandingsprosjekt i skogen heller, uten politisk vilje til å satse.
 • Frp: Venstre kan glemme enkel seier om Lofoten, Nationen (NTB) 13.04.13
  Venstre og partileder Trine Skei Grande kan se langt etter uten videre å få gjennomslag for vern av Lofoten og Vesterålen i en eventuell blågrønn regjering, ifølge Frp.
 • Statoil må trekke seg ut, kronikk av norske forfattere i Dagbladet 13.04.13
  Norges internasjonalt gode renommé som klimaforkjemper kan bare vedvare hvis Statoil trekker seg ut av tjæresandprosjektet i Canada.
 • Hør på onkel Ben, kommentar av Silje Lundberg i Ny Tid 12.04.13
  Både norske politikere og oljeselskaper hevder at det er norsk olje og gass som løfter millioner av mennesker ut av fattigdom. Sannheten er nok en helt annen. For når den norske oljen og gassen brennes, slippes det ut enorme utslipp av klimagasser, og disse rammer verdens fattigste og mer sårbare.
 • Overforbrukersamfunnet, kommentar av Assad Nasir i Dagbladet 11.04.13
  Vi lever våre liv og bruker ressursene på en måte som ikke er bærekraftig. Det sies at vi ikke må gi folk dårlig samvittighet. Men folk bør ha dårlig samvittighet, for med mindre vi endrer vår levemåte drastisk kan vi være rimelig sikre på at vi bidrar til å ødelegge planeten.
 • Hvor ble det av deg, Ola?, VG 11.04.13
  Mexicos energiminister trodde hans norske kollega Ola Borten Moe hadde måttet dra på utenlandsreise da han ikke møtte opp på toppmøtet om energi og utvikling tirsdag.
 • Vår tids viktigste debatt, kronikk av Ronny Kjelsberg i Adresseavisa 11.04.13
  Den viktigste problemstillingen vår verden har i tiårene som kommer er hvor vidt og eventuelt hvordan, vi kan kombinere en økonomi som trenger kontinuerlig vekst for å ikke være i krise, med en natur som ikke tåler særlig mer utslipp og forbruk av ikke-fornybare ressurser.
 • I oljens favn, kommentar av Anders Bjartnes i Aftenposten 11.04.13
  Utenriksminister Espen Barth Eides (Ap) energipolitiske budskap er et ekko av oljeindustriens syn på verden.
 • - Oppfyller klimaforliket, Dagsavisen 11.04.13
  Nasjonal transportplan (NTP) vil oppfylle klimaforliket, hevder miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV).
 • Vil utsette Aps olje-ja, Aftenposten 11.04.13
  Kravet om at et ja til oljeboring i nord må behandles på neste landsmøte i 2015 får økt tilslutning i Arbeiderpartiet.
 • Gass, gass, gass, kommentar av Elisabeth Skarsbø Moen i VG 10.04.13
  FNs nye tusenårsmål skal gi verdens fattige strøm. Slikt blir det klimaproblemer av.
 • Kirken tar ny oljekamp mot ministeren, Vårt Land 10.04.13
  I fjor hisset Den norske kirke på seg oljestatsråden med sterk kritikk av Statoil. På årets kirkemøte ligger det an til et nytt oljeoppgjør. Men Ola Borten Moe advarer kirken mot å gjøre oljesaken til et religiøst og moralsk spørsmål.
 • Senterpartiets grønne kupp mot miljøpolitikken, kommentar av Thomas Vermes i ABC Nyheter 10.04.13
  Senterpartiet kaller seg landets grønne parti. Men sjelden har motviljen mot naturvern vært tydeligere enn på partiets landsmøte i helga. Og klimaet forsvant i tåka.
 • Ubehaget i naturen, kronikk av Jostein Gaarder i Aftenposten 09.04.13
  Hvor er de intellektuelle? Er vi i ferd med å gjøre oss til generasjonen som sviktet da det gjaldt?
 • Senterpartiet vil ikke åpne for oljeboring i Lofoten, Aftenposten 07.04.13
  Senterpartiet har nå vedtatt av man ikke skal åpne for petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen (Nordlan 6, Nordlan 7, og Troms 2) utenfor Senja og på Møreblokkene. Vedtaket høstet applaus.
 • Borten Moe: Vi kan ikke verne oss bort fra klimaendringer, VG Nett 06.04.13
  Sp-nestleder Ola Borten Moe går hardt ut om miljøpolitikken. Han sier det viktigste nå er å gi flere konsesjoner til industrien.
 • Uten å blunke, kommentar av Lars Haltbrekken i Ny Tid 06.04.13
  I løpet av de neste to tiårene kan petroleumsalderen treffe Barentshavet med full styrke. Ikke bare gjennom olje og gass, men også petroleumsdrevet transport. Isen er nå så tynn at man ikke må rekvirere atomisbryter.
 • Sp-leder Navarsete helt taus om klimaspørsmålet, ABC Nyheter 06.04.13
  Liv Signe Navarsete nevnte ikke klimaet med ett ord i sin åpningstale til Senterpartiets landsmøte fredag. På 80-tallet lovet Sp å halvere norske klimautslipp innen 2000.
 • Sp-topp vil kaste klimaverstinger ut av oljefondet, Vårt Land 05.04.13
  Oljefondet må ikke investere i selskaper som bidrar til store klimautslipp, mener Senterpartiets energipolitiske talsmann Erling Sande.
 • Hundane gøyr, men karavanen køyrar vidare, kommentar av Ola Borten Moe i Aftenposten 04.04.13
  EUs miljøkomité fremmet i vinter forslag om moratorium mot olje og gassutvinning i Arktis. Et eiendommelig forslag på alle vis, åpenbart gjort mulig gjennom omfattende mangel på kunnskap, men likevel verdt å legge merke til da det sier noe om en del strømninger vi uansett må forholde oss til.
 • Ja eller nei, Jensen?, kronikk av Audun Lysbakken på NRK Ytring 04.04.13
  Fremskrittspartiet har et klimaproblem. Det er menneskeskapt, av Siv Jensen.
 • Norsk olje frister Kina, Dagens Næringsliv 02.04.13
  Kineserne kjøper seg tilgang til energiressurser over hele verden. Det er bare et tidsspørsmål før de er på norsk sokkel, mener analytikere.
 • Reiten ber regjeringen la Lofot-oljen ligge, Dagens Næringsliv (NTB9 02.04.13
  – Jeg er ikke blant dem som mener det haster med å åpne for oljeutvinning utenfor Nordland. Ikke på grunn av miljøaspektet, men fordi kostnadspresset er så høyt at disse ressursene med fordel kan vente, sier Reiten til Finansavisen.
 • Samstemthet i journalistikken, debatt av Andrew P. Kroglund i Aftenposten 30.03.13
  Aftenposten har et spennende oppslag nylig om Norge som ikke vil betale for å la oljen ligge i Ecuador. Partiet SV er utpekt som syndebukken.
 • Klimakløning, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 26.03.13
  Fremskrittspartiets klimaproblem er 100 prosent menneskeskapt. Og Siv Jensen må løse det.
 • Til deg som mobber Earth Hour, kronikk av Christian Valeur i NRK ytring 24.03.13
  Det latterlige er ikke å skru av lyset i én time for jordkloden. Det latterlige er å kjøpe batteridrevne pepperbøsser.
 • Matfat og oljefat, Vårt Land 24.03.13
  Hjeller fulle av fisk eller oljerigger i horisonten. Hva skal vi gjøre med Lofoten?
 • Olje-Ola kaster kortene, lederkommentar i Dagsavisen (nye meninger) 23.03.13
  I går ble det kjent at olje- og energiminister og Sp-nestleder Ola Borten Moe innrømmer nederlaget i slaget om Lofoten.

