Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Strid om skatteparadiser

For noen år tilbake erklærte Regjeringen "krig mot skatteparadiser". I UDs høringsrunde om kapitalfluktutvalgets rapport sist høst fikk imidlertid utvalget det glatte lag fra bl.a. NHO og Finansdepartementet. - En svertekampanje for å diskreditere arbeidet mot skatteparadisene, mener Emilie Ekeberg i Attac.

Fredag 22. januar 2010

- Skatteparadisene hindrer vekst i fattige land fordi de gjør det lettere for maktelitene å berike seg av fellesskapets verdier og undergraver etablering av effektive skattesystemer i slike land, sa professor Guttorm Schjelderup da han sist sommer presenterte kapitalfluktutvalgets rapport: NOU 2009:19 Skatteparadis og utvikling (les mer her). Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim hilste rapporten velkommen og i en kronikk i Dagens Næringsliv skrev han bl.a. (les mer her):

"Ifjor satte jeg ned Kapitalfluktutvalget for å få vite mer om skatteparadiser og hvilke skader de påfører fattige land. Rapporten som NHH-professor Guttorm Schjelderup og hans a-lag i utvikling og økonomi har kommet med, er banebrytende. Den viser at de ulovlige pengestrømmene ut av fattige land er ti ganger større enn de lovlige pengestrømmene inn. Alt havner ikke i skatteparadiser, men de øker interessen og gevinsten av å gjemme bort penger. Det er tunge pengesekker som forsvinner, som fattige land kunne brukt til å bygge opp landet sitt. Likevel unndras disse pengene fra skatt og hindrer dermed fattige land å gjøre som oss - få en velferdsstat, få helse og utdanning."

Solheim trodde utredningen ville bli meget vanskelig å avvise (les mer her), men det har vist seg å ikke hindre tunge aktører i å prøve. 

Sist høst ble utredningen sendt på høring (les mer her). Det kom inn en rekke positive høringsuttalelser, fra bl.a. Økokrim og frivillige organisasjoner som Attac, ForUM, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og Norsk Folkehjelp (les mer her), men rapporten møtte også sterk motbør. 

- Knust i høring, skrev Elin Ørjasæter i sin spalte på E24 i desember og innledet slik (les mer her):

"Finansdepartementet knuser Erik Solheims skatteparadis-rapport. Det er siste scene i en lang maktkamp som Finansdepartementet bør vinne."

Ørjasæter pådro seg med det karakteristikken "nyttig idiot" fra Emilie Ekeberg i Attac (les mer her).

Også NHO er sterkt kritisk. Næringspolitisk direktør i NHO, Petter Haas Brubakk, mener utvalget har misforstått og utdyper det slik (les mer her):

"Hensikten er god, men fremstillingen er dessverre så mangelfull og preget av misforståelser at den skaper mer forvirring enn oppklaring."

- NHOs forsvar for skatteparadisene er både «en gåte» og «useriøst», sa førstestatsadvokat Morten Eriksen i Økokrim til Aftenposten rett før jul (les mer her), da debatten debatten gikk høyt i både Aftenposten, Dagens Næringsliv og E24.

- NHO og Finansdepartementet har startet en svertekampanje for å diskreditere arbeidet mot skatteparadisene, skriver Emilie Ekeberg i dagens utgave av Ny Tid og utdyper det slik (les mer her):

"NHO og Finansdepartementet mener at forslagene til kapitalfluktutvalget er basert på feilvurderinger og misforståelser, 'eventuel også manglende realisme', som Finansdepartementet formulerer det i sitt høringssvar til kapitalfluktutvalgets rapport. De forsøker å diskreditere arbeidet som faglig uholdbart og fullt av faktafeil, i stedet for å debattere saken. Det er forståelig, siden både Finansdepartementet og NHO har en svært dårlig sak når det gjelder deres eget forhold til skatteparadisene, og til kapitalflukten fra utviklingsland."

Hva som blir kapitalfluktutvalgets rapport og anbefalingers videre skjebne gjenstår å se, men regjeringens "krig mot skatteparadiser" er neppe over med dette. 


Aktuelle lenker:

Tidligere saker på rorg.no

Medieklipp og -debatt:

 • Årets mobbeoffer, kommentar av Emilie Ekeberg i Ny Tid 22.01.10
  NHO og Finansdepartementet har startet en svertekampanje for å diskreditere arbeidet mot skatteparadisene.
 • Dårlig håndverk om skatteparadiser, debatt av Petter Brubakk i Aftenposten 24.12.09
  Når man blir fanget av sine egne myter, stenger man ute de kritiske spørsmålene. Det gjelder førstestatsadvokat Morten Eriksen i Økokrim som i Aftenposten 22. desember kommer i skade for å beskylde NHO for å «forsvare skatteparadiser».
 • Slår tilbake mot kritikk fra Økokrim-topp, E24 23.12.09
  Direktøren for næringspolitikk i NHO mener Økokrim-topp Morten Eriksen bommer i sin kritikk av NHOs syn på skatteparadiser.
 • Fiksjon og fakta, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 23.12.09
  I skatteplanleggingens kjølvann følger all slags rusk og snusk, kriminelle som bruker skatteparadisene til å skjule transaksjoner eller formuer som ikke tåler dagens lys. Taperne er oss alle, men spesielt u-landene, hevder Eriksen. Det er dessverre ikke en helt objektiv beskrivelse av virkeligheten.
 • På kant med paradis, Aftenposten 22.12.09
  NHOs forsvar for skatteparadisene er både «en gåte» og «useriøst», mener førstestatsadvokat Morten Eriksen i Økokrim.
 • Postkort fra Paradis, Kommentar av Per Valebrokk på E24 22.12.09
  Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim er på et korstog mot skatteparadiser. Lykkes han, blir verdens fattige enda fattigere.
 • Ørjasæter opptrer som «nyttig idiot», Kommentar av Emilie Ekeberg på E24 19.12.09
  Elin Ørjasæter maler med bred pensel mot kapitalfluktutvalgets påståtte uvitenhet på E24. Med det, avslører hun sin egen.
 • Det tapte paradis, Lederkommentar i Dagsavisen 17.12.09
  Når Kristelig Folkeparti uttaler seg om paradis, bør man lytte nøye. Regjeringen mener det er en god løsning at Telenor registrerer selskapet VimpelCom i skatteparadiset Bermuda. KrF går sterkt imot.
 • KrF i skatteparadis-krig med regjeringen, E24 17.12.09
  Med Telenors etablering i skatteparadiset Bermuda, avslører regjeringen dobbeltmoral, mener KrF.
 • Kapitalfluktutvalget: Knust i høring, Kommentar av Elin Ørjasæter på E24 17.12.09
  Finansdepartementet knuser Erik Solheims skatteparadis-rapport. Det er siste scene i en lang maktkamp som Finansdepartementet bør vinne.
 • Slanger i paradis, Kommentar av Hege Ulstein i Dagsavisen 06.10.09
  Bermuda har ingen formuesskatt og ingen selskapsskatt. Det er spesielt at Telenor, som er eid 54 prosent av den norske sosialdemokratiske regjeringen, går inn for en slik løsning. Det er en påminnelse om at statens prinsipper ikke betyr særlig mye i de selskapene staten eier. La oss ta en liten titt på hva Telenors største eier har sagt om skatteparadiser i det siste.
 • Norge investerer tungt i skatteparadiser, Aftenposten 05.12.09
  Samtidig som finansminister Sigbjørn Johnsen trapper opp kampen mot skatteparadisene, har han ansvaret for et fond som investerer 48 milliarder kroner i de samme landene.
 • Norske selskaper skjuler noe, Debatt av Sigrid Klæboe Jacobsen i Dagsavisen 22.10.09
  Å operere gjennom skatteparadis er svært utbredt, også i mange norske selskap. Vårt krav er enkelt: innfør land-for-land rapportering for alle norske selskap.
 • «Brennpunkt» på bærtur, Kommentar av Elin Ørjasæter på E24 16.10.09
  Redaksjonen legger etter alle dramaturgiske fjernsynsknep opp til at DnB Nor unndrar skatt. Men ingenting i de fakta som blir lagt fram tyder på det. Også skatteparadiser har mye virksomhet som er lovlig, også sett med norske øyne.
 • - Kunne spart seg turen til Cayman, E24 15.10.09
  NRK Brennpunkt rettet tirsdag søkelyset på DnB Nors filial i skatteparadiset Cayman Island. Innslaget om filialen ble introdusert med følgende innledning: «Regjeringen vil skatteparadisene til livs, men finner seg i at Norges største bank er etablert på Cayman Islands.»
 • Men hvorfor et skatteparadis?, Debatt av Frøydis Olaussen i Dagsavisen 09.10.09
  Vi krever et bedre svar enn det Pål Kvalheim ga oss på hvorfor Telenor har valgt å registrere sitt nye selskap på Bermuda. Skatteparadis tilrettelegger for blant annet korrupsjon, hvitvasking, skatteunndragelse, narkotikahandel og terrorisme. Å forklare valget av Bermuda med at det er et nøytralt land holder derfor ikke.
 • Fra helvete til skatteparadis, Lederkommentar i Nationen 08.10.09
  Det er oppsiktvekkende at Telenor velger å plassere investeringene sine i et selskap i et beryktet skatteparadis. Det er mildt sagt umusikalsk at et statseid selskap konstruerer sin virksomhet på en måte som statens myndigheter ellers vurderer som «skadelig».
 • Statens to tunger, Lederkommentar Bergens Tidende 07.10.09
  Næringsminister Sylvia Brustad syns det er strålende at Telenor etablerer selskap i skatteparadis. Skatteparadis som problem overlater hun til finansministeren.
 • Telenor unndrar ikke skatt, Debatt av Pål Kvalheim i Dagsavisen 07.10.09
  Avslutningsvis vil vi gjerne understreke at Telenor selvfølgelig ikke driver spekulativ skatteplanlegging eller forsøker å skjule inntekter i skatteparadiser.
 • – Et system som er skapt for å misbrukes, nrk.no (Brennpunkt) 06.10.09
  – Hele systemet Ugland House representerer er designet for å kunne misbrukes i andre land, tordner Økokrims Morten Eriksen.
 • Slanger i paradis, Kommentar av Hege Ulstein i Dagsavisen 06.10.09
  Bermuda har ingen formuesskatt og ingen selskapsskatt. Det er spesielt at Telenor, som er eid 54 prosent av den norske sosialdemokratiske regjeringen, går inn for en slik løsning. Det er en påminnelse om at statens prinsipper ikke betyr særlig mye i de selskapene staten eier. La oss ta en liten titt på hva Telenors største eier har sagt om skatteparadiser i det siste.
 • Skjuler ikke milliardoverføringer, Debatt av Berit Reiss-Andersen i Aftenposten 06.10.09
  Det er misforståelse når noen i kjølvannet av Aftenpostens dekning om Skatt øst, skatteparadiser og advokaters taushetsplikt tror at Advokatforeningen beskytter skjulte milliardoverføringer.
 • Helse i skatteparadis, Lederkommentar Bergens Tidende 02.10.09
  Private sykehusinvestorer skal ikke ha lov til å skjule seg i skatteparadisene.
 • Cayman Islands på randen av konkurs, Aftenposten 28.09.09
  Cayman Islands i Karibia rammes av den internasjonale kampen mot skatteparadiser og vakler på randen av konkurs. De trygler britiske kolonimyndigheter om hjelp. Da må dere innføre skatt, svarer London.
 • Oppdaget skjult milliardstrøm, Aftenposten 22.09.09
  Norske advokatfirmaer fører penger ut og inn av skatteparadiser i stor stil på vegne av klienter. Advokatene nekter Skatteetaten innsyn i hvem klientene er.
 • Skatteparadis skaper fattigdom, Kommentar av Marte Gerhardsen i Dagsavisen 08.08.09
  Så lenge ledere i fattige land selv tjener på svake institusjoner kommer de til å fortsette å undergrave demokratisk utvikling.
 • Kampen mot skatteparadiser, Kronikk av Erik Solheim i Dagens Næringsliv 15.07.09
  Skatteparadisene er til for å skjule penger, skapt gjennom korrupsjon, kriger, narkotika eller for å snyte på skatten. Det vil være veldig alvorlig om en Frp-dominert norsk regjering gir opp den rødgrønne regjeringens internasjonale lederrolle.
 • Verdensøkonomiens kreftsvulst, kommentar av Trine Eilertsen i Bergens Tidende 20.06.09
  Det strømmer flere underslåtte dollar ut av verdens fattige land, enn det kommer ærlige penger inn. Bak står blant annet de rike landene, som er avgjørende for å holde liv i skatteparadisene.
 • - Skatteparadiser kan utryddes på et år, Dagbladet 19.06.09
  Og Norge skal lede an i kampen. Norske selskaper involvert.
 • Norfund har 80 prosent i skatteparadiser, E24 (NTB) 19.06.09
  Kapitalfluktutvalget vil at statens eget investeringsfond i utviklingsland, Norfund, i løpet av tre år stanser alle nyinvesteringer i skatteparadiser.
 • Rødgrønn dobbeltmoral, Kommentar av Elin Ørjasæter på E24 19.06.09
  Dobbeltmoral er bedre enn ingen moral. Det brukes som en spøk, men i kampen mot skatteparadiser er det kanskje sant.
 • Fritt frem for Oljefondet i skatteparadiser, E24 19.06.09
  Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) fikk torsdag overlevert Kapitalfluktutvalgets innstilling for å bekjempe skatteparadiser.
 • - Helt uakseptabelt av SAS, E24 19.06.09
  Statsråd Erik Solheim og pengejeger Eva Joly er begge kritiske til at SAS ifølge Dagens Næringsliv har leaset 16 fly av hemmelige eiere som registrert på skatteparadiset Cayman Islands.  
 • Slutt for «tantene», Aftenposten 17.06.09
 • Sveits’ tid som skatteparadis for nordmenn er over. Nå har skattemyndighetene tilgang inn i de dypeste sveitsiske bankhvelv.
 • SAS sender milliarder til skatteparadis, E24 (NTB) 15.06.09
  De siste ti årene har SAS leaset 16 fly av hemmelige eiere, registrert på skatteparadiset Cayman Islands, skriver Dagens Næringsliv (DN).

Søk:

Avansert søk

utdrag fra høringsuttalelser til kapitalfluktutvalgets rapport:


"Advokatforeningen mener at Kapitalfluktutvalget ikke i tilstrekkelig grad har vært oppmerksom på det arbeid som finner sted i Finansdepartementet, OECD og FNs regi, herunder forståelsen av skatteavtalenes innhold og funksjon, betydningen av Nokus-reglene (regler for Norsk Kontrollert Utenlandsk Selskap i lavskatteland) og de eksisterende internprisingsreglene. Disse manglene farger forslagene."

Advokatforeningen

"Det er bra at utvalget har fått mandat til å se på Norfunds bruk av skatteparadis. Attac forstår de økonomiske utfordringen i å vedta et umiddelbart uttrekk fra fondene Norfund har investert i. Men Norfunds investeringer er uholdbare, spesielt etter  kapitalfluktutvalgets grundige gjennomgang av hvilke konsekvenser skatteparadis har på utviklingsland. Attac mener at utvalgets forslag om en gradvis reduksjon av nyinvesteringer i skatteparadis over en 3 års periode er for svakt."

Attac Norge

"ForUM for utvikling og miljø ser svært positivt på Utenriksdepartementets initiativ til utredningen om skatteparadis og utvikling og mener at utvalgets analyser og forslag legger et godt grunnlag for videreutvikling av norsk politikk på området. Rapporten gjør grundig rede for omfanget av negative utviklingeffekter av skatteparadis og skatteunndragelser, og synliggjør hvordan skatteparadis representerer et strukturelt utviklingshinder."

ForUM

"Kirkens Nødhjelp oppfordrer regjeringen og utviklingsministeren til å fortsette å legge tyngde i arbeidet mot skatteparadisenes skadelige virkninger for utviklingsland, noe som i høyeste grad også berører norske selskaper med viktige statlige eierandeler."

Kirkens Nødhjelp

"LO er svært tilfreds med den prioritet regjeringen har gitt arbeidet med å hindre kapitalflukt fra fattige land og det generelle arbeidet med skatteparadiser og den utfordring de representerer i en global økonomi."

LO

"Tiltak som iverksettes i kampen mot ulovlige kapitalstrømmer ut fra fattige land må ikke utformes slik at virkningen i første omgang medfører en betydelig reduksjon i de lovlige kapitalstrømmene inn til disse landene. For Norfund er det avgjørende at fremtidige retningslinjer for virksomheten ikke i vesentlig grad begrenser vår attraktivitet som partner for private investorer."

Norfund

"HSH stiller seg positiv til initiativet som departementet har tatt ved opprettelsen av et ekspertutvalg, Kapitalfluktutvalget, til å utrede nærmere om skatteparadisene og hvilke eventuelle skadevirkninger disse påfører utviklingsland. HSH anser det som viktig at det fra statens side arbeides aktivt med forslag som kan bidra til å begrense illegal kapitalflukt og hvitvasking av penger i utviklingsland. Videre stiller HSH seg bak de overordnede målsettinger og utviklingspolitikk som ligger bak utvalgets vurderinger."

HSH

(For full oversikt over høringsuttalelser, se UDs nettsider)

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.