Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Oljefondet og MUL-landene

Det norske oljefondet er nå oppe i 357 milliarder kroner, i følge kvartalsrapporten fra Norges Bank, som ble offentliggjort igår. De høye oljeprisene sørger for at pengene strømmer inn i det norske oljefondet, mens fattige land rammes hardt av høye oljepriser og svekkede priser på andre råvarer.
Onsdag 29. november 2000

Hittil i år har oljefondet økt med 135 milliarder kroner (omlag 14,4 milliarder US dollar med en kurs på 9,4) - et ufattelig stort beløp, selv for et land som Norge.

Et inntrykk av oljefondets størrelse får vi kanskje best om vi sammenligner med fattige land. Årets økning i oljefondet (hittil) tilsvarer et beløp omtrent på størrelse samlet bruttonasjonalprodukt i Burundi, Burkina Faso, Mali, Uganda og Zambia, fem fattige afrikanske land med en samlet befolkning på omlag 58 millioner mennesker, se tabell nedenfor.

 

Land Brutto nasjonalprodukt (i milliarder US dollar) Befolkning (i millioner)
Burundi 0,9 6,5
Burkina Faso 2,6 11,3
Mali 2,7 10,7
Uganda 6,8 20,6
Zambia 3,4 8,8
Tilsammen 16,4 57,9

Kilde: Human Development Report (UNDP) 2000

Disse fem landene tilhører en gruppe på 48 land, som FN betegner som de minst utviklede landene (MUL). Det er samtidig land som har fått forverret økonomien sin betydelig som følge av svekket bytteforhold med utlandet, se IMF-rapporten WEO 2000: Tabell - eksportavhengighet og bytteforhold. På det internasjonale markedet har prisene på disse landenes eksportprodukter, som kaffe, bomull og kopper (se WEO 2000: Tabell - Utvalgte råvarer - prisendringer den seneste tiden) sunket betydelig, samtidig som prisene på olje (som de er avhengige av å importere) har økt betydelig, se også Aftenposten 29. september 2000: Råvareprisene svekker fattige land.

Disse tallene illustrerer noen av de problemene verdenssamfunnet står overfor når FN neste år skal arrangere FN-konferansen om de minst utviklende landene, såvel som Finansiering for utvikling (FfD).


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.