Søk:

Avansert søk

Sagt i klimavalgkampen 2013:


"Klimarettferdighet kan oppnås hvis vi tar ansvar- sammen med andre industrialiserte land - og bidrar til fattige lands behov for klimatilpasning. Derfor er vi så mange som ser muligheter ved å sette fokus på at 2013 er et klimavalgår."

Ingeborg Midttømme i Vårt Land (verdidebatt) 28.04.13

"Noe er på gang i norsk politikk. Miljøpartiet de grønne kan ta spranget opp til de etablerte."

Kommentar i Adresseavisa 27.04.13

"Det våres. Det grønnes. Og en av de største endringsagentene i norsk sosialhistorie, arbeidernes egen organisasjon LO, gleder seg til 1. mai. Og nå jobber radikale krefter der for et mer karbonnøytralt Norge. Med LO på banen kan det være mulig."

Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 25.04.13

"Hvis ikke regjeringen holder seg til togradersmålet, får det fatale konsekvenser for resten av verden."

Gunnar Kvåle i Bergens Tidende 26.04.13

"MDG, Venstre og SV springer ut av ulike politiske tradisjoner og ideologier, og det er en berikelse for det politiske Norge å ha flere alternativ å velge imellom. Er du sosialist og grønn, bør du stemme SV. Er du liberalist og grønn, bør du stemme Venstre. Men er du først og fremst grønn, bør du stemme Miljøpartiet De Grønne."

Lars Gaupset på NRK ytring 26.04.13

"Det kunne vært lettere å gå til valg på at Ap ikke er helt blind og døv for alt og alle som taler mot oljeutvinning i Lofoten."

Drude Beer i Nationen 23.04.13

"Som ventet sa Arbeiderpartiet ja til konsekvensutredning av oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Motstanderne fikk imidlertid presset fram en tenkepause, ved at endelig beslutning om boring først skal tas i 2015. Den pausen bør nyttes til å se norsk oljevirksomhet i et videre perspektiv enn de omstridte områdene i nord."

Lederkommentar i Stavanger Aftenbland 23.04.13

"Statoil finner mer olje på Gullfaks. Arbeiderpartiet tar et skritt mot olje fra Lofoten. Spørsmålet er: Er dette olje det går an å brenne?"

kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 20.04.13

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.