Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Frivillige organisasjoner med forslag til etiske retningslinjer for oljefondet

En gruppe norske frivillige organisasjoner la i går fram et forslag til etiske retningslinjer for oljefondet. Retningslinjene er utformet slik at etikken vil være operasjonaliserbar på kort sikt, men hvor det også legges inn klare ambisjoner om en stadig bedre etisk forvaltning av de norske oljemilliardene, heter det i en pressemelding fra organisasjonene.

Onsdag 28. mai 2003

Men etikkens kvern maler langsomt. Det er nå snart fem år siden den forrige regjeringen Bondevik lovet å legge fram forslag til etiske retningslinjer (se Den politiske debatten - kronologi). Organisasjonenes forslag legges fram i forkant av innstillingen fra det offentlige utvalget som ble nedsatt i fjor. I revidert nasjonalbudsjett bekreftet regjeringen (se Revidert Nasjonalbudsjett 2003 - Om etiske retningslinjer) at den med utgangspunkt i innstillingen, som ventes i juni i år, vil legge fram et forslag til etiske retningslinjer i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett neste år.

Formålet med etiske retningslinjer

I forslaget fra de frivillige organisasjonene gjøres det rede for hva de mener bør være formålet med etiske retningslinjer:

De frivillige organisasjonene legger følgende fire etisk forankrede formål til grunn for våre anbefalinger når det gjelder retningslinjer. Retningslinjene skal bidra til å:

  1. hindre at norsk velferd direkte eller indirekte bygges på menneskerettighetsbrudd, undertrykking og miljøødeleggelser,
  2. påvirke selskaper til å etterleve grunnleggende etiske prinsipper for forretningsmessig atferd,
  3. gjennom å investere en del av fondet med en alternativ investeringsstrategi, skal Statens petroleumsfond være et virkemiddel til å oppnå andre målsettinger innen Norges utviklings- og/eller miljøpolitikk,
  4. legge grunnlag for en mer konsistent norsk internasjonal politikk ved å sikre at petroleumsfondets investeringer ikke strider mot de generelle retningslinjene og målsetningene for norsk politikk.

SV forberedt på kamp

- Det var et flertall for et utvalg som skulle utrede etiske retningslinjer for oljefondet i fjor, men det var et skjørt flertall, sa Øystein Djupedal på et seminar i går i følge Klassekampen i dag. I følge Klassekampen forbereder SV seg på kamp for etiske retningslinjer. Djupedal frykter motstand fra FrP, men tror det vil bli lettere å få støtte fra KrF dersom man kan framlegge beviser for at oljefondet har gjort investeringer i pornoindustrien.

 

Aktuelle nettressurser:

Bakgrunnsinformasjon om oljefondet og etikk:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 15. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.