Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Vil Tangen levere på skatt og åpenhet?

Som ny sjef for Oljefondet må den tidligere hedgefondforvalteren Nicolai Tangen regne med å bli fulgt med argusøyne av både politikere og sivilsamfunn, ikke minst på bakgrunn av hans tidligere omfattende investeringer i skatteparadiser. Finansminister Jan Tore Sanner (H) har varslet at «nye initiativ knyttet til skatt og åpenhet» fra regjeringen vil bli «diskutert med Stortinget» og budskapet fra norsk sivilsamfunn er entydig: Vi forventer en tydeligere holdning til skatteparadis og skatteflukt i tiden fremover. Om Tangen vil levere på forventningene gjenstår å se.

Mandag 14. september 2020
Linker oppdatert: Onsdag 09. juni 2021

Tangens "snuoperasjon" etter Stortingets høring i august ga ham jobben, men det gjenstår å se om han i praksis vil vise seg tilliten verdig. Vårt Land kommenterte det slik på lederplass:

"Kritikken mot Nicolai Tangen har vært massiv og til dels unyansert. Men spørsmålet om hans pengeplasseringer i skatteparadiset Cayman Island var forenlig med å være en pådriver i Oljefondets arbeid mot hemmelighold og aggressiv skatteplanlegging, er helt legitimt. Den debatten bør ikke være over med Tangens avklaring."

Det er den da heller ikke. Allerede på sin pressekonferanse 21. august, før striden rundt ansettelsen av Tangen var endelig avklart, varslet finansminister Jan Tore Sanner (H) flere initiativer, herunder:

"... å følge ekstra nøye med på at Norges Bank følger opp de forventningene både Stortinget og jeg har til det arbeidet NBIM gjør innen skatt og åpenhet. Jeg vil komme nærmere tilbake til hvordan dette vil bli fulgt opp, men det er naturlig at det vi benytter de rapporteringsrutinene som allerede er etablert."

Dette vil bl.a. kunne skje når regjeringen neste vår legger fram sin årlige melding om Statens pensjonfond. Her vil regjeringen redegjøre for hvordan de vil følge opp anbefalingene fra Etikkutvalgets utredning, der også spørsmål om skatt og åpenhet er drøftet. 

Også opposisjonen på Stortinget vil forfølge denne saken og VG rapporterte at:

"Både Ap og SV bekrefter overfor VG at de vil fremme krav som sterkere klargjør at oljefondet skal ta en sentral rolle i kampen mot skatteparadis. Også Senterpartiet tenker i den retning."

SV-leder Audun Lysbakken utdypet det slik:

"Sentralbanksjef Olsen har i sine svar, blant annet i en debatt på NRK i sommer, gått langt i å si at oppfølgingen av skatteparadis, er politikernes sak. Jeg opplever at Norges Bank og oljefondet er langt unna å formidle den tydelige holdningen de og Norge skal ha i presset mot skatteparadis og for mer åpenhet."

Og norsk sivilsamfunn, som gjennom flere tiår har vært sentrale pådrivere i arbeidet for etisk forvaltning av Oljefondet og kamp mot skatteparadiser og skatteunndragelser, følger nøye med.

-Vår felles formue må forvaltes ansvarlig, mener lederne for Forum for utvikling og miljø (ForUM), Framtiden i Våre Hender, Amnesty International Norge, Tax Justice Network Norge, Changemaker, Fellesrådet for Afrika og Besteforeldrenes klimaaksjon i en kommentar på E24 forrige uke. De har tydelige forventninger:

"Vi forventer en tydeligere holdning til skatteparadis og skatteflukt fra Oljefondet i tiden fremover. Det er bred enighet på stortinget om at Norge og Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter av fondet, skal ha en offensiv holdning til skatteflukt. Det viktigste er at det må få konsekvenser dersom selskaper legger til rette for eller tas for skatteunndragelse. Derfor er det bra at Etikkutvalget for Oljefondet har foreslått at økonomisk kriminalitet skal kunne føre til uttrekk, men NBIM kan også aktivt bruke forventningsdokumentet og gå i dialog med etikkrådet dersom selskaper ikke endrer adferd."

- Utfordringene står i kø for Nicolai Tangen når han tirsdag tar over som sjef for Oljefondet, konkluderte E24 da Tangen startet i sin nye jobb. Også de viste bl.a. til at:

"Fremover blir det Tangen som skal fronte Norges Banks holding til de såkalte skatteparadisene. Det kan bli en utfordring både fordi han selv har gjort aktiv bruk av slike jurisdiksjoner i egen hedgefond-struktur, og fordi Oljefondet har hundrevis av milliarder investert i selskaper registrert på de samme stedene."

Men, det var ikke gitt at Tangen skulle bli Oljefondssjef, etter at han i mars ble ansatt av hovedstyret i Norges Bank. 

En politisk og institusjonell thriller

– Hovedstyret er trygg på at vi med Nicolai Tangen har vi fått den beste kandidaten til å lede Statens pensjonsfond utland, sa sentralbanksjef Øystein Olsen, da han 26. mars kunngjorde at Nicolai Tangen var ansatt som ny sjef for Oljefondet. Han utdypet det slik: 

"Tangen har bygget opp et av Europas ledende investeringsselskaper og kan vise til svært gode finansielle resultater som internasjonal kapitalforvalter. Han har bred erfaring med forvaltning av aksjer, som er fondets største aktivaklasse."

Overfor Dagens Næringsliv ble Tangen ønsket lykke til av politikere fra ulike partier, men det var før avisa samme dag kunne fortelle at

"Den nye sjefen for Oljefondet har plassert formuen i fond i skatteparadis."

Dét harmonerte dårlig med Oljefondets forventningsdokument om skatt og åpenhet, der det bl.a. står at:

"Hensikten med forventningene er å uttrykke hvordan Norges Bank Investment Management, som en finansiell investor, forventer at multinasjonale selskaper har en formålstjenlig, veloverveid og åpen skattepraksis.  Våre forventinger til skatt og åpenhet er basert på tre hovedprinsipper. Det første prinsippet er at skatt bør betales der økonomiske verdier skapes. Det andre prinsippet er at selskapenes skatteordninger er styrets ansvar. Det tredje prinsippet er at offentlig land-for-land-rapportering er et sentralt element i åpen selskapsrapportering."

Ansettelsen av den tidligere hedgefondforvalteren Nicolai Tangen i mars skulle vise seg å bli en politisk og institusjonell thriller, der hensynet til Norges Banks uavhengighet ble veid opp mot hensynet til å unngå interessekonflikter og skade Oljefondets omdømme, spesielt knyttet til oppfølgingen av Oljefondets arbeid med skatt og åpenhet.

Drakampen pågikk hele Corona-sommeren 2020 og Stortingets "vaktbikkje", representantskapet i Norges Bank ledet av Julie Brodtkorb, spilte en sentral rolle. Representantskapets brev til Stortinget 11. juni førte til at Stortingets finanskomité besluttet å avholde en høring om saken 10. august. I innstillingen fra en samlet komité 21. august står det bl.a. at:

"Komiteen er bekymret for at omdømmet til SPUs arbeid for skatt og åpenhet internasjonalt kan bli svekket."

- Ingen framtid som oljefondsjef, skrev Dagbladet på lederplass samme dag som finanskomiteens innstilling ble lagt fram, mens nyhetsredaktør i Vårt Land, Veslemøy Østrem, kommenterte situasjonen slik:

"Noe av grunnen til at Øystein Olsen og Nicolai Tangen ikke inngir nok tillit, er at de i debatten som har pågått siden ansettelsen, ikke har forstått at diskusjonen om bruk av skatteparadiser har politisk sprengkraft og at det er noe de må lytte til og ta inn over seg. Tangens tone har vært tildels passiv-aggressiv, mens Olsen har virket ignorant."

24. august kunngjorde hovedstyret i Norges Bank at avtalen med Tangen var reforhandlet, med følgende hovedpunkter:

 • Nicolai Tangen avvikler sitt eierskap i AKO Capital LLP. Han vil overdra sin eierandel og utbytterettigheter til den veldedige stiftelsen AKO Foundation. Han vil med dette ikke lenger ha noen eierinteresse i AKO Capital LLP. Det vil gjelde for all fremtid.
 • Tangen har videre meddelt at han vil endre forvaltningen av sine personlige fondsinvesteringer slik at alle midlene plasseres som bankinnskudd.

– Aldri vært i nærheten av å trekke meg, sa Tangen til VG, som også kunne rapportere at:

"Flertallet på Stortinget er positivt til Nicolai Tangens snuoperasjon."

Og 1. september ankom Tangen sin nye jobb i Norges Bank på sparkesykkel. Om han vil levere på regjeringens, Stortingets og sivilsamfunnets forventninger gjenstår å se.

____________________________

Aktuelle lenker:

Tidligere saker om Oljefondet fra RORG-samarbeidet / Global:

Medieklipp og -debatt:

