Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Oljefondet (SPU) i utenriks- og utviklingspolitikken

Med et stadig større Oljefond reises også spørsmålet om å sikre koherens mellom Oljefondets investeringer og andre sider ved den norske utenrikspolitikken, konstaterte NUPI-direktør Ulf Sverdrup, samme dag som meldingen om forvaltningen statens pensjonsfond 2015 ble lagt fram sist uke. I forkant av Stortingets høring har det særlig vært fokus på koherens knyttet til bruken av skatteparadiser og investeringer i fornybar energi. 

Torsdag 14. april 2016
Linker oppdatert: Mandag 25. april 2016

I Finansdepartementets melding om forvaltningen Statens pensjonsfond 2015, som ble lagt fram 5. april, kunne vi lese at "målet med investeringene i Statens pensjonsfond er å oppnå høyest mulig avkastning innenfor rammen av moderat risiko". Fondet skal imidlertid også være "en ansvarlig investor" og i meldingen står det at:

"Finansdepartementet legger til grunn at god finansiell avkastning over tid vil avhenge av velfungerende markeder og en bærekraftig utvikling."

- Det er bred politisk enighet om at fondet ikke skal være et virkemiddel i utenriks- eller miljøpolitikken, slås det fast, men hva innebærer det egentlig å være en "ansvarlig investor" og å sikre "velfungerende markeder og en bærekraftig utvikling"? Samme dag som meldingen ble lagt fram ble den første åpne og heldigitale utgaven av NUPIs tidsskrift Internasjonal Politikk, med fokus på nettopp oljefondet og utenrikspolitikk, lansert. 

- Oljefondet er i ferd med å endre Norges forhold til omverdenen, sa NUPI-direktør Ulf Sverdrup under lanseringen. Dette mente han det var på tide å undersøke nærmere og i en egen artikkel i tidsskriftet utdypet han det slik:

"Hvordan påvirker Oljefondet hvilke partnere, allianser og internasjonale grupperinger Norge inngår i, og hvordan påvirker Oljefondet Norges status og omdømme i det internasjonale samfunn? Med et stadig større Oljefond reises også spørsmålet om å sikre koherens mellom Oljefondets investeringer og andre sider ved den norske utenrikspolitikken. Selv om ikke Oljefondet skal være et virkemiddel for norsk utenrikspolitikk, bør vi kanskje snu om på forholdet, og, satt på spissen, spørre hvilken utenrikspolitikk Norge skal føre for å ivareta Oljefondets interesser."

Spørsmålet om koherens er imidlertid ikke så nytt som Sverdrups innlegg kan gi inntrykk av, for striden rundt forvaltningen av oljefondet har alltid vært en strid i farvannet mellom etikk og butikk, slik det også framgikk av forslaget til etiske retningslinjer for forvaltningen av fondet, som - etter press fra blant andre norsk sivilsamfunn - ble innført i 2004:

"Petroleumsfondet skal ikke foreta investeringer som utgjør en uakseptabel risiko for at fondet medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser som for eksempel krenkelser av grunnleggende humanitære prinsipper, grove krenkelser av menneskerettighetene, grov korrupsjon eller alvorlige miljøødeleggelser."

Siden har det stått mange slag, der norske organisasjoner har vært viktige pådrivere, for å videreutvikle og styrke de etiske retningslinjene. Blant de viktigste sakene de siste årene var fjorårets vedtak om å trekke oljefondet ut av kull og Norges Banks forventningsdokument for menneskerettigheter, som ble lagt fram i februar. Nicklas Poulsen Viki, leder i SAIH, kommenterte dette forventingsdokumentet slik:

"Det er åpenbart at mange selskaper snur ryggen til mennesker som blir negativt rammet av deres aktiviteter. Vi håper det nye forventningsdokumentet og en aktiv innsats fra Oljefondet fører til at disse selskapene tar ansvar for de menneskerettslige konsekvensene av sin næringsvirksomhet."

En oversikt over dagens etiske rammeverk er presentert i kapittelet om ansvarlig forvaltning i meldingen om Statens pensjonsfond 2015 og i sin årsmelding 2015 redegjør Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland for hvilke saker de har jobbet med i året som gikk. Når Stortinget nå skal behandle denne er det duket for nye slag.

- Oljefondet ut av skatteparadiser

Pensjonfondsmeldingen og NUPIs første digitale og åpne utgave av Internasjonal Politikk ble lagt fram dagen etter at Aftenposten startet publiseringen av Panama-papirene, som bidro til fokus på ett av områdene der mange, over hele den politiske skalaen, nå mener det ikke er koherens mellom forvaltningen av fondet og norske utenriks- og utviklingspolitikk.

- Da skandalen ble norsk, ble tittelen på en kronikk på NRK ytring av professor Arne Johan Vetlesen ved Universitet i Oslo, som innledet slik:

"Oljefondets investeringer av fellesskapets verdier i skatteparadis er like etisk suspekt som kjendismillionærenes."

