Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Verdier, interesser og oljefondsetikk

Oljefondet (SPU) har blitt verdens største, statlige investeringsfond og forvalter i henhold til fondets etiske retningslinjer enorme verdier på vegne av det norske folk. Det er neppe en enkel oppgave å sikre "samtemt politikk for utvikling" på dette feltet når eurokrisen og verdens børser nå raser, samtidig som etikken utfordres på mange områder. Fondet gikk med tap i tredje kvartal i år og denne uka har fondet bl.a. fått kritikk av Kirkens Nødhjelp for å ha lånt penger til diktaturer og av Regnskogsfondet for å rasere regnskog.
Fredag 04. november 2011

Oljefondsforvalter Ynge Slyngstad (NBIM) får for tiden kritikk for forvaltning og etikk fra mange hold.

- Mer etikk, takk, sa "etikkrådets far" Øystein Djupedal (SV) til Aftenposten etter at oljefondets etiske retningslinjer ble revidert for to år siden (les mer her). Med så store verdier på spill er det imidlertid liten grunn til å forundres over at etikken synes å måtte rette seg etter interesse- og realpolitikkens spilleregler. Og interesse- og realpolitikken kan være vrien nok i disse dager, slik Elin Ørjasæter antydet i en kommentar på E24 tidligere i høst (les mer her):

"Oljefondet er Europas største investor og kanskje verdens største aksjeplukker for øyeblikket, ifølge Dagens Næringsliv lørdag. Og like viktig som størrelsen: Det har evighetens perspektiv. Men dette binder også nordmenn til verdensøkonomien enda sterkere enn før. Det er ingen steder å gjemme seg når ting går dårlig."

- Oljefondet ender med en katastrofe, mener investor Øystein Stray Spetalen i lys av at fondet har investert i sør-Europeisk statsgjeld (les mer her) og det er ikke småpenger oljefondet har investert i usikre statsobligasjoner (les mer her).

- Finnes det en etisk finanskapitalisme?, spurte Victor Lund Shammas i et innlegg i Dagsavisen (nye meninger) i september (les mer her) og i et innlegg samme sted denne uka innleder Etikkrådets Dag O. Hessen slik (les mer her):

"Kanskje er det slik at Norge litt for ofte framstår med en dobbelt bokholderi, der avkastning og etiske hensyn møtes i samme svingdør."

Mye tyder på at han har rett i det og at Oljefondets utfordringer således illustrerer Norges utfordringer i forbindelse med utforming av en "samstemt politikk for utvikling" (les mer her).

Oljefondet og den arabiske våren

Kirkens Nødhjelp lanserte denne uka an ny rapport om "gjeld og den arabiske våren", som ble presentert slik på organisasjonens nettsider (les mer her):

"Oljefondet lånte nesten en kvart milliard kroner til flere autoritære regimer i årene før den arabiske våren. De nyvalgte demokratiene i Tunisia og Egypt arver nå gjelden fra sine tidligere undertrykkere."

- Vi kan ikke utelukke at norske penger har gått til å undertrykke demonstrantene på Tahrir-plassen, sa rapportens forfatter, Ingrid Stolpestad, til Bistandsaktuelt under lanseringen (les mer her).

Aksjon slett u-landsgjelda (SLUG) laget for noen år tilbake en rapport om oljefondets investeringer i statsobligasjoner med tittelen Borrow My Pension - The Norwegian Government Pension Fund-Global: A responsible lender? (last ned her og les mer her) og rettet tidligere i høst følgende anklage mot Finansdepartementet i et innlegg i Dagsavisen (les mer her):

"Finansdepartementet har ennå ikke fulgt opp ­­Stortingets krav om å vurdere etiske krav til investeringer i stats­­obligasjoner. Det er for svakt."

Statssekretær Hilde Singsaas avviste anklagen med henvisning til at Stortinget i desember i fjor sluttet seg til forslag om at fondet ikke skal investeres i statsobligasjoner fra land som det er vedtatt FN-sanksjoner mot (les mer her). I forbindelse med rapportlanseringen denne uka gjentok hun begrunnelsen (les mer her):

"Vi er opptatt av at fondet ikke skal være et utenrikspolitisk virkemiddel, og mener vi bør legge lista høyt før man avskjærer investeringer i et enkeltland."

Det er kanskje prisen en må betale for å ikke "ryste kapitalismens logikk", slik USAs tidligere finansminister Larry Summers for noen år tilbake uttrykte bekymring for (les mer her)? Gina Ekholt og Sigrun Espe i SLUG deler ikke statssekretærens syn (les mer her):

"Vi kan ikke godta at det å investere penger i et land er mindre politisk enn å ikke investere penger i et land. På tross av én etisk retningslinje er dette dagens politikk."