 • Juseksperter reagerer på «uformell samtale» mellom sentralbanksjefen og finansråden under Tangen-bråketDN 10.09.2020
  Sentralbanksjefen og finansråden vil ikke svare på om de diskuterte den omstridte ansettelsen av ny oljefondssjef da de møttes mens debatten raste. Det får juseksperter til å reagere.
 • Ny oljefondsjef (tidslinje)Klassekampen 09.09.2020
  Kan milliardær Nikolai Tangen være sjef i Oljefondet, eller er interessekonfliktene for store?
 • Vår felles formue må forvaltes ansvarligKommentar av Kathrine Sund-Henriksen (ForUM), Anja Bakken Riise (FIVH), John Peder Egenæs (Amnesty Norge), Sigrid Klæboe Jacobsen (TJN Norge), Embla Regine Mathisen (Changemaker), Aurora Nereid (Fellesrådet for Afrika) og Bente Marie Bakke (Besteforeldrenes klimaaksjon) I E24 (meninger) 08.09.2020
  Vi i sivilsamfunnet anerkjenner at Oljefondets arbeid med ansvarlig forvaltning og åpenhet har utviklet seg i positiv retning de siste årene. Samtidig er det fremdeles store hull i arbeidet med etikk og ansvarlighet. De må tettes for at Oljefondet skal bli en reelt ansvarlig investor. Fondet står overfor flere tunge etiske utfordringer som krever mye av en leder. Vi skal være både vaktbikkje og konstruktiv bidragsyter. Vi gleder oss til en god blanding av tøffe konfrontasjoner og god dialog.
 • Sanner avviser innblanding i advokatvurdering: – Ikke et forsøk på å påvirkeE24 07.09.2020
  Finansminister Jan Tore Sanner (H) forsvarer bruken av advokatbyrået Arntzen de Besche i Tangen-saken.
 • Norges Bank dropper å vrake PetroChina: – Ser rart ut i 2020E24 06.09.2020
  Etter at Etikkrådet anbefalte utelukkelse av det statskontrollerte PetroChina fra Oljefondet på grunn av korrupsjonsmistanker, gir Norges Bank selskapet en ny sjanse ved selv å gå inn i dialogen. Det har aldri skjedd før. NHH-professor og korrupsjonsekspert Tina Søreide er kritisk til at Oljefondet ikke følger anbefalingen fra Etikkrådet om å utelukke PetroChina.
 • Fattigslig finansDebatt av Knut Christian Myhre (leder av forskningsprosjektet Forms of Ethics, Shapes of Finance, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo) i DN 05.09.2020
  I sitt svar til mitt innlegg hevder Halvor Hoddevik og Richard Priestley 2. september at jeg mangler forståelse av hvordan aspekter ved Nbims forvaltning kan skape interessekonflikt gitt Nicolai Tangens opprinnelige ansettelsesavtale. Jeg kan berolige dem med at jeg forstår deres argument, og at vi langt på vei deler hensynet om tilliten til Norges Bank som forvalter av våre felles verdier. Mitt poeng er det problematiske i at de foregir seg å diskutere et forhold, mens de i realiteten adresserer et annet som de smugler inn bakveien.
 • Sats på kvinnene, TangenKronikk av Kaj-Martin Georgsen (Generalsekretær i Care, Norge) i NRK ytring 03.09.2020
  Nicolai Tangen bringer med seg noe nytt, og i sitt første intervju som nyutnevnt oljefondssjef fremhevet han nødvendigheten av økt likestilling i finans. Det er lovende takter, for til nå har Oljefondet dessverre ikke hatt likestilling høyt på agendaen i sin ellers gode satsing på å integrere bærekraft i investeringene.
 • Stortingets vurdering viser at demokratiet fungererDebatt av stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (finanspolitisk talsperson, SV) i Aftenposten 03.09.2020
  Trusler mot rettsstaten og selve demokratiet er alvorlige og må møtes. Derfor er det også så alvorlig når Høyres Michael Tetzschner skriver at saken om ny oljefondssjef svekker demokratiet. For da bidrar han til å vanne ut de reelle truslene mot våre institusjoner. Stortingets enstemmige vurdering i saken viser kanskje nettopp at demokratiet fungerer, snarere enn å stå for fall. Tetzschners opptreden i NRKs Debatten i forrige uke om samme tema inngir heller ikke til sivilisert samtale om demokratiet. 
 • Dette blir Tangens første utfordringer som OljefondssjefE24 (Aftenposten) 02.09.2020
  Fremover blir det Tangen som skal fronte Norges Banks holdning til de såkalte skatteparadisene. Det kan bli en utfordring både fordi han selv har gjort aktiv bruk av slike jurisdiksjoner i egen hedgefond-struktur, og fordi Oljefondet har hundrevis av milliarder investert i selskaper registrert på de samme stedene. Finansminister Jan Tore Sanner (H) varslet uansett, på en nylig avholdt pressekonferanse, at «nye initiativ knyttet til skatt og åpenhet» fra regjeringen vil bli «diskutert med Stortinget».
 • Kort filosofiDebatt av Halvor Hoddevik (arbeidende styreformann i Rann Rådgivning as) og Richard Priestley (professor ved Handelshøyskolen BI) i DN 02.09.2020
  Knut Christian Myhre later i innlegg i DN 28. august til å ikke ha forstått hvorfor Nicolai Tangens første ansettelseskontrakt var debattert. Han hevder videre impertinent at vi «lemper på fakta». Myhre synes i sin forvirring å tro at det kun er «shortsalg» hos Nbim som med Tangen ved roret skaper interessekonflikt overfor Ako. Det er behov for å rydde i begrepsbruken.
 • Oljefondet utelukker tre selskaperE24 01.09.2020
  Statens pensjonsfond utland kaster ut selskapene som følge av høy risiko for brudd på menneskerettighetene.
 • Ny arbeidsavtale ikke klar før Tangen starter i jobben som oljefondssjefNRK nyheter 01.09.2020
  Norges Bank sier det er uavklart når en justert arbeidsavtale for den nye oljefondssjefen, Nicolai Tangen, er klar. I morgen begynner han i jobben.
 • Åpner for endringKlassekampen 01.09.2020
  Jan Tore Sanner (H) åpner for å endre sentralbankloven, slik at den blir mer tydelig. Han mener han ikke har gjort noe galt i Tangen-saken.
 • Nicolai Tangens første arbeidsdag forbigås i stillhetDN (NTB) 31.08.2020
  Det blir ingen markering utad når Nicolai Tangen tirsdag overtar jobben som leder for oljefondet.
 • Regjeringen krevde «lojalt samarbeid» fra advokatene som vurderte Tangen-sakenKlassekampen 29.08.2020
  Jussprofessor Hans Petter Graver sier at han ikke signerer slike avtaler som den Arntzen de Besche har med departementet. – Personlig har jeg sluttet å utføre arbeid for offentlige organer hvis jeg må inn under en anbudsprosess eller den type kontrakt som de ofte bruker, fordi jeg synes det er en del ting der som er uforenelig med den uavhengige stillingen jeg mener en universitetsansatt bør ha, sier Graver.
 • PengegaloppenKommentar av Geir Rakvaag i Dagsavisen (debatt) 29.08.2020
  Opp med hånda de som er fullt på høyde i diskusjonen rundt den nye lederen av oljefondet. Og som hvis jeg spør om hva som egentlig skjedde kan si at, «jo, Nicolai Tangen avvikler eierskapet i et hedgefond, en profesjonelt forvaltet fondsinvestering som har relativt frie rammer for investeringsaktiviteten sammenlignet med ordinære verdipapirfond, og endrer forvaltningen av sine personlige fondsinvesteringer slik at alle midlene kan plasseres som bankinnskudd» – og etterpå kan forklare meg hva det egentlig innebærer.
 • - Sak med bare tapereE24 29.08.2020
  Representantskapet kom med første ytring i saken i mai. De mente at Norges Bank ikke hadde fulgt sine egne retningslinjer i forbindelse med ansettelsen. De ba også bankens hovedstyret vurdere om eierskap i selskaper registrert i skatteparadiser fullt ut er forenlig med kravet om transparens.
 • Norges Banks uheldige styringssystemKommentar av Jan Tormod Dege (advokat, ph.d.) i DN 29.08.2020
  I Norges Bank har sentralbanksjefen ansvaret for den daglige drift etter nærmere instruks fra hovedstyret. Under seg har sentralbanksjefen to visesentralbanksjefer. Problemet, slik jeg ser det, er at den daglige leder også er leder av hovedstyret. I styret er de to visesentralbanksjefene henholdsvis første og andre nestleder. Det betyr at de tre fremste representanter i styret som har ansvaret for forvaltningen av sentralbanken, også er de tre fremste ansatte i banken. Dette gir etter min oppfatning ingen mening og er i strid med alminnelige prinsipper for ledelse og forvaltning.
 • Finansministeren ba private advokater utrede om han kunne gripe inn i Tangen-ansettelsenKlassekampen 28.08.2020
  En ekstern juridisk vurdering slo fast at Jan Tore Sanner (H) ikke kunne gripe inn i Tangen-ansettelsen. Dokumenter viser at Finansdepartementet foreslo omfattende endringer i vurderingen.
 • Om tillit og Tangen-debattenKommentar av Knut Christian Myhre (leder av forskningsprosjektet Forms of Ethics, Shapes of Finance, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo) i DN 28.08.2020
  Iordskiftet om ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for Norges Bank Investment Management (Nbim) har tilliten og omdømmet til Norges Bank trådt frem som et hensyn som forener alle parter. I lys av dette er det slående at enkelte argumenter fremstår å ikke være fremsatt i god tro.
 • Olsenbanden og den rike mannenKommentar av Andreas Hompland i Dag og Tid 28.08.2020
  Sjeldan har så mange mektige fått så mange læringspunkt om så mykje på så kort tid.
 • Tangens AKO-exit koster eks-partnerne dyrtE24 (Aftenposten) 28.08.2020
  Nicolai Tangens innløsning av fondsandeler i tre AKO-fond påfører hans tidligere partnere og stiftelsen AKO Foundation flere titalls millioner kroner i årlig tapte honorarinntekter.
 • Nå må Tangen bygge enda en brannmur mellom seg selv og formuenE24 (Aftenposten) 27.08.2020
  Advokatene i og utenfor Norges Bank som de siste månedene har jobbet med å sette opp juridiske brannmurer mellom Nicolai Tangen og AKO-systemet, kan ikke ta ferie ennå. For etter at Tangen mandag kveld offentliggjorde at han gir bort sin eierandel på 46 prosent av det britiske forvaltningsselskapet AKO Capital til stiftelsen AKO Foundation, så har det oppstått nye problemstillinger.
 • Tangens nærstående overtar når han «bryter alle bånd»VG 27.08.2020
  Personer med nære bånd til oljefond-sjefen Nicolai Tangen står klare til å overta kontrollen over milliard-verdiene i Ako Capital, når den nye løsningen skal på plass i løpet av høsten.
 • Bergensselskapet skal putte Nicolai Tangens milliarder i bankenE24 (BT) 27.08.2020
  Investeringsselskapet sto bak løsningen som Stortinget ikke aksepterte. Nå skal de velge hvilke banker som får Nicolai Tangens milliarder. – Det viktigste blir å unngå tap, sier Tor Sydnes i Gabler.
 • Farlig folkestyreKommentar av Mímir Kristjánsson (gruppeleder for Rødt Stavanger) i Klassekampen 27.08.2020