- På listen over hva som forårsaker de enorme globale ulikhetene i verden i dag, er skatteparadiser øverst sammen med gjeld og handelspolitikk, sa Attac-leder Petter Slaatrem Titland til Dagsavisen dagen etter og blant mange aviser som tok opp det samme på lederplass var Aftenposten, som mandag denne uken skrev: 

"Vi som mener at handel og kapitalisme er forutsetninger for velstands- og velferdsutvikling må imidlertid være like opptatt av å motarbeide skatteunndragelser og hemmelighold som dem som er skeptisk til frihandel og kapitalisme."

Samme dag var kravet fra et 40-talles norske organisasjoner, samlet foran Stortinget, dette:

"Oljefondet ut av skatteparadiser!"

Nettopp det ble da også foreslått av Venstre (V), Senterpartiet (Sp) og SV i forbindelse med Stortingets behandling av 2014-meldingen ifjor, men den gangen fikk de ikke med seg et flertall på Stortinget. I år kan det snu, meldte avisa Klassekampen, som etter at Panama-papirene hadde blitt publisert hadde snakket med Marianne Marthinsen fra Arbeiderpartiet og Hans Olav Syversen fra KrF.

Petter Ringstad og Sigrid Klæboe Jacobsen i Tax Justice Network Norge mener tiden nå "er over for at vi kan akseptere at Oljefondet har kontorer i de samme jurisdiksjonene som produserer skandaleoppslag som LuxLeaks og Panama Papers" og har i en kronikk i Klassekampen følgende forslag til hva som bør gjøres:  

"Oljefondet bør avvikle sine kontorer i skatteparadis. Det er nå flere år siden Oljefondet uttalte at det jobbet med et forventningsdokument om skatt og skatteparadis som en del av sitt etiske forvaltningsarbeid. Dette virker det som de har skrinlagt i all stillhet. Et slikt forventningsdokument bør komme på plass snarest, med strenge krav til åpenhet til selskapene fondet er investert i."

- Panama-lekkasjene er tidenes lissepasning til verdens politikere, mener leder i OECDs utviklingskomité (DAC), Erik Solheim, som uten å nevne oljefondet spesifikt konkluderer slik i en kommentar i Dagens Næringsliv:

"Det står bare på den politiske viljen om vi omsetter denne pasningen i mål. Ønsker vi å avskaffe global fattigdom, ønsker vi en god offentlig sektor og ønsker vi et lavt skattenivå for ærlige mennesker, gjelder det å handle nå! Det er vanskelig å tro vi får en bedre mulighet."  

- Om vi ikke klarer å handle på basis av denne konkrete nye kunnskapen, er det vanskelig å skjønne når vi skulle klare det, sier han til Norads magasin Bistandsaktuelt og det er også Attac-leder Petter Slaatrem Titlands budskap i en kronikk på NRK ytring i går:

"Nå må politikere vise handlekraft."

Oljefondet i klimaets tjeneste?

- Oljefondet i klimaets tjeneste? Det er spørsmålet FIVH stiller når de inviterer til frokostdebatt 3. mai, der representater fra miljøbevegelsen møter både oljefondsjef Yngve Slyngstad og Cicero-direktør Kristin Halvorsen til debatt. Og de er ikke alene om å presse på for debatt om dette.

– Det er veldig skuffende at regjeringen ikke vil la Oljefondet få investere i infrastruktur for fornybar energi, som vindparker og solkraftanlegg, mente WWFs klimasjef Jon Bjartnes, etter at pensjonsfondmeldingen 2015 ble lagt fram. WWFs krav er klare:

"Oljefondet må få mandat til å investere direkte i fornybar energi. Regjeringen har latt en kjempesjanse gå forbi, nå må Stortinget rydde opp."

- Mens regjeringen satser på fortiden, er det nå opp til Stortinget å gå inn i fremtiden, konkluderte Lene Westgaard-Halle og Marius Holm i Zero, som i en kommentar i Dagens Næringsliv forrige uke innledet slik:

"Regjeringen la tirsdag frem Stortingsmelding om forvaltningen av Oljefondet. Det åpnes ikke for investeringer i såkalt unotert infrastruktur, noe som utelukker investeringer i fornybar energi. Finansdepartementet sier dermed nei til å ta posisjon i et av verdens sterkest voksende markeder."

Hva Stortinget konkluderer gjenstår å se. Og spørsmålet om å trekke oljefondet ut av skatteparadiser og å åpne for investeringer i fornybar energi blir neppe de eneste sakene som vil bli tatt opp i innspill fra sivilsamfunnsorganisasjoner og andre, som i disse dager forbereder seg til Stortingets planlagte høring 29. april. Stortingets innstilling skal etter planen legges fram 27. mai.

_______________________________________

Aktuelle lenker:

Tidligere saker på rorg.no:
Kommentarer og innspill fra sivilsamfunnet:
 • Fremdeles en vei å gå, ForUM 06.06.16
  Oljefondet har blitt bedre på menneskerettigheter, men legitimerer bruk av skatteparadis og vil fremdeles ikke investere i en sikker grønn fremtid for neste generasjon. - Uholdbart mener ForUM. 
 • Oljefondet får ikke satse på klimaløsningene, Changemaker 06.06.16
  Oljefondet får likevel ikke investere i unoterte aksjer, som ville gjort det mulig å investere langt mer i fornybar energi. Dette er å gå glipp av en kjempemulighet. 
 • Tid for grønt skifte i Oljefondet, WWF Norge 05.04.16
  Oljefondet må få mandat til å investere direkte i fornybar energi. Regjeringen har latt en kjempesjanse gå forbi, nå må Stortinget rydde opp, krever miljøorganisasjonen WWF. 
 • Oljefondet kvitter seg med 10,9 mrd i kullaksjer, Arilds blogg (FIVH) 17.03.16
  Dette er en viktig start, men det gjenstår fortsatt rundt 70 kullselskaper som vi forventer at oljefondet selger seg ut av. I tillegg er det på tide å trekke seg ut av olje- og gasselskaper. Oljefondet har i 2015 tapt masse på disse investeringene. Dette viser at vi er ved et vendepunkt for oljebransjen globalt. 
 • Oljefondets oljeinvesteringer faller med 13,5 mrd, FIVH 09.03.16
  - Fossile investeringer er nå tapsprosjekter. Det vil bli enda verre fremover, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender 
 • Oljefondet selger seg ned i regnskogødeleggende bransjer, Regnskogfondet 09.03.16
  – Oljefondet har store investeringer i industriene som ødelegger regnskogen og er derfor i en unik posisjon til å påvirke selskaper i en positiv retning. Norges Bank må gi tydelig beskjed til selskapene de investerer i om at det ikke er bærekraftig å tjene penger på å rasere regnskogen, sier Vemund Olsen, seniorrådgiver i Regnskogfondet. 
 • Oljefondet svartelister oljeselskap i okkuperte Vest-Sahara, Støttekomiteen for Vest-Sahara 04.03.16
  Det irske oljeselskapet San Leon Energy er kastet ut av Oljefondet som følge av dets oljeleting i Vest-Sahara.
   
 • Oljefondet selger seg ut av regnskogsødeleggende selskaper, Regnskogfondet 05.02.16
  Oljefondet kvitter seg med ytterligere sju selskaper som ødelegger regnskogen. Dermed fortsetter fondet sin tre år lange praksis med å selge seg ut av selskaper som er en trussel mot miljø og klima. 
 • Oljefondet skal følge menneskerettighetene, ForUM 04.02.16
  - Et stort skritt i riktig retning. Dette har vi jobbet hardt for, og ventet lenge på, sier en fornøyd leder i Forum for utvikling og miljø, Andrew Preston. 
 • Oljefondet vil endelig følge menneskerettighetene, SAIH 04.02.16
  Torsdag 4. januar kl. 10 annonserte Norges Banks Investment Management (NBIM) som forvalter Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) et nytt forventningsdokument for menneskerettigheter. Dokumentet gjør det klart at alle selskaper Oljefondet investerer i forventes å respektere menneskerettighetene. Dette er første gang Oljefondet innrømmer å ha et generelt ansvar for menneskerettighetene. Fram til nå har dette vært begrenset til barns rettigheter. 
 • Oljefondet vil endelig følge menneskerettighetene, Regnskogfondet 04.02.16
  – Dette vil trolig føre til at andre investorer og flernasjonale selskaper ser at menneskerettighetsbrudd er uakseptabelt, sier Regnskogfondet.
 • Norge kunne kuttet Oljefondets utslipp med 67 millioner tonn CO2, FIVH 04.02.16
  - Det vil være både lønnsomt og klimavennlig å selge seg ut av all fossil energi, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender .

Medieklipp og -debatt

 • Kjemper mot grønn ørken, Klassekampen 25.04.16 (ikke på nett)
  Sammen med elleve andre har Lied laget heftet «Den grønne ørkenen», om konsekvenser av eukalyptusnæringen i delstaten Bahia, sør i Brasil. Lag lanserte rapporten forrige uke, samtidig som de startet en underskriftskampanje for å få Norge til å trekke ut sine eierinteresser i selskaper som deltar i eukalyptusdyrkingen. Oljefondet har eierandeler i celluloseselskapene Fibria, Suzano, og Veracel, der oljefondet er indirekte eier via Stora Enso og Fibria. 
 • Milliardene vi må tåle å tapekommentar av Anne Lise Ryel og Erik Vigander (Kreftforeningen) i Aftenposten 24.04.16
  Det har skapt internasjonal oppsikt at Norge har tapt milliarder på ikke å investere i tobakksaksjer i Oljefondet. Det er et tap vi faktisk skal være stolte av.
 • Etisk forvaltning?debatt av Caroline D. Ditlev-Simonsen (BI) i Dagens Næringsliv 23.04.16
  Er det etisk å ekskludere bedrifter innen kjernekraft? De er jo mer klimavennlige enn olje- og gasselskapene. Og hva med alkohol? Mange etiske fond ekskluderer alkoholprodusenter. Vi bør ha en mer nyansert debatt rundt hva som faktisk er etiske investeringer.
 • Forvirring om «skatteparadis» (Norfund)debatt av Ola Nafstad Kjell Roland (Norfund) i Dagens Næringsliv 22.04.16
  Mange har vansker med å skille skadelige skatteparadis fra nyttige finansielle systemer. Vi i Norfund har nok bidratt til forvirringen.
 • Lite gatesmart (skatteparadis)debatt av Petter Slaatrem Titland (Attac) på NRK ytring 21.04.16
  Det var ikke vanskelig verken å forstå eller høre Flåtten i demonstrasjonen forrige uke. Flåtten snakket med myndig røst. Han valgte en oppsiktsvekkende strategi: Å belære de mest kunnskapsrike på feltet.
 • Vårt forvaltningsansvar, kronikk av Øystein Olsen (Norges Bank) i Dagens Næringsliv  20.04.16
  Fondets forvaltningsmodell er utviklet skritt for skritt. Formålet med forvaltningen ligger imidlertid fast: Høyest mulig avkastning, til akseptabel risiko. Åpenhet, ansvarlighet og trygghet for midlene står i høysetet. Organisasjonen er bygget ut for å håndtere et stadig voksende og mer sammensatt fond. Norges Bank er godt rustet til å videreføre dette viktige samfunnsoppdraget.
 • Blåste i tobakken - tapte milliarderAftenposten (NTB) 19.04.16
  At oljefondet ikke eier tobakksselskaper har redusert avkastningen med 16 milliarder kroner de siste ni årene.
 • Skjulte pengerkommentar av Einar Lie (professor ved UiO) i Aftenposten17.04.16
  Statlige fond er blitt kritisert for å ha plassert penger i slike land. Flere politiske partier, sist Arbeiderpartiet, har signalisert at dette nå bør ta slutt. Det finnes gode argumenter for dette – men det finnes også argumenter til støtte for dagens paradispolitikk, som tillater slike investeringer.
 • Ikke plag oss med faktareplikk av Svein Flåtten (H) på NRK ytring 16.04.16
  Oljefondets operasjoner i utlandet foregår etter åpne og tydelige prinsipper i land som Norge har skatteavtaler med. Det handler ikke om å være «for» skatteparadis, slik Attac-lederen påstår.
 • Unngå Panama-populisme (skatteparadiser)kommentar av Heidi Nordby Lunde (H) i  Aftenposten 15.04.16
  Norfund og Statens pensjonsfond Utland (Oljefondet) er blitt kritisert for å ha datterselskaper registrert i såkalte skatteparadis, og SV vil forby dette. Men Norfund har mesteparten av sine investeringer registrert på Mauritius fordi de har en robust finansiell lovgivning som beskytter investeringer i utviklingsland som ikke selv har en velfungerende banksektor.
 • Inkonsekvent politikk om skatteparadiserlederkommentar i Dagbladet 15.04.16
  Det er fullt lovlig for både statlig eide selskaper og Oljefondet å investere i skatteparadis. I tillegg bruker bistandsfondet Norfund skatteparadis for å investere i utviklingsland. Det må det bli en slutt på. Norske myndigheter er nødt til å ta grep for å unngå å støtte opp om skatteparadis.
 • Oljefondet ut av 52 kullselskaperDagens Næringsliv 15.04.16
  Etter vurdering av nye retningslinjer.
 • Regjeringen stiller krav til åpenhet rundt skatt og kapitalflytkronikk av Siv Jensen (finansminister) og Børge Brende (utenriksminister) i Aftenposten14.04.16
  Regjeringen prioriterer arbeid mot skatteunndragelser og for krav til åpenhet rundt kapitalstrømmer høyt og deltar aktivt i internasjonalt samarbeid for å unngå hemmelighold. Dette har gitt viktige resultater.
 • KrF vil ha gjennomgang av statens rolleNationen 14.04.16
  KrF krever at regjeringen kommer til Stortinget med en full gjennomgang av statens rolle både som lovgiver og finansiell eier i blant annet oljefondet.
 • Politikere må vise handlekraftkronikk av Petter Slaatrem Titland (Attac) påNRK ytring 14.04.16
  Nå må norske politikerne forholde seg til et folkekrav om å hamle opp med skatteparadisene. Men ikke alle er enige i at skatteparadis er et problem.
 • Kollaps med kullkommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv14.04.16
  Oljefondet hørte ikke på kullgiganten Peabody. Heldigvis.
 • Halvhjertetlederkommentar i Klassekampen 13.04.16
  Arbeidet for å trappe opp kampen mot skatteunndragelser må foregå langs flere akser. På den ene sida må eierinstruksen til norske statseide selskaper skjerpes, og regjeringen må følge opp dette gjennom eierdialogen. På den andre sida må definisjonen av hva som er et skatteparadis endres. Norge bør gå inn for det samme som nå diskuteres i EU, et lovpålagt krav om at alle selskaper som opererer her fører et land-for-land regnskap, der det går klart fram hvor pengene er tjent.
