Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Valutakurser og børsfall har svekket oljefondet med 10 bistandsbudsjetter!

Til tross for at det norske oljefondet hittil i år har blitt tilført 115 milliarder kroner av statens oljeinntekter, så har verdien av fondet sunket fra 613,7 milliarder ved årsskiftet til 603,6 milliarder ved utgangen av 3 kvartal. Fall på verdens verdipapirmarkeder og sterk kronekurs har svekket oljefondet med hele 125,2 milliarder kroner, et beløp tilsvarende nesten 10 bistandsbudsjetter!
Tirsdag 26. november 2002

Dette går fram av kvartalsrapporten for oljefondet, som ble lagt fram av Norges Bank i dag, se pressemelding: Avkastning -5,1 prosent på Petroleumsfondet i tredje kvartal. - Man må tilbake til den første oljekrisen i 1973-74 for å finne et kvartal med tilsvarende sterkt fall i de globale aksjemarkedene, sier Norges Bank.

Enorme summer - i en verden av fattigdom

Oljefondets kvartalsrapport viser hvordan Norges Bank og verdens børs- og valutamarkeder, boltrer seg med enorme summer i en verden av fattigdom. Verdifallet hittil i år, på 125,2 milliarder kroner, er et beløp som tilsvarer omtrent to månedsinntekter for den fattigste halvparten av befolkning i Afrika sør for Sahara (se regnestykket nedenfor) eller bruttonasjonalproduktet (BNP) i land som Guatemala, Tanzania eller Sri Lanka. Tross store tap i inneværende år er verdien av det norske oljefondet fortsatt på størrelse med samlet bistand fra OECD-landene til de fattige landene!

Regnestykket:
125,2 milliarder kroner tilsvarer omtrent 17 milliarder dollar (1 US dollar = 7.5 NOK). I følge de siste tallene fra Verdensbanken (1998) hadde 46% av befolkningen i Afrika sør for Sahara (290 millioner mennesker) en inntekt på under 1 US dollar om dagen. 17 milliarder dollar tilsvarer dermed inntekten til disse ekstremt fattige menneskene (hvis vi antar at deres inntekt er 1 US dollar om dagen) i omlag 2 måneder - 17:0,29=58dager.

Aktuelle nettressurser:

Annen bakgrunnsinformasjon:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.