  Skal vi tro de mest markskrikerske på høyresida, sto Norge nylig på randen av en «institusjonell krise». Trusselen kom fra de folkevalgte, som ville mene noe om hva slags økonomiske bindinger en sjef for Oljefondet kan tillate seg å ta med inn i jobben. Krisa for rettsstaten ble avblåst da Lovavdelingen konkluderte med at det var fullt lovlig å ta affære i Tangen-saken. Siden har det vært underlig stille fra flere av dem som var mest alarmistiske i forrige uke. Det kan nesten virke som om noen synes det er viktig å hegne om rettsstaten bare så lenge lovene tolkes på en måte som støtter opp om det utfallet de selv ønsker. Men det skal ikke jeg spekulere i.
 • En nødvendig avklaring i OljefondetLederkommentar i Vårt Land (verdidebatt) 26.08.2020
  Kritikken mot Nicolai Tangen har vært massiv og til dels unyansert. Men spørsmålet om hans pengeplasseringer i skatteparadiset Cayman Island var forenlig med å være en pådriver i Oljefondets arbeid mot hemmelighold og aggressiv skatteplanlegging, er helt legitimt. Den debatten bør ikke være over med Tangens avklaring.
 • Satte foten nedLederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen (meninger) 26.08.2020
  Det er forunderlig hvor mye godvilje det legges for dagen i møte med Nicolai Tangens disposisjoner og råderett over milliardformuen han har skaffet seg gjennom hedgefondforvaltning med utgangspunkt i skatteparadiser. Tilbaketoget mandag, der han overførte eierskapet fra Ako Capital til Ako Foundation etter Stortingets klare krav, er – til tross for innsalget – heller ikke uproblematisk.
 • Politikerne vant framKommentar av Arne Strand i Dagsavisen (debatt) 26.08.2020
  Tangen-saken ble avsluttet like dramatisk som den begynte. Mandag kveld meddelte påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen Norges Banks hovedstyre at han overdrar sin eierandel og sine utbytterettigheter i AKO Capital til den veldedige stiftelsen AKO Foundation. Tangen har dermed ikke lenger noen eierinteresser i AKO, selskapet som han selv har bygd opp. Det gjelder for all framtid. I tillegg selger han sine andeler i fond i skatteparadiser.
 • SkattesmellenKommentar av Kristine Sævold (stipendiat i historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen) i DN 26.08.2020
  Der finansmiljøene og Norges Bank ser Cayman Islands som «helt vanlig» bransjestandard, ser de som er opptatt av skattepolitikk mulig «aggressiv skatteplanlegging». Ikke rart det smalt.
 • Jobber med en ny avtaleKlassekampen 26.08.2020
  Nicolai Tangen gir bort eierandelen i Ako Capital og setter sine private investeringer i banken. Jurist Gøril Bjerkan mener det fortsatt kan oppstå interessekonflikter i den nye avtalen.
 • Tangen åpner for comeback i styret til AKO-stiftelseDagsavisen (NTB) 26.08.2020
  Påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen avviser ikke at han kan komme til å gå inn i styret til AKO Foundation når han en dag gir seg i Norges Bank.
 • SV og Ap vil presse Tangen om skatteparadisVG 26.08.2020
  SV og Ap vil forsterke formuleringer for å presse oljefondet under Nicolai Tangen til å prioritere kamp mot skatteparadis. Og sammen med Sp forsterker de kritikken av finansminister Jan Tore Sanner (H).
 • Tajik krever selvransakelse fra finansministerenVG (NTB) 26.08.2020
  Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik mener passivitet fra finansministerens side førte til at Tangen-saken ble mer dramatisk enn den hadde trengt å være.
 • En seier til 10 milliarderLederkommentar av Magne Lerø i Dagens Perspektiv (meninger) 26.08.2020
  Nicolai Tangen svarte på emosjonelt drevet politisk kontrollhysteri med å bli vår største filantrop og en ambassadør for Norge i den hardbarkede internasjonale finansverdenen.
 • At Tangen løste problemet, gjør ikke Olsens innsats bedreLederkommentar i Bergens Tidende 26.08.2020
  Prosessen rundt Tangen-ansettelsen er svært kritikkverdig.
 • Setter 7 milliarder i banken – vil få mye dårligere rente enn folk flestNRK nyheter 26.08.2020
  Nicolai Tangen taper trolig flere hundre millioner kroner i året på å ta jobben som sjef for oljefondet. Han vil få mye dårligere sparerente på sine 7 milliarder kroner i banken enn det folk flest kan få på sine sparepenger.
 • Stakkars, rike mannenKommentar av Hilde Lysengen Havro i Nationen 26.08.2020
  Om det var medkjensle Nicolai Tangen var ute etter under pressekonferansen måndag, så har nok folk flest i ei tid hundretusenvis har vore permitterte frå jobbane sine litt andre ting å tenkje på enn at Tangen må betale 15 millionar kroner meir i formuesskatt.
 • Brodtkorb: Ikke naturlig å behandle Tangen-ansettelsen på nyttAftenposten 26.08.2020
  – Det er ikke naturlig vi behandler saken på nytt, sier Julie Brodtkorb, leder i Norges Banks representantskap. Men finansminister Jan Tore Sanner må regne med et politisk oppgjør om ansettelsesavtalen med Nicolai Tangen.
 • Politisk press bør ikke erstatte lover og reglerKommentar av stortingsrepresentant Michael Tetzschner (H) i Aftenposten 26.08.2020
  Hvis Stortinget skal gripe inn i en lovlig inngått arbeidsavtale, må Stortinget selv følge lover og regler. Det har ikke skjedd i dette tilfellet.
 • En studie av et system som fungererLederkommentar i Dagbladet 26.08.2020
  Tangen-saken er nærmest et kroneksempel på hvordan en vellykket offentlighet fungerer.
 • Nicolai Tangen: Gir fra meg 10 milliarder kroner for å ta oljefond-jobbenNRK nyheter 25.08.2020
  – Det er liksom begrenset hvor mange pizzaer du kan spise, så jeg vil ikke akkurat si at det er så veldig smertefullt, sier påtroppende oljefondsjef Nicolai Tangen etter å ha gjort det klart at han gir fra seg livsverket sitt.
 • Nicolai Tangen selger seg ut av livsverket Ako Capital for å bli oljefondsjefDNTV 25.08.2020
  Tenkte aldri på å trekke seg fra jobben
 • Nicolai Tangen selger seg ut av AKO CapitalE24 (Aftenposten) 25.08.2020
  Nicolai Tangen selger seg ut av fondsselskapet sitt og overfører milliardene til den veldedige stiftelsen AKO Foundation. Fondsandeler til en verdi av 5 milliarder kroner flyttes over til bankkonto.
 • Nicolai Tangen avvikler sitt eierskap i Ako Capital: – Aldri vært i nærheten av å trekke megVG 25.08.2020
  Å avvikle sitt eierskap i det britiske hedgefondet som han selv grunnla, har ikke vært en enkel beslutning, forteller Nicolai Tangen. Men å trekke seg fra stillingen som ny oljefondssjef var ikke et alternativ.
 • Å bli oljefondsjef er et verdivalg for Nicolai TangenVårt Land 25.08.2020
  Nicolai Tangen skal gi bort eierandeler i hedgefondet for å bli minoritetseier. Nå skal han skape verdier for det norske folk.
 • Det blir spennende å se om han synes det er verdt detKommentar av Cecilie Langum Becker på NRK ytring 26.08.2020
  Mysteriet Nicolai Tangen blir ikke mindre etter dagens seanse i Norges Bank.
 • Støre om at Tangen sier fra seg eierandelen: – Glad for at signalene fra Stortinget er tatt på alvorDN (NTB) 25.08.2020
  Ap-leder Jonas Gahr Støre mener den nye Tangen-avtalen er et viktig initiativ for å rydde unna interessekonflikter og for å sikre Oljefondets omdømme.
 • Kaski om Tangen-løsning: – Overrasket over at Olsen ikke tar klar selvkritikkNRK nyheter 25.08.2020
  Nicolai Tangen overfører eierandelen i sin i Ako til en veldedig stiftelse. SV etterlyser selvkritikk fra sentralbanksjefen, mens Sp mener saken er en ripe i lakken til finansminister Jan Tore Sanner.
 • Flertallet på Stortinget er positivt til Nicolai Tangens snuoperasjonVG 25.08.2020
  Sp, Frp og Ap er alle positive til grepene den påtroppende oljefondssjefen Nicolai Tangen nå gjør.
 • Finansminister Jan Tore Sanner: – Glad for en rask løsningDN 25.08.2020
  Mandag kom beskjeden om at Nicolai Tangen selger seg ut av Ako Capital, noe som gledet finansministeren.
 • Finansminister Jan Tore Sanner: - Glad for en rask løsningE24 (Aftenposten) 25.08.2020
  Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier han er glad for en rask løsning. Men Sanner «får stryk» av Sp for håndteringen.
 • Sissener om Tangens AKO-exit: – Dette må parkere saken én gang for alleE24 (Aftenposten) 25.08.2020
  Nicolai Tangen opptrer «stort» ved å selge seg ut av AKO Capital, mener Jan Petter Sissener. Nå ber han Norge om å gi arbeidsro til den nye oljefondsjefen.
 • Nicolai Tangen var villig til å betale for å bli oljefondsjef. Da kan det gå riktig braKommentar av Aslak Bonde i Morgenbladet 25.08.2020
  På et mer overordnet plan er kanskje noe av det viktigste som står igjen etter denne saken, at den igjen har vist at det er veldig stor avstand mellom ulike miljøer i Norge. I finansmarkedet og store deler av næringslivet har det vært liten forståelse for de politiske betraktningene rundt ansettelsen. Tilsvarende er det få på Stortinget som i de siste månedene har gitt anerkjennelse til sentralbanken for at de faktisk har hentet inn en helt fra utsiden av det norske miljøet som likevel er ytterst kompetent.
 • Slik det måtte gåKommentar av Hanne Skartveit i VG (meninger) 25.08.2020
  Nicolai Tangens krasjkurs i norsk samfunnskunnskap er over. Han forsto at han trenger Stortingets tillit for være sjef for Oljefondet. Dermed gjorde han det han måtte: Tangen ga bort livsverket. Og valgte guttedrømmen.
 • Tangen reddet Olsen fra havariKommentar av John Olav Egeland i Dagbladet (meninger) 25.08.2020
  Sannheten er at det er Nicolai Tangen som har reddet sentralbanksjefen. Ved at Tangen innfridde de politiske forutsetningene og ga bort betydelige verdier, ble Olsen forskånet fra et rått og ydmykende nederlag. Det har neppe vært noen drivkraft hos Tangen, men han har evig rett i at Olsen skylder ham en øl.
 • Han måtte velge. Pengene eller arbeidslivet? Kommentar av Frithjof Jacobsen i DN (meninger) 25.08.2020
  For noen uker siden krevde Nicolai Tangen å få beholde fondsandeler og eierskap verdt flere milliarder kroner. I dag var hans eneste krav en øl.
 • Tangen overrasket igjen og gir fra seg livsverket sitt. Det er sånt som bygger tillitKommentar av Gard L. Michalsen i E24 (meninger) 25.08.2020
  Norges Bank hadde ikke noe valg: En oljefondsjef kan ikke eie AKO Capital. Nicolai Tangen hadde et valg. Og han valgte drømmejobben.
 • Tangen kvitter seg med «hattene» og redder OlsenKommentar av Thomas Kohte-Næss i Adresseavisen (meninger) 25.08.2020
  Påtroppende oljefondsjef Nicolai Tangen har gjort det eneste rette. Han bryter alle bånd med Ako Capital og plasserer personlige fond som bankinnskudd. Det berger jobben også til sentralbanksjefen.
 • «Tangen har styrket sin posisjon»Kommentar av Arne Strand i Dagsavisen (debatt) 25.08.2020
  Nå vet vi at sjefen for oljefondet har bedre politisk innsikt og større samfunnsforståelse enn sentralbanksjefen.