 • - På tide å bråkeDagsavisen 11.04.16
  Få oljefondet ut av skatteparadiser er budskapet når organisasjoner, politiske partier og andre engasjerte skal demonstrere i Oslos gater i dag
 • Fanget i paradisDagens Næringsliv 11.04.16
  Oljefondet kommer seg ikke unna skatte­paradis dersom det skal være bredt investert i verdensmarkedet, ifølge eksperter.
 • Eksperter: Vanskelig å trekke oljefondet helt ut av skatteparadiserABC Nyheter (NTB) 11.04.16
  Flere eksperter mener oljefondet ikke kan gå helt ut av skatteparadiser og samtidig oppfylle kravet om å investere bredt. Men de skiller mellom ulike typer skatteparadis.
 • Skatteparadisene tar liv, kronikk av Tove R. Wang (Redd Barna) og Anne-Marie Helland (Kirkens Nødhjelp) i Dagens Næringsliv 09.04.16
  Det er svært uheldig at statlige institusjoner som Oljefondet og Norfund også bedriver utbredt praksis med å investere i skatteparadis. Det innebærer at milliarder av dine og mine penger, som er investert i aksjer, rentepapirer og eiendom i selskaper i Cayman Island, Guernsey, Panama, Luxembourg og Delaware er med på å opprettholde skatteparadisene. Slik gjør norske politikere, som ikke vil endre på denne praksisen, oss alle delaktige. 
 • Oljefondet inne i skandalebankeneNettavisen 08.04.16
  Oljefondet er tungt inne i flere av bankene som brukte Mossack Fonseca mest til å opprette offshore-enheter for kundene. 
 • Solberg vil legge vekt på lange løpNationen (NTB) 08.04.16
  – Det som er viktig, er at det er åpenhet, gjennomsiktighet rundt alt, og at det er internasjonale felleskrav knyttet til dette som alle lands myndigheter får innsyn i. Det er et krav vi stiller til oljefondet (Statens pensjonsfond utland, red. anm..) uansett hva de går inn i. De kan ikke delta i ting som bidrar til hemmelighold, understreket hun.
 • Bruk verktøykssa, Jensenkronikk av Sigrid Klæboe Jacobsen og Peter Ringstad (TJN Norge) i Klassekampen 08.04.16 
  Videre er tiden nå over for at vi kan akseptere at Oljefondet har kontorer i de samme jurisdiksjonene som produserer skandaleoppslag som LuxLeaks og Panama Papers. Oljefondet bør avvikle sine kontorer i skatteparadis. Det er nå flere år siden Oljefondet uttalte at det jobbet med et forventningsdokument om skatt og skatteparadis som en del av sitt etiske forvaltningsarbeid. Dette virker det som de har skrinlagt i all stillhet. Et slikt forventningsdokument bør komme på plass snarest, med strenge krav til åpenhet til selskapene fondet er investert i.
 • Da skandalen ble norsk, kronikk av Arne Johan Vetlesen på NRK ytring 07.04.16
  Oljefondets investeringer av fellesskapets verdier i skatteparadis er like etisk suspekt som kjendismillionærenes. 
 • Henger fast i fortiden, kommentar av Lene Westgaard-Halle  og Marius Holm (Zero) i Dagens Næringsliv 07.04.16 
  Regjeringen la tirsdag frem Stortingsmelding om forvaltningen av Oljefondet. Det åpnes ikke for investeringer i såkalt unotert infrastruktur, noe som utelukker investeringer i fornybar energi. Finansdepartementet sier dermed nei til å ta posisjon i et av verdens sterkest voksende markeder.
 • Panama Papers – globale fluktbiler for økonomisk kriminalitetkommentar av Sigrid Klæboe Jacobsen (Tax Justice Network – Norge), Guro Slettemark (Transparency International Norge) og John Peder Egenæs generalsekretær (Amnesty International Norge) i Aftenposten 06.04.16
  Vi må vite hvem som er de egentlige eiere i selskaper og investeringer i Norge. Det er på høy tid å trekke Oljefondets kontor ut av Luxemburg. Og det er på tide å ta debatten om statseide selskaper skal kunne bruke skatteparadiser i sin utenlandsvirksomhet. 
 • Tid for tiltakkronikk av Guttorm Schjelderup (professor) i Dagens Næringsliv 06.04.16
  Det ligger sterke signaleffekter i Oljefondets kjøp av aksjer i Formel 1, hvor aksjene holdes «in trust» av et selskap på Jersey som det amerikanske senatet konkluderte med var eierløst.
 • – Fører kampanjer for å utvanne regler, Vårt Land 06.04.16
  SV foreslo i fjor at Oljefondet skal slutte å bruke skatteparadiser, og har programfestet det samme for Norfund og alle statlige selskaper og fond. – Manglende vilje til å gå foran i kampen mot skatteparadisene så vi også i fjor, da Høyre og Ap stemte ned vårt forslag, sier Snorre Valen, finanspolitiker for SV. 
 • Vil drøfte skatteparadiser med Stortinget, Aftenposten 06.04.16
  Er det greit at Norges sparegris bruker skatteparadiser for å bli enda fetere? Det kan bli vårens heteste debatt i Stortinget.
 • Bør Oljefondet få sterkere politiske føringer?, Bistandsaktuelt 06.04.16
  Svimlende 7066 milliarder kroner. Det er verdien på det norske Oljefondet, og gjør Norge til verdens tredje største finansielle investor. Nå spørres det: Kan Oljefondet også brukes som et virkemiddel i norsk utenrikspolitikk? 
 • Jensens nei, kommentar av Bård Bjerkholdt i Dagens Næringsliv 06.04.16
  I tillegg kommer potensialet til å skape diplomatisk kluss som tirsdag ble diskutert på et seminar i regi av Nupi. Fondet er allerede så stort og betydningsfullt at det uvegerlig har inntatt en utenrikspolitisk rolle, uansett hvor mye norske politikere insisterer på at det er en tverrpolitisk sparebøsse, ikke en politisk verktøykasse.   
 • Politisk kvarter, NRK radio P2 05.04.16
  Finansminister Siv Jensen (FrP) og Jonas Gahr Støre (Ap) diskuterer oljefondet i skatteparadis. 
 • Jensen: Nei til Oljefond-satsing på fornybar energi, Bistandsaktuelt 05.04.16
