Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Norge stadig rikere, tross store tap for oljefondet

Norges Bank har i dag lagt fram kvartalsrapport for oljefondet, som viser at Norge hittil i år har tapt 42,9 milliarder kroner på oljefondets investeringer. Tapene tilsvarer omlag 3 bistandsbudsjetter eller litt i overkant av BNI i land som Mosambik, Zambia eller Angola. Oljeinntektene strømmer likevel inn og har sørget for tilførsel av drøyt 200 milliarder til oljefondet hittil i år.
Tirsdag 27. november 2001

I pressemelding fra Norges Bank idag framgår det at avkastningen hittil i år er på -8,5 prosent. Ifølge Norges Bank skyldes det dårlige resultatet sterk kursnedgang i de internasjonale aksjemarkedene i etterkant av terrorangrepene på USA 11. september. I tredje kvartal var avkastningen på aksjeporteføljen spesielt svak, på -18,2 prosent.

Oljefondet øker - tross investeringstap

Til tross for den dårlige avkastningen fortsetter det norske oljefondet å øke (se Hvor stort er oljefondet?). Hittil i år er fondet overført 203,5 milliarder kroner fra Finansdepartementet, slik at innestående ved utgangen av tredje kvartal var oppe i 547 milliarder kroner - et beløp som tilsvarer omlag en femtedel av samlet bruttonasjonalinntekt i Afrika sør for Sahara i følge de siste tallene fra Verdensbanken (se: World Bank Group | Data). (1)

(1) Innestående på Oljefondet per 3. kvartal 2001, kr. 547 milliarder kroner, tilsvarer omlag 60 milliarder amerikanske dollar. I følge Verdensbankens oversikt over BNI i ulike land og regioner var samlet BNI i Afrika sør for Sahara i 2000 på 313 milliarder amerikanske dollar.

Aktuelle nettressurser:

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.