 • Tangen har fått det han ikke kunne kjøpe for pengerKommentar av Anne Rokkan i Bergens Tidende 25.08.2020
  Til tross for den økonomiske konsekvensen Tangen vil oppleve, har turbulensen også vært til hans tjeneste. Offeret har fått enorm oppmerksomhet, noe som ikke er å forakte for en som har et sterkt ønske om å bli anerkjent som filantrop. Tangen har sikret sitt renommé som en oppofrende og dedikert leder for det norske Oljefondet.
 • DNs Eva Grinde skjebnemøtet for Nicolai Tangen: – Tilliten er i pottenDNTV 25.08.2020
  Avtalen mellom Nicolai Tangen og Norges Bank er nødt til å tilfredsstille politikerne på Stortinget.
 • Striden kunne vært løst for lengstKommentar av stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV) i DN 25.08.2020
  Om Norges Banks hovedstyre og finansministeren hadde hørt alarmklokkene kime, kunne striden om ny oljefondssjef blitt løst for lenge siden.
 • Eliminere interessekonflikter? Virkelig? Kommentar av Christian Wedler (jurist, tidligere kommunalråd Stavanger) i DN 25.08.2020
  Kravet om å eliminere mulige interessekonflikter ved tilsetningen i offentlige stillinger er et nytt prinsipp. Det bryter fundamentalt med tidligere praksis og vil få konsekvenser.
 • Regjeringen ba private advokater framfor egne eksperter om utredning i Tangen-sakenKlassekampen 25.08.2020
  Finansminister Jan Tore Sanner (H) hevdet regjeringens egen lovavdeling ikke hadde kapasitet til å utrede Tangen-saken raskt. Nå innrømmer han at han aldri hadde sjekket det opp.
 • Illusjonen om at sentralbanker er uavhengige av politikk står for fallKommentar av Ola Innset (historiker) i Klassekampen 25.08.2020
  Tangen-saken har gjort at alles øyne er rettet mot Norges Bank og sentralbankens forhold til storting og regjering. Konservative og liberale stemmer, som Minerva og Civita, har vært ekstremt bekymret for både «tilliten» oljefondet måtte ha i internasjonale finansmarkeder og rett og slett for hele rettsstaten, dersom demokratisk valgte politikere skulle klare å endre på en beslutning tatt av bankens hovedstyre.
 • Tidsnød for å innfri naive krav og åpne døren for Nicolai Tangen i Norges BankKommentar av Gunnar Stavrum i Nettavisen 25.08.2020
  Null risiko for interessekonflikter finnes bare i teorien, men nå må Norges Bank innfri det som fremstår som naive krav for å ansette Nicolai Tangen.
 • En lovstridig ansettelseKommentar av Bjørn Røse (tidl. tolldirektør) i VG 25.08.2020
  Etter min vurdering er Nicolai Tangens tiltredelse som Oljefond-sjef ikke bare uheldig for oljefondets omdømme, drift og økonomi, men også lovstridig.
 • Trekk dere! Kommentar av Lars Velsand (tidligere medlem av hovedstyret i Norges Bank) i Klassekampen 25.08.2020
  Sentralbanksjefen og hovedstyret i Norges Bank bør trekke seg. Det er den naturlige konsekvensen av den innstillingen som en enstemmig finanskomité har lagt fram.
 • Jussprofessor mener begge to må gåNRK nyheter 24.08.2020
  Omdømmet til både sentralbanken og oljefondet er så svekket at sentralbanksjefen bør gå av og Nicolai Tangen byttes ut som sjef for oljefondet. Det mener jussprofessor Beate Sjåfjell.
 • Mission impossible: Her er tre Tangen-grep som Olsen kan taE24 (Aftenposten) 24.08.2020
  Svaret går trolig langs minst tre dimensjoner: Det første, som uansett må på plass, er å prøve å få til en løsning rundt Tangens eierandel i forvaltningsselskapet AKO Capital, men uten at han må selge til eksterne. Det andre svaret kan være en rask utredning som skal/må «bevise» at Tangens fondsandeler på Cayman Islands og i Irland er i tråd med Norges Banks mye omtalte forventningsdokument på skatt og åpenhet.
 • Politisk og juridisk uforstandKommentar av Ole Jacob Sunde (styreleder i Schibsted ASA, og styreleder i Formuesforvaltning AS) i VG (meninger) 24.08.2020
  Dersom det pågående bråket skulle føre til at Nicolai Tangen ikke tiltrer stillingen eller at det blir endringer i ledelsen for Norges Bank, vil det sette tilliten til både oljefondet og sentralbanken flere år tilbake.
 • Nicolai Tangen: Fra studiegjeld til milliardformueE24 23.08.2020
  Nicolai Tangen har hatt eventyrlig suksess ved å gå sine egne veier. Men det er ikke første gang det stormer rundt mangemilliardæren, som startet med gjeld og to tomme hender. Slik beskriver vennene 53-åringen.
 • Sanners finteLederkommentar av Mari Skurdal i Klassekampen (meninger) 22.08.2020
  Det er vanskelig å se finansminister Jan Tore Sanners innhenting av en ekstern juridisk vurdering fra et privat advokatfirma som noe annet enn et forsøk på å påvirke behandling av Tangen-saken i Stortingets finanskomité. Under påskudd av at Justisdepartementets lovavdeling hadde for mye å gjøre, ga Sanner jobben til advokatkontoret Arntzen de Besche.
 • Kritisk til Sanners grepKlassekampen 22.08.2020
  Stortinget gav marsjordre til finansminister Jan Tore Sanner (H) om å løysa Tangen-krisa. NHH-professor seier hovudstyret i Noregs Bank har fått seg ei djup stripe i lakken.
 • Sanner kan instruere Norges Bank: – En knusende domNRK nyheter 22.08.2020
  Finansminister Jan Tore Sanner (H) kan generelt instruere Norges Bank i Tangen-saken. Det har lovavdelingen i Justisdepartementet konkludert med. – En knusende dom over den jobben finansministeren har gjort, mener Sp.
 • Lovavdelingen: Sanner kan instruere Norges BankVG 22.08.2020
  Justisdepartementets lovavdeling konkluderer med at finansminister Jan Tore Sanner (H) kan legge føringer som får betydning for ansettelsen av ny oljefondssjef. Men han kan trolig ikke avsette Nicolai Tangen.
 • Ny utredning gir Sanner økt handlingsrom for instruksjonABC nyheter (NTB) 22.08.2020
  Finansminister Jan Tore Sanner (H) har antakelig mulighet til å gi Norges Bank «generelle instrukser», ifølge lovavdelingen i Justisdepartementet.
 • Lovavdelingen åpner for at Norges Bank kan droppe avtalen med ny oljefondssjef - og skylde på omdømmetDN 22.08.2020
  Sentralbanksjefen kan vrake avtalen med påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen og vise til tap av omdømme, ifølge lovavdelingen i Justisdepartementet.
 • Ny juridisk vurdering: — Knusende dom over Sanners arbeidVG 22.08.2020
  Tangen-saken tok enda en ny vending fredag, da Justisdepartementet åpnet for at det er et visst handlingsrom for å instruere Norges Bank. Stortinget satte behandlingen på vent i noen timer.
 • Stortinget stiller tre krav til oljefondssjefen før han kan begynne i jobbenE24 (Aftenposten) 22.08.2020
  – Vi kan ikke ha en oljefondssjef som er en vandrende interessekonflikt, sier SVs Kari Elisabeth Kaski.
 • Opposisjonen mener Sanner kan kreve at Tangen selger seg ut av AkoNettavisen 22.08.2020
  Nicolai Tangen må selge seg ut av Ako-systemet hvis han skal kunne tiltre som sjef fof oljefondet, mener opposisjonen på Stortinget.
 • Stortingets Tangen-krav: – Ren mistillit til Øystein OlsenVG 22.08.2020
  Professor og samfunnsøkonom Kjell Gunnar Salvanes sier kritikken fra et samlet storting ikke kan tolkes som noe annet enn ren mistillit til sentralbanksjef Øystein Olsen og hovedstyret i Norges Bank.
 • Finanskomiteen: Ny oljefondssjef kan ikke tiltre før interessekonfliktene er avklartVG 22.08.2020
  Stortingets finanskomité leverte fredag en enstemmig og knallhard kritikk for regelbrudd og lovbrudd i Norges Banks ansettelsesprosess av ny sjef for Oljefondet.
 • Finanskomiteen mener Tangens interessekonflikter må avklares før han kan tiltreDNTV 22.08.2020
 • Dette mener finanskomiteen Sanner bør gjøreNRK nyheter 22.08.2020
  Finanskomiteen krever en avklaring av interessekonflikter og åpenhet før Nicolai Tangen kan starte i jobben som oljefondssjef.
 • Stortinget: Tangens interessekonflikter må avklares før han kan tiltreDN 22.08.2020
  Stortinget konstaterer brudd og avvik fra lov og regler i Tangen-prosessen og stiller klare krav til ny oljefondssjef.
 • Stortinget fastslår at ny oljefondssjef ikke kan ha eierskap som kan svekke tilliten til Norges BankDagsavisen (NTB) 22.08.2020
  Finanskomiteen støtter hovedlinjene i kritikken fra Norges Banks representantskap.
 • Skjebnemøtet om Tangen i Stortinget: – Skal gi en tydelig bestillingVG 22.08.2020
  Stortingets finanskomité samlet seg til et siste møte klokken 12 for å bestemme hvor langt de skal gå i kritikken og føringene de skal gi finansminister Jan Tore Sanner i Tangen-saken.
 • Sanner kunne neppe si nei til TangenKommentar av Kjetil B. Alstadheim i Aftenposten (meninger) 22.08.2020
  Men han kunne stilt krav før ansettelsen. Og han kan kanskje skjerpe kravene nå.
 • Tilliten er borteKommentar av Arne Strand i Dagsavisen (debatt) 22.08.2020
  Tangen-saken har utløst en maktkamp mellom Norges Bank og Stortinget. Finansminister Jan Tore Sanner (H) kan nå med loven i ryggen sørge for at kampen avblåses. Lovavdelingen i Justisdepartementet ga ham i går klarsignal for å gripe inn. Tidligere har både Sanner og statsminister Erna Solberg gitt uttrykk for at loven ber dem holde fingrene av fatet.
 • Finansminister Jan Tore Sanner og sentralbanksjef Øystein Olsen om Tangen-ansettelsenDNTV 22.08.2020
 • Ingen avklaring om Tangen-saken fredag - møte i Norges Bank mandagVårt Land (NTB) 22.08.2020
  Hovedstyret i Norges Bank samles mandag ettermiddag for å drøfte ansettelsen av Nicolai Tangen etter å ha fått knallhard kritikk fra Stortinget.
 • Skjebnemøte mellom Sanner og Olsen: Kalt inn til krisemøte mandagNRK nyheter 22.08.2020
  Jan Tore Sanner omtaler Tangen-saken som alvorlig etter møtet med sentralbanksjefen. Nå kaller Olsen inn hovedstyret til krisemøte på mandag.
 • – Dette blir syretesten på hvor sterkt Tangen ønsker jobbenVG 22.08.2020
  Ekspertene er enige: Nicolai Tangen må selge seg helt ut av livsverket sitt om han skal tiltre jobben som oljefondssjef, mener de.
 • Nå har Olsen kniven på strupenKommentar av Hanne Skartveit i VG (meninger) 22.08.2020
  Sentralbanksjef Øystein Olsen får ansvaret for å løse Tangen-floken. Men hvis finansminister Jan Tore Sanner ikke blir fornøyd, havner Olsen i trøbbel. Sanner tar grep. På overtid.
 • Det er ikke rikdom som er problemetKommentar av Geir Ramnefjell i Dagbladet (meninger) 22.08.2020
  Nicolai Tangen stoppes av det norske likhetsidealet. Ikke fordi han er rik, men fordi regler er absolutte og ikke en relativ størrelse.
 • Hovedstyret i Norges Bank møtes mandag for å redde Tangen-avtalenE24 (Aftenposten) 22.08.2020
  Sentralbanksjef Øystein Olsen må i løpet av neste uke presentere en ny arbeidsavtale med Nicolai Tangen som er god nok til å unngå at finansminister Jan Tore Sanner instruerer ham. Olsen har ikke vurdert å trekke seg.
