Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Kommentar/debatt:

Om å tørre - kampen mot skatteparadis

En offentlig utredning til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim anerkjenner at nasjonale tiltak er nødvendig i kampen mot skatteparadis og kapitalflukt fra utviklingsland. Nå må regjeringen følge opp, og føre en bred kamp mot skatteparadis.
Av Sigrid Klæboe Jacobsen, Attac Norge | Onsdag 05. august 2009

Sigrid Klæboe Jacobsen er sivilingeniør og jobber til daglig i Holte Consulting. Hun er skattepolitisk ansvarlig i Attac, og vært styremedlem i organisasjonen.

(Kommentaren sto på trykk
i Skattebetaleren 05.08.09)

Men debatten om skatteparadis og kapitalflukt har hatt en trang start i norsk offentlighet. Den defensive holdningen om at det kun er gjennom internasjonale organer at vi kan bidra har lenge vært denne og forrige regjerings svar på problemet. Finanskrisen, i tillegg til skatteskandaler som Liechtensteinaffæren, har imidlertid gjort det tydeligere at det internasjonale samfunnet har feilet i å ordne opp. Skatteparadis fungerer stadig som arnested for skjulte transaksjoner og kompliserte finansielle produkter, også i norsk økonomi.

Rapporten fra den nedsatte kommisjonen er derfor et friskt pust inn i debatten. En av anbefalingene er blant annet å lage et norsk register over multinasjonale selskap i Norge med nøkkeltall om hvor de opererer, og hvor mye de skatter i hvert enkelt område. Dette er i dag skjult informasjon for offentligheten og investorer. Slik land-for-land-rapportering er tidligere beskrevet i denne bloggen, se "Noen ganger er det enkelt" .

Innføring av en slik rapportering vil gjøre det mulig å følge opp en rekke av våre krav som ikke nevnes i rapporten: mulighet for stat og kommune å ikke kjøpe tjenester fra selskaper som er plassert i skatteparadis og danne grunnlag for ekskludering av selskaper fra Oljefondet, for å nevne noen.

Forfatterne har lagt ned et godt stykke arbeid i å vise hvor enormt skadelig skatteparadis er for utviklingsland, og for det internasjonale markedet. Derfor er det paradoksalt at rapporten konkluderer med at bruk av skatteparadis er viktig for Norfund. Dette norske fondet har som mål å redusere fattigdom nettopp i utviklingsland, og kanaliserer mange av sine investeringer gjennom skatteparadis.

Rapporten anbefaler imidlertid at Norfund, på sikt, unnlater å benytte skatteparadis. Denne forsiktige måten å formulere seg på finner man også i forslaget til de nye etiske retningslinjene for Oljefondet fra i vår. Dette viser at det fremdeles er en lang vei å gå før Norge tør å starte å kutte noen av norsk økonomi sine forbindelser til skatteparadis. Men rapporten er en start på veien som må følges nøye med fremover.

Rapporten heter "Skatteparadis og utvikling" og finnes i både kort- og langversjon her.

Hør hva partiene har å si om skatteparadis og finanskrisen på Litteraturhuset 17. august i partidebatt arrangert av Attac. Partiene har på forhånd forberedt seg på spørsmål om blant annet land-for-land-rapportering og Oljefondet i skatteparadis og det blir vist til ovenstående rapport fra flere.


Aktuelle lenker:

Tidligere saker på rorg.no:


Sigrid Klæboe Jacobsen, Attac Norge - er sivilingeniør og jobber til daglig i Holte Consulting. Hun er skattepolitisk ansvarlig i Attac, og vært styremedlem i organisasjonen.
Nyhetskanal  Nyheter (js-feed)

Om aktuell kommentar/debatt:


"Aktuell kommentar/debatt" på RORG-Samarbeidets ressurssider for Nord/Sør-interesserte formidler aktuelle kommentarer og debattinnlegg fra personer og medlemsorganisasjoner innenfor RORG-Samarbeidet.

Målsettingen er:

  • å stimulere til kritisk debatt om norsk sør-politikk og sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål og
  • å synliggjøre medlemsorganisasjonenes rolle som "vaktbikkje" overfor norsk sør-politikk og deres deltakelse i debatten om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål.
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 30. november
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.