Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Oljefondet: Etikk ikke dårlig butikk

På Fafo-konferansen "Etikk og butikk" i går kom det fram at etikk slett ikke er dårlig butikk. Flere innledere, bl.a. Terje Osmundsen, viste til undersøkelser som tvert imot viste at etiske fond ga bedre avkastning. Også visesentralbanksjef Jarle Bergo i Norge Bank erkjente at det så langt ikke var grunnlag for å hevde at fond med etiske retningslinjer ga dårligere avkastning enn andre fond.
Søndag 13. mai 2001

Fafo hadde samlet en rekke personer fra bank, forsikring og samfunnsliv for å drøfte etikk og butikk - en konferanse om kriterier for handel og investeringer. Det sentrale temaet var likevel etiske retningslinjer for oljefondet, som Stortingets finanskomité dagen før hadde avvist i sin innstilling til revidert nasjonalbudsjett, se: Oljefondet: Ikke flertall for etiske retningslinjer. På seminaret deltok også representanter fra fagbevegelsen i Burma, som fortalte om tvangsarbeid og andre brudd på menneskerettighetene i forbindelse virksomheten til Total Fina Elf, som oljefondet har investert i.

Statens behov for "konsistens"

Statssekretær Vider Ovesen fra Finansdepartementet redegjorde for regjeringens vurderinger av spørsmålet om etiske retningslinjer og grunnlaget for at regjeringen mener at "en bør være varsom med å anvende Statens petroleumsfond som et aktivt virkemiddel til å fremme andre politiske målsettinger". Ovesen viste bl.a. til at det er viktige forskjeller mellom oljefondet og f.eks. Storebrand, som har innført etiske kriterier. (Storebrand har også satt seg som mål å "være en nasjonal og internasjonal pådriver i utviklingen av sosiale og miljømessige kriterier for aksje-, obligasjons- og eiendomsforvaltning", se: Storebrand - Miljø og samfunn.) Av vesentlige forskjeller pekte Ovesen bl.a. på 1) størrelsen, 2) at oljefondets retningslinjer er avhengig av godkjenning i Stortinget, 3) at retningslinjene må være forutsigbare og bidra til likebehandling og 4) statens behov for konsistens. Som eksempel på det siste viste Ovesen til oljefondets investeringer i Total Fina Elf og deres virksomhet i Burma. Skal staten forby oljefondet å investere i dette selskapet på grunn av virksomheten i Burma, samtidig som staten tillater at selskapet er aktør på norsk sokkel og birdra til norsk oljeproduksjon?

- Regeringen ikke opptatt av avkastning

Terje Osmundsen kritiserte regjeringens opplegg for miljøfond og mente at avkastningen på dette fondet trolig ville bli dårlig, samtidig som det ikke nødvendigvis ville bli investert i miljøvennlig virksomhet. Han viste til at miljøfondet kunne ha blitt forvaltet på en annen måte som både ville gitt god avkastning og samtidig blitt investert i tråd med miljøkriterier.

- I vurderingen av spørsmålet om etiske retningslinjer har regjeringen ikke vært opptatt av avkastning, svarte Ovesen.

LO utålmodig

LO-leder Gerd Liv Valla understreket at LO "er litt mer utålmodig enn regjeringa når det gjelder oljefondet og etiske retningslinjer" og viste til uttalelsen fra LO-kongressen, der det bl.a. het:

LO vil oppfordre regjeringen til at etisk ansvar og respekt for faglige og menneskelige rettigheter også får en fremtredende plass når norske myndigheter investerer eller plasserer midler i utlandet. Dette er ikke minst viktig når midlene fra oljefondet skal investeres.

- Jeg har lite til overs for AP-regjeringens holdningen om at dette er for komplisert å få til. Jeg mener det er bedre å få til noe enn å sette ambisjonene så høyt at man ikke får gjort noe som helst, uttalte Gerd-Liv Valla under konferansen.

For pressedekning av seminaret, se:

  • Valla refser regjeringen, Dagsavisen 13.6.01
    Under gårsdagens konferanse «Etikk og butikk - etiske kriterier for handel og investeringer» i regi av LO og Kirkens Nødhjelp, kritiserte LO-leder Gerd-Liv Valla AP-regjeringens «nei» til å vedta etiske retningslinjer for oljefondets investeringer.
  • - Skinnhellig debatt om etikk, Aftenposten 13.6.01
    Folketrygdfondets sjef, Tore Lindholt, synes debatten om etikk i forvaltningen av pensjonspenger er mer skinnhellig enn etisk.

For mer informasjon, se:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.