 • Nåløyet er blitt trangere for den rike mannenAftenposten (meninger) 22.08.2020
  Kommentar av Kjetil B. Alstadheim: Skal Nicolai Tangen tiltre som sjef for Oljefondet, må han trolig gjøre det han sa: Kutte alle bånd til selskapet han har bygget opp.
 • Tynnslitt tillitKronikk av Marius Gustavson (redaktør av liberal.no) i VG (meninger) 22.08.2020
  Det er ingen god grunn til at Norges Bank skal styre det som populært kalles Oljefondet.
 • Skjebnedag for Sanner - og for TangenLederkommentar i VG (meninger) 22.08.2020
  Det finnes ingen enkle utveier på Tangen-saken, verken juridisk eller politisk. Men nå kan vi være i ferd med å nærme oss en avslutning.
 • Stortinget mot regjeringenLederkommentar av Magne Lerø i Dagens Perspektiv (meninger) 22.08.2020
  Når Jan Tore Sanner må delta i Stortingets spill, får vi regne med at Erna Solberg er klar til å forhindre at Nicolai Tangen og hele ledelsen i Norges bank sier takk for seg i protest.
 • De må gi etter eller gi oppKommentar av Frithjof Jacobsen i DN (meninger) 22.08.2020
  Nicolai Tangens arbeidsavtale overlever ikke. Norges Bank må lage en ny, og Tangen må vurdere om han fortsatt vil ha jobben.
 • Nicolai Tangen: Hva med å sette penga i banken? Kommentar av Arild Rønsen i Nettavisen 22.08.2020
  Noen mener Nicolai Tangen løser flokene ved å flytte milliardene til Oslo børs. Men har ikke mannen en bankforbindelse?
 • Tangens inhabilitet blir et problemKommentar av Morten Walløe Tvedt (førsteamanuensis i rettsvitenskap, Høyskolen i Molde) i DN (meninger) 22.08.2020
  Nicolai Tangen vil som sjef for Norges Bank Investment Management (Nbim), Oljefondets forvalter, alltid være i potensielle inhabilitetssituasjoner i kontrakter med eksterne forvaltere. En endret ansettelsesavtale kan ikke regulere bort det. Inhabilitetsreglene vil gjelde ved avslutning, inngåelse og fornyelse av kontrakter med eksterne forvaltere. Hver avtale vil trenge grundig granskning av fakta og rettslige inhabilitetsvurderinger.
 • Nicolai Tangen kan bli inhabil ved valg av eksterne forvaltereDN 22.08.2020
  Oljefondets bruk av eksterne forvaltere kan bli et habilitetsmessig minefelt for påtroppende oljefondssjef, ifølge jusekspert.
 • Advokatråd om lovbrudd ble innhentet etter representantskapets ordinære behandlingMinerva 22.08.2020
  Oppdraget til advokatfirmaet Hjort ble gitt etter at representantskapet ifølge Julie Brodtkorb varslet Stortinget om lovbrudd i Norges Bank. Nå vil ikke Brodtkorb svare på hvordan hun har involvert resten av Norges Banks representantskap i dette arbeidet.
 • Debatt om Tangen-sakenNRK P2, Dagsnytt 18 21.08.2020
 • Finanskomiteen diskuterer ordene som kan avgjøre oljefondssjefens skjebneAftenposten 21.08.2020
  Klokken 13.00 møttes finanskomiteen for å diskutere første forslag til konklusjon fra saksordfører Hadia Tajik (Ap). Ordlyden kan avgjøre utfallet av den politiske thrilleren om ny oljefondssjef.
 • DN erfarer: Høyre stiller seg bak kritikken mot Norges Bank i Tangen-sakenDN 21.08.2020
  Høyre stiller seg i all hovedsak bak kritikken fra Norges Banks representantskap i saken om ansettelsen av ny oljefondssjef.
 • - I en kritisk situasjonDagbladet (NTB) 21.08.2020
  Finanspolitikerne var torsdag ettermiddag samlet til nok et uformelt møte. «Konstruktivt» og «god framgang» var gjennomgangstonen da det timelange møtet var avsluttet.- Planen er fortsatt å levere en innstilling i morgen med bredest mulig enighet, sier komiteens leder Mudassar Kapur (H).
 • Finanskomiteen i sluttfasen om Tangen-sakenABC nyheter (NTB) 21.08.2020
  Finanspolitikerne på Stortinget er i sluttfasen av arbeidet med Tangen-saken. Flere mener det blir mulig å samle et bredt flertall om hovedlinjene.
 • Tidligere oljefondssjef: Umulig å innfri kravene til representantskapetVG (NTB) 21.08.2020
  Tidligere oljefondssjef Knut Norheim Kjær sa på Debatten på NRK torsdag at det er umulig å eliminere risikoen for interessekonflikt for oljefondssjefen.
 • Tidligere oljefondssjef: – Smertefullt å se påNRK nyheter 21.08.2020
  I Debatten torsdag kveld var temaet ny oljefondssjef, med tidligere sjef for Oljefondet Knut Kjær blant gjestene.
 • Sanner har bestilt ny juridisk vurdering i Tangen-sakenVG 21.08.2020
  Finansminister Jan Tore Sanner (H) har bedt om enda en vurdering av hvilket handlingsrom han har til å gripe inn i Tangen-saken. Samtidig varsler han at han vil ta kontakt med hovedstyret i Norges Bank.
 • Jan Tore Sanner snur – vil likevel snakke med Norges Bank om Tangen-ansettelsenKlassekampen 21.08.2020
  Opposisjonen er klar på at finansminister Jan Tore Sanner (H) må gjøre mer enn bare å «gå i dialog» med styret i Norges Bank.
 • Sp: Sanner kan ikke komme tomhendt fra Norges BankVG 21.08.2020
  Finansminister Jan Tore Sanner (H) kan ikke komme tomhendt tilbake til Stortinget etter dialogen med Norges Bank, sier Sigbjørn Gjelsvik, Sps finanspolitiske talsmann, til VG.
 • Jusen som unnskyldning for handlingKommentar av Gøril Bjerkan (siviløkonom, samfunnsøkonom og jurist (PhD), driver rådgivning og utredning i regi av Bjerkan Analyse) i DN 21.08.2020
  Høyres strategi i Tangen-saken har vært å dra bena etter seg. Men etter høringen i Stortinget fremsto det nok umulig ikke å komme med noe kritikk av bankens håndtering av saken. Det har de gjort, og vil trolig gjentas i finanskomiteens innstilling.
 • Sanner risikerer at Hovedstyret går hvis han instruerer Norges BankE24 (Aftenposten) 21.08.2020
  Dersom finansminister Jan Tore Sanner tvinges av Stortinget til å instruere styret i Norges Bank, risikerer han ikke bare at Nicolai Tangen og sentralbanksjef Øystein Olsen går. Da kan også de andre i Hovedstyret komme til å trekke seg.
 • Jusprofessorer: Slik kan Sanner følge opp Tangen-sakenVG 21.08.2020
  Jusprofessorer ser flere muligheter for hvordan finansminister Jan Tore Sanner (H) kan følge opp ansettelsen av Nicolai Tangen med Norges Bank.
 • Skyggeboksing i Tangen-sakenDebatt av Erik Keiserud (advokat) i DN 21.08.2020
  Iet innlegg i DN onsdag hevder Halvor Hoddevik og Richard Priestley at jeg driver «skyggeboksing». Mitt poeng var at så lenge Nicolai Tangen er leder av Oljefondet, vil han som indirekte eier i Ako Capital ikke motta informasjon fra selskapet om dets virksomhet.
 • Politisk spill? Faktisk ikkeKommentar av Hanne Skartveit i VG (meninger) 21.08.2020
  Det var ikke politikerne som startet Tangen-saken. Det var Norges Bank, som ansatte en mann som i utgangspunktet hadde økonomiske interesser som brøt med bankens eget etiske regelverk.
 • Slik kan Norges Bank-styret prøve å løse Tangen-flokenE24 (Aftenposten) 21.08.2020
  En mulig løsning for å komme Norges Banks representantskap og stortingspolitikere i møte kan være å utnevne en egen overordnet investeringsdirektør for Oljefondet. En annen løsning kan være om Tangen overfører mer eierskap til sin stiftelse.
 • Fra Sting-konsert til Stortinget: Dette er saken om Nicolai TangenE24 (Aftenposten) 21.08.2020
  Ansettelsen av ny oljefondssjef er blitt en høydramatisk politisk dragkamp. Her er syv spørsmål og svar som oppsummerer konflikten.
 • Er det en vei ut av paradis for Nicolai Tangen? Kommentar av Veslemøy Østrem i Vårt Land (verdidebatt) 21.08.2020
  Stortinget er ikke fornøyd med ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondsjef, men kan ikke forhindre at han begynner i jobben om vel en uke. Mistilliten fra hele det politiske landskapet, kan brukes konstruktivt.
 • Ingen framtid som oljefondsjefLederkommentar i Dagbladet 21.08.2020
  Hvordan få Norges Bank til å innse at Nicolai Tangen ikke bør tiltre jobben som oljefondsjef? Denne problemstillingen er nå egentlig redusert til et praktisk spørsmål som finanskomiteen på Stortinget forsøker å finne ut av.
 • Hold prinsippløse Stortinget langt unna styringen av milliardverdiene i OljefondetKommentar av Gunnar Stavrum i Nettavisen 21.08.2020
  For ett år siden var Arbeiderpartiet enstemmig med på å gi Norges Bank en fri rolle. Men nå vil de plutselig detaljstyre sentralbanken.
 • Så mye koster det å sparke TangenTV2 21.08.2020
  Styret i Oljefondet trenger ikke frykte et stort søksmål om de bryter arbeidsavtalen med Nicolai Tangen, mener eksperter. De mener uansett at pengene ikke blir det viktigste.
 • Tangen til VG etter at britisk hedgefond tapte skattesak i retten: - Noen fellestrekk. VG 21.08.2020
  Nicolai Tangen sier til VG at det er fellestrekk med hans egen skattetvist, etter at et britisk hedgefond og flere partnere tapte i retten og må betale flere milliarder kroner i inntektsskatt.
 • Reagerer på Tangen-dekningMorgenbladet 20.08.2020
  Kritikken av påtroppende oljefondsjef Nicolai Tangens bruk av skatteparadis er for unyansert, mener skattejusnestor Frederik Zimmer, aktuell med en ny bok om skatteparadiser.
 • Hykleri om skatteparadiserLederkommentar av Magne Lerø i Dagens Perspektiv 20.08.2020
  Oljefondet har over 200 milliarder plassert i skatteparadiser. Fagbevegelsen og statseide DNB har millioner plassert der. I Tangen-saken later politikerne som om de er imot skatteparadiser. Ap og KrF står først i hyklerikoret.
 • Vil Tangen-saken gjøre Oljefondet til den politiske verktøykassen mange politikere ønsker seg? Kommentar av Bård Bjerkholt i DN (meninger) 20.08.2020
  En svekket sentralbank kan bety færre hindre for dem som vil bruke Oljefondet til å redde verden.
 • Hva vil vi med Oljefondet? Kommentar av Sigrid Klæboe Jacobsen og Peter Ringstad (Tax Justice Network - Norge) i Dagsavisen (debatt) 20.08.2020
  Til tross for kritiske signaler fra Representantskapet har Norges Bank valgt å bruke sin formelle makt og tvinge ansettelsen gjennom. Prosessen har belyst svakheter og uklarheter i styringskjeden. Det er også stilt spørsmål ved om påtroppende leder Nicolai Tangen er riktig person til å ivareta Oljefondets embetsmannskultur og etiske profil, gitt hans organisering av sin private formue med utstrakt bruk av skatteparadiser. Denne saken handler først og fremst om hvilke verdier Norge skal stå for i verden.
 • Det er absurd at regjeringen ikke kan avsette sjefen for oljefondetKommentar av Maria Berg Reinertsen i Morgenbladet (meninger) 20.08.2020
  Vedtakene om oljefondet i Stortinget de siste årene – som å selge fondet ut av kullselskaper og vise større åpenhet om investeringer i skatteparadiser – kan tyde på et stemningsskifte der det politiske flertallet er i ferd med å gjenvinne troen på at finanskapitalismen bør og kan styres. I så fall er det helt legitimt at dette reflekteres i måten oljefondet styres på.
