Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Valgmøte om bistand, handel og oljefond

- Ja, vi må ha etiske retningslinjer for oljefondet - det har jeg ment bestandig, sa utviklingsminister Anne Kristin Sydnes. Hun var en av flere velvillige deltakere da representanter fra de politiske partiene i går ble utfordret på Håndverkeren i Oslo av Forum for systemdebatt (fsd) og Forum for utvikling og miljø (ForUM). "Har vi noe valg?" var tittelen på valgmøtet, der bistand, internasjonal handel og etiske retningslinjer for oljefondet var blant temaene.
Fredag 24. august 2001

Bistanden har stått overraskende høyt på dagsorden i denne valgkampen etter at utenriksminister Jagland i et såkalt "Jagland-brev" i begynnelsen av juli gikk hardt ut mot Høyres foreslåtte kutt i bistanden. Jagland mente at en gjennomføring av kutten bl.a. ville ødelegge Norges rykte i utlandet. I går ble Høyres Julie Christiansen, som den første av politikerne som slapp til, utfordret til av møteleder - fsd's Øysteins Dahle - til offentlig erklære at Høyre likevel ikke ville foreta betydelig kutt i bistanden. Noen slik erklæringen ga ikke Christiansen, men tidligere utviklingsminister - KrFs Hilde Frafjord Johnson - trodde likevel at det etter all fokuset på bistand i denne valgkampen ville bli mye vankelig å kutte i bistanden. Hun erklærte seg helt enig med utviklingsminister Sydnes, som hadde argumentert for at "unnskyldningene for ikke å øke bistanden, er borte".

Handel forsterker fattigdommen?

Hilde Frafjord Johnson (KrF), Odd Einar Dørum (V), Aslak Sira Myhre (RV), Hilde Sørensen (SV), Morten Høglund (Frp), Anne Kristin Sydnes (Ap), Julie Christiansen (H) og Åslaug Haga (Sp) deltok på valgmøte om noen av vår tids hovedutfordringer.

"Trade not aid" er en gammel parole mot bistand og både Høyre og Frp trakk fram handel som et viktig redskap i arbeidet for å bekjempe fattigdomen. Høyres Julie Christiansen understreket at Høyre i arbeidet for å bekjempe fattigdommen var opptatt av både bistand, handel og u-landsgjeld. Frp's Morten Høglund antydet at også Frp var i endring når det gjaldt bistand - om kanskje ikke så mye som enkelte ønsket - men understreket at "handel er det viktigste".

SV's Heidi Sørensen, som trodde det måtte mange valgkamper til før Frp ville skjønne at Norge har råd til bistand, var imidlertid ikke like entydig entusiastisk når det gjaldt handel. Hun var kritisk til uhemma frihandel og mente at mye av dagens handel forsterker fattigdommen. Hun fikk full støtte fra Senterpartiets Åslaug Haga, som mente frihandelen måtte temmes. Hun mente at hensynet til miljø, arbeidsstandarder, helse og matvaresikkerhet måtte sikres og trodd at det var nettopp i spørsmålet om firhandel at en ville finne de største konfliktene i debattpanelet. Atskillig mer kritisk enn Haga var imidlertid RVs Aslak Sira Myhre, som mente handel stort sett bare har brakt velstand til de rikeste. Han viste til eksempel med norsk olje, som eksporteres til Sør-Afrika for bearbeiding, som eksporterer videre til Thailand som lager plastikkleger, som igjen eksporteres til Norge og selges for 10 kroner stykke.
- Så mye transport ødelegger miljøet vårt, mente Sira Myhre.

Etiske retningslinjer for oljefondet - ja takk!

Venstres Odd Einar Dørum, som innledet debatten om etiske retningslinjer for oljefondet, viste til at Venstre i dette spørsmålet sto sammen med Sp og Krf om en felles merknad i finanskomitéens innstilling til langtidsprogrammet (Innst.S.nr.230, 2000-2001). Da de tre partiene tidligere sat i regjering (Regjeringen Bondevik) maktet de ikke å legge fram tilfredsstillende forslag til etiske retningslinjer for oljefondet, slik de hadde lovet. I merknaden til langtidsprogrammet viser de til at "utviklingen internasjonalt kommet lenger, og det ligger til rette for nye tiltak for å ivareta hensynet til menneskerettigheter og miljø." De går blant annet inn for at det i løpet av 2002 skal foretas en fornyet vurdering med sikte på etablering av (proaktive) etiske retningslinjer for menneskerettigheter og miljø, basert på erfaringene internasjonalt og fra forvaltningen av vårt eget miljøfond. Bondevikregjeringens utviklingsminister, Hilde Frafjord Johnson, mente et det nå var mulig å være optimistisk med hensyn til etiske retningslinjer. Dette ble langt på vei bekreftet av innleggende fra de øvrige partiene.

- Ja vi må ha etiske retningslinjer, sa utviklingsminister Anne Kristin Sydnes. Hun viste til regjeringens forslag i forrige uke om en uttrekningsmekanisme, som f.eks. gjør det mulig å trekke seg ut av selskaper som produserer landminer eller på andre måter er i strid med folkeretten. Hun understreket imidlertid at dette måtte sees på som en læringsprosess. Høyres Julie Christiansen var enig i at dette er et komplisert spørsmål og et etisk dilemma og gikk inn for at de burde lages regler som kan utelukke enkelte selskaper. Heller ikke Høglund (Frp) ville avvise at dette var en utfordring og "hører at det skjer noe som gjør at dette kanskje kan gjennomføres".

- Jeg er glad vi ikke skal investere i landminer, men det er ikke nok, sa Sira Myhre (RV). Han sa at RV ville avvikle hele oljefondet, slik at våre framtidige pensjoner ikke skulle skaffes gjennom "snylting" i fattige land.

For mer informasjon om temaene, se:

For mer informasjon om partienes synsunkter, se:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.