  Oljefondet skal ikke brukes politisk til å fremme statens investeringer i utviklingsland eller fornybar energi, slo finansminister Siv Jensen fast da hun tirsdag la fram meldingen om «Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015». 
 • Avsløringane, lederkommentar i Klassekampen 06.04.16
  Eigarskapspolitikken må skjerpast slik at selskapa held seg borte frå gråsoner og korrupte regime. Dessutan må oljefondet trekke seg ut av skatteparadis, der vi i dag har investert 200 milliardar kroner. Får vi til dette, vil det komma noko godt ut av dei alvorlege avsløringane.
 • Har ikke rørt oljefondet, Klassekampen 06.04.16 (ikke på nett)
  Da finansminister Siv Jensen i går la fram stortingsmeldingen om Oljefondet, var det knyttet spenning til om hun ville kreve at fondet trakk seg ut av skatteparadiser. Det ønsker hun ikke.   
 • Ap og KrF vurderer snuoperasjon om oljefondets investeringer i skatteparadiserAftenposten 05.04.16 A
  Norske politikere raser mot DNBs skatteparadis-akrobatikk. Samtlige har til nå ment det er ok at oljefondet har plassert sparepengene våre i skatteparadiser.
 • Dolkestøt mot skatteparadisene, kommentar av Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse 05.04.16
  Venstre, MDG, Sp og SV stemte i fjor for at Oljefondet trekker seg ut av alle skatteparadiser. Det er grunn til å ta opp igjen denne diskusjonen. 
 • Kan kastes ut av paradis, Klassekampen 05.04.16
  Norges Bank har rekordhøye 197,6 milliarder kroner i skatteparadis. Det kan Stortinget nå sette en stopper for.
 • Atomvåpen gjør oss rikereDagsavisen 02.04.16
  Samtidig som Norge inngår avtale om ikkespredning av atommateriale, fortsetter Oljefondet å investere i atomvåpenselskaper.
 • Krever åpenhet fra legemiddelindustrienNRK nyheter 22.03.16
  Tre av Oljefondets største investeringer er i multinasjonale legemiddelfirmaer, som nekter å oppgi hvor i verden de får virkestoffet til antibiotika fra. – Oppsiktsvekkende, mener Framtiden i våre hender.
 • Oljefondet vokser i Israel, Aftenposten (NTB) 22.03.16
  Det norske oljefondet har økt sine investeringer i den israelske stat og banker som kritiseres for å bidra til okkupasjonen av Palestina, ifølge Klassekampen.
 • Kull er ut, Ny Tid 17.03.16
  27 kullselskaper kastes ut av Oljefondet. Men hvor grønt kan et fond som investerer i 9000 internasjonale selskaper bli?
 • La etikken gjelde hele Oljefondet! kommentar av Maren Hemsett (SLUG) i Ny Tid 17.03.16
  En fjerdedel av Oljefondets investeringer er fortsatt unntatt etiske retningslinjer. Det er nå på høy tid at det innføres slike også for Oljefondets investeringer i statsobligasjoner. I et intervju i Ny Tid 18.02.2016 er Hans Andreas Limi (Frp) skeptisk til dette, og mener at Oljefondet ikke må bli et utenrikspolitisk virkemiddel.
 • Fornybar i vinden, Dagsavisen 15.03.16
  Mens Oljefondet i fjor tapte 12 milliarder kroner på de ti oljeselskapene fondet har investert mest i, tjente fondet fem milliarder på de ti største investeringene i fornybarselskaper. Dette har Framtiden i våre hender (FIVH) funnet ut etter å ha gjennomgått Oljefondets årsrapport som nylig ble framlagt.
 • Fornybar i vinden, Dagsavisen 15.03.16
  Mens Oljefondet i fjor tapte 12 milliarder kroner på de ti oljeselskapene fondet har investert mest i, tjente fondet fem milliarder på de ti største investeringene i fornybarselskaper. Dette har Framtiden i våre hender (FIVH) funnet ut etter å ha gjennomgått Oljefondets årsrapport som nylig ble framlagt.
 • Oljefondet advarer mot drapsroboter, Dagens Næringsliv (NTB) 12.03.16
  Oljefondets etikkråd advarer selskaper som fondet investerer i, mot å utvikle såkalte drapsroboter.
 • Oljeselskap kastet ut av oljefondet, Vårt Land 11.03.16
  San Leon «medvirker til grove brudd på grunnleggende etiske normer» i Vest-Sahara.
 • Oljefondet får lite igjen for miljøsatsing, NRK nyheter (NTB) 10.03.16
  Oljefondet har brukt over 50 milliarder kroner på miljørettede investeringer, men 2015 ble nok et svakt år for disse.
 • Oljefondet får skryt fra Regnskogfondet, NRK nyheter 10.03.16
  I løpet av ett år har Norge kuttet investeringene i selskaper, som ifølge Regnskogfondet truer verdens regnskog, med 20 prosent. Oljefondet får skryt for nedsalget, men miljøorganisasjoner forventer at Oljefondet trekker seg ut av «verstingselskaper.»
 • Carl I. Hagen vil åpne oljefondet for flyktningene, Dagbladet 01.03.16
  - Krig er jævlig, men det er veldig lite Norge kan gjøre. Dette styres høyt oppe. Det er som det alltid har vært, en slags kamp med andre enn de som er de reelle aktørene. Jeg ser ingen løsning, men jeg mener vi bør bruke mest mulig av våre penger på å hjelpe flest mulig i nærområdene. Det Norge har er god råd. Vi har 7000 milliarder på bok.
 • – Et våpenkappløp helt ute av kontroll, NRK nyheter 24.02.16
  Etikkrådet skal nå ta stilling til om det er greit at Oljefondet investeres i våpen som selv tar avgjørelsen om hvem som skal leve og dø. Det sier Johan H. Andresen, i det første intervjuet som leder for fondets etiske vaktbikkje.
 • Oljefondet - et skritt nærmere, kommentar av Lovise Ribe, Kristine H. Vinje og Martine Frantzen (FIAN) i Vårt Land (verdidebatt) 20.02.16
  Selskaper som Oljefondet investerer i, forventes å respektere menneskerettighetene. Dette har nå blitt klargjort i i et nytt forventingsdokument om menneskerettigheter.
 • Frykter boikott og utestengelse av Oljefondet, Ny Tid 18.02.16
  I april skal Stortinget på nytt ta stilling til om de vil sette grenser for hvilke land Statens pensjonsfond (Oljefondet) kan låne penger til. Da kommer den årlige stortingsmeldingen om Oljefondet og dets investeringer og drift. Stortingsrepresentant, næringslivsmann og finanspolitisk talsmann for Frp Hans Andreas Limi er skeptisk til slike retningslinjer.
 • Vest-Sahara: bidrar Norge til okkupasjonen?, Ny Tid 18.02.16
  Mens saharawiene kjemper for selvstendighet i Vest-Sahara, fortsetter Oljefondet å ha interesser i de okkuperte områdene. 
 • Oljefondet ut av 73 selskaper i 2015, ABC Nyheter (NTB) 04.02.16
  Statens pensjonsfond utland solgte seg i 2015 ut av 73 selskaper på grunn av miljø- og samfunnsmessige risikofaktorer.
 • Miljøorganisasjoner:– Oljefondet vil spare på å bli grønnere, Dagens Næringsliv (NTB) 04.02.16
  Om oljefondet hadde solgt seg ut av fossile selskaper for tre år siden og investert pengene i mer grønne selskaper, kunne de unngått et tap på 167 milliarder, hevder miljøorganisasjoner.
 • Norsk dobbeltmoral i regnskogen, Tarjei Engeset Ofstad (21) på Si;D i Aftenposten 03.02.16
  Norge er best i verden på å dele ut penger til regnskoglandene, for å få ned avskogingen. Samtidig har jeg, med egne øyne, sett hvordan selskaper som det norske oljefondet investerer tungt i, ødelegger regnskogen.
 • Cerrejón – kullgruven som fjernet alt, Dagsavisen 31.01.16
  I dag eies Cerrejón av tre store multinasjonale selskaper: Glencore Xstrata (Sveits), BHP Billiton (Storbritannia/Australia) og Anglo American (Storbritannia/Sør-Afrika). Én av investorene som tjener penger på selskapets kullproduksjon er Statens pensjonsfond utland, ofte kalt Oljefondet, som har beholdninger verdt om lag 28 milliarder investert i de tre selskapene (tall for 2014).
 • Veivalg, kommentar av Ulf Sverdrup i Dagens Næringsliv+ 12.01.16
  Det er på høy tid at Børge Brende ser nærmere på hva Oljefondet betyr for Norges utenrikspolitikk.
 • Telenor-partner kastet ut av Oljefondet, Dagens Næringsliv 09.01.16
  Telenor varslet myndighetene i Malaysia om mulige bestikkelser fra selskapet ZTE i 2014. Nå kaster Oljefondet ZTE ut av porteføljen, men Telenor beholder leverandøren.
 • Staker ut Oljefond-strategi, Dagens Næringsliv+ 09.01.16
  Cicero-direktør Kristin Halvorsen lover et klima­perspektiv når hun skal vurdere hvor høy andel aksjer Oljefondet skal ha.
 • Advarer mot grønn «katastrofe», Dagens Næringsliv+ 18.12.15
  Oljefondet bør ikke løpe og kjøpe vindparker og andre grønne infrastrukturprosjekter, ifølge ekspertgruppe.
 • Grønn spekulasjon, kommentar av Bård Bjerkholt i Dagens Næringsliv+ 18.12.15
  Oljefondet og fornybar energi er en mindre perfekt match enn mange skal ha det til.
 • Oljefondet vil investere i vindmøller, Aftenposten 15.12.15
  Oljefondssjef Yngve Slyngstad ber Finansdepartementet om å få investere i vind- og solparker.
 • Anbefaler fornybare Oljefond-investeringer, Dagsavisen 11.12.15
  Oljefondet bør få mulighet til å investere i infrastruktur for fornybar energi.
 • Enighet om 200 millioner, Dagens Næringsliv 09.12.15
  KrF har fått gjennomslag på Stortinget til å bevilge 200 millioner kroner ekstra til bistand. Pengene hentes fra oljefondet.
 • Klimaavtale vil redusere risiko, Dagens Næringsliv+ 09.12.15
  En ambisiøs klimaavtale vil være bra for Oljefondet, ifølge oljefondssjef Yngve Slyngstad.
 • - Høye nivåer av arsen og kvikksølv i elva etter demningkollapsen i Brasil, Dagbladet 29.11.15
  Men gruveselskapene mener utslippene er ufarlige.
 • Storebrand har solgt kullaksjer for 750 millioner, Dagens Næringsliv 13.11.15
  Jeanett Bergan, som er leder for ansvarlige investeringer i KLP kapitalforvaltning, sier KLP også kommer til å utelukke flere selskaper etter at Oljefondet (SPU) ble pålagt å gjøre det.
 • Norge tjener på a-våpen, Klassekampen 12.11.15
  Oljefondet har investert milliarder i åtte atomvåpenselskaper, ifølge ny rapport. Etikkrådet vil ikke avvise at fondets egne etiske retningslinjer er brutt.
 • Oljefondet må inn i klimakampen, kommentar av Anders Bjartnes i Bergens Tidende 06.11.15
  Erna Solberg og Jonas Gahr Støre bør sammen sørge for at Oljefondet blir en stor investor i fornybar energi.
 • Catch 273.000.000.000, kommentar av Lars West Johnsen i Dagsavisen (nye meninger) | 31.10.15
  Er ikke en internasjonal flyktningkatastrofe en typisk anledning for å lirke noen kroner ut av sparegrisen? Er ikke dette nettopp det forbrukerøkonomene maner oss til å legge litt til side for, uforutsette utgifter?
 • – Naive uttalelser, Dagsavisen 29.10.15
  – Å overlate oljefondets investeringer til markedet, er naivt, mener Aps Torstein Tvedt Solberg, som går i rette med FN-rådgiver.
 • Koster 400 mill. å komme seg ut av kull, Aftenposten 29.10.15
  Alle i finansmarkedene vet at Oljefondet må selge kullaksjer. Det presser ned prisen fondet får.
 • Kritiserer kull-nedsalg, Dagsavisen 28.10.15
  – Jeg mener det var feil å trekke Oljefondet ut av kull, sier Liebreich. Han er grunnlegger av Bloomberg New Energy Finance og medlem av FNs høynivågruppe om Sustainable Energy for All.
 • Sier ja til superlønninger, Dagens Næringsliv 29.08.15
  Oljefondet stemmer­ ja til ­91 pro­­sent av de ­feteste ­lønn­­­ingene i USA.
 • Fem grunner til at regjeringen undertrykker urfolk, kommentar av Paul Patrick Børhaug i Bergens Tidende 17.08.15
  «Det er viktig å være klar over at mange urfolk fortsatt i dag blir utsatt for systematisk undertrykking og lever under svært vanskelige kår», sa Jan Tore Sanner (H) da han nylig gratulerte verdens urfolk på FNs urfolksdag. Det han glemmer er at Norge, gjennom Oljefondets investeringer, er medskyldig i undertrykkingen av urfolk.

Søk:

Avansert søk

Etikkrådets årsmelding 2015


Utdrag fra etikkrådsleder Johan H. Andresens forord til Etikkrådets årsmelding 2015:

Etikkrådet har i året som gikk, bidratt til forberedelsene av to nye kriterier, klima- og kullkriteriet. I tråd med rådets innspill til ordlyd av klimakriteriet kan selskaper fra i år utelukkes på grunnlag av uakseptable utslipp av klimagasser. Nå er vi i gang med å gjøre studier av ulike industrier for å forstå hvor utslippene av klimagasser er størst, og identifisere de selskapene som har uakseptable utslipp. Vi har som ambisjon å kunne vurdere enkelte selskap konkret mot slutten av året. For kullkriteriet skal Norges Bank på selvstendig grunnlag kunne utelukke selskaper som baserer mer enn 30 pst. av sin virksomhet på termisk kull. Dernest vil Etikkrådet vurdere kullselskapene som eventuelt er igjen.

Etikkrådet har i 2015 fortsatt kartleggingen av brudd på arbeidstakerrettigheter i tekstilindustrien. De innledende funnene tyder på at kundene til de tekstilprodusenter vi ser på, har en betydelig egeninteresse i å stramme opp sine leverandører, selv om vi også vil gjøre vårt. Etikkrådet har i året som gikk, også gått systematisk gjennom korrupsjonsanklager mot selskaper i både petroleumsbransjen og forsvarsindustrien, og vi er ikke oppløftet av våre funn. Etikkrådet kan anbefale utelukkelse av de groveste tilfellene der det synes å være høy risiko for gjentakelse. Norges Bank har et bredere mandat og kan gripe fatt i saker der det er et sammenfall mellom fondets etiske og økonomiske interesser. Vi har tro på at både utelukkelser og eierskapsutøvelse vil redusere den etiske risikoen og dermed forhåpentligvis også den finansielle risikoen i fondet.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.