 • Sanner må løse oljefond-floken: Her er kraveneVG 20.08.2020
  Interessekonflikter må være ryddet vekk, og forholdet til skatteparadis må være avklart før den nye sjefen for oljefondet kan tiltre, ifølge Hadia Tajik (Ap). Jonas Gahr Støre sier Nicolai Tangen ikke kan tiltre.
 • Frp sikrer flertall: Sender Sanner til Norges Bank for å rydde opp i oljefond-flokenVG 20.08.2020
  Frp går nå sammen med de rødgrønne partiene på Stortinget og danner flertall for at finansminister Jan Tore Sanner må gå i øyeblikkelige samtaler med Norges Bank for å løse oljefond-saken.
 • Tvinger Sanner til handlingKlassekampen 20.08.2020
  Et stort flertall på Stortinget har stilt seg bak den harde kritikken mot Norges Banks ansettelsesavtale med milliardæren og hedgefondforvalteren Nicolai Tangen som ny oljefondssjef. Risikoen for interessekonflikter mellom Tangens eierskap i Ako Capital og hans arbeid i fondet, er ikke eliminert, mener flertallet.
 • Samlet opposisjon mener Sanner må gripe inn i Tangen-sakenDagsavisen (NTB) 20.08.2020
  Fremskrittspartiet ber finansminister Jan Tore Sanner (H) anmode hovedstyret i Norges Bank om å gjøre en ny vurdering av ansettelsesavtalen til Nicolai Tangen.
 • Ingen rettslige hindre for inngripenKommentar av Benedikte M. Høgberg (professor ved Institutt for offentlig rett, UiO) i Dagbladet (meninger) 20.08.2020
  Stortinget kan trygt be finansministeren om å rydde opp, og finansministeren kan trygt gå i dialog med hovedstyret i Norges Bank om denne prekære situasjonen.
 • Jusprofessorer hardt ut mot advokatfirma i striden om ny oljefondssjefDN 20.08.2020
  Professor Benedikte Moltumyr Høgberg ved Universitetet i Oslo slakter konklusjonen til advokatfirmaet og Finansdepartementet: – Vurderingen til advokatfirmaet Arntzen de Besche er feil. Det er åpenbart at finansminister Jan Tore Sanner kan overstyre ansettelsen av Tangen. Advokatfirmaets vurdering viser blant annet til Christian Vs Norske Lov om at avtaler skal holdes, men dette blir for enkelt.
 • Vedum tar lett på rettsstatenLederkommentar i Aftenposten (meninger) 20.08.2020
  Tirsdag ble det lagt frem en juridisk vurdering av hvilke muligheter Finansdepartementet har for å gripe inn. Vurderingen er gjort av advokatfirmaet Arntzen de Besche. Vurderingen sammenfaller med den Finansdepartementet selv har gjort. Finansminister Jan Tore Sanner kan ikke gripe inn. Det tar Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum lett på.
 • En politisk sakLederkommentar av Mari Skurdal i Klassekampen (meninger) 20.08.2020
  Tangen-ansettelsen er først og fremst et politisk spørsmål, ikke juridisk. Det handler om tillit til at prosessene er skikkelige og at Norges egen bank ikke driver reine sololøp når de utfører sine mest betrodde oppgaver. Norge har et folkestyre og ikke et embetsstyre, og vi må ikke la oss forblinde så vi forveksler rettsstaten med uttalelser fra feterte advokater som finner juridiske begrensninger der det passer oppdragsgiverne.
 • Et styre av loverKommentar av Nils August Andresen i Minerva 20.08.2020
  Stortinget styrer gjennom lover og bevilgninger. I den forstand går all makt tilbake til Stortinget, for det er Stortinget som kan endre ikke bare alminnelige lover, men også selve forfatningen. Stortinget bestemmer hvordan landet skal styres, hva andre organer – som Regjeringen og Hovedstyret i Norges Bank – får lov til å bestemme, men også, og ikke minst, rammene for hvordan Stortinget selv kan gå frem for å bestemme. I saken om ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondsjef har Stortinget demonstrert liten forståelse for disse avgjørende prinsippene. 
 • Takk nei til stillingen, TangenKommentar av Lars West Johnsen i Dagsavisen (debatt) 20.08.2020
 • Størst av alt er sentralbanksjefen. Men i en helt fastlåst situasjon, sitter hovedrolleinnehaver Nicolai Tangen fortsatt med nøkkelen.
 • Hvordan ble Tangen-saken en skandale? Kommentar av Anne Rokkan i Bergens Tidende (meninger) 20.08.2020
  Én ting er ihvertfall sikkert: Denne saken vil få etterspill. At en så erfaren byråkrat som sentralbanksjef Olsen ikke forstod at Tangens bindinger til AKO Capital ville skape blest, er veldig merkelig. Men når konflikten mellom Stortinget og Olsen først har oppstått, ser vi at lovverket heller ikke fungerer godt nok.
 • Clemet advarer mot å gripe inn i Tangen-sakenVG 20.08.2020
  Kristin Clemet i tankesmien Civita sier at striden rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet kan føre Norge inn i en institusjonell krise. Hun advarer Stortinget mot å be finansministeren gripe inn.
 • En mann ingen kan røre? Kommentar av Hanne Skartveit i VG (meninger) 20.08.2020
  Ingen ser ut til å kunne røre mannen som skal forvalte vår felles formue, Oljefondet. Ikke Stortinget. Ikke regjeringen. Det betyr i så fall at den som styrer sparepengene våre er utenfor demokratisk kontroll.
 • Risikoen for at Tangen trekker seg er ikke eliminertKommentar av Eva Grinde i DN (meninger) 20.08.2020
  Kanskje får Tangen nok og trekker seg. Det ville være den minst dramatiske løsningen på floken. Politikk er ikke alltid rettferdig.
 • Derfor vil Nicolai Tangen trekke segKommentar av Bjørn Røse (tidligere tolldirektør) i  Klassekampen (meninger) 20.08.2020
  Nicolai Tangen vil trekke seg som NBIM-sjef, eller har kanskje allerede gjort det når denne teksten kommer på trykk. Hvorfor, jo fordi dette er den minst dårlige av de to løsningene som foreligger. Og benytter ikke Tangen anledningen til å trekke seg og samtidig vise seg som redningsmann i en situasjon som er blitt helt umulig, og der Tangen selv ikke har noen skyld eller ansvar, er den eneste gjenstående løsningen at Hovedstyret i Norges Bank må reversere ansettelsen.
 • Slik skal Nicolai Tangens private fondsmidler forvaltes mens han er sjef for OljefondetDN 20.08.2020
  Tangen skal ikke få noen informasjon om hvordan det går med fondsplasseringene så lenge han er sjef for Oljefondet. Ifølge Norges Bank vil Tangen over tid ikke vite hva han er investert i, siden det er Gabler – og ikke Tangen – som skal stå for forvaltningen. Dermed er mulige interessekonflikter ryddet av veien, ifølge sentralbanken.
 • To av Oljefondets største investeringer ligger i samme skatteparadis som Tangens fondE24 (Aftenposten) 19.08.2020
  Oljefondet, som endte første halvår i minus, eier nå aksjer for ca. 200 milliarder kroner i selskaper på den karibiske øygruppen Cayman Islands.
 • Venstre-møte om Tangen-saken: – Kan ikke tiltre i jobbenVG 19.08.2020
  Stortingsrepresentant Ketil Kjenseth fra Venstre sier til VG at han mener Tangen ikke kan tiltre i jobben som sjef for oljefondet. I dag drøfter partiets stortingsgruppe hvordan de svarer på representantskapets brev.
 • - Trekk deg, OlsenDagbladet 19.08.2020
  Rødt-leder Bjørnar Moxnes ber sentralbanksjef Øystein Olsen om å løse Nicolai Tangen-floken ved å trekke seg - to uker før han overtar styringen av Oljefondet.
 • Opplysninger til VG: Går mot enstemmig oljefond-kritikkVG 19.08.2020
  Ifølge VGs opplysninger går det mot full enighet i Stortingets finanskomité, om at risikoen for interessekonflikter mellom oljefondet og Nicolai Tangen ikke er eliminert.
 • Kritikken øker mot Tangen-ansettelsen, men uklart hvem som skal rydde oppAftenposten 19.08.2020
  Venstre stiller seg bak kritikken mot Norges Banks ansettelse av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet.
 • Høyre-nestor Michael Tetzschner kritiserer opposisjonen for uryddighet i Tangen-sakenKlassekampen 19.08.2020
  Snøret strammer seg rundt Norges Bank etter at stadig flere partier stiller seg bak kritikken mot ansettelsen av milliardæren og hedgefondforvalteren Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet. Nå får hele prosessen på Stortinget sterk kritikk fra partinestor Michael Tetzschner (H). Han er bekymret for at Stortinget gjennom Tangen-saken truer Norges Banks lovfestede uavhengighet som sentralbank.
 • Erna nekter å svare på om Tangen blir oljefondsjefDagbladet 19.08.2020
  1. september skal Nicolai Tangen etter planen starte som sjef for Oljefondet. Statsminister Erna Solberg ønsker ikke å spekulere på om han begynner i jobben.
 • Erna Solberg om Stortingets behandling av Tangen-saken: – Må gjøre noe med loven for å mene noeDN 19.08.2020
  Statsminister Erna Solberg minner politikerne om loven de nylig vedtok om Norges Banks uavhengighet, når de utfordrer bankens ansettelse av Nicolai Tangen. – Da må de gjøre noe med loven for å mene noe.
 • Juridisk utredning: – Finansdepartementet kan ikke instruere hovedstyretNRK nyheter 19.08.2020
  Finansdepartementet kan ikke gripe inn i ansettelsen av Nicolai Tangen som sjef i Oljefondet, mener advokatfirmaet som har fått i oppgave av regjeringen å vurdere om dette er mulig.
 • Ekstern utredning: Sanner kan ikke stoppe Tangen-ansettelsenE24 (Aftenposten) 19.08.2020
  Finansminister Jan Tore Sanners eventuelle handlingsrom i Nicolai Tangen-saken er avklart av en ekstern jurist.
 • Advokatselskap vurderte om Sanner kunne gripe inn, hjelpte Tangen i maiNRK nyheter 19.08.2020
  Finansdepartementet leigde inn same advokatselskap som Nicolai Tangen brukte i mai. Tyder på dårleg dømmekraft, meiner SV.
 • Sanner: - Viktig å få en alternativ vurdering i Tangen-sakenVG (NTB) 19.08.2020
  Finansminister Jan Tore Sanner (H) mener det var viktig å få en ekstern gjennomgang av hvor stort handlingsrom han har overfor Norges Bank i ansettelsessaken.
 • All tvil om at fondet kan berike Tangen, må elimineresDebatt av Halvor Hoddevik (arbeidende styreformann i Rann Rådgivning as) og Richard Priestley (professor ved Handelshøyskolen BI) i DN (meninger) 19.08.2020
  Advokat Erik Keiseruds innlegg i DN mandag får oss til å lure på om heller ikke han, i likhet med sentralbanksjef Øystein Olsen, har hørt om 13-F-rapportene.
 • NHOs sjeføkonom om Tangen-saken: – Stortinget må ikke dra det for langtDN 19.08.2020
  NHOs sjeføkonom Øystein Dørum advarer om konsekvensene hvis politikerne setter et så sterkt press mot Øystein Olsen og Nicolai Tangen at de må trekke seg.
 • Oljefondets nestleder: Vi er ikke upåvirket av støyenNRK nyheter 19.08.2020
  Bråket rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef preger også de ansatte. Nestleder Trond Grande avviser at han vil ta over som midlertidig sjef om 14 dager.
 • Uenige om hvem som må rydde opp i Tangen-ansettelsenNRK nyheter 19.08.2020
