Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Panama-papirene - hva nå?

Skatteunndragelser og hemmelighold er ødeleggende for demokrati og utvikling og rammer verdens fattige hardt. Vil mediefokuset i kjølvannet av Panama-papirene kunne bidra til styrket kamp mot skatteparadiser og skatteflukt, slik sivilsamfunnet i en årrekke har kjempet for? Vi har samlet norske medieklipp om Panama-papirene og sett nærmere på hvilke tiltak som nå blir foreslått og diskutert av sivilsamfunn, politikere og andre.

Torsdag 07. april 2016
Linker oppdatert: Mandag 25. april 2016

- Om vi skal få en slutt på ekstrem ulikhet og fattigdom må vi stanse skatteparadisenes æra, var budskapet i en kampanje lansert av Oxfam tidligere i år, som ble fulgt opp og fikk mye oppmerksomhet også i Norge. Temaet har blitt fremhevet som sentralt i arbeidet for en mer samstemt politikk for utvikling av paraplyorganisasjonen for europeisk sivilsamfunn, CONCORD, senest i deres siste "Spotlight on Policy Coherence for Development 2015", og har i en årrekke blitt satt på dagsorden her hjemme av norsk sivilsamfunn. 

De siste dagene har temaet stått øverst på den politiske dagsorden i en rekke land etter at tidenes største dokumentlekkasje, kjent som Panama-papirene, avslører pengeflukt i milliardklassen blant statsledere og politikere. I Norge er det Aftenposten som deltatt i det internasjonale samarbeidet med andre aviserredaksjoner og The International Consortium of Investigative Journalists for å gå gjennom dokumentene. Mona Thowseni Publish What You Pay (PWYP) Norge, som har jobbet for innsyn i skatteparadiser i ti år, kommentere dette slik overfor Vårt Land:

"Det er fantastisk at en stor, landsdekkende avis har gått så grundig til verks og sender dette ut til hele landet."

- 70 personer fra verdenseliten knyttes til skatteparadiser

Lekkasjene viser blant annet at et selskap på skatteparadiset Seychellene leverte flydrivstoff til Syria, til tross for sanksjoner mot regimet og Aftenposten kunne presentere en liste med 70 personer fra verdenseliten, som kunne knyttes til skatteparadiser. Blant de som ble "tatt med buksene nede" var Islands president Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, som igår kveld, etter stort press, kunngjorde at han går av. I mindre demokratiske land kan konsekvensene for lederne bli mindre. I Kina blir informasjon om lekkasjene sensurert og i Russland mener president Putins talsmenn at "dette er et angrep på vår president". I USA derimot, tok president Barrack Obama i går til orde for endring i internasjonale skattelovgiving i kjølvannet av Panama-papirene.

Her hjemme er fokuset i første rekke rettet mot DNB, som skal ha lagt til rette for nordmenn i skatteparadiser, også etter at tidligere finansminister Kristin Halvorsen (SV) instruerte DNB om å avvikle denne praksisen i 2007.

– Pengene fra regjeringens bankpakke kan ende opp i skatteparadiser, advarte daværende Attac-leder Emilie Ekeberg og tidligere statssekretær Roger Schjerva (SV) kommenterer nå dette slik i VG:

"Finanskrisen i 2008-09 rammet DNB hardt. Da banken ba norske myndigheter om hjelp, nølte vi ikke. At banken samtidig la til rette for slik samfunnsundergravende virksomhet gir meg mange dårlige følelser."

- Det holder ikke at en minister gir «likes» eller «dislikes» til én banks handlinger. Hun bør bruke eller endre loven, mener i midlertid professor Gunnar S. Eskeland ved NHH i en kommentar i Dagens Næringsliv i dag.

Hva DNB har gjort og burde har gjort blir nå uansett fulgt opp av blant annet Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som har sendt brev til finansminister Siv Jensen (FrP) med spørsmål om saken.

Lekkasjene vil trolig få konsekvenser for en rekke enkeltpersoner og selskaper som har gjort seg skyldige i kriminell eller uetisk virksomhet, men mange håper nå at avsløringene og det voldsomme mediefokuset også vil føre til fortgang i arbeidet med bekjempe skatteparadiser, hemmelighold og skatteflukt.

- Norge har så langt ikke vært en sterk bidragsyter i kampen mot skatteparadisene

Blant de som har deltatt i debatten etter at Panama-papirene ble kjent er professor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han fikk i 2014 NHHs pris for fremragende formidling for å ha "bidratt aktivt i den offentlige debatten om blant annet skatteparadiser, kapitalbeskatning og eiendomsskatt".

- Norge har så langt ikke vært en sterk bidragsyter i kampen mot skatteparadisene, mener Schjelderup i en kronikk i Dagens Næringsliv og viser til at:

"Det ligger sterke signaleffekter i Oljefondets kjøp av aksjer i Formel 1, hvor aksjene holdes «in trust» av et selskap på Jersey som det amerikanske senatet konkluderte med var eierløst."

Han mener nå det er "tid for tiltak" og viser til rapporten fra kapitalfluktutvalget, der han selv deltok, i 2009 (NOU 2009:19) der "et av forslagene (...) var at Norge burde ta initiativ til å arbeide frem en internasjonal konvensjon som skal forhindre at stater utvikler lukkede lovstrukturer som er egnet til å påføre tap og skader i andre jurisdiksjoner".

OECDs problem er imidlertid at en rekke skatteparadiser er OECD-medlemmer og at OECD derfor mangler evne til å ta skikkelig tak i problemstillingen, mener Schjederup og avslutter slik:

"Kanskje kan dokumentene fra Panama få flere til å innse at vi må tenke nytt?"

- Det skjulte eierskapet kan vi ikke lenger akseptere

Representanter fra noen av de sentrale sivilsamfunnsaktørene i Norge, Sigrid Klæboe Jacobsen (Tax Justice Network – Norge), Guro Slettemark (Transparency International Norge) og John Peder Egenæs (Amnesty International Norge), kaller i et innlegg i Aftenposten Panama-papirene for "globale fluktbiler for økonomisk kriminalitet" og sammenfatter sitt syn på hva som må gjøres slik:

"Det skjulte eierskapet som er avdekket, kan vi ikke lenger akseptere. Det er på tide med handling – og vi må starte i Norge. Vi krever nå en grundig granskning av hvordan norske banker og andre tjenesteytere kan kanalisere penger til skatteparadis – åpenbart uten kontroll eller oversyn fra myndigheter og tilsynsorgan som Finanstilsynet. Vi må vite hvem som er de egentlige eiere i selskaper og investeringer i Norge. Det er på høy tid å trekke Oljefondets kontor ut av Luxemburg. Og det er på tide å ta debatten om statseide selskaper skal kunne bruke skatteparadiser i sin utenlandsvirksomhet."

Globalt skatteorgan, LLR og eierskapsregister

Borghild Tønnessen-Krokan i ForUM peker i en nyhetssak på ForUMs nettsider på peker på tre verktøy mot finansielt hemmelighold:

 • å opprette et mellomstatlig skatteorgan der alle land har en plass rundt bordet, ikke bare OECD og skatteparadiser,
 • bedre land-for-land-rapportering (LLR), samt
 • et offentlig register som viser egentlige eiere.

Et samlet storting har allerede bedt om de to siste punktene og Tønnessen-Krokan kommenterer det slik:

"Det er veldig positivt. Det bør komme på plass raskt, og bli globale normer."

Bør oljefondet (SPU) ut av skatteparadis?

- Krigen mot skatteparadiser føres ikke gjennom oljefondet, uttalte tidligere finansminister Per Kristian Foss (H) etter at NRK og Verdensmagasinet X for snart ti år siden avslørte at oljefondet hadde doblet sine investeringer i selskaper etablert i skatteparadis. Det har siden vært strid om dette og så sent som i forbindelse med Stortingets behandling av meldingen om forvaltningen av statens pensjonsfond 2014 i fjor fremmet V, Sp og SV følgende forslag:

"Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med tiltak for å sikre at Statens pensjonsfond utland ikke benytter seg av skatteparadis i sin virksomhet."

Forslaget fikk ikke flertall, men etter at Aftenposten denne uka publiserte Panama-papirene skriver avisa Klasskampen at stemningen er i ferd med å snu. Avisa kunne fortelle at oljefondet nå har 197,6 milliarder kroner i skatteparadis og at både KrF og Arbeiderpartiet nå vurderer å endre standpunkt. Avsløringen av oljefondets store investeringer i skatteparadis kommenterer Andrew Preston i ForUM slik:

"Dette er med på å undergrave uttalt norsk politikk og innsatsen som Norge har gjort bl.a. som leder for FN-forhandlingene om finansiering for utvikling i fjor. Der var det bred enighet om at mer må gjøres for å stanse ulovlig kapitalflukt og skatteunndragelser. Det er viktig at Norge er bevisst sin rolle som en av verdens største fondsinvestorer, og ikke lar fondet undergrave norsk politikk. Samstemthet er viktig også når det står om å maksimere avkastning for kommende generasjoner."

Finansminister Siv Jensen (FrP), som denne uka la fram meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond 2015, er overfor Aftenposten ikke helt avvisende:

"Det er naturlig å drøfte dette i forbindelse med høringen i Stortinget om forvaltningsmeldingen i slutten av april."

I går møtte hun Ap-leder Jonas Gahr Støre til debatt om dette i politisk kvarter på NRK P2.

- Oljefondets investeringer av fellesskapets verdier i skatteparadis er like etisk suspekt som kjendismillionærenes, skrev filosof Arne Johan Vetlesen i en kronikk på NRK ytring og på lederplass kommenterte avisa Klassekampen avsløringene i forbindelse med Panama-papirene slik:

"Eigarskapspolitikken må skjerpast slik at selskapa held seg borte frå gråsoner og korrupte regime. Dessutan må oljefondet trekke seg ut av skatteparadis, der vi i dag har investert 200 milliardar kroner. Får vi til dette, vil det komma noko godt ut av dei alvorlege avsløringane."

Og andre som ønsker det samme har nå tatt initiativ til en demonstrasjon foran Stortinget mandag 11. april med følgende budskap til stortingspolitikerne:

"Oljefondet ut av skatteparadis!"

Bør Norfund ut av skatteparadis?

Blant anbefalingene i Kapitalfluktutvalgets rapport i 2009 var denne:

"Utvalget foreslår (...) en overgangsordning for Norfund hvor Norfund i løpet av en treårsperiode etter at Utvalgets forslag er blitt virksomme, gradvis reduserer nyinvesteringer gjennom skatteparadis til null."

Til avisa Vårt Land sier tidligere utviklingsminister Heikki Holmås (SV) at "SV jobbet knallhardt i den rødgrønne regjeringen for å få på plass nye regler for Norfunds bruk av tredjeland" og kommenterer det som skjedde etter regjeringsskiftet i 2013 slik:

"Børge Brende tok over styringen av Utenriksdepartementet, og stanset umiddelbart arbeidet med å stramme inn reglene til Norfund."

– Det ville være feil å etablere særskilte begrensninger for Norfund, fordi det vil ramme mulighetene til å gjøre egenkapitalinvesteringer i de fattigste landene, sier statssekretær Tone Skogen (H) i UD. Leder for strategi og analyse i Norfund, Ola Nafstad, understreker imidlertid at Norfund ikke plasserer penger direkte i skatteparadiser og forklarer det slik:

"Når tredjeland brukes, er det som en mellomstasjon for å sikre juridisk avtaleverk og tvisteløsningsmekanismer som alle parter aksepterer." 

Petter Ringstad i Tax Justice Network (TJN) Norge kommenterer dagens praksis slik:

"Norfund skal også utløse medinvestorer. I skatteparadiser kan man ikke finne ut hvem dette er. Det er også lett å tenke at når det er greit for Norfund, er det greit for alle." 

- Svaret er full åpenhet – skattesnusk er ingen privatsak

Pressens Offentlighetsutvalg mener i en uttalelse at Aftenposten og utenlandske mediers publisering av "Panama papers" aktualiserer og bekrefter behovet for full åpenhet om skatteopplysninger og utdyper sitt syn slik:

"Utvalget mener Regjeringens forslag til løsning – gjennom høringen «økt åpenhet om informasjon om eiere i aksjeselskaper» – inneholder alternativer som gir mindre åpenhet enn hva Stortinget har bestemt, blant annet med krav om innlogging og varsling til aksjonærene som søkes opp. En samlet norsk presse reagerer i en høringsuttalelse på dette, og anbefaler i stedet at Regjeringen lytter til de klare anbefalingene som Tax Justice Norge har kommet med, i sin rapport«Åpent eierskap – forslag til utforming av det nye registeret over egentlig eiere»."

Og Dagbladet har fulgt opp på lederplass:

"Tax Justice Network har i lang tid tatt til orde for en mer offensiv strategi for åpenhet om hvem som eier og hva som eies enn det både OECD og regjeringen legger opp til. Vi får håpe at Panama-avsløringene, som bare er toppen av isfjellet, gir partiene det nødvendige puffet som skal til for å komme helt i mål med dette arbeidet."

____________________________________________

Aktuelle lenker:

Kommentarer og innspill fra sivilsamfunnet:

Medieklipp og -debatt:

 • Legitimt i skatteparadis, kronikk av Elin Sarai (advokatfirma PWC) i Dagens Næringsliv 25.04.16
  Næringslivet bruker skatteparadisene til legitime formål, ikke til å skjule inntekter og eierskap og unndra skatt.
 • Den norske reguleringsstaten, kommentar av Noralv Veggeland (professor ved HiL) i Dagsavisen (nye meninger) 25.04.16
  Troen på regulering sammen med troen på det frie markedets piruetter, piruetter som er koblet løs fra moral. I tråd med ideologien ønsker nå de nyliberale å regulere bort de negative sidene ved skatteparadisene, men ikke å fjerne selve bruken av dem. For bankene må yte «finansielle tjenester» fritt i det globale markedet.
 • Panama Papers viser hvor viktig en fri presse er, Peder Wehn (19) på Si;D i Aftenposten 24.04.16
  Panama Papers viser hvor umåtelig viktig dyptpløyende og kritisk journalistikk er. Det er med god grunn at pressen blir kalt den fjerde statsmakt, «vaktbikkja» i samfunnet. Oljen i det demokratiske maskineriet.
 • EU-landene enige om tiltak mot skatteflukt, Dagens Næringsliv (NTB) 24.04.16
  Det ble enighet om en rekke tiltak mot bruk av skatteparadiser på EUs finansministermøte lørdag.
 • Det norske skattesystemet er ikke perfekt. Men vi ligger ganske godt an, kronikk av Kristin Clemet (CIVITA) i Aftenposten 24.04.16
  De landene som har de verste skattesystemene er, enkelt sagt, fattige og vanstyrte land. To eksempler er Venezuela og Malawi. Man kan diskutere årsaker til at disse landene er så fattige, men jeg skal la det ligge her. En viktig betingelse for vekst og utvikling er uansett at de får orden på skattesystemet sitt og greier å drive inn skatter.
 • Milliardene vi må tåle å tape, kommentar av Anne Lise Ryel og Erik Vigander (Kreftforeningen) i Aftenposten 24.04.16
  Det har skapt internasjonal oppsikt at Norge har tapt milliarder på ikke å investere i tobakksaksjer i Oljefondet. Det er et tap vi faktisk skal være stolte av.
 • Razzia mot Mossack Fonseca i Panama, Aftenposten (NTB) 23.04.16
  Politiet i Panama gjennomsøkte fredag et lager tilhørende advokatkontoret Mossack Fonseca.
 • Eit halvt oljefond – årleg, kronikk av Annette Alstadsæter (NMBU) og Niels Johannesen (København Universitet) i Dagens Næringsliv 23.04.16
  Den utstrakte bruken av skatteparadis gjer at verdas land årleg går glipp av minst 3600 milliardar kroner i skatteinntekter.
 • Komité utenfor kontroll og konstitusjon, kommentar av Eirik Vinje (advokat) i VG 23.04.16
  Korrupsjon er komplisert både juridisk og faktisk. Det oppstår særlig vanskelige grenser og dilemmaer når norske selskaper gjør forretninger i land som er gjennomsyret av korrupsjonskultur, slik de fleste land er. SKK mangler juridisk, forretningsmessig, kulturell og politifaglig kompetanse, men har opphøyet seg selv en slags kombinert etterforskingskommisjon og domstol.
 • DNBs tidligere konsernrevisor om skatteparadis-saken: Har ikke tillit til gjennomgangen, Aftenposten 23.04.16
  Harald Jægtnes ble pekt på som ansvarlig i DNBs redegjørelse om bankens skatteparadis-akrobatikk. Nå reagerer han på dobbeltrolle i advokatselskapet som skal gjennomgå saken.
 • Etisk forvaltning?, debatt av Caroline D. Ditlev-Simonsen (BI) i Dagens Næringsliv 23.04.16
  Er det etisk å ekskludere bedrifter innen kjernekraft? De er jo mer klimavennlige enn olje- og gasselskapene. Og hva med alkohol? Mange etiske fond ekskluderer alkoholprodusenter. Vi bør ha en mer nyansert debatt rundt hva som faktisk er etiske investeringer.
 • Forvirring om «skatteparadis» (Norfund), debatt av Ola Nafstad Kjell Roland (Norfund) i Dagens Næringsliv 22.04.16
  Mange har vansker med å skille skadelige skatteparadis fra nyttige finansielle systemer. Vi i Norfund har nok bidratt til forvirringen.
 • Forsvarer bruk av skatteparadis, Dagens Næringsliv  22.04.16
  Næringsminister Monica Mæland (H) vil ikke begrense statlige selskapers virksomhet i skatteparadis så lenge landene har skatte­avtale med Norge.
 • Lite gatesmart (skatteparadis), debatt av Petter Slaatrem Titland (Attac) på NRK ytring 21.04.16
  Det var ikke vanskelig verken å forstå eller høre Flåtten i demonstrasjonen forrige uke. Flåtten snakket med myndig røst. Han valgte en oppsiktsvekkende strategi: Å belære de mest kunnskapsrike på feltet.
 • Lommerusk i skatteparadis, kommentar av Astrid Meland i VG 21.04.16
  Skatteparadis er et stort problem. Mafia, terrorister, narkobaroner og korrupte statsledere kan snike unna penger. Det går særlig ut over folk som bor i svake stater. De får mindre sykehus, skole og vei når fellesskapets penger havner på konto i utlandet. I Norge er det omvendt.
 • Nulltoleranse mot korrupsjon - nesten umulig, kommentar av Tore Høifødt (Nordic Trust) på NRK ytring 21.04.16
  Korrupsjon i ulike varianter er skremmende utbredt. Det er nesten umulig å holde sin sti ren i internasjonal business, også for norske selskaper.
 • – Skatteavtaler med Norge kan svekke utviklingslandenes inntekter, Bistandsaktuelt 20.04.16
  Action Aid mener «svært restriktive» skatteavtaler kan bremse utviklingen i norske bistandsland, og oppfordrer norske myndigheter til å gjennomgå avtalene. 
 • Eierskapsmeldingen er utilstrekkelig for å sikre bærekraftig virksomhet, debatt av Beate Sjåfjell (professor dr. juris ved UiO) i Aftenposten 20.04.16
  Vi er enige om at langsiktig, bærekraftig avkastning krever at profitt skjer innenfor samfunnsansvarlige rammer. Men dette er ikke alltid beskrivende for den virkeligheten selskapene arbeider i, og som vi forsker på. Her gir profittmaksimeringspresset ikke-bærekraftige utslag, inkludert kortsiktighet, lovbrudd og uetiske handlinger.
 • Norske sjefer: Korrupsjon er vanlig, Aftenposten 20.04.16
  I undersøkelsen svarer 39 prosent av bedriftslederne globalt at bestikkelser og korrupsjon er utbredt i deres land. Det er omtrent uendret fra lignende målinger i 2014 og 2012 da 38 prosent svarte at dette var utbredt. I Norge svarte 16 prosent i årets undersøkelse at bestikkelser og korrupsjon er allment forekommende i næringslivet.
 • Fortellingen om den globale kapitalismen, kronikk av Knut Schreiner (musikkredaktør) i NRK ytring 19.04.16 
  Internasjonale kapitalister kappes om å gjemme penger i skatteparadis. Men ideen om å karre til seg mest mulig har vært et tema i musikken lenge før Panama Papers.
 • Den store skattejakten, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 19.04.16
  FN, Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet (IMF) og OECD etablerer tirsdag denne uken en felles «Plattform for samarbeid om skatt». De skal gi teknisk bistand til land som trenger det for å kunne kreve inn skatter og bidra til internasjonal utveksling av opplysninger.
 • Panama Papers: Det er på tide å roe seg litt ned, kommentar av Kristin Clemet (Civita) i Aftenposten 19.04.16
  Absurd og komisk at medier og politikere er så skråsikre på at Rune Bjerke bør vurdere å gå av.
 • 21.000 umoralske 
milli­arder i skatteparadiskommentar av Noralv Veggeland (professor ved HiL)i Vårt Land (verdidebatt) 18.04.16
  Panamadokumentene avdekker skatteparadisenes sentrale og skandaløse rolle i den globale finansindustrien.
 • Kamp mot tildekking, kommentar av Lucy P. Marcus i Dagens Næringsliv 18.04.16
  Hva har Panama Papers, ExxonMobil og et kanadisk gruveselskap i Guatemala til felles? Alle er eksempler på mektige individer og organisasjoner som har prøvd å forvirre, narre eller tildekke - og ikke har fått det til.
 • Clinton-paret knyttes til milliardærer i skatteparadiser, Dagbladet 18.04.16
  Hillary Clinton fordømte skatteparadiser etter Panama Papers-avsløringene.
 • Gullkysten (skatteflukt), Kronikk av Maren Sæbø i Dagsavisen (nye meninger) 18.04.16
  Ressurser hentes ut, penger flyttes og noen blir rike et helt annet sted. I papirene fra Panama kan man ane omrisset av dagens utarming av et helt kontinent.
 • Krev at Cameron går av, Klassekampen 18.04.16
  Demonstrantar har rasa etter at det var avslørt at stats­minister David Cameron har eigd aksjar i eit skatteparadis-selskap eigd av Camerons eigen far.
 • Disse ni punktene viser hvordan Panama-avsløringene har preget verden den siste uken, Aftenposten 18.04.16
  Det er kommet nye avsløringer. Det er blitt mer bråk, og en rekke nye internasjonale tiltak har kommet på bordet.
 • Leste aldri kritisk rapport, Klassekampen 18.04.16
  En gransking fant «betydelige røde flagg» hos det nå korrupsjonsmistenke Unaoil. Kværner leste aldri rapportene.
 • Gir regjeringen skatteparadisstryk, Vårt Land 18.04.16
  Stortinget ga klar beskjed, men regjeringen har nølt med å tvinge 
selskaper til åpenhet om penger i skatteparadis. Nå gir Finanskomiteen anmerkning.
 • Banksjef til besvær, kommentar av Jan Ketil Arnulf i Dagsavisen (nye meninger) 18.04.16
  Er Rune Bjerke mest til bryderi hvis han ikke har gjort noe galt?
 • - Skatte­paradisene vil føle flomlyset, Aftenposten 17.04.16
  Flomlyset øker på skatteparadisene, sier Siv Jensen etter møter i Washington. Men finansministrene har store problemer med å bli enige om tiltak for å få fart i verdensøkonomien.
 • Tusenvis protesterte - vil ha Cameron bort, VG 17.04.16
  Flere tusen briter viste lørdag sin harme over Cameron-regjeringens kuttplaner - og skatteparadis-avsløringene.
 • Jusprofessor: Økokrim bør starte etterforskning av DNB, Dagbladet 17.04.16
  Jusprofessor Jon Petter Rui, en av landets fremste eksperter på hvitvaskingsregelverket, mener DNB kan ha brutt hvitvaskingsregelverket i Panama-sakskomplekset.
 • Statlig eierskap og samfunnsansvar, debatt av Monica Mæland (næringsminister) i Aftenposten 17.04.16
  I Aftenposten 13. april kommer forsker Beate Sjåfjell med en rekke påstander om statlig eierskap. Ifølge Sjåfjell har staten som eier et skadelig og kortsiktig press for maksimal profitt som går på bekostning av samfunnsansvaret. Det er jeg uenig i.
 • Skjulte penger, kommentar av Einar Lie (professor ved UiO) i Aftenposten 17.04.16
  Statlige fond er blitt kritisert for å ha plassert penger i slike land. Flere politiske partier, sist Arbeiderpartiet, har signalisert at dette nå bør ta slutt. Det finnes gode argumenter for dette – men det finnes også argumenter til støtte for dagens paradispolitikk, som tillater slike investeringer.
 • Den fjerde statsmakt, lederkommentar i Dagens Næringsliv 16.04.16
  Disse raske politiske effektene hadde neppe kommet hvis ikke kampen mot skatteparadis allerede hadde stått høyt på dagsordenen i en rekke land. Men de hadde ikke kommet nå uten avsløringene. Avsløringene er oppløftende for mediene. De har vist nye journalistiske metoder og at globalisert politisk og økonomisk makt kan utfordres med mediesamarbeid på tvers av landegrensene.
 • Lyssky gjester på solfylte øyer, kronikk av Kalle Moene (professor ved UiO) i Dagens Næringsliv 16.04.16
  Skatteparadisene er del av underverdenens mafiaorganisering.
 • G20 foreslår svarteliste for skatteparadiser, Dagens Næringsliv (NTB) 16.04.16
  G20-landene ønsker seg både en svarteliste for skatteparadiser og mer åpenhet for internasjonale skallselskaper, ifølge et utkast til uttalelse fra finansministermøtet i Washington.
 • Kinesisk advokat pågrepet etter å ha vitset med presidentens kobling til Panama Papers, Aftenposten 16.04.16
  Menneskerettighetsadvokaten skal ha postet et satirisk bilde av presidenten til sine venner.
 • Spansk minister går av etter Panama-avsløringer, Aftenposten 16.04.16
  José Manuel Soria har benektet noen involvering i selskaper i skatteparadisene.
 • «Hammerslag» mot skattejuks, Dagens Næringsliv 16.04.16
  Med koblinger til et nettverk av skatteparadiser er Storbritannia under press. Nå går finansminister George Osborne til «krig» mot skattesnytere.
 • Bjerke har ryggen mot veggen, lederkommentar i Aftenposten 16.04.16
  DNBs konsernsjef begynte med å skyve skatteparadissaken fra seg. Aftenposten tok kontakt for å fortelle hva dokumentene fra Panama ville vise allerede tre uker før offentliggjørelse. Bjerke nektet da å snakke.
 • Pytt i Panama, Dagens Næringsliv (magasinet) 16.04.16
  Det har vært tunge uker for nordmenn som synes det er et slit å betale skatt. På Høyres landsmøte var det flere­ som tok til orde for at det må bli mindre skattelettelser enn før. I tillegg har Aftenpostens avsløringer fra de såkalte Panama Papers vist at flere hundre nordmenn skjuler penger i skatteparadiser.
 • Taushetsplikt, lederkommentar i Klassekampen 16.04.16
  Tale er sølv, men taushetsplikt er gull for Den Norske Bank. I sin redegjørelse mandag la Rune Bjerke ansvaret for at DNB har hjulpet rike kunder å opprette stråmannsselskap på Seychellene helt og holdent på sine underordnede.
 • Mæland fester grepet, kommentar av Arne Strand i Dagsavisen (nye meninger) 16.04.16
  Hvis Stoltenberg-regjeringen i sin tid hadde vært mer aktiv og ikke tilbakelent og passiv, kunne det kanskje vært mulig å unngå skandalene i Yara, Statoil, Telenor, Hydro, Kongsberg Gruppen og DNB.
 • Skattemyndigheter i hele verden går sammen om storaksjon etter Panama Papers-avsløringene, Aftenposten 16.04.16
  Skatteetatene i en rekke land har satt ned en prosjektgruppe etter Panama Papers-avsløringene. Norge deltok på møtet som ble holdt i regi av OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) i Paris onsdag.
 • Derfor navngir vi ikke DNBs kunder, kommentar av Håkon Borud i Aftenposten 16.04.16
  De 43 DNB-kundene Aftenposten skriver om i dag hadde minst 130 millioner kroner plassert i ulike selskaper i skatteparadiset Seychellene. Likevel navngir vi ingen i dag. Her får du vite hvorfor.
 • Ikke plag oss med fakta, replikk av Svein Flåtten (H) på NRK ytring 16.04.16
  Oljefondets operasjoner i utlandet foregår etter åpne og tydelige prinsipper i land som Norge har skatteavtaler med. Det handler ikke om å være «for» skatteparadis, slik Attac-lederen påstår.
 • Panama snur om skatterapportering, NRK nyheter 15.04.16
  – Panama går mot finansiell åpenhet og snur ikke, sier landets visepresident Isabel De Saint Malo.
 • Gjør noe nå. Ikke vent på en ny krise, kommentar av Thomas Piketty (professor ved Paris School of Economics) i Aftenposten 15.04.16
  Økonomisk hemmelighold er en enorm trussel mot vårt sårbare globale system. Vi løser ikke problemet ved å be skatteparadisene høflig om å slutte å oppføre seg dårlig.
 • Verdensbanken fordømmer skatteparadiser, Aftenposten 15.04.16
  Skatteparadiser og skatteunndragelser som avsløres i Panama-dokumentene, bidrar til å øke fattigdommen i verden, advarer Verdensbankens sjef.
 • På Island knebles akademikere og journalister, Kommentar av Dora Gudjonsdottir i Aftenposten 15.04.16
  En tredjedel av Islands regjering eide eller har eid selskap i skatteparadis, blant andre den avgåtte statsministeren Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Men dette er kun toppen av isfjellet, og Islands gode rykte som et sterkt demokrati, er betydelig overdrevet.
 • Slutt på sekretessen, Dagens Næringsliv 15.04.16
  Når Skatteetaten får kontoopplysninger fra 80 land, betyr det slutten på bank­sekretessen for mange nordmenn, mener finansminister Siv Jensen.
 • DNB: Her gjaldt ikke hvitvaskingsloven, Dagbladet 15.04.16
  Norges fremste ekspert på hvitvaskingsregelverket mener DNB kan ha brutt loven i forbindelse med postkasseselskapene på Seychellene, men DNB mener loven ikke gjaldt der.
 • Unngå Panama-populisme (skatteparadiser), kommentar av Heidi Nordby Lunde (H) i  Aftenposten 15.04.16
  Norfund og Statens pensjonsfond Utland (Oljefondet) er blitt kritisert for å ha datterselskaper registrert i såkalte skatteparadis, og SV vil forby dette. Men Norfund har mesteparten av sine investeringer registrert på Mauritius fordi de har en robust finansiell lovgivning som beskytter investeringer i utviklingsland som ikke selv har en velfungerende banksektor.
 • Saksøker tidligere sjef for Yara-datterselskap for korrupsjon, Aftenposten 15.04.16
  Den russiske milliardæren som eier Yaras samarbeidspartner, saksøker 18 personer og selskaper for 1 milliard kroner.
 • Inkonsekvent politikk om skatteparadiser, lederkommentar i Dagbladet 15.04.16
  Det er fullt lovlig for både statlig eide selskaper og Oljefondet å investere i skatteparadis. I tillegg bruker bistandsfondet Norfund skatteparadis for å investere i utviklingsland. Det må det bli en slutt på. Norske myndigheter er nødt til å ta grep for å unngå å støtte opp om skatteparadis.
 • Oljefondet ut av 52 kullselskaper, Dagens Næringsliv 15.04.16
  Etter vurdering av nye retningslinjer.
 • – Norge underbygger skatteparadis (Norfund),  Vårt Land 14.04.16
 • Bistandsfondet Norfund mener det er nødvendig å bruke skatteparadis for å investere i fattige land. – Det er bare tull, sier Eva Joly.
 • I disse landene bobler raseriet i befolkningen etter Panama-avsløringene, Aftenposten 14.04.16
  Offentlige tjenestemenn, nære slektninger og medarbeidere av ulike regjeringssjefer fra mer enn førti land er blitt avslørt.
 • Galt fra Norfund, debatt av Tove R. Wang (Redd Barna) og Anne Marie Helland (Kirkens Nødhjelp) i Dagens Næringsliv 14.04.16
  Norfund forsøker i tirsdagens DN å skape inntrykk av at Kirkens Nødhjelp og Redd Barna bruker Sveits som skatteparadis. Det er feil. Vi har som internasjonale humanitære organisasjoner virksomhet i Genève av helt andre grunner.
 • Regjeringen stiller krav til åpenhet rundt skatt og kapitalflyt, kronikk av Siv Jensen (finansminister) og Børge Brende (utenriksminister) i Aftenposten 14.04.16
  Regjeringen prioriterer arbeid mot skatteunndragelser og for krav til åpenhet rundt kapitalstrømmer høyt og deltar aktivt i internasjonalt samarbeid for å unngå hemmelighold. Dette har gitt viktige resultater.
 • Professor om Mælands DNB-spørsmål: - Har aldri sett noe lignende, Aftenposten 14.04.16
  - Dette er en type spørsmål man bruker når man skal irettesette barn eller si opp ansatte, sier professor Einar Lie ved Universitetet i Oslo.
 • Avslører bankene (skatteparadis/korrupsjon), Dagsavisen 14.04.16
  Svenske banker svikter i kampen mot skatteflukt og korrupsjon. Nå skal også norske banker kartlegges.
 • KrF vil ha gjennomgang av statens rolle, Nationen 14.04.16
  KrF krever at regjeringen kommer til Stortinget med en full gjennomgang av statens rolle både som lovgiver og finansiell eier i blant annet oljefondet.
 • Slåss mot skatteparadis, Dagens Næringsliv 14.04.16
  Guro Slettemark i Transparency International håper de store lekkasjene om skatteparadisene kan føre til en bevisstgjøring om problemene disse bidrar til.
 • Politikere må vise handlekraft, kronikk av Petter Slaatrem Titland (Attac) på NRK ytring 14.04.16
  Nå må norske politikerne forholde seg til et folkekrav om å hamle opp med skatteparadisene. Men ikke alle er enige i at skatteparadis er et problem.
 • Kollaps med kull, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 14.04.16
  Oljefondet hørte ikke på kullgiganten Peabody. Heldigvis.

 • Joly jubler ikke for EUs skatteforslag, Dagens Næringsliv (NTB) 13.04.16
  EU-kommisjonen håper å komme på skatteoffensiven med skjerpede åpenhetskrav. Men Eva Joly ser ingen grunn til å juble.
 • Tidenes lissepasning, kronikk av Erik Solheim (OECD/DAC) i Dagens Næringsliv 13.04.16
  For å kunne utvikle seg må fattige land ha kontroll over egne inntekter gjennom forutsigbare og gode skattesystemer. Det går i dag mer penger illegalt ut av Afrika enn vi tilsammen gir i bistand. Utviklingsland betaler 98 prosent av all utdannelse selv. Dersom de kan øke skatteinntektene sine med bare én prosent, vil det bety dobbelt så mange penger til helse og skole som all bistand i verden tilsammen.
 • Skattekampen, kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 13.04.16
  Det er lett å samle politikerstøtte for generelle appeller mot å gjemme bort penger som burde vært beskattet. Det er verre å få vedtatt detaljerte lover og reguleringer som skal hindre praksisen. Politikere skal veie inn sine nasjonale interesser. De multinasjonale selskapene hær av lobbyister har sitt å si. USA er heller ikke begeistret over EUs skatteaktivisme, som «disproporsjonalt retter seg mot amerikanske selskaper», slik den amerikanske finansministeren Jack Lew skrev til Europakommisjonen tidligere i år.
 • Mæland åpner for å undersøke hele DNB, Aftenposten 13.04.16
  Næringsministeren gir klarsignal til en bred, ekstern gjennomgang. Men styret skal bestemme. Her er spørsmålene Statsråden krever svar på.
 • Svarene holdt ikke, Dagens Næringsliv 13.04.16
  Både statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland mener DNB-ledelsens redegjørelse ikke var god nok.
 • NHO-direktøren frustrert over Panama-avsløringer, Dagens Næringsliv (NTB) 13.04.16
  – La meg bare slå fast med en gang: Det er totalt uakseptabelt å ikke operere etter boka. Og det er ikke til å stikke under en stol at det er mer risikabelt i denne delen av verden, sier Kristin Skogen Lund da hun møter NTB i Singapore få timer før konferansen Norway-Asia Business Summit (NABS) åpner i det som er et av verdens minst korrupte land.
 • Slipper ikke taket i Hydro, Dagens Næringsliv 13.04.16
  Stortingets kontrollkomité krever at næringsminister Monica Mæland redegjør for hvorfor Hydro fikk samarbeide med en korrupsjonsdømt partner i Tadsjikistan.
 • Den forrige DNB-sjefen: Dette er ikke greit, VG 13.04.16
  Tidligere DNB-sjef Svein Aaser sier i dag at DNB ikke burde ha satt opp et skatteparadis-system under hans ledelse.
 • Frikjenner skatteparadis, Klassekampen 13.04.16
  Mens DNB hudflettes for å flytte penger til Seychellene, får norske statsselskaper grønt lys i eierskapsmeldingen for å investere i det samme skatte­paradiset.
 • Bjerkebanen, kommentar av Lars West Johnsen i Dagsavisen (nye meninger) 13.04.16
  Finansminister Kristin Halvorsen sendte et blokkbokstav-tydelig signal i 2007 da banken markedsførte sin evne til å holde på en hemmelighet. Siden begynnelsen på 2000-tallet har OECD og G20-landene kjempet mot internasjonal skatteunndragelse, med et kraftfullt taktskifte i 2012. Gitt denne konteksten der banker med internasjonale ambisjoner og tjenester står i brennpunktet, står det ikke til troende at ingen i DNBs ledelse har kjent varmen nok til at de har undersøkt egen praksis. Har ingen stilt spørsmål?
 • Siv Jensen: Finanstilsynets mandat tilstrekkelig, Dagens Næringsliv (NTB) 13.04.16
  Ett av spørsmålene er om Jensen mener tilsynet er i stand til å «avdekke om norske bankkonsern har tilfredsstillende styring og kontroll for å sikre at bankene og deres datterselskap ikke legger til rette for ulovlig virksomhet som skatteunndragelser gjennom pengeplasseringer i skatteparadiser».
 • Skattedirektøren på jakt etter nordmenn som hadde penger i skatteparadis, Dagens Næringsliv (NTB) 13.04.16
  Skattedirektoratet har tro på at de vil få utlevert informasjon om de 21 nordmennene som fikk hjelp av DNB til å plassere penger i skatteparadiser.
 • Statens mislykkede aksjeeierskap, kronikk av Beate Sjåfjell (professor ved UiO) i Aftenposten 13.04.16
  Hva har Yara, Statoil, Telenor, Hydro, Kongsberg Gruppen, DNB og Kværner til felles? Alle har staten som aksjonær (indirekte for Kværners del), og alle har i løpet av den senere tid blitt beskyldt for å være involvert i lovbrudd eller uetisk adferd. Hvordan kan dette skje, med en statlig aksjonær som hevder å ha tydelige forventninger til samfunnsansvar?
 • Stortinget vil ha flere svar fra regjeringen om DNB, Dagens Næringsliv (NTB) 13.04.16
  Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ber næringsminister Monica Mæland (H) si sin mening om DNBs redegjørelse i skatteparadis-saken.
 • Halvhjertet, lederkommentar i Klassekampen 13.04.16
  Arbeidet for å trappe opp kampen mot skatteunndragelser må foregå langs flere akser. På den ene sida må eierinstruksen til norske statseide selskaper skjerpes, og regjeringen må følge opp dette gjennom eierdialogen. På den andre sida må definisjonen av hva som er et skatteparadis endres. Norge bør gå inn for det samme som nå diskuteres i EU, et lovpålagt krav om at alle selskaper som opererer her fører et land-for-land regnskap, der det går klart fram hvor pengene er tjent.
 • Delaware-misforståelsen, debatt av Erik Gjems-Onstad (professor ved BI) i Dagens Næringsliv 12.04.16
  Det hagler med upresis bruk av uttrykket skatteparadis. For Delaware og tre andre stater i USA må det skilles mellom føderal skatt og statlig skatt. De statlige skattesatser kan variere og kan noen steder, for noen inntekter, være null. Men den nominelle føderale skattesatsen er i en internasjonal sammenheng høy, 35 prosent.
 • Skatteparadis: Loven er på den lurvete moralens side, kommentar av Harald Berg Sævereid i VG 12.04.16
  Finansakrobater, statsoverhoder, toppolitikere og rikfolk gjemmer og planlegger. Store beløp. Med utspekulerte og smarte advokaters hjelp. Loven er på den lurvete moralens side.
 • Korrupsjonsskandaler, forsvunne oljemilliarder og Panama-avsløringer rammer Afrikas største økonomi, Dagens Næringsliv 12.04.16
  Selv presidentens kamp mot korrupsjon møter misnøye - mens landets oljeselskap anklages for å ha en «blank sjekk» for uansvarlig pengebruk.
 • Camerons klønete opptreden kan sende britene mot EU-exit, Aftenposten (NTB) 12.04.16
  Den svake håndteringen av Panama Papers-avsløringene øker sannsynligheten for at britene vil rive seg løs fra EU, mener eksperter.
 • Stein i glasshus, debatt av Ola Nafstad og Kjell Roland (Norfund) i Dagens Næringsliv  12.04.16
  Kirkens Nødhjelp og Redd Barna tier om at deres internasjonale organisasjoner er registrert i skatteparadiset Sveits. I Norfund vet vi at det er gode grunner til å bruke slike jurisdiksjoner.
 • DNB-topp visste om skatteparadis, VG 12.04.16
  Rune Bjerke har sagt at ingen i konsernledelsen har hatt kjennskap til DNBs Seychellene-sak. Men Terje Turnes i Bjerkes konserledelse har sittet i styret i DNB Luxembourg siden 2005, som var informert om skatteparadis-systemet.
 • Synes det går for tregt med Siv Jensen, Dagens Næringsliv 12.04.16
  Politisk ledelse i Finansdepartementet trenerer tiltak mot skatteparadis og aggressiv skatteplanlegging, ifølge Aps Marianne Marthinsen.
 • Kunne fått bank, slapp med et blåmerke, kommentar av Frithjof Jacobsen i VG 12.04.16
  DNBs datterselskap i Luxembourg var ivrige i sin kundeservice til nordmenn som kunne tenke seg å gjemme penger. Kundene fikk med seg det ledelsen i banken ikke viste særlig interesse for.
 • Oversikt: Skandalene i statseide selskaper, VG 12.04.16
  DNB. Statoil. Kongsberg-gruppen. Telenor. Hydro. Yara. Alle de største statseide selskapene er nå i trøbbel.
 • – Viser lite ydmykhet, Dagsavisen 12.04.16
  Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson, Marianne Marthinsen, mener skattereformen må sikre mer finansiell åpenhet i framtida. – Det viser seg at tilretteleggere for slike ting er kreative, og et hode foran oss på Stortinget. Skal vi få bukt med denne typen praksis så må vi ha en økt åpenhet. I tillegg må Mæland følge opp DNB i mer aktiv grad enn man har gjort tidligere, sier hun.
 • Norge må ta initiativ mot skatteparadiser, kommentar av Une Aina Bastholm (MDG) i Dagbladet 12.04.16
  Avsløringene rundt de såkalte Panama Papers har satt fokus på en stor og viktig utfordring for det internasjonale samfunnet; en utfordring som ikke bare gjelder Norge eller Europa.
 • DNB brøt egne retningslinjer da de opprettet skatteparadis-tilbud, Dagbladet 12.04.16
  Banken hjalp kunder med å opprette selskap i skatteparadis.
 • Panamalekkasjene bør fungere som en vekker for de fleste organisasjoner. Hvordan kunne lekkasjen skje?, kommentar av Per Thorsheim (PasswordsCon) i Aftenposten 12.04.16
  Sammenlignet med alle tidligere lekkasjer har denne et mye større omfang i datamengder. Lekkasjene berører myndigheter, bedrifter og privatpersoner på mange nivåer.
 • Dette forventer de av DNB-redegjørelsen, Aftenposten 12.04.16
  Alle kort må på bordet, forlanger stortingspolitikerne. De vil slippe nye runder rundt DNB.
 • Hvem har gjort Panama Papers mulig?, kommentar av Linn Anker-Sørensen (doktorgradsstipendiat ved UiO) i Aftenposten 12.04.16
  Hvem gjør det mulig å skjule formuer ved hjelp av postboksselskaper på eksotiske øystater, og hva kan vi gjøre med det? Svaret på det første er: advokatfirmaer, banker, revisjonsfirmaer og konsulentselskaper. Svaret på det andre er: lovgivning som klarlegger og innsnevrer deler av handlingsrommet til tilretteleggerne.
 • DNBs styreleder freder ikke DNB-sjefene, Aftenposten 12.04.16
  Styreleder Anne Carine Tanum sier videre undersøkelser kan få konsekvenser for ansatte i DNB.
 • Rune Bjerkes kanossagang, kommentar av Aksel Braanen Sterri i Dagbladet 12.04.16
  Det var ikke mye til selvkritikk å spore da DNB presenterte redegjørelsen etter avsløringene om skatteparadis-tilknytning.
 • Disse statlige topplederne gjør politikerne flaue (CSR/korrupsjon/skatteparadiser), VG 12.04.16
  Høyt betalte toppledere i de seks største statseide selskapene må nå stå til rette mot anklager om korrupsjon og skatteplanlegging. – Jeg blir flau, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

 • OECD innkaller til skattetoppmøte etter Panama Papers-avsløringer, Aftenposten 09.04.16
  Verdens skattesjefer samles i Paris torsdag for å diskutere tettere samarbeid.
 • Skatteparadisene tar liv, kronikk av Tove R. Wang (Redd Barna) og Anne Marie Helland (Kirkens Nødhjelp) i Dagens Næringsliv 09.04.16
  Skatteflukt tar liv og hindrer skolegang og helsestell for verdens fattige. OECDs reformarbeid er ikke nok, FN må ta ansvar.
 • Kan den ærlige eliten please stand up, kommentar av Helene Skjeggestad i Aftenposten 09.04.16
  Hva om publiseringen av Panama Papers fører til mer hat? Det er bare et spørsmål om tid før det skjer.
 • Skattesnyteri, lederkommentar i Klassekampen 09.04.16
  De store multinasjonale selskapenes skatteunndragelser undergraver lokalt næringsliv og finansieringen av folks velferd. Skal dette systemet stoppes, må hull i skattelovgivningen tettes og skatteparadisene angripes, men statene må også vurdere å nekte selskaper som unndrar skatt å operere i landet. Det er et grovt misforhold mellom Apple, Facebook og Googles popularitet og det faktum at de er blant klodens største skattesnytere.
 • Hemmelighold er bare et symptomkommentar av Ivar Kolstad og Arne Wiig (CMI) i Aftenposten 09.04.16 
  Den grunnleggende sykdommen er ubalanser i makt mellom politiske og økonomiske eliter, og befolkningen ellers.
 • Få amerikanere i Panama-papirene, Aftenposten 09.04.16
  Påfallende få amerikanere er avslørt i Panama-papirene. De er uønsket, hevder ene av de to grunnleggerne av det omstridte advokatfirmaet i Panama.
 • Anklages for skattehykleri, Dagsavisen 09.04.16
  Statsminister David Cameron anklages for hykleri etter å ha eid aksjer i farens skatteparadisselskap. Men presset mot Cameron vil gå over, tror eksperter.
 • Razzia mot Mossack Fonsecas kontor i El Salvador, Aftenposten (NTB) 09.04.16
  Myndighetene i El Salvador har beslaglagt dokumenter og utstyr under et raid i lokalene til det Panama-baserte advokatfirmaet Mossack Fonseca.
 • Norsk selskap i Panama-avsløring, Dagens Næringsliv 09.04.16
  Verdens største dokument­lekkasje kan kaste nytt lys over omfattende korrupsjon i Afrika. Det norske sementkonsernet Scancem International betalte på 1990-tallet bestikkelser for titalls millioner kroner til høytstående afrikanske politikere via anonyme bankkonti i Luxembourg og Sveits.
 • Femdoblet i skatteparadis, Klassekampen 09.04.16
  I 2011 raste Trond Giske i media mot statseide Argentums investeringer i skatteparadis. Men selskapet hevder at departementet ga grønt lys til å fortsette praksisen.
 • Finansforbundet om avsløringene: - Pinlig og trist, Aftenposten 09.04.16
  - Det er pinlig at finansbransjen nok en gang havner i søkelyset på grunn av uetiske handlinger, sier Pål Adrian Hellman, leder i Finansforbundet.
 • Rune Bjerke må gå som toppsjef i DNB, kommentar av Jan-Ola Hedblad (skatteadvokat) i Aftenposten 09.04.16
  Bjerke har sviktet på vesentlige punkter som øverste leder.
 • Jakten på den forsvunne skatt, Kommentar av Espen Egil Hansen (sjefredaktør) i Aftenposten 09.04.16
  For en uke siden var DNB fortsatt «Bank fra A til Å». Nå vet vi bedre. DNB er en bank fra A til Ø – skatte-ø!
 • DNB i redegjørelse i 2014: DNB Luxembourg hjelper ikke kundene med å unndra skatt, Aftenposten 09.04.16
  I et notat fra 2014 granterer den norske storbanken DNB at de ikke bidrar til å legge til rette for skatteunndragelser ved sin filial i Luxembourg.
 • Hvor havnet 8,5 millioner av Yaras «uakseptable betalinger»?, Aftenposten 09.04.16
  Yaras granskere fant 15 millioner dollar i «uakseptable betalinger». Knapt halvparten av dette gikk til fire ansatte i to russiske leverandørselskaper.
 • DNBs tre stråmenn satt i 4000 styrer hver - ville gitt 11 styremøter hver dag, Aftenposten 09.04.16
  Møt Carmen Wong, George Allen og Jaqueline Alexander. De er DNBs stråmenn i Panama.
 • Statsminister Solberg om feilaktig informasjon fra DNB: - De ansvarlige må identifiseres, Aftenposten 09.04.16
  Statsminister Erna Solberg vil vite hvem som er ansvarlig for den feilaktige informasjonen som ble sendt til Næringsdepartementet.
 • Skatteparadis, Forsvaret og hverdagsintegrering på Høyres landsmøte, Dagbladet (NTB) 09.04.16
  De tre uttalelsene tar for seg dagsaktuelle temaer. I lys av Panama-avsløringene de siste dagene, foreslår resolusjonskomiteen en uttalelse om skatteparadis og skatteunndragelser.
 • Gjennomtrekkslandetutenriksanalyse av Tove Gravdal Morgenbladet 08.04.16
  Panama er et av få gjenværende land som insisterer på å holde på sine finansielle hemmeligheter.
 • Skurkestreker er vanlig business, kronikk av Kristine Sævold (stipendia ved UiB) i Bergens Tidende 08.04.16
  Etter finanskrisen i 2007 har en rekke lekkasjer gitt noen klare glimt inn i en absurd finansverden styrt av en egen logikk. Der er det «helt vanlig» forretningspraksis å kjøpe tomme selskaper i skatteparadiser, fylle dem med stråmenn og beholde anonymt eierskap - nylig også for DNB.
 • Slik kan vi stenge skatteparadisene, kommentar av Aksel Braanen Sterri i Dagbladet 08.04.16
  Skatteparadiset over alle skatteparadis, Luxembourg, bør sparkes ut av EU om de ikke gir seg.
 • Ingen liker en gratispassasjer, kronikk av Margrethe Vestager (konkurransekomissær for EU) i Dagens Næringsliv 08.04.16
  Enkeltland kan forsøke å takle dette problemet ved å endre sine skattesystemer. Men mange av smutthullene de flernasjonale selskapene benytter for å unngå beskatning, finnes fordi ulike land behandler disse selskapenes transaksjoner på litt forskjellige måter. For å løse dette problemet kreves koordinerte tiltak på globalt nivå.
 • Fristelser i paradis, kommentar av Hilde Fasting (Civita) i Bergens Tidende 08.04.16
  I skatteparadisene foregår det både lovlige og ulovlige ting. Det ulovlige dreier seg om å skjule midler fra kriminell virksomhet eller å unndra skatt, mens det lovlige handler om skatteplanlegging og enklere operasjonalisering av virksomheter.
 • Skatteparadisene er spionenes lekegrind, Aftenposten 08.04.16
  Mossack Fonseca oppdaget aldri at en av kundene deres var «Agent 008».
 • Å bevare sin formue er en del av selvbevarelsesdriften, kommentar av Rögnvaldur Hannesson (NHH) i Aftenposten 08.04.16
  Flytting av penger til skatteparadis kan være en konsekvens av offentlig grådighet.
 • - Abbas' sønn har millioner i skatteparadisselskap, Aftenposten 08.04.16
  Panama-papirene avdekker at Palestinas president Mahmoud Abbas' sønn har aksjer verdt millioner i et skatteparadisselskap med bånd til den palestinske selvstyremyndigheten, melder Haaretz.
 • Putin avviser at Panama-papirene avdekker korrupsjon, Aftenposten (NTB) 08.04.16
  Russlands president Vladimir Putin avviser at de lekkede dokumentene fra advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama viser at han selv eller noen av hans nærmeste venner er korrupte.
 • David Cameron eide aksjer i farens skatteparadisselskap, Aftenposten 08.04.16
  Cameron sier han solgte dem før han ble statsminister.
 • Yara bestilte gjennomgang av millionbestikkelsene etter at Økokrim avsluttet etterforskningen, Aftenposten 08.04.16
  En rapport fra 2014 bekrefter bestikkelsene til Eurochem-direktørene som Aftenposten avdekket onsdag. - Helt essensielt å sikre at våre forretningspartnere fikk mulighet til å rydde opp, opplyser Yara.
 • Næringsministeren om Yara-saken: Departementet var kjent med avsløringene i Aftenposten, Aftenposten 08.04.16
  Nærings- og fiskeridepartementet skriver i en pressemelding at de i flere år har vært kjent med opplysningene i Aftenpostens artikkel om bestikkelser fra Yaras datterselskap.
 • Styreprotokoller: Halvorsens beskjed nådde ikke frem til DNB, VG 08.04.16
  DNB ble i 2007 kun bedt om å endre sin markedsføring på nettsidene til filialen i Luxembourg. Banken blir ikke oppfordret til å slutte å opprette kontoer som kan holdes hemmelige for norske skattemyndigheter.
 • Garanterer at de ikke legger til rette for skatteunndragelser, VG 08.04.16
  I et hittil ukjent notat fra 10. desember 2014 som VG har fått tilgang til, garanterer DNB at banken ikke bidrar til å legge til rette for skatteunndragelser ved sin filial i Luxembourg.
 • Professor: – DNB har gjort det politikerne sier, NRK nyheter 08.04.16
  Professor Jan Ketil Arnulf mener politikerne har vel så mye ansvar som banken selv for praksisen til DNB Luxembourg.
 • Mykje skrik om lite gullDag og Tid 08.04.16
  Så langt har det kome fram lite nytt i «DNB-avsløringa». Dessutan har ikkje norske kapitalistar nokon særleg grunn til å løyna pengane, dei slepp stort sett skatt i alle høve. 
 • Stortingspolitikere reagerer på at Økokrim ikke etterforsket millionbestikkelser, Aftenposten 08.04.16
  «Jeg er rystet», svarer Aps Marianne Marthinsen. «Økokrim sender et dårlig signal», sier Frps Jan Arild Ellingsen. «Viktig at vi kommer til bunns i denne saken», mener Sps Jenny Klinge.
 • Solberg om avsløringene i DNB og Yara: - Veldig skuffende og leit, Aftenposten 08.04.16
  Statsministeren understreker at DNB-styret har et stort ansvar for at det delstatlige selskapet følger opp etiske krav.
 • Slapp styring, lederkommentar i Dagsavisen (nye meninger) 08.04.16
  Avsløringene av DNBs tilrettelegging for at rike kunder skal kunne unndra inntekter og formue fra beskatning, er i ferd med å utvikle seg til en skandale. Ikke bare for banken selv, men også for deler av det politiske miljøet.
 • Monica Mæland nekter å svare på hva hun vet om Yara-utbetalingene, Aftenposten 08.04.16
  Monica Mæland sier at hun var kjent med millionbestikkelsene som Aftenposten skrev om på onsdag. Hun lener seg på Yaras forklaring.
 • Sover godt, lederkommentar i Klassekampen 08.04.16
  Skal storselskapenes massive skatteunndragelser stoppes, kreves det en betydelig skjerpet lovgivning både nasjonalt og internasjonalt og en helt annen vilje til å bruke sanksjoner. Det som står på spill, er om noen grådige få – skattefritt – skal kunne tilrane seg hele overskuddet av det produktive arbeidet eller om verdiene skal tilfalle samfunnet som helhet.
 • – Har vært for lite flinke på hjemmebane, Dagens Næringsliv 08.04.16
  Statsminister Erna Solberg mener Norge har vært mest opptatt av å bekjempe korrupsjon i fattige land – og beskriver DNBs opptreden som «uetisk».
 • Økokrim: Korrupsjonsloven er for svak, Dagens Næringsliv (NTB) 08.04.16
  Korrupsjonsetterforskere i Økokrim mener begrensninger i straffeloven hindrer dem i å forfølge bestikkelser betalt i utlandet og etterlyser en skjerping av korrupsjonslovgivningen.
 • Høyre vil stramme inn korrupsjonsloven, Dagens Næringsliv (NTB) 08.04.16
  Flere Høyre-politikere ber Stortinget skjerpe korrupsjonsloven og gjøre bedrifter ansvarlige for korrupsjonshandlinger som utføres av mellommenn.
 • Regjeringen starter korrupsjonsutredning, Dagens Næringsliv (TDN Finans) 08.04.16
  Etter en rekke korrupsjonsskandaler i delvis statseide selskaper bestiller regjeringen en ekstern utredning.
 • Skal få råd fra versting, Klassekampen 08.04.16
  Denne ukas avsløring av DNBs skatteparadisplanlegging for rike kunder, er den siste i en rekke skandaler i statseide norske selskaper. Onsdag ble det klart at næringsminister Monica Mæland har bedt konsulentselskapet PWC om å hjelpe til med oppryddingen. Men selskapet som skal hjelpe ministeren har selv vært involvert i noen av de siste årenes største skatteskandaler.
 • – Skatteparadiser er blitt sexy, Morgenbladet 08.04.16
  Tax Justice Network-leder Sigrid K. Jacobsen tror Panama-papirene kan bli en gamechanger. Men det trengs visst flere masteroppgaver.
 • Slangen i skatteparadis, analyse av Maria Berg Reinertsen i Morgenbladet 08.04.16
  Plutselig var det ikke lenger nok å balansere på riktig side av loven. En må ha moral også.
 • Bruk verktøykssa, Jensen, kronikk av Sigrid Klæboe Jacobsen og Peter Ringstad (TJN Norge) i Klassekampen 08.04.16 
  Regjeringen har gjentatte ganger ignorert Stortingets krav om åpenhet. Nå er det på tide å følge opp. 
 • Skatteparadis: «Miranda» står klar for å bli sjefen din, kommentar av Astrid Meland i VG 07.04.16
  Du velger ikke bank i Panama fordi det er så praktisk. Du legger ikke selskapet ditt til Jomfruøyene på grunn av klima. Det er ingen gode grunner til å etablere seg der, bortsett på mangelen på skatter og regler.
 • Nervøsitet og skam i skatteparadisene, Aftenposten 07.04.16
  I verdens såkalte skatteparadiser har Panama-lekkasjen kalt utløst debatt om både regelverk, hemmelighold og image.
 • Kleptokrati, lederkommentar i Klassekampen 07.04.16
  Avsløringene av det Panama-baserte advokatfirmaet Mossack Fonsecas rolle i riggingen av det lyssky internasjonale systemet for skatteunndragelse, hvitvasking og kleptokrati viser at det gjelder én regel for den globale eliten og en annen for vanlige skattebetalere og lønnsmottakere.
 • Derfor ønsker land å bli skatteparadis, E24 07.04.16
  Arbeidsplasser, investeringer og konkurransedyktighet er blant grunnene til at det kan lønne seg å bli et skatteparadis. I fremtiden vil flere land senke skattene, mener ekspertene.
 • Obama ønsker ny skattelovgivning etter Panama-lekkasjene, Aftenposten 07.04.16
  Barack Obama sier at han vil ha en endring i internasjonal skattelovgiving etter Panama-lekkasjene.
 • Banksjef i Østerrike går av etter Panama-anklager, Aftenposten (NTB) 07.04.16
  Toppsjefen i en bank i Østerrike trekker seg etter anklager om bruk av skatteparadiser basert på opplysninger i Panama Papers.
 • Kinesisk storavis antyder konspirasjon bak Panama-avsløringene, NRK nyheter 07.04.16
  Det bør stilles spørsmål ved om journalistene bak Panama-avsløringene er falske journalister med koblinger til amerikansk etterretning, skriver den kinesiske partiavisen Global Times på lederplass idag.
 • Kinas røde kommunistadel boltrer seg i skatteparadisene, Aftenposten 07.04.16
  Koner, barn, søsken og andre familiemedlemmer av Kinas kommunistiske ledere har gjemt bort milliarder av kroner i skatteparadiser for å skjule sin rikdom.
 • Statseide Yara betalte 2,6 millioner dollar i bestikkelser til postboksselskaper i Karibia, Aftenposten 07.04.16
  Aftenposten kan i dag dokumentere hittil ukjente millionbestikkelser til en av Yaras viktigste forretningspartnere i Russland.
 • DNBeklager og beklager, Dagsavisen 07.04.16
  Razzia, rettssaker, redningspakke og gjentatte beklagelser. DNB har vært i konstant hardt vær i tiden med Rune Bjerke som konsernsjef.
 • – Fører kampanjer for å utvanne regler, Vårt Land 07.04.16
  Kapitalfluktutvalget mente at Norge kunne ta en ledende rolle og bidra til å etablere flere investeringssteder også i afrikanske land utenom skadelige skatteparadis. Men motkreftene har enorme ressurser, påpeker åpenhetsorganisasjon.
 • Slik kan DNB bli dømt, Klassekampen 07.04.16
  Banker som hjelper kunder å unngå skatt ved hjelp av stråselskaper i skatteparadis, kan selv dømmes for medvirking, ifølge jussprofessor.
 • Yara avviser at det dreier seg om ny sak, Dagens Næringsliv 07.04.16
  Aftenposten knytter ny informasjon til korrupsjonssak i Russland. - Det som egentlig er nytt er navnet, svarer Yara.
 • Tidligere konsernsjef, Jørgen Ole Haslestad, varslet alltid for sent, kommentar av Ola Storeng i Aftenposten 07.04.16
  Den tidligere Yara-sjefen visste mer enn det som hittil har vært kjent. Fortalte han Økokrim alt?
 • To av tre mer negative til DNB etter Panama Papers, Aftenposten (NTB) 07.04.16
  Tilliten til DNB i den norske befolkningen har falt kraftig etter avsløringene om at banken har hjulpet kunder med å plassere penger i skatteparadiset Seychellene.
 • Kan ikke svare på om hun har full tillit til DNB-ledelsen, Aftenposten 07.04.16
  Aftenpostens avsløringer var en av hovedsakene i spørretimen i Stortinget i dag. Næringsminister Monica Mæland tok selvkritikk på Statens vegne for manglende eierstyring.
 • Kjære DNB. Jeg slår opp! (Nesten), kommentar av Aslak Borgersrud i Dagsavisen (nye meninger) 07.04.16
  For dere har jo lagt til rette for skattesnyting og hvitvasking av penger.
 • Justistopp hyllet skatteparadiser, Dagbladet 07.04.16
  Statssekretær Gjermund Hagesæter (Frp) i justisdepartementet sier han hadde en annen rolle da hyllesten ble formulert.
 • Kritiserer hemmelighold, Dagens Næringsliv 07.04.16
  Stortingspolitikerne Jette F. Christensen (Ap) og Abid Q. Raja (V) venter at Hydro «fort som svint» offentlig­­gjør hemmelig­­holdte rapporter.
 • Norsk investeringsselskap bruker fortsatt skatteparadiser, Vårt Land 07.04.16
  Utvalg anbefalte Norge å gå foran ved at Norfund stoppet å investere gjennom skatteparadiser. De rødgrønne ville endre reglene. Sju år etter har lite skjedd.
 • Økokrim har ikke etterforsket Yara-bestikkelsene til Eurochem, Aftenposten 07.04.16
  Politiet har hatt tilgang til dokumentasjon på millionbestikkelsene fra Yara i over fem år. Både Økokrim og Yara nekter å stille til intervju i denne saken.
 • Ser ingen spor etter Ap-opprydning, Dagens Næringsliv 07.04.16
  Gjennom åtte år styrte Ap Næringsdepartementet, men undersøkte ifølge næringsminister Monica Mæland aldri om statlige selskaper var involvert i skatteparadiser.
 • - DNB svarte at de ikke har befatning med skatteparadis, Dagbladet (NTB) 07.04.16
  Næringsminister Monica Mæland (H) har tatt opp saken før.
 • Da skandalen ble norsk, kronikk av Arne Johan Vetlesen (professor ved UiO) på NRK ytring 07.04.16
  Oljefondets investeringer av fellesskapets verdier i skatteparadis er like etisk suspekt som kjendismillionærenes.
 • Politisk ansvar for skattehjelpen, kommentar av Gunnar S. Eskeland (professor ved NHH) i Dagens Næringsliv 07.04.16
  Det holder ikke at en minister gir «likes» eller «dislikes» til én banks handlinger. Hun bør bruke eller endre loven.
 • Dette er advokatpiratene i skatteparadiset: Én er sønn av SS-offiser, den andre er prisbelønt forfatter, Dagbladet 06.04.16
  - Sammen skapte vi et monster.
 • Korrupsjonsbekjemper trekker seg etter Panama-avsløringene, Dagens Næringsliv 06.04.16
  Presidenten i hemmeligholdsmotkjemperen Transparency International i Chile trekker seg etter å ha blitt nevnt i dokumentlekkasjer.
 • Advokatfirma hevder hackere står bak Panama-lekkasjen, Aftenposten (NTB) 06.04.16
  Ramon Fonseca hevder det er eksterne hackere som har lekket dokumentene som har fått tilnavnet Panama Papers. Han har klaget saken inn for Panamas statsadvokat.
 • Slik startet Panama Papers-lekkasjen, Aftenposten 06.04.16
  Kilden til en av tidenes lekkasjer har aldri møtt journalistene ansikt til ansikt.
 • 500 banker har bistått med å sette opp selskaper i skatteparadis, Aftenposten 06.04.16
  I USA har det kostet mer enn 80 sveitsiske banker milliarder av dollar for å slippe unna rettssalene.
 • «Jeg tror ansatte ved datterbanken i Luxembourg vil oppfatte Bjerke som naiv»kommentar av Ola Storeng i Aftenposten 06.04.16
  Det er blitt en plikt for moderne selskaper å delta i konkurransen om å betale så lite skatt som mulig. Det er obligatorisk å kjenne smutthull i lovverket.
 • Ideelt for skatteplanleggingkronikk av Ole Gjems-Onstad (professor) i Aftenposten 06.04.16
  Internasjonal skatterett har en stor feil. Systemet er velegnet for multinasjonale foretak som vil betale minst mulig skatt.
 • Et råttent systemkronikk av Sidsel Dalen (Rutgers Institute/Oxford) på NRK ytring 06.04.16
  Rike makthavere lever trygt i det lukkede offshore-systemet. Nå må politikerne benytte sjansen til å åpne opp, og styrke verdenssamfunnet i møtet med sterke finansmuskler.
 • Stortaperne er de fattige, Dagsavisen 06.04.16
  – På listen over hva som forårsaker de enorme globale ulikhetene i verden i dag, er skatteparadiser øverst sammen med gjeld og handelspolitikk, mener leder Petter Slaatrem Titland i organisasjonen Attac Norge.
 • Sikkert som bankenkommentar av Yngve Kvistad i VG 06.04.16
  Luxembourg har et av verdens strengeste lovverk for hvitvasking av penger. Men storhertugdømmet er også verdensledende innen legalt skattesnyteri.
 • Hevder Luxembourg er skatteversting, VG 06.04.16
  – Myndighetene i Luxembourg har aggressivt motarbeidet europeiske initiativ for å bekjempe skatteunndragelser, sier daglig leder for den norske avdelingen av Tax Justice, Sigrid Klæboe Jacobsen, til VG.
 • Her gir bankene hemmelighold, E24 06.04.16
  – Resultatet av EU-arbeidet er at våre skandinaviske naboland har blitt bedre, og Norge har ikke klart å holde tritt, avslutter Peter Henriksen Ringstad til E24. 
 • En trussel mot demokratietkommentar av Sidsel Dalen (Rutgers Institute/Oxford) i Dagbladet 06.04.16
  Likhet for loven og innsyn i maktens korridorer er grunnleggende for vårt samfunn. De såkalte skatteparadisene undergraver begge deler.
 • Island: Pirater i teten, Dagsavisen 06.04.16
  Det politiske dramaet på Island fortsetter etter at det søndag ble klart at statsminister Sigmundur Davíd Gunnlaugssons familiebedrift har investeringer i skatteparadis. Mandag kveld demonstrerte titusener utenfor det islandske parlamentet Alltinget med krav om at statsministeren må gå av. Tirsdag kveld var det ventet nye protester.
 • Presidenten opprettet skatteparadis-selskap mens krigen raste, Aftenposten 06.04.16
  Mens krigen raste i Ukraina, sørget landets president for å opprette selskap på De britiske jomfruøyene for sin sjokoladeformue.
 • Nå starter det moralske oppgjøret på Islandkommentar av Helene Skjeggestad i Aftenposten 06.04.16
  Panama Papers har felt sin første minister. Islands oppgjør etter finanskrisen har fått et nytt kapittel.
 • Milliardærektefeller i hardt vær, Dagens Næringsliv 06.04.16
  29 av de 500 milliardærene på Forbes' liste over verdens rikeste mennesker står oppført med verdier i skatteparadiser. Det samme gjør 58 familiemedlemmer og nære venner av presidenter, konger og statsministre.
 • Pressemelding: Gunnlaugsson har ikke trukket seg, Dagbladet (NTB) 06.04.16
  Sigmundur Gunnlaugsson har ikke trukket seg som statsminister på Island, men har bedt om å få tre til side for en ubestemt periode, opplyser hans kontor i en pressemelding til utenlandske medier.
 • Tatt med buksene nede, Klassekampen 06.04.16
  Det er på Island at de siste dagenes enorme avsløringer har fått størst konsekvenser. Likevel har avsløringene fra de såkalte Panama-papirene ført til skandaler over hele verden.
 • Skatteunndragelser lønnet seg – til slutt, Dagens Næringsliv 06.04.16
  Forbannede islendinger tømmer lommene for å finansiere journalisten som avslørte det potensielle skattejukset til Islands statsminister.
 • Sjeiker, presidenter og én konge: Makten skjelver etter Panama-dokumentene, Dagbladet 06.04.16
  12 statsledere beskyldes for å ha unndratt skatt gjennom selskaper basert i skatteparadis.
 • Ingen kinesere innrømmer å ha vært i paradiskommentar av Inger Bentzrud i Dagbladet 06.04.16
  Sannhetsministeriet har talt: Panama-papirene finnes ikke.
 • Tid for tiltakkronikk av Guttorm Schjelderup (professor) i Dagens Næringsliv 06.04.16
  Kapitalfluktutvalget (NOU 2009:19) dokumenterte de skadelige strukturene i skatteparadisene. Et av forslagene fra NOU-en var at Norge burde ta initiativ til å arbeide frem en internasjonal konvensjon som skal forhindre at stater utvikler lukkede lovstrukturer som er egnet til å påføre tap og skader i andre jurisdiksjoner.
 • Hvor ille er egentlig dette?kommentar av Tina Søreide (sosialøkonom) i Bergens Tidende 06.04.16
  Hva skal vil tro når statlige selskaper både bruker og legger til rette for hemmelighold og skatteunndragelse? Staten er største aksjonær i DNB, en bank som tilsynelatende har gitt råd som bryter med både prinsipper om skatterettferdighet og gjeldende skatteregler.
 • Solberg: En lærdom om tillit, Dagens Næringsliv (NTB) 06.04.16
  Statsminister Erna Solberg (H) synes personlig det er leit at hennes islandske kollega gikk av, men sier saken viser hvor viktig det er med åpenhet.
 • Mener Norge kunne ha gjort mer, Dagens Næringsliv 06.04.16
  Norske myndigheter har ikke vært en aktiv pådriver i å bekjempe skatteparadiser, mener NHH-professor Guttorm Schjelderup
 • Styrk, ikke splitt Økokrimlederkommentar i Dagbladet 06.04.16
  Mens verden nærmest drukner i avdekking av økonomisk kriminalitet i forbindelse med gigantavsløringen Panama-papirene, vurderer den norske regjeringen å splitte opp Økokrim. Timingen kunne ikke vært verre - eller bedre for å illustrere hvorfor det er en svært dårlig idé. 
 • Sp-høvding vil ha Bjerke-høring, VG 06.04.16
  Sps mann i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, Per Olaf Lundteigen, sier de må vurdere å be om at det åpnes sak som vil vise hva DNB-sjef Rune Bjerke og andre DNB-ledere har kjent til at banken har hjulpet folk til å plassere penger i skatteparadis.
 • SVT: Nordea lånte milliarder til kasakhstansk oligark, Dagens Næringsliv 06.04.16
  Nordea skal ifølge Panama-avsløringene ha lånt milliarder av kroner til en person i den kasakhtstanske presidentens innerste sirkel.
 • Skatteetaten: Man må komme frivillig for å få amnesti, ABC Nyheter (NTB) 06.04.16
  De som har noe å skjule i forbindelse med avsløringen knyttet til Panama-dokumentene, kan ikke regne med å få skatteamnesti og vil dermed ende opp med tilleggsskatt.
 • – DNB bør politietterforskes, Dagsavisen 06.04.16
  Korrupsjonsjeger Eva Joly har mistet tålmodigheten med bankene. – Tiden hvor vi tror bankene på det de sier, er over, sier hun.
 • Nordea bryter med Mossack Fonseca, Aftenposten 06.04.16
  Nordea har hatt åtte ganger så mange selskaper som DNB.
 • Rune Bjerke satser på egen uvitenhetkommentar av Trine Eilertsen i Aftenposten 06.04.16 
  DNB Luxembourg kryper stadig nærmere konsernsjef Rune Bjerke.
 • Panama Papers – globale fluktbiler for økonomisk kriminalitetkommentar av Sigrid Klæboe Jacobsen (Tax Justice Network – Norge), Guro Slettemark (Transparency International Norge) og John Peder Egenæs generalsekretær (Amnesty International Norge) i Aftenposten 06.04.16
  Det skjulte eierskapet som er avdekket, kan vi ikke lenger akseptere. Det er på tide med handling – og vi må starte i Norge. Vi krever nå en grundig granskning av hvordan norske banker og andre tjenesteytere kan kanalisere penger til skatteparadis – åpenbart uten kontroll eller oversyn fra myndigheter og tilsynsorgan som Finanstilsynet.
 • Her er underskriften som knytter DNB-topp til skatteparadis, Aftenposten 06.04.16
  Mandag sa DNB-sjef Rune Bjerke at kontakten med Mossack Fonseca hadde gått under radaren til konsernledelsen. Nå kan Aftenposten avsløre at to nåværende DNB-topper var Mossack Fonsecas kontaktpersoner i Luxembourg.
 • - Ingen sosialdemokratisk handling, Dagbladet 06.04.16
  Martin Kolberg (Ap) tar et verdioppgjør med banken den gamle partivennen Rune Bjerke styrer.
 • Vil drøfte skatteparadiser med Stortinget, Aftenposten 06.04.16
  Er det greit at Norges sparegris bruker skatteparadiser for å bli enda fetere? Det kan bli vårens heteste debatt i Stortinget.
 • Avsløringanelederkommentar i Klassekampen 06.04.16
  Eigarskapspolitikken må skjerpast slik at selskapa held seg borte frå gråsoner og korrupte regime. Dessutan må oljefondet trekke seg ut av skatteparadis, der vi i dag har investert 200 milliardar kroner. Får vi til dette, vil det komma noko godt ut av dei alvorlege avsløringane.
 • Mister du oversikten? Her får du listen over Panama Papers-avsløringeneAftenposten 05.04.16
  Listen over avsløringer har blitt lang, og vil bli lengre. Her er listen over avsløringene som har kommet.
 • Slik preger Panama Papers-lekkasjen verdens avisforsider, Aftenposten 05.04.16
  Lekkasjen som viser hvordan statsoverhoder, kriminelle og politikere gjemmer penger i skatteparadiser, preger nyhetsbildet over hele verden. Her ser du de første resultatene av verdens største journalistiske graveprosjekt.
 • Eliten sviktar sitt ansvar, lederkommentar i Stavanger Aftenblad 05.04.16
  Når samfunnstoppar lurer seg unna pliktene sine, er det moralsk forkasteleg og politisk katastrofalt.
 • 7 spørsmål og svar om skatteparadiser, Aftenposten 05.04.16
  Skatteparadis kan være nyttige om man vil lure seg unna skatt eller skjule penger fra en ektefelle man er eller skal skilles fra.
 • Trøbbel i paradis, lederkommentar i Bergens Tidende 05.04.16
  Å tette hullene til skatteparadisene er en av dagens viktigste politiske oppgaver.
 • Raseriet etter Panama Papers, kommentar av Trine Eilertsen i Aftenposten 05.04.16
  Noen klarer alltid å unndra seg skatt. Det betyr at andre må betale mer. De andre er i ferd med å bli sure nå.
 • Slik fungerer skatteparadisene, NRK nyheter 05.04.16
  Omtrent alle nyhetsmedier har kastet seg over den enorme lekkasjesaken om skatteparadiser fra advokatkontoret Mossack Fonseca i Panama. – Skatteparadisene oppmuntrer til misbruk, ifølge ekspert.
 • Papirer i Panama, kommentar av Borghild Tønnessen-Krokan (ForUM) i Dagsavisen (nye meninger) 05.04.16
  For fire år siden bodde jeg en kort tid i Panama City. Kanalbyen ved ekvator har dovendyr og tankskip, slum og spillebuler. En glitrende skyline lik Miami og en schizofren identitet lik Geneve: Tilholdssted for både humanitære organisasjoner - og for finansinstitusjoner som hjelper de mektige å skjule milliarder.
 • Skatteparadiser skjelver, kommentar av Reidar Kaarbø i Dagsavisen (nye meninger) 05.04.16
  BT skriver i dag om nye avsløringer om hemmelige kontoer. 67000 milliarder er nå syltet vekk bare på De Britiske Jomfruøyene. Nå må Storbritannia ta kontroll, sier Robert Barrington i Transparency International. Han tar feil. De HAR kontroll.
 • Panama Papers - en ventet skandale, kronikk av Beate Sjåfjell (professor) i Aftenposten 05.04.16
  Vi har fått en økonomisk kultur der utnyttelse av nasjonale lovgiveres avmakt er en forretningsstrategi.
 • Hemmeligholdet er det store problemet, lederkommentar i Aftenposten 05.04.16
  Skatteparadiser har fått sine navn fordi de tilbyr tilnærmet skattefrihet til selskaper og personer som registrerer seg der eller plasserer sine penger der.
 • Skatteeksperter: Bare toppen av isfjellet, Dagsavisen 05.04.16
  – Dette er ingen bombe. Alle vet at dette skjer, og det er bra å få det kvantifisert på denne måten, sier professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen – NMBU, Annette Alstadsæter til Dagsavisen. Daglig leder av Tax Justice Network, Sigrid Klæboe Jacobsen er heller ikke overraska.
 • Her er det desidert mest populære skatteparadiset, Dagens Næringsliv 05.04.16
  Og det er særlig ett skatteparadis som skiller seg ut.  Over halvparten av alle selskaper som forefinnes i advokatfirmaets arkiver er nemlig registrert i og hjemmehørende på De britiske jomfruøyene. Totalt dreier det seg om 113.648 selskaper bare i dette skatteparadiset.
 • Papir fra Panama, lederkommentar i Dagens Næringsliv 05.04.16
  Heldigvis har den internasjonale innsatsen mot skatteparadiser blitt betydelig skjerpet de siste årene. Etter at verdens største økonomier – G20-landene – i 2009 satte kampen mot skatteunndragelser og bankhemmelighold på dagsorden, er det gjort fremskritt.
 • – Motkreftene er mange, Vårt Land 05.04.16
  Mona Thowsen har jobbet for innsyn i skatteparadiser i ti år. Hun har sett mange forslag bli utvannet og droppet underveis.
 • – Et grenseoverskridende fenomen, Dagsavisen 05.04.16
  Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås sammenligner Panama papers med Wikileaks
 • Åpenhet om eierskap, lederkommentar i Dagbladet 05.04.16
  Tax Justice Network har i lang tid tatt til orde for en mer offensiv strategi for åpenhet om hvem som eier og hva som eies enn det både OECD og regjeringen legger opp til. Vi får håpe at Panama-avsløringene, som bare er toppen av isfjellet, gir partiene det nødvendige puffet som skal til for å komme helt i mål med dette arbeidet.
 • Samfunnsoppdrag og utviklingspolitikk, kommentar av Andrew Kroglund (RORG-samarbeidet) i Dagsavisen (nye meninger) 05.04.16
  Aftenposten har avslørt hvordan mange verdenstopper unndrar finansielle ressurser fra skatt og innsyn. De plasserer pengene i anonyme postboksselskaper. Hvor hadde vi vært uten pressen, og organisasjonene, i slike saker, som mange ganger er av utviklingspolitisk betydning?
 • Må trappe opp skattejakten, kommentar av Heidi Taksdal Skjeseth i Dagsavisen (nye meninger) 05.04.16
  Avsløringene fra verdens største journalistiske graveprosjekt viser et internasjonalt finanssystem som bare tjener de rikeste.
 • Putins talsmenn mener skatteparadis-avsløringene er dårlig journalistikk. - Dette er et angrep på vår president, Aftenposten 05.04.16
  - Putinfobien har nådd nye høyder, sier Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov mandag, og anklager journalister for å prøve å destabilisere Russland.
 • Tusener demonstrerte mot Islands statsminister: - Galskap at han ikke går av, Aftenposten 05.04.16
  Bananer og dopapir regnet over det islandske parlamentet. Nesten 8000 mennesker demonstrerer i Reykjavik, med krav om at statsminister Sigmundur Davið Gunnlaugsson må gå.
 • Panama lovar å samarbeide med etterforskarar, NRK nyheter 05.04.16
  Panama lovar «energisk samarbeid» med skattemyndigheiter og politi som etterforskar Panama-avsløringane. Men OECD meiner Panama det siste store skatteparadiset, og at styremaktene har gjort lite for å rydde opp.
 • Lundteigen dypt skuffet over sin venn Sigmundur Gunnlaugsson, ABC Nyheter 05.04.16
  - Jeg er dypt skuffet. Jeg vil ikke bruke sterke uttrykk nå, men vil ta denne avsløringen opp så snart jeg treffer Sigmundur igjen, sier den nå avslørte islandske statsministerens gode venn, stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp).
 • Kina sensurerer Panama Papers, NRK nyheter 05.04.16
  Kinesiske sensurmyndigheter har beordret alle artikler om Panama Papers slettet fra kinesiske nettsteder. De advarer om alvorlige følger dersom utenlandske rapporter om lekkasjen nå gjengis i Kina.
 • Død mediemogul knyttes til skatteskandale, Dagens Næringsliv 05.04.16
 • Lesin var Russlands minister for presse, tv og radio fra 1999 til 2004, etterfulgt av flere år som rådgiver for Russlands president Vladimir Putin. En kort periode i 2013 og 2014 var han også sjef for det statskontrollerte Gazprom-Media. Nå pekes han ut som en av flere i Putins krets som skal ha gjemt penger i skatteparadiser.
 • Slik får Assad drivstoff til sin krigsmaskin i Syria, Aftenposten 05.04.16
  Et selskap på skatteparadiset Seychellene leverte flydrivstoff til Syria til tross for sanksjoner mot regimet. Drivstoffet er av samme type som syriske fly og helikoptre bruker når de bomber sin egen befolkning.
 • Presidentens rådgiver bak skatteparadis-selskap, VG 05.04.16
  Dette er historien om hvordan presidentens rådgiver og sønnen til en SS-soldat hjalp titusener med å etablere selskaper i skatteparadiser.
 • Islands statsminister nekter å trekke seg, Aftenposten 05.04.16
  Sigmundur Davíð Gunnlaugsson beklager at han tok seg dårlig ut på TV, men har ingen planer om å gå av som følge av skatteparadis-avsløringene. Landets president har avbrutt sitt USA-besøk og flyr hjem i morgen.
 • Skam og sinne på Island, Dagsavisen 05.04.16
  Avsløringen om at Islands statsminister Sigmundur Gunnlaugsson har investert i skatteparadiser vekker raseri og skam på øya. Resultatet kan bli et nytt oppgjør med landets politiske elite.
 • Syns avsløringene av skatteparadis er urovekkende, Vårt Land 05.04.16
  I juni i fjor feiret finanspolitikere utenfor Stortinget at de var enige om et såkalt anmodningsvedtak: Norske selskaper skulle pålegges å oppgi aktivitet i skatteparadiser. Ingenting har skjedd.
 • Arbeiderpartiet: Vet ikke nok om hva bankene tilbyr sine rikeste kunder, VG 05.04.16
  Arbeiderpartiet krever ny tiltak for å forhindre at rike mennesker lurer seg unna skatt. – Avsløringene er bare toppen av isfjellet, frykter partiets finanspolitiske talskvinne.
 • Ba DNB avvikle Luxembourg-praksis i 2007, NRK nyheter 05.04.16
  – Jeg er veldig overrasket over at DNB ikke tok grep, sier Kristin Halvorsen, som var finansminister i 2007. Hun mener det var vanskelig for DNB å misforstå budskapet hennes.
 • Skalkeskjulet på Seychellene, kommentar av Bård Bjerkholt i Dagens Næringsliv 05.04.16
  Hvor mange respektable grunner finnes det egentlig til å bistå kunder som ønsker å gjemme bort pengene sine?
 • Svært skuffende fra DNB!, kommentar av Roger Schjerva (tidl. statssekretør i Finansdepartementet) i VG 05.04.16
  Finanskrisen i 2008-09 rammet DNB hardt. Da banken ba norske myndigheter om hjelp, nølte vi ikke. At banken samtidig la til rette for slik samfunnsundergravende virksomhet gir meg mange dårlige følelser.
 • Luxembourg fikk styre alene, Dagens Næringsliv 05.04.16
  DNBs styre og ledelse sier det ikke visste noe om selskapets virksomhet på Seychellene.
 • SV om skatteavsløringen: Må «få konsekvenser» for DNB-ledelsen hvis de visste om dette, VG 05.04.16
  Ber næringsministeren instruere statseide selskaper om å trekke seg helt ut av skatteparadiser.
 • Nordea stopper samarbeid med advokatfirma i Panama, Dagbladet (NTB) 05.04.16
  - Det blir absolutt ikke noe mer samarbeid med Mossack Fonseca etter alt jeg har hørt de siste dagene. Jeg er også forbanna. Bankene kan ikke brukes som en plattform for skatteflukt, sier Nordea-sjefen Casper von Koskull til den svenske rikskringkasteren SVT.
 • Presset øker mot DNB-Bjerke, VG 05.04.16
  Rune Bjerke sier at ingen DNB-organer i Norge har behandlet salg av skattepakker til kunder via skatteparadisøya Seychellene. Kristin Halvorsen står på at DNB burde reagert før, da hun alarmerte da Bjerke var sjef i 2007. Hun får støtte.
 • Næringsministeren om DNB-avsløringen: - Ledelsen i DNB sa at de ikke visste noen ting, Aftenposten 05.04.16
  Næringsminister Monica Mæland ble i forrige uke orientert av DNB om avsløringene som ville komme i Aftenposten.
 • DNB-kunder raser i sosiale medier etter Aftenpostens avsløringer, Aftenposten 05.04.16
  - Jeg synes det er forkastelig og avskyelig. Vi burde kjeppjage dem, sier Knut Hjelleset, som Aftenposten treffer på Karl Johan mandag formiddag.
 • DNBs lyssky virksomhet, lederkommentar i VG 05.04. 16
  Bankens konserndirektør Tom Rathke sier at han angrer. Men lærevillighet og anger som kommer etter å ha blitt tatt på fersken, er ikke av det mest overbevisende slaget. Storaksjonæren staten må forsikre seg om at de eier en bank som kan drive forretning i fullt dagslys. 
 • Skatteetaten vil ha tilgang til Panama-dokumentene, Aftenposten 05.04.16
  I en pressemelding opplyser Skatteetaten at de har opprettet dialog for å få tak i dokumentene som er lekket fra et advokatfirma i Panama.
 • DNB vurderer å navngi kunder i skatteparadis, NRK nyheter 05.04.16
  Norges største bank vil samarbeide med skatteetaten etter avsløringene om at mer enn 200 nordmenn står på kundelisten til det Panama-baserte firmaet Mossack Fonseca. Leder og nestleder av Stortingets finanskomite ønsker mer åpenhet.
 • DNB-kunder: Vi visste ikke at pengene var plassert i skatteparadis, Aftenposten 05.04.16
  «50.000 dollar i aksjekapital er helt ukjent for meg.» «Det du sier nå, er helt nytt for meg.» «Jeg vet ikke hvorfor dette ble satt opp på Seychellene.»
 • Trøbbel i paradis, kommentar av Aksel Braanen Sterri i Dagbladet 05.04.16
  Arbeidet med en ny skattereform må ta på alvor problemet bruken av skatteparadis utgjør for verdensøkonomien.
 • Skatteparadis-avsløringen: Skatteetaten vil sjekke ligningene til DNBs kunder, Aftenposten 05.04.16
  Skatteetaten har benyttet seg av sine internasjonale kontakter for å få tak i de lekkede Panama-dokumentene. Nå har de også spurt DNB om å få informasjonen om nordmennene som har hatt selskaper i skatteparadis.
 • – Dette må få etterspill, Dagsavisen 05.04.16
  Problemet med bruk av skatteparadiser er større enn noen gang, mener tidligere DNB-direktør Marte Gerhardsen.
 • Vil avklare Wærsteds rolle, Dagens Næringsliv 05.04.16
  Den nordiske storbanken Nordea er i hardt vær etter en omfattende lekkasje om bruk av anonyme postkasseselskaper i skatteparadiser.
 • Solberg: Aftenpostens avsløringer er viktige, Aftenposten (NTB) 05.04.16
  - Avsløringene til Aftenposten er viktige. Forhåpentligvis kan de bidra positivt i arbeidet til regjeringen med å bekjempe internasjonale skatteunndragelse og omgåelse av skatteregler, sier Solberg i en kommentar til NTB.
 • NRK: Kristin Halvorsen ba DNB om å avvikle Luxemburg-praksisen i 2007, Aftenposten 05.04.16
  – Jeg er veldig overrasket over at DNB ikke tok grep, sier tidligere finansminister Kristin Halvorsen til NRK.
 • DNB minnet kundene om skatteamnestiet kort tid før Aftenpostens avsløringer, Aftenposten 05.04.16
  DNB-sjefen Rune Bjerke utelukker ikke flere skjeletter i skapet. I påskeuken sendte DNB i Luxembourg brev til eierne av postbokselskapene.
 • Finansmoralens skrøpelige ryggrad, kommentar av Frode Bjerkestrand i Bergens Tidende 05.04.16
  Panama-papirene rammer DNB hardt. Banken har vist usedvanlig dårlig dømmekraft.
 • Anonym ville selge norske skatteparadis-navn til skatteetaten, VG 05.04.16
  Norske skattemyndigheter fikk i fjor tilbud om å kjøpe dokumenter som angivelig skulle avsløre nordmenn med hemmelige verdier i utlandet.
 • DnBs tillitsbrudd, lederkommentar i Dagsavisen (nye meninger) 05.04.16
  Staten er største aksjonær i Den norske Bank (DnB). Ved flere anledninger, sist under finanskrisen i 2008/2009, har statlige myndigheter trådt støttende til for å holde banken flytende når det har brygget opp til uvær på de internasjonale finansmarkedene.
 • - Naturlig at det blir hoderulling i toppetasjen i DNB, Dagbladet 05.04.16
  - Dette er veldig alvorlig, og viser også at problemer med hemmelighold ikke er avgrensa skatteparadis. Norske aktører og norsk økonomi er med på å sette opp hemmelige konstruksjoner. Vi er nødt til å ta en grundig oppvask også her hjemme, sier leder i Tax Justice Network Norway, Sigrid Klæboe Jacobsen, til Dagbladet.
 • - Finanstilsynet har sviktet, Aftenposten 05.04.16
  - Avsløringene i Aftenposten viser at kampen mot skatteparadiser i stor grad har vært mislykket, sier Sigrid Klæboe, daglig leder Tax Justice Network Norge.
 • DNB-sjef Rune Bjerke om Aftenpostens avsløring: - Vi vet ikke alt som har skjedd bakover i tid, Aftenposten 05.04.16
  Bjerke kan ikke utelukke at DNB senere kan bli koblet til nye lekkasjer om skatteparadiser. Han visste ikke noe om det som hadde foregått før Aftenposten tok kontakt før påske.
 • Ap og KrF vurderer snuoperasjon om oljefondets investeringer i skatteparadiser, Aftenposten 05.04.16
  Norske politikere raser mot DNBs skatteparadis-akrobatikk. Samtlige har til nå ment det er ok at oljefondet har plassert sparepengene våre i skatteparadiser.
 • Kan kastes ut av paradisKlassekampen 05.04.16
  Norges Bank har rekordhøye 197,6 milliarder kroner i skatteparadis. Det kan Stortinget nå sette en stopper for.
 • DN Ekspress: Bestikkelser og skatteparadisavsløringer, Dagens Næringsliv 05.04.16
  «Panama Papers» fortsetter å dominere nyhetsbildet. DNBs styre og ledelse sier det ikke visste noe om selskapets virksomhet på Seychellene, hvor formuende kunder hos DNBs skatteparadisfilial i Luxembourg kunne skjule penger.
 • Slik etablerte Putins nærmeste venner et skjult nettverk og beriket seg selv, Aftenposten 04.04.16
  Vladimir Putins nærmeste venner etablerte et skjult nettverk av postboksselskaper og beriket seg selv. Edderkoppen i nettet er presidentens nærmeste venn, cellisten Sergej Roldugin.
 • Nordea innblandet i dokumentfusk - brukte et styremedlem som hadde vært død i åtte år, Aftenposten 04.04.16
  Et Nordea-selskap i Panama hadde et styremedlem som hadde vært død i åtte år.
 • DNB sendte rike nordmenn til skatteparadis, Aftenposten 04.04.16
  I nesten ti år organiserte DNB i Luxembourg postkasseselskaper på Seychellene for kundene sine.
 • DNB: Dette skulle vi ikke gjort, Aftenposten 04.04.16
  DNB tar avstand fra sin tidligere praksis på Seychellene. Det som for ti år siden skjedde i «god tro», er nå blitt «leit».
 • Tidenes største dokumentlekkasje avslører at statsledere og politikere gjemmer bort milliarder, Aftenposten 04.04.16
  Mer enn 11 millioner lekkede dokumenter avdekker hvordan statsoverhoder, kriminelle og politikere kjøper seg hemmelighold og gjemmer penger i skatteparadiser.
 • DNB-styret ber om redegjørelse fra toppsjefen etter Aftenposten-avsløring, Aftenposten 04.04.16
  DNB-styret har bedt om en redegjørelse fra konsernsjef Rune Bjerke etter at Aftenposten avslørte at banken har sendt kunder til skatteparadis i nesten ti år.
 • Islendinger om avsløringene: - Det kan komme til å eksplodere, Aftenposten 04.04.16
  Det er ventet at flere tusen islendinger vil trekke til gatene i protest etter avsløringene rundt statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. - Dette kan bli stygt, mener islandsk kommentator
 • Advokatfirmaet hevder Panama-avsløringene er straffbare, Aftenposten (NTB) 04.04.16
  Avsløringen av de såkalte «Panama papers» er en kriminell handling, hevder advokatfirmaet som dokumentene ble lekket fra.
 • Edward Snowden om avsløringene: - Journalistikken var så varm at serverne smeltet, Aftenposten 04.04.16
  På listen over de som reagerer på avsløringene som er funnet i dokumenter lekket fra det panamabaserte advokatfirmaet Mossack Fonseca, er varsleren Edward Snowden.
 • – Dette er bare toppen av isfjellet, NRK nyheter 04.04.16
  – Vi er overhodet ikke overrasket over disse avsløringene. Vi vet jo at bruken av skatteparadis er enormt populært. Denne avsløringen viser bare toppen av isfjellet, mener Sigrid Klæboe Jacobsen, leder i Tax Justice Network Norge.
 • Islands statsminister har selskap i skatteparadis, Aftenposten 04.04.16
  Mandag blir statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson møtt med krav om at han skal trekke seg og skrive ut nyvalg.
 • Dette advokatfirmaet står portvakt for tusener av økonomiske hemmeligheter. Nå er det avslørt., Aftenposten 04.04.16
  Nordmenn står på samme kundeliste som narkotikalangere, mafiamedlemmer, korrupte politikere og skattesnytere, avdekker verdens største dokumentlekkasje.
 • Tidenes skittentøyvask, kommentar av Harald Birkevold i Stavanger Aftenblad+ 04.04.16
  Det har vært kjent i mange tiår at vanvittige pengesummer skjules i intrikate internasjonale nettverk, ved hjelp av såkalte skatteparadiser og postboks- selskaper, skallselskaper og hemmelige avtaler som skal skjule de egentlige eierforholdene. Ansiktsløse advokater og konsulenter tilbyr sine tjenester til selskaper, enkeltpersoner og til med stater som ønsker å skjule penger og eierforhold.
 • Mossack Fonseca fikk 48 spørsmål. Slik svarer advokatfirmaet, Aftenposten 04.04.16
  Advokatfirmaet Mossack Fonseca er rammet av tidenes største dokumentlekkasje. Dette er svarene de kommer med på opplysningene Aftenposten og andre medier omtaler.
 • Finanspolitikere om DNB-avsløringen: «En skandale» og «en skam», Aftenposten 04.04.16
  - DNB har vært en motspiller i kampen mot bruken av skatteparadis, sier leder av finanskomiteen, Hans Olav Syversen.
 • Putins milliarder er gammelt nytt for russere flest, kommentar av Ole Kristian Strøm i VG 04.04.16
  Den vanlige russer leer knapt nok på øyelokket over Guardians avsløring søndag om at verdier på mer enn 16 milliarder kroner kan spores til presidenten. Folk flest trekker snarere på skuldrene over en gammel «nyhet». For det har vært en «offentlig hemmelighet» i mange, mange år at Vladimir Putin er styrtrik, og at verdiene har vært skjult utenlands.
 • DN Ekspress: Sjokkbølger fra Panama-lekkasjer, Dagens Næringsliv 04.04.16
  Norske finanspolitikere reagerer skarpt på avsløringene reagerer skarpt på avsløringene «Panama Papers» som involverer DNB. DNB skal ha opprettet stråmenn og postboksselskaper i tre år. Familiemedlemmer og bekjentskapskretsen til statsledere fra Vladimir Putin til Kinas president Xi Jinping er involvert.
 • Islendingene om sjokk-avsløringene: - Viser at politikerne ikke har lært noe som helst, Aftenposten 04.04.16
  Avsløringene om statsministerens hemmelige selskap i skatteparadis har vakt sterke reaksjoner på Island.
 • 70 personer fra verdenseliten knyttes til skatteparadiser – se hele oversikten her, Aftenposten 04.04.16
  De er blant verdens mektigste personer. Her er verdiene de trolig ikke ville at du skulle vite om.
 • Panama-papirene avslører omfattende bruk av skjulte selskaper i skatteparadiser. Vi spør hvordan systemet brukes til å finansiere krigen i Syria., NRK urix 04.04.16

Søk:

Avansert søk

Hva er problemet med skatteparadisene?


"På listen over hva som forårsaker de enorme globale ulikhetene i verden i dag, er skatteparadiser øverst sammen med gjeld og handelspolitikk."

Petter Slaatrem Titland (Attac Norge) til Dagsavisen 06.04.16

"Skatteparadiset lever av å holde informasjon skjult for andre land og av å legge til rette for at økonomisk aktivitet i andre land ikke skattlegges eller skattlegges svært lavt. Dette kan være lovlig eller ulovlig. Det vil ofte være uetisk. Penger kanaliseres bort fra land hvor den økonomiske aktiviteten har funnet sted, og det undergraver samfunns grunnlag for velferd – i vår rike del av verden og i utviklingsland."

Professor dr. juris Beate Sjåfjell i kronikk i Aftenposten 05.04.16

"Skatteunndragelse er et enormt globalt problem. I perioden mellom 2003 og 2012 regnes det med at utviklingsland gikk glipp av svimlende 45 000 milliarder kroner."

Lederkommentar i Dagbladet 05.04.16

"Det viktige er at slike skatteparadiser ikke bare er et sted for å plassere egne penger. De er steder å gjemme unna det som egentlig er andres penger, nemlig penger fra korrupsjon og andre ulovligheter eller penger som skulle vært beskattet og dermed vært bidrag til fellesskapet."

Lederkommentar i Dagens Næringsliv 05.04.16

"Skatteparadiser undergraver ikke bare velferdsstaten her hjemme, som er helt avhengig av tillit blant skattebetalerne. Skatteparadiser er også et av de største hindrende for utvikling, og gjør at både fattige lands rike eliter og internasjonale selskaper kan flytte penger ut av landet. Skatteparadiser er en langt større trussel mot velferd og utvikling enn flyktninger og eldrebølge."

Heidi Taksdal Skjeseth i kommentar i Dagsavisen 05.04.16

"Skatteparadis. Sjelden har et begrep vært mer misvisende. Det ligger nærmere enn vi tror, og er i ferd med å undergrave et av våre fremste idealer: Et åpent samfunn."

Forsker Sidsel Dalen i kronikk på NRK ytring 05.04.16

"Det dreier seg dypest sett om hvordan hemmelighetsparadisene bidrar til å undergrave åpne samfunn som vårt eget. Stater, enten de er avanserte industriland eller utviklingsland, berøves for skatteinntekter."

Lederkommentar i Aftenposten 05.04.16

"Selve ideen med skattesystemet er at alle skal bidra. Når noen lurer seg unna, stjeler de fra fellesskapet. Samfunnet blir snytt for enorme verdier, som kunne finansiert forskning, sykehus og skolegang. Det er særlig alvorlig for fattige land."

Lederkommentar i Bergens Tidende 05.04.16

"Det er ikke ulovlig i seg selv å ha penger eller selskaper i skatteparadiser, og det er mange som argumenterer for skatteparadiser. Det er likevel flere grunner til at det kan være problematisk: Staten der pengene er tjent inn, får lavere skatteinntekter, som er sentralt for å opprettholde velferdssystemet i et land. Skattemoralen i samfunnet undergraves. Og det kan oppstå konkurransevridning i næringslivet fordi noen oppnår lavere kostnader. At man har penger eller selskaper i skatteparadiser, kan også være resultat av at man vil skjule et lovbrudd."

Aftenposten i 7 spørsmål og svar om skatteparadiser 05.04.16


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.