Kirkens Nødhjelp rapporterer på sin side slik fra lanseringen (les mer her):

Statssekretær Hilde Singsaas fra Finansdepartementet deltok på lansseringsseminaret. Det samme gjorde stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen Hans Olav Syversen (KrF). Begge tok imot debatten med åpne armer og utelukket ikke endringer i dagens praksis.

Oljefondet og klima

- Ingen konflikt mellom Oljefondet og skogsatsingen, sa statssekretær Singsaas til Aftenposten i sommer, som innledet med følgende ingress (les mer her):

"Finansdepartementet vil ikke endre Oljefondets praksis, til tross for nye anklager om at fondet investerer i selskaper som ulovlig hugger skogen Regjeringen jobber for å verne."

Denne uka tok Lars Løvold i Regnskogsfondet opp hansken på nytt og innledet et innlegg i Dagsavisen (nye meninger) slik (les mer her):

"Norge redder regnskog med den ene hånda og ødelegger regnskog med den andre."

De internasjonale klimaforhandlingene i Cancun i fjor (les mer her) skal videreføres på klimatoppmøtet i Durban i Sør-Afrika senere i år og i forkant av et formøte i oktober uttalte miljø- og utviklingsminister Erik Solheim bl.a. (les mer her):

"Den økonomiske krisen tar helt klart noe av oppmerksomheten bort fra klimakrisen. Samtidig ser mange land nå en anledning til å legge grunnlaget for ny vekst og nye arbeidsplasser. Kina satser for eksempel tungt på vindkraft og solenergi."

Fram mot Durban-toppmøtet skal ungdom fra Europa, Amerika og Afrika, herunder 50 norske ungdommer, delta på en klimakaravane fra Nairobi til Durban (les mer her) og i sitt innlegg minner Løvold om følgende:

"Norge var en sterk pådriver for Cancún-avtalen og er forpliktet til å følge opp. Det viktigste Norge kan gjøre for å redusere sitt bidrag til avskoging, er å hindre at Oljefondet investerer i regnskogsverstinger."

Sammen med Environmental Investigation Agency (EIA) har Regnskogfondet skrevet brev til statsminister Jens Stoltenberg med forslag om at det dannes en arbeidsgruppe for å sikre bedre samstemthet mellom departementene og for å sikre at Cancúnavtalen oppfylles. I tillegg anbefaler de at regjeringen lager en strategisk studie av hvordan Oljefondets investeringer forårsaker avskoging, og hvordan dette kan endres (les mer her).

Mange skjær i sjøen for etisk forvaltning

Oljefondets etiske retningslinjer følges opp på ulike måter. I de senere månedene har norske medier skrevet om flere av disse, bl.a.:

 • Oljefondet har analysert hvordan 527 av selskapene i porteføljen rapporterer om barnearbeid. Nesten halvparten får strykkarakter. (Aftenposten 10.06.11)
 • Finansdepartementet har utelukket det mexicanske selskapet Grupo Carso SAB de CV fra Statens pensjonsfond utlands investeringsunivers. Årsaken er at selskapet er involvert i tobakksproduksjon. (VG NTB 25.08.11)
 • Oljefondet og 14 andre store institusjonelle investorer stevner partene for en domstol i California. De hevder at Countrywide – tidligere USAs største utlåner til boligformål – holdt tilbake viktig informasjon og skjulte omfanget av kredittrisikoen som selskapet tok. Selskapet var en av de største utlånerne av såkalte subprimelån, som var en viktig årsak til finanskrisen. (Dagens Næringsliv 08.09.11

Men i tillegg til investeringer i ulike "verstingselskaper" har det den siste tiden også dukket opp nye skjær i sjøen for den etiske forvaltningen som utfordrer Norges ambisjoner om "samstemt politikk for utvikling" (les mer her).

I juni kom det en ny rapport som konkluderte at Norge gjennom oljefondet gir utenlandske selskaper kontroll over matjord på bekostning av lokalbefolkningen. VG Nett presenterte saken slik (les mer her):

"Norge skal være et av verdens ledende land når det gjelder utvikling av fattige land, likevel støtter vi selskaper som motarbeider bærekraftig utvikling i følge en ny amerikansk rapport. Vi tar fra de fattige og gir til oss selv. For der store selskaper fra USA, Europa, Nord Afrika og Asia tjener på kjøp av billig afrikansk matjord, mister de lokale bøndene både arbeidsplasser og matsikkerhet."