  Et flertall på Stortinget er kritisk til ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondsjef – men er uenig om hvem som nå må rydde opp. – Vi må finne en løsning, og det haster, sier Hans Andreas Limi (Frp).
 • Tangens valgKommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen (meninger) 19.08.2020
  Hvis finansministeren gjør det klart overfor Norges Banks hovedstyre at etiske retningslinjer må følges, og ingen interessekonflikter kan aksepteres, kan hovedstyret selvfølgelig velge ikke å ta det til følge. Likevel er det rimelig å anta at hovedstyret da ikke har noe annet valg enn å fortelle Tangen at forutsetningen for at han kan få jobben er at han selger seg ut av Ako Capital. Da ligger ballen hos Nicolai Tangen.
 • Fire spørsmål og svar om Tangen-sakenKronikk av Magnus Takvam i NRK ytring 19.08.2020
  Det som gjør Tangen-saken ekstra dramatisk, er at den handler om to av de aller viktigste samfunnsinstitusjonene våre.
 • Nå har Stortinget plagd Oljefondet nok - tiden er inne for å gi kritikk, og så fredKommentar av Gunnar Stavrum i Nettavisen (meninger) 19.08.2020
  Om to knappe uker starter Nicolai Tangen som sjef for landets viktigste virksomhet, vår felles pensjonskasse Oljefondet.
 • Om Norges Bank lar Nicolai Tangen tiltre som oljefondsjef, erklærer den krig mot politikerneKommentar av Aslak Bonde i Morgenbladet (meninger) 19.08.2020
  Regjeringen toer sine hender, Stortinget gjør bare noe så enkelt som å støtte sine egne kontrollører, og sentralbanksjefen insisterer på sin uavhengighet. Resultatet blir en historisk enestående krise – som ingen foreløpig ser ut til å ville løse.
 • Frp: Norges Bank må forholde seg til signalene fra Stortinget i Tangen-sakenABC nyheter (NTB) 19.08.2020
  Norges Bank er nødt til å forholde seg til signalene fra Stortinget i Tangen-saken, selv om sentralbanken er uavhengig. Det slår både Frp og SV fast.
 • SV-Kaski om Tangen-prosessen: Krisen kommer ikke til å gå overVG 19.08.2020
  Kari Elisabeth Kaski (SV) avviser at ansettelsen og interessekonflikten rundt den nye oljefondssjefen Nicolai Tangen nå dreier seg om jus. – Dette er et politisk spørsmål fordi et flertall på Stortinget er tydelige på at interessekonflikter er uakseptabelt.
 • Prestisje kan ikke gå foran tillitLederkommentar i Nationen (meninger) 19.08.2020
  Lederen av Oljefondet er avhengig av bred tillit hos myndigheter og befolkning før han tiltrer. Det har ikke Nicolai Tangen akkurat nå.
 • Blander risikoDebatt av Kristian R. Andersen (partner i The Governance Group) i DN (meninger) 19.08.2020
  Tidligere statssekretær Tore Vamraak går i DN tirsdag hardt ut mot Norges Banks representantskap i Tangen-saken og skriver: «Men i denne saken har representantskapet gått parodien på den risikoaverse revisoren en høy gang.» Vamraak blander sammen ulike typer risiko.
 • Tangens tvist i Storbritannia: – Aggressiv skatteplanleggingVG 18.08.2020
  Ny oljefondssjef Nicolai Tangen og hans britiske hedgefond skal forsvare det flere eksperter kaller aggressiv skatteplanlegging i en domstol. Det hevdes å være i strid med Norges og Oljefondets politikk. Tangen kan tjene 300 millioner kroner.
 • Avgjørende uke for TangenLederkommentar i Dagsavisen (debatt) 18.08.2020
 • Fredag kom Ap på banen i Tangen-saken. Jonas Gahr Støre sa tydelig fra om at ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet ikke er forenlig med kravene som bør gjelde for å lede fondet.
 • Elvestuen: Tangen-saken viser at vi må forsterke arbeidet mot skatteparadiserABC nyheter (NTB) 18.08.2020
  Venstre-nestleder Ola Elvestuen sier kritikken Norges Banks hovedstyre har fått i Tangen-saken er alvorlig. Saken skal diskuteres i partiets gruppemøte tirsdag.
 • KrF vil sende Tangen-saken tilbake til Norges BankDN (NTB) 18.08.2020
  KrF støtter kritikken representantskapet har kommet med i ansettelsen av ny oljefondssjef, men mener hovedstyret i Norges Bank må finne en løsning.
 • Ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondssjef har flertallet i Stortinget mot segKlassekampen 18.08.2020
  KrF stiller seg i rekka av partier som er kritiske til ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondssjef. Dermed utgjør motstanderne flertall.
 • Ber i praksis Norges Bank kaste korteneKommentar av Geir Ramnefjell i Dagbladet (meninger) 18.08.2020
  Norges Bank må nå enten innrømme feil eller stoppe ansettelsen av Nicolai Tangen. Det blir stadig tydeligere hvor uklok rekrutteringen av hegdefondmilliardæren var.
 • Jussprofessor: – Sanner kan ikke overstyre Tangen-ansettelsenABC nyheter (NTB) 18.08.2020
  Jussprofessor Eivind Smith mener finansminister Jan Tore Sanner (H) ikke har juridisk adgang til å stanse ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.
 • Presset øker mot Norges Bank og Nicolai TangenAftenposten 18.08.2020
  – Vi stiller oss bak kritikken og er enig i at det fortsatt er risiko for interessekonflikt, sier KrFs finanspolitiske talsmann Tore Storehaug. Regjeringen ber juridiske eksperter om utredning.
 • Verre og verre for Nicolai TangenKommentar av Frithjof Jacobsen i DN (meninger) 18.08.2020
  Stortingets behandling av Tangen-saken kan ende med et musebrøl. Men det kan være nok til at Tangen ikke tar jobben likevel. Politikk er ikke alltid rettferdig.
 • Risikohåndtering i Norges BankKommentar av Tore Vamraak (påtroppende sjeføkonom i Econa, tidligere statssekretær i Finansdepartementet og porteføljeforvalter i Nbim) i DN (meninger) 18.08.2020
  Representantskapet synes å ha glemt at det må vurdere vesentlighet og forholdsmessighet, ikke bare påpeke risiko.
 • Finansdepartementet har bestilt juridisk vurdering om Tangen-ansettelsenDN 18.08.2020
  Finansdepartementet har bedt et advokatfirma vurdere om det har mulighet til å instruere hovedstyret i Norges Bank om ansettelsen av daglig leder i Oljefondet.
 • Regjeringen har bestilt juridisk vurdering i Tangen-sakenNRK nyheter 18.08.2020
  Regjeringspartiet KrF støtter nå kritikken mot ansettelsen av ny oljefondssjef. Samtidig ber finansminister Sanner om en juridisk vurdering som klargjør om regjeringen kan instruere Norges Bank.
 • Han kan avgjøre om Sanner kan stoppe Tangen-ansettelsenE24 (Aftenposten) 18.08.2020
  Partner og advokat Sven Iver Steen i advokatfirmaet Arntzen de Besche skal utrede Finansdepartementets muligheter til å instruere Norges Bank.
 • Tangen skaper hodebry på Stortinget. Men Oslo rådhus kan juble over 40 millioner ekstraE24 (Aftenposten) 18.08.2020
  Ansettelsen av Nicolai Tangen i Oljefondet skaper hodebry for stortingspolitikerne, men lokalpolitikerne i Oslo kan glede seg. Kommunen kan få rundt 40 millioner i formuesskatt hvert år. Vel å merke hvis han tiltrer.
 • Skjebneuke for Nicolai Tangen og Norges BankLederkommentar i DN (meninger) 17.08.2020
  Politisk tillit ledes ikke ut av regler og formelle prosedyrer, men er oppfatninger som dannes fra et samlet inntrykk av hvordan aktører håndterer en situasjon. Det har ikke lykkes Norges Bank å etablere en bred politisk tillit hverken til sin egen ansettelsesprosess eller til den de valgte.
 • Ble nektet å møte i RepresentantskapetMinerva 18.08.2020
  Etter sentralbankloven har sentralbanksjef Øystein Olsen rett og plikt til å stille på representantskapets møter, med mindre noe annet blir besluttet. Under representantskapets behandling av Tangen-ansettelsen fikk han ikke stille for å klargjøre sine svar.
 • Moxnes: Olsen bør følge Tangen ut døraABC nyheter (NTB) 17.08.2020
  Prosessen i Stortinget bør ende med at Øystein Olsen må gå av og med at Nicolai Tangen ikke blir oljefondssjef, mener Rødts leder. Presset øker mot regjeringen.
 • Et meget velorganisert samfunn (Oljefondet)Kommentar av Sigrun Aasland (nestleder i Tankesmien Agenda) i Dagsavisen (debatt) 17.08.2020
  Oljefondets forvaltere har i løpet av de siste tiårene lagt ned et stort arbeid i å sørge for at denne markedsmakten brukes til noe positivt, og gjennom sine forventningsdokumenter stiller Oljefondet krav til selskapene det investerer i. Oljefondet har også gått foran i arbeidet med å bekjempe skatteplanlegging og skatteflukt, og senest slo NBIM fast at langsiktig avkastning «does not require aggressive tax behavior». Hvordan en hedgefund-manager som plasserer sine penger i skatteparadis skal forvalte slike forventninger, er uklart.
 • Nicolai Tangen har ikke direkte eierskap i Ako CapitalDebatt av Erik Keiserud (advokat) i DN (meninger) 17.08.2020
  I debatten om Tangens eierskap er det viktigste elementet i avtaleverket gitt lite oppmerksomhet. Nicolai Tangen vil ikke forvalte sitt eierskap og stemmerett i Ako.
 • Lettvint fra Ap om TangenLederkommentar i Aftenposten (meninger) 16.08.2020
  Arbeiderpartiet vil gi finansminister Jan Tore Sanner i oppdrag å «ordne opp» uten at det juridiske grunnlaget er klart.
 • Økonomihistoriker: – Har ikke sett en lignende intern konflikt i Norges Bank førE24 (Aftenposten) 16.08.2020
  Norges Bank-historiker Einar Lie tror de som ikke ønsker Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet må stoppe ham før han tiltrer 1. september. Han tror trykket på Tangen vil øke ytterligere de neste par ukene.
 • De overivrige kontrolløreneLederkommentar av Magne Lerø i Dagens Perspektiv (meninger) 15.08.2020
  Sivert Bjørnstad (Frp) legger opp til at Representantskapet skal stekes i sitt eget fett. Jan Tore Sanner vil bidra med læringspunkter slik at de ikke blir stående tomhendt tilbake med innsats til ingen nytte. Kommentariatet er mest opptatt av hva finansminister Jan Tore Sanner vil eller må gjøre dersom Stortingets finanskomite slutter seg til den beste kritikken fra Representantskapet for ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet. Få er opptatt av hva Representantskapet vil foreta seg dersom all kritikken de har bragt til torgs ikke får noen som helst betydning.
 • Tangen må gåKommentar av Anne Rokkan i Bergens Tidende (meninger) 15.08.2020
  Dersom vesentlige deler av Stortinget ikke er trygg på ansettelsen av Tangen bør Olsen følge ham til døren, og lukke seg selv ut i samme slengen. Selv om Stortinget ikke har formell makt til å gjøre om ansettelsen, representerer det hele befolkningen – og det er vi som eier Oljefondet. Det kan virke ironisk å skulle takke nei til en så dyktig forvalter som Tangen. Å styre Oljefondet innebærer imidlertid ikke bare å forvalte penger, men også tillit og omdømme.
