Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Stortingsflertall for utredning av forslag til etiske retningslinjer for oljefondet

På fredag - under behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett for 2002 - vil et flertall på stortinget be "Regjeringen nedsette et utvalg som skal ha som mandat å fremme forslag om et sett av etiske retningslinjer for petroleumsfondet og legge frem sak våren 2004". - En viktig seier, skrev SVs Øystein Djupedal i Dagbladet i går. - Pinlig for Bondevik, mener Arild Hermstad i FIVH.

Onsdag 19. juni 2002

Presset på Regjering og Storting for innføring av etiske retningslinjer ser dermed ut til å gi resultater. En rekke organisasjoner, institusjoner og andre har de siste årene tatt til orde for slike retningslinjer (se Innspill og synspunkter fra organisasjoner og andre) og flere utredninger/rapporter har blitt lagt fram den siste tiden. I finanskomitéens innstilling vises det til FIVHs rapport tidligere i år, Verdiløse penger? Oljefondet - veien mot etiske retningslinjer, og for kort tid siden la også Fafo fram et notat om oljefondet: "Money, money, money ..." Et oljefond og være stolt av? (pdf).

Flertall for etiske retningslinjer?

I sitt innlegg i Dagbladet i går - Etikk og blodpenger - og en viktig seier - skriver SVs stortingsrepresentant Øystein Djupedal at SV er glad for at stortingsflertallet nå støtter etiske retningslinjer for oljefondet. Det flertallet har gått inn for er imidlertid ikke etablering av etiske retningslinjer, men å nedsette et utvalg som får i mandat å fremme forslag om et sett etiske retningslinjer. Hvorvidt det vil være flertall for det forslaget som forhåpentligvis blir lagt fram for Stortinget våren 2004 gjenstår å se. Ennå ligger de etiske retningslinjene for forvaltning av oljefondet et stykke fram i tid, men nå synes i hvert fall stortingsflertallet å gå i den retning. Dermed får vi kanskje det Fafo kaller "et oljefondet og være stolt av".

- Pinlig for Bondevik

Flertallet i finanskomitéen bak forslaget om å nedsette et utvalg består av representantene fra SV, Arbeiderpartiet og FrP. Det mest oppsiktsvekkende er ikke at Arbeiderpartiet og også FrP stiller seg bak forslaget, men at sentrumspartiene ikke gjør det. Da KrF, Senterpartiet og Venstre dannet sentrumsregjeringen høsten 1997 gikk de sammen inn for å utarbeide etiske retningslinjer. Det viste seg å være vanskeligere enn de trodde, særlig så lenge stortingsflertallet - med bl.a. Arbeiderpartiet og FrP - var skeptiske. Nå er situasjonen omvendt.
-Dette er svært pinlig for Bondevik - den verdiorienterte statsministeren, som nå blir nedstemt av en samlet opposisjon på Stortinget, uttaler Arild Hermstad. Hadde KrF fulgt sine egne vedtak og stemt for etiske retningslinjer, så kunne endringene vært gjennomført umiddelbart, mener han.

Aktuelle nettressurser:

  • B.innst.S.nr.II (2001-2002), utdrag fra finanskomitéens innstilling til Revidert nasjonalbudsjett 2002, med flertallsforslag om å nedsette et utvalg som skal foreslå etiske retningslinjer for oljefondet.
  • Etikk og blodpenger - og en viktig seier, Dagbladet 18.6.02
    Kommentar av Øystein Djupedal:
    SV har vært opptatt av behovet for etiske retningslinjer for oljefondet. Nå krones dette arbeidet med en viktig seier: Stortingsflertallet ved SV, Ap og FrP går nå inn for at det nedsettes et utvalg som skal fremme forslag om etiske retningslinjer for oljefondet, og avgi innstilling i 2004.
  • Etisk oljefond fra 2004 - mot Bondeviks vilje!, FIVH 18.6.02: Framtiden i våre hender og NorWatch sitt søkelys på oljefondet gir nå gi resultater. I Finanskomiteens innstilling til revidert nasjonalbudsjett viser Frp, SV og Kystpartiet til FIVHs rapport "Verdiløse penger" og de går nå inn for at det må innføres etiske retningslinjer.

Mer bakgrunnsinformasjon om oljefondet og etikk, se:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.