Og sist måned kunne ukeavisa Ny Tid fortelle at arbeidet for en såkalt "Robin Hood skatt" (les mer her) også vil kunne få følger for Oljefondet (les mer her):

"En global finansskatt kan koste norsk handel åtte milliarder kroner årlig. EU bekrefter at Oljefondet omfattes."

– Jeg har lyst til å utfordre Finansdepartementet og den norske regjeringen til å ta en mye mer ledende rolle enn det de gjør i dag, sa Attac-leder Benedikte Pryneid Hansen til Ny Tid, mens professor Ola H. Grytten mente at Oljefondets størrelse kunne forklare hvorfor den rødgrønne regjeringen ikke har frontet finansskatt like mye som EU de siste månedene.

Den etiske forvaltningen av Oljefondet står overfor mange utfordringer og til VG Nett i sommer sa Øystein Sjølie fra Norges Bank, som står for den operative forvaltningen av oljefondet, det slik (les mer her):

"Vi kan ikke tenke på alt hele tiden. Vi har valgt ut noen områder som vi mener er spesielt viktige, som barnearbeid, klima og vannforvaltning, hvor vi mener vi kan gjøre en forskjell."

Og det er kanskje etisk nok for Norge i interesse- og realpolitikkens verden?


Aktuelle lenker:

Medieklipp og -debatt:

 • SPU: Nye tider – nye tanker?, debatt av Dag O. Hessen i Dagsavisen (nye meninger) 03.11.11
  Kanskje er det slik at Norge litt for ofte framstår med en dobbelt bokholderi, der avkastning og etiske hensyn møtes i samme svingdør.
 • Hva vil Norge med regnskogen?, debatt av Lars Løvold i Dagsavisen (nye meninger) 03.11.11
  Norge redder regnskog med den ene hånda og ødelegger regnskog med den andre. Regnskogsmilliardene er en høyt profilert satsing fra Regjeringen, nå er det på tide at statsminister Jens Stoltenberg sørger for at finansminister Sigbjørn Johnsen ikke undergraver den. Ved årsskiftet hadde Oljefondet aksjer for over 14 milliarder kroner i 13 selskaper som er involvert i regnskogsrasering.
 • Smålig, finansminister, debatt av Ketil Solvik-Olsen i Dagsavisen (nye meninger) 03.11.11
  Jeg blir skeptisk til Aps vilje til å ta debatten på alvor når finansministerens automatiske svar er at oljefondets mandat ikke skal endres.
 • Oljefondet lånte 241 millioner til diktaturer, Dagbladet 02.11.11
  Norge lånte 241 millioner kroner til Egypt, Tunisia og Bahrain like før de to førstnevnte regimene i landene ble veltet i den arabiske våren. Det kommer fram i en ny rapport Kirkens Nødhjelp presenterer i dag.
 • Vil ha opprydning i norske investeringer, Bistandsaktuelt 01.11.11
  - Vi kan ikke utelukke at norske penger har gått til å undertrykke demonstrantene på Tahrir-plassen, sier rapportskribent Ingrid Stolpestad til Bistandsaktuelt.
 • Norsk dobbeltmoral i regnskogen, Dagsavisen 02.11.11
  Oljefondet undergraver tidenes største utviklingssatsing. Det setter Norges rykte som miljønasjon på spill før Durban-toppmøtet, mener Regnskogfondet og EIA.
 • Lønnsomt og lurt å investere i u-land, debatt av Heidi Berg i Dagsavisen (nye meninger) 01.11.11
  Investeringer i utviklingsland kan være lønnsomme, og for å normalisere vårt økonomiske samarbeid med fattige land bør Norge investere mer i fremvoksende økonomier.
 • Pass på pengene!, debatt av Øystein Noreng i Dagsavisen (nye meninger) 01.11.11
  Oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland) tapte penger i tredje kvartal i år, først og fremst på grunn av lavere børskurser. For verdens største investor er tapet ikke forbausende, men det gir grunn til ettertanke.
 • Spre investeringer - spre risiko, debatt av Ketil Solvik-Olsen i Dagsavisen (nye meninger) 01.11.11
  Oljeformuen bør forvaltes profesjonelt og forsiktig på vegne av skattebetalerne. Det bør ikke være til hinder for at en del av den bevisst investeres i utviklingsland.
 • - Mye er fremdeles uklart, Aftenposten 29.10.11
  Oljefondet har investert 2,6 milliarder i gresk gjeld, men det er fremdeles uklart hvor mye Norge vil tape etter EUs vedtak om krisepakke og gjeldskutt.
 • - Irrelevant for oss, Klassekampen 29.10.11
  Oljefondssjefen vil ikke hjelpe Euro-landene ut av krisa, og han er kritisk til EUs krisefond.
 • Oljefondet tapte 284 milliarder, Dagsavisen (NTB) 29.10.11
  Kursfallet på verdens børser førte til en negativ avkastning på 8,8 prosent for oljefondet i tredje kvartal, og fondet tapte dermed 284 milliarder kroner på sine investeringer.
 • EU lukter på oljefondet, Aftenposten (NTB)  24.10.11
  EU-lederne diskuterer om det norske oljefondet kan bidra til å løse gjeldskrisen.
 • Vil beskatte Oljefondet, Ny Tid 21.10.11
  EU innfører Robin Hood-skatt på finansnæringen. Økonomiprofessor påpeker at Norge kan måtte bidra mye siden Oljefondet er Europas største investeringsfond.
 • Oljefondet gjennom børsuroen uten store verdifall, Dagens Næringsliv 15.10.11
  Men nå har ikke fondet økt i verdi på trekvart år - og bak tallene kan det skjule seg massive tap på aksjer.
 • Kan tjene godt på omstridt oljesand-rør, Aftenposten 13.10.11
  Både Oljefondet og Statoil har på hver sin måte interesser i den omstridte Keystone-rørgaten. - De bør trekke seg ut, mener Greenpeace.
 • Oljefondet i ny tjæresand-storm, Aftenposten 13.10.11
  Hillary Clinton anklages for kameraderi før hun skal avgjøre om TransCanada får bygge en omstridt oljeledning tvers gjennom USA. Oljefondet er sentral eier i selskapet.
 • - Oljefond-selskap unndrar millioner, Aftenposten 08.10.11
  Statsbudsjettet gir skattejegere mer penger i jakten på svindlere. Samtidig investerer Oljefondet i selskaper som ifølge en rapport stikker av med skatten fra fattige i Afrika.
 • Gammelt krav, ny innpakning, debatt av Sigrun Espe og Gina Ekholt i Dagsavisen (nye meninger) 20.09.11
  Vi vi mener Finansdepartementet ikke har tatt den gjennomgangen for etiske retningslinjer for statsobligasjoner som ble etterspurt av Stortinget.
 • Oljefondet saksøker storbank i USA for svindel, Dagens Næringsliv 08.09.11
  Oljefondet og 14 andre store institusjonelle investorer stevner partene for en domstol i California. De hevder at Countrywide – tidligere USAs største utlåner til boligformål – holdt tilbake viktig informasjon og skjulte omfanget av kredittrisikoen som selskapet tok. Selskapet var en av de største utlånerne av såkalte subprimelån, som var en viktig årsak til finanskrisen.
 • Etikk opp i røyk, kommentar av Victor Lund Shammas i Dagsavisen (nye meninger) 06.09.11
  Finnes det en etisk finanskapitalisme? Det påstår de som har arbeidet for å innføre etiske retningslinjer for investeringer i Oljefondet. Løftet fra pengeforvalterne har imidlertid vist seg å være vanskelig å innfri, mye på grunn av måten verdensøkonomien er strukturert på, hvor «alt henger sammen med alt», for å låne Gro Harlem Brundtlands ord.
 • Vi stiller etiske krav til investeringer i obligasjoner, debatt av Hilde Singsaas i Dagsavisen (nye meninger) 26.08.11
  Slett u-landsgjelda (SLUG) viser at de ikke har fulgt med i timen når de i et innlegg i Dagsavisen 18.08. hevder at Finansdepartementet ikke har fulgt opp Stortingets krav om å vurdere etiske retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner.
 • Oljefondet hiver ut verdens rikeste, Aftenposten 26.08.11
  Vil ikke eie Grupo Carso sammen med meksikaneren Carlos Slim Helu.
 • Tobakksprodusent utelukket fra Oljefondet, VG (NTB) 25.08.11
  Finansdepartementet har utelukket det mexicanske selskapet Grupo Carso SAB de CV fra Statens pensjonsfond utlands investeringsunivers. Årsaken er at selskapet er involvert i tobakksproduksjon.
 • Latskap eller demokratisk problem?, kommentar av Gina Ekholt og Sigrun Espe i Dagsavisen (nye meninger) 18.08.11
  Finansdepartementet har ennå ikke fulgt opp ­­Stortingets krav om å vurdere etiske krav til investeringer i stats­­obligasjoner. Det er for svakt.
 • Investorgiganten Ola Nordmann, kommentar av Elin Ørjasæter i E24 15.08.11
  Oljefondet er Europas største investor og kanskje verdens største aksjeplukker for øyeblikket, ifølge Dagens Næringsliv lørdag. Og like viktig som størrelsen: Det har evighetens perspektiv. Men dette binder også nordmenn til verdensøkonomien enda sterkere enn før. Det er ingen steder å gjemme seg når ting går dårlig.
 • - Oljefondet ender med en katastrofe, Dagens Næringsliv 13.07.11
  Oljefondet kan ha milliardtap på «søppelgjeld»
 • Ny rapport: Norge svekker matsikkerheten, VG Nett 22.06.11
  Den nye rapporten konkluderer med at Norge gjennom oljefondet gir utenlandske selskaper kontroll over matjord på bekostning av lokalbefolkningen. - Oljefondet skal fremme bærekraftig utvikling og dette kan vel neppe kalles det. Men vi ser jo at de investerer i mange selskaper som er klimaverstingene i verden. Her har de en vei å gå, sier Wenche Fone, utviklingspolitisk leder i Kirkens Nødhjelp.
 • - Ingen konflikt mellom Oljefondet og skogsatsingen, Aftenposten 18.06.11
  Finansdepartementet vil ikke endre Oljefondets praksis, til tross for nye anklager om at fondet investerer i selskaper som ulovlig hugger skogen Regjeringen jobber for å verne.
 • Soveputen, lederkommentar i Dagens Næringsliv 14.06.11
  Statens pensjonsfond utland har passert sin arabiske fetter Abu Dhabi Investment Authority - sparebøssen til De forente arabiske emirater. Det norske oljefondet er dermed verdens største statlige fond.
 • Oljefondet mangler garantier mot barnearbeid, Aftenposten 11.06.11
  Oljefondet har analysert hvordan 527 av selskapene i porteføljen rapporterer om barnearbeid. Nesten halvparten får strykkarakter.
 • Oljefondet er størst i verden, Dagens Næringsliv 10.06.11
  15 år og én uke etter at finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) gjorde det første innskuddet i Statens pensjonsfond utland, kåres oljefondet til verdens største statsfond, skriver Dagens Næringsliv.

Søk:

Avansert søk

Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (utdrag):


Kapittel 2. Ansvarlig investeringsvirksomhet

§ 2-1. Bankens arbeid med ansvarlig forvaltning

(1) Forvaltningen av fondsmidlene skal bygge på målet om høyest mulig avkastning, jf. § 1-1 andre ledd. God avkastning på lang sikt anses å være avhengig av en bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand samt velfungerende, legitime og effektive markeder.

(2) Banken skal ha interne retningslinjer for å integrere hensyn til god selskapsstyring, miljø og samfunnsmessige forhold i investeringsvirksomheten i tråd med internasjonalt anerkjente prinsipper for ansvarlig investeringsvirksomhet. Integrering av disse hensynene skal skje under hensyn til investeringsstrategien for SPU og rollen som finansiell forvalter. Ved utøvelsen av forvaltningsoppdraget skal banken vektlegge at investeringene har en lang tidshorisont, og at fondet er bredt plassert i de markedene som inngår i investeringsuniverset.

(3) I forvaltningen av eiendomsporteføljen skal banken innenfor miljøområdet vektlegge hensyn til blant annet energieffektivitet, vannforbruk og avfallshåndtering.

§ 2-2. Eierskapsutøvelse

(1) Banken skal ha som overordnet målsetning i sin eierskapsutøvelse å sikre SPUs finansielle interesser.

(2) Eierskapsutøvelsen skal baseres på FNs Global Compact, OECDs retningslinjer for eierskapsutøvelse og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. Banken skal ha interne retningslinjer for utøvelse av eierrettighetene hvor det framgår hvordan disse prinsippene er integrert.

(3) Større endringer i bankens prioriteringer i eierskapsutøvelsen skal oversendes departementet til uttalelse før endelig beslutning treffes. Bankens planer skal høres offentlig før de oversendes departementet.

§ 2-3. Bidrag til utvikling av gode internasjonale standarder innen ansvarlige investeringer

Banken skal aktivt bidra til utviklingen av gode internasjonale standarder innen ansvarlig investeringsvirksomhet og eierskapsutøvelse.

(les mer i Lovdata her)

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.