 • Tangen og tillitskrisenKommentar av Ludvik Sandnes (medstifter og tidligere styremedlem i Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse - NUES) i DN (meninger) 15.08.2020
  Bare Nicolai Tangen kan løse tillitskrisen som nå eksisterer mellom Norges Bank, Norges Bank Investment Management (Nbim), Stortinget og i det norske folk til hans ansettelse som leder for Nbim. Siden det ikke er mulig å etablere helt vanntette skott og tillitvekkende prosedyrer mellom Nbims og Akos investeringer når begge investerer i de samme, internasjonale kapitalmarkedene, må Tangen plassere sin formue i Norge, der Nbim ikke investerer.
 • Ap har bestemt seg: Tangens interessekonflikter ikke forenlig med å lede OljefondetE24 15.08.2020
  – Hva blir konsekvensen? – Konsekvensen er at Norges Bank og Finansdepartementet må følge opp dette. Stortinget kan ta stilling til kritikken og Ap følger hovedlinjen i den. Vi kan hverken ansette eller avsette oljefondssjef, men vi kan si noe om betingelsene for ansettelsen og be om at dette følges opp av Norges Bank og Finansdepartementet, sier Aps nestleder og saksordfører for mandagens høring, Hadia Tajik.
 • Ikke trygtLederkommentar av Mari Skurdal i Klassekampen (meninger) 15.08.2020
  Dersom stortingsflertallet formulerer et krav om å eliminere risiko, slik Ap nå slutter opp om, har ikke finansministeren annet valg enn å følge opp. Det sier jussprofessor Hans Petter Graver til Dagens Næringsliv. Han mener finansministeren kan formulere det som en betingelse som må være oppfylt, og at det derfor ikke er en direkte innblanding i ansettelsen, som tilligger Norges Bank.
 • Finansprofessor meiner Nicolai Tangen vil vere inhabil som oljefondssjefKlassekampen 15.08.2020
  At Tangen kan halde fram med å vere eigar i Ako Capital medan han går inn jobben som oljefondssjef, fører heilt klart til interessekonfliktar, ifølgje professor i finans ved BI i Oslo Richard Priestley. – Nicolai Tangen vil vere inhabil i alle sal og kjøp som Oljefondet gjer der Ako Capital har ein posisjon, seier Priestley.
 • Støre om Tangen-saken: – Risikoen for interessekonflikter for storNRK nyheter 15.08.2020
  – Det er også tvil rundt Norges oppfølging av innsatsen mot skatteparadiser. De forventningene vi har om det, om det kan gjennomføres med disse eierinteressene, og det har også vært spørsmål knyttet til regler og lovanvendelse i måten prosessen er gjennomført på som er kritikkverdig.
 • Jusprofessor mener finansministeren kan bli tvunget til å instruere sentralbanksjefenDN 14.08.2020
  – Finanskomiteen kan anmode regjeringen om å sørge for eliminering av all risiko for sammenblanding av Tangens private eierinteresser og Oljefondet. Da vil finansministeren være politisk forpliktet til å bruke instruksjonsmyndigheten overfor Norges Bank og følge opp anmodningen fra Stortinget, sier Graver.
 • Jan Tore Sanner om Tangen-ansettelsen: – Naturlig å se på om det er læringspunkterE24 (Aftenposten) 14.08.2020
  I et brev til Stortinget skriver finansminister Jan Tore Sanner at han vil se på mulighetene for å endre Finansdepartementets rolle i ansettelsen av ny sjef for Oljefondet. – En ganske tydelig kritikk av prosessen, mener SV om Sanners utspill.
 • Sp: – Tangen må selje seg ut av eigne selskapNRK nyheter 14.08.2020
  Senterpartiet meiner Nicolai Tangen ikkje kan bli sjef for Oljefondet utan å oppfylle krava frå representantskapet i Noregs Bank. – Det er viktig å sikre ryddige forhold, seier deira finanspolitiske talsperson.
 • Nicolai Tangen bør selge seg helt utLederkommentar i Adresseavisen (meninger) 14.08.2020
  Oljefondet tilhører oss alle. Får fondet en toppsjef som hele nasjonen kan ha full tillit til? Det er blitt enda mer usikkert den siste uka.
 • Feilslutning om OljefondetDebatt av Hadia Tajik (nestleder i Ap) i Dagsavisen (debatt) 14.08.2020
  Jeg pleier ikke å skrive svarinnlegg til kommentatorers innlegg. Men Arne Strands kommentar om høringen knyttet til ansettelsesprosessen for ny sjef for Oljefondet kan ikke stå uimotsagt. I innlegget mener Strand at Ap har «abdisert som opposisjonsparti». Begrunnelsen hans for dette er at vi ikke var villige til å konkludere på høringen ti minutter etter at den var ferdig.
 • Brodtkorb på feil klodeKommentar av Aksel Fridstrøm i Minerva 14.08.2020
  Julie Brodtkorb kom mandag med særdeles alvorlige beskyldninger mot Øystein Olsen, da hun hevdet at banken har brutt sentralbankloven. Men påstanden er fremmet på tvilsomt grunnlag.
 • Norges Bank avviser lovbrudd: Går hardt ut mot representantskapetVG 14.08.2020
  Norges Bank avviser i et brev til Stortinget at de brøt sentralbankloven, forvaltningsloven eller bankens etiske prinsipper da finansmann Nicolai Tangen ble ansatt som ny sjef for Oljefondet.
 • Replikk frå Søberg til Brodtkorb: Eg har vore med på handsaminga av representantskapets brev til StortingetDebatt av Morten Søberg (medlem av representantskapet) i DN 14.08.2020
  Til DN 12. august seier Julie Brodtkorb mellom anna at «På avsluttende møte den 11. juni ble det enstemmig vedtatt at representantskapet skulle sende brev til Stortinget. Søberg var ikke til stede på siste del av møte(t), men ga leder fullmakt til at han var med på det flertallet i representantskapet vedtok». Utsegna kan vera eigna til å så tvil om i kva grad eg har vore med på handsaminga av representantskapets brev til Stortinget.
 • Jan Tore Sanner nekter å gripe inn i Nicolai Tangen-ansettelsenE24 (Aftenposten) 13.08.2020
  Tirsdag gikk jusekspertene Gøril Bjerkan og Hans Petter Graver ut i Aftenposten/E24 og mente at finansminister Jan Tore Sanner (H) har myndighet til å stoppe ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef. Den vurderingen deler altså ikke departementet.
 • Frp vil sende Tangen-rapport i retur til kontrollorganABC nyheter (NTB) 13.08.2020
  Sentralbanksjefen brøt ikke sentralbankloven i Tangen-prosessen, ifølge Finansdepartementet. Nå vil Frp sende hele saken tilbake til representantskapet.
 • Tungvekter setter Brodtkorb på plassLederkommentar av Magne Lerø i Dagens Perspektiv (meninger) 13.08.2020
  Presset mot Øystein Olsen og Jan Tore Sanner avtar når det har brutt ut full strid innad i representantskapet og Julie Brodtkorb anklages for sololøp i Tangen-jakten.
 • Jusprofessor seier finansministeren kan vrake TangenKlassekampen 13.08.2020
  Jusprofessor Jan Fridtjof Bernt er klar på at finansminister Jan Tore Sanner har makt til å kvitte seg med Nicolai Tangen om han vil. – Ei tilsetting er eit administrativt spørsmål der eg meiner finansministeren kan instruere Noregs Bank viss det er naudsynt. Det er i pengepolitiske og makroøkonomiske spørsmål at Noregs Bank skal vere uavhengig av Finansdepartementet, seier Jan Fridtjof Bernt, som er jusprofessor ved Universitetet i Bergen.
 • Solberg om Tangen-saken: – Ehm, eh, jeg … Jeg var kanskje litt overrasket over valget. DNTV  13.08.2020
  Statsminister Erna Solberg om Tangen-saken på Frokost uten filter med DNs politiske redaktør Frithjof Jacobsen.
 • Erna Solberg om Tangen-ansettelsen: – Jeg var kanskje litt overrasket over valgetDN 13.08.2020
  Erna Solberg sier hun ble overrasket over ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef. – Det er mange dilemmaer knyttet med folk som har hatt høy finansaktivitet i internasjonal finansverden, sier statsministeren.
 • Tidligere banktopp ut mot Julie Brodtkorbs anklager om lovbrudd: – Overraskende og alvorligDN 13.08.2020
  Tidligere visesentralbanksjef Egil Matsen er overrasket over den «harde tonen» fra Norges Banks tilsynsorgan i konflikten rundt ny oljefondssjef.
 • Finansdepartementet: Norges Bank brøt ikke loven i Tangen-ansettelsenE24 13.08.2020
  Uttalelsen kommer som et svar på et spørsmål fra Sivert Bjørnstad (Frp) i Stortingets finanskomité: «Er det etter finansdepartementets syn et brudd på sentralbankloven at sentralbanksjefen ikke opplyste departementet om at Tangen skulle fortsette som hovedeier i AKO-systemet om han skulle få jobben som oljefondssjef?»
 • Norges Banks hemmelighold har skadet alle i Tangen-prosessenLederkommentar i DN (meninger) 12.08.2020
  Prosessen som ledet frem til ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet har vært ubegripelig svak.
 • Striden om gullfuglenLederkommentar av Magne Lerø i Dagens Perspektiv (meninger) 12.08.2020
  Om Jan Tore Sanner har blitt mer bekymret over Nicolai Tangen som sjef for Oljefondet, er det for seint å snu. Han har i praksis godkjent ansettelsen og kommer ikke til å presse Øystein Olsen og Tangen ut av jobbene sine om politikerne slutter seg til Representantskapets beske kritikk.
 • Medlem av representantskapet i Norges Bank anklager leder Julie Brodtkorb for sololøp under Tangen-høringDN 12.08.2020
  Det er full krangel innad i representantskapet i Norges Bank etter høringen om ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet.
 • Randnotat om Noregs Banks representantskapKommentar av Morten Søberg (medlem av Noregs Banks representantskap, tidlegare finanspolitisk rådgjevar for Sp på Stortinget og har vore statssekretær i Finansdepartementet) i DN 12.08.2020
  Rett skal vera rett: Representantskapet meiner ikkje utan vidare at sentralbanksjefen har brote sentralbanklova i samband med tilsetjinga av Nikolai Tangen som ny Nbim-sjef, skriv representantskapsmedlem Morten Søberg i dette notatet.
 • Sanner førte ikke referat fra bekymringssamtale med sentralbanksjefenE24 (Aftenposten) 12.08.2020
  Det var under mandagens høring i finanskomiteen at sentralbanksjef Øystein Olsen ga detaljerte beskrivelser av en telefonsamtale han hadde med finansminister Jan Tore Sanner (H) i forkant av ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef. Lederen av Norges Banks representantskap, Julie Brodtkorb, mener nemlig at Olsen har brutt sentralbankloven ved ikke å opplyse Sanner om at Tangen beholder sitt eierskap i Ako Capital som sjef for Oljefondet.
 • Lyttar til Tangen-kritikkKlassekampen 12.08.2020
  Tverrpolitiske signal tyder på trøbbel for Noregs Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen.
 • Professor: Slik kan Jan Tore Sanner stoppe Nicolai Tangen-ansettelsenE24 (Aftenposten) 12.08.2020
  Juseksperter stusser over en «misforståelse» om at Oljefondet er uavhengig av Finansdepartementet. De mener finansminister Jan Tore Sanner kan stoppe ansettelsen av Nicolai Tangen på målstreken.
 • SV og Ap åpner for Tangen-kompromissVG 12.08.2020
  – Vi vil at Norge skal gå foran i kampen mot skatteparadis, og sjefen for oljefondet vil ha en nøkkelrolle i det, sier Lysbakