Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Regjeringen tviholder på uetiske retningslinjer for oljefondet

Dagbladet har de siste dagene rapportert om oljefondets investeringer i "verstingselskaper" og i går kom tidligere olje- og energiminister Marit Arnstad men en oppfordring til regjeringen om å trekke ut oljefondets investeringer i Burma. I revidert nasjonalbudsjett for 2002 tviholder likevel regjeringen - som en slags omvendt verdikommisjon - på at den uetiske forvaltningen av oljefondet i all hovedsak skal fortsette.
Onsdag 08. mai 2002

- Dette er en moralsk kollaps for Bondevik, sier stortingspolitiker Øystein Djupedal (SV) til Dagbladet i dag. - Regjeringen er feig og holdningsløs, sier Åslaug Haga (Sp).

- Svært vanskelig å praktisere

Etter at det i begynnelsen av april ble kjent at oljefondet hadde investert i produksjon av klasebomber, som Norge mener bør forbys, offentliggjorde regjeringen et notat fra det regjeringsoppnevnte folkerettsrådet. Rådet ble opprettet i forbindelse med etablering av den såkalte uttrekksmekanismen, som gjør det mulig å trekke tilbake investeringer dersom det viser seg at disse er i strid med Norges folkerettslige forpliktelser. Det framgikk imidlertid av notatet at investeringer i produksjon av klasebomber neppe var i strid med Norges folkerettslige forpliktelser (se Oljefondet: investeringer i produksjon av klasebomber ikke i strid med Norges folkerettslige forpliktelser, Aktuelt 12.4.02). Til Nettavisen sa finansminister Foss den gangen at han ville vurdere å innføre etiske retningslinjer.

I revidert nasjonalbudsjett for 2002, som ble lagt fram i går, redegjør regjeringen for uttrekksmekanismen og sine vurderinger av notatet fra folkerettsrådet. Regjeringen omtaler også et forslag fra Stortingsrepresentant Øystein Djupedal (i brev av 12. april 2002 til Statsministeren) om å endre forskriften for forvaltning av Statens petroleumsfond slik at Finansdepartementet også kan endre fondets investeringsmuligheter ved å utelukke selskaper med virksomhet som "kan være i strid med offisiell norsk utenrikspolitikk".

Regjeringens konklusjon er klar:

Regjeringen mener på denne bakgrunn at man må være varsom med å etablere regler om å utelukke selskaper fra Petroleumsfondet løsrevet fra folkeretten. Slike retningslinjer vil være svært vanskelig å praktisere. Det vil ikke være mulig å finne klart avgrensede og objektive kriterier, og eventuelle beslutninger ville i stor grad måtte baseres på skjønn. Slike regler ville videre lett medføre inkonsistens i forhold til annen statlig virksomhet. Uansett hva slags kriterier man skulle velge, vil det kunne trekkes fram kritikkverdige forhold som angår enkeltbedrifter i fondets portefølje. Regjeringen vil på dette grunnlag holde fast på at uttrekksmekanismen for Petroleumsfondet skal være forankret i våre folkerettslige forpliktelser.

Utrekksmekanismen vil gjøre det mulig å trekke ut investeringer i selskaper som er involvert i produksjon av landminer, barnearbeid eller seksuell utnyttelse av barn. Regjeringen tviholder dermed - som en slags omvendt verdikommisjon - på at den uetiske forvaltningen av oljefondet i all hovedsak skal fortsette.

 

Aktuelle nettressurser:
 • Statens petroleumsfond og Norges folkerettslige forpliktelser, Pressemelding fra Finansdepartemenet 7.5.02
 • Utdrag fra St.meld.nr.2 (2201-2002)
  Revidert Nasjonalbudsjett 2002 - Om uttrekksmekanismen
 • Oljefondet investerer i atomvåpen, FIVH/NorWatch 6.5.02
 • - En moralsk kollaps, Bondevik, Dagbladet 8.5.02
  Oljefondet skal ikke lenger tjene på selskaper som utnytter barns arbeidskraft. Men regjeringen vil ikke ut av selskaper som driver med tvangsarbeid eller bygger våpenfabrikker for Burma.
 • Oljefondet, leder i Dagbladet 7.5.02
  Per-Kristian Foss hevder at det er umulig å innføre etiske retningslinjer for fondet. Men Sjunde AP-fonden i Sverige har klart det. Også Porsgrunn kommune unngår uetiske investeringer med sitt fond. Oljefondet er et av Europas største. Mange vil ta hånd om det. Derfor klarer nok fondsforvalterne å gjøre akkurat det regjeringen ber dem om. Det hele er et politisk, ikke et praktisk, spørsmål.
 • Arnstad ber Foss trekke oljepenger ut av Burma, Aftenposten 7.5.02
  - Det er viktigere enn noen gang å bruke økonomiske våpen mot Burma, sier tidligere olje- og energiminister Marit Arnstad.
 • Dette gjør deg rik, Dagbladet 5.5.02
  Nedhogging av regnskog. Gigantiske oljeutslipp i havet. Giftlekkasjer som dreper. PCB-forurensing. Atomkraftverk som lekker. Det meste miljøvernminister Børge Brende kjemper imot, tjener den norske regjeringen penger på - gjennom Oljefondet.
 • Finansierer død og fordervelse, Dagbladet Magasinet, 4.5.02
  Gjennom oljefondet bidrar Norge til barnearbeid, slavearbeid, samt produksjon av landminer - og atomvåpen.

Mer informasjon om oljefondet og etikk, se:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.