Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Oljefondet: Kampanje for etiske retningslinjer

Forum for utvikling og miljø (ForUM) starter nå en kampanje for etiske retningslinjer for oljefondet: "Vi aksepterer ikke at vår velferd bygger på undertrykking og lemlesting av andre. Det er på høy tid at regjeringen våger å utarbeide generelle etiske retningslinjer når det gjelder forvaltningen av Oljefondet."

Mandag 10. desember 2001

- I motsetning til mer enn 10 prosent av de private investeringene som foretas over Wall Street, finnes det ingen etiske retningslinjer for oljefondsinvesteringer, heter det i en pressemelding fra ForUM om oljefond-kampanjen, som omfatter både postkort-aksjon og underskriftsaksjon.

Ønsker vår regjering profitt for enhver pris?, er spørsmålet som stilles på postkortet fra ForUM, som du finner på "Kort Sagt"-hyllene på serveringssteder i de største byene i juleukene i år.

Uttrekningsmekanisme ikke nok

Stor oppmerksomhet omkring oljefondets investeringer tidligere i år - bl.a. i kjølvannet av Verdikommisjonens rapport og SVs rapport om at oljefondet hadde investert i selskap som produserte landminer - ført til at regjeringen Stoltenberg midt i valgkampen tok initiativ til opprettelse av en uttrekningsmekanisme. Uttrekningsmekanismen, som er en del av Finansdepartementets forskrifter for forvaltning av oljefondet, skal gjøre det mulig å trekke ut investeringer som strider mot våre folkerettslige forpliktelser.
- Dette er ikke tilstrekkelig for å sikre en forvaltning som er sosialt og miljømessig forsvarlig, heter det i pressemeldingen fra ForUM.
- Uttrekksmekanismens begrensninger fikk vi demonstrert da finansministeren nylig slo fast at produksjon av klasebomber, som har mange likehetstrekk med landminer, ikke omfattes av forskriftene.

Aktuelle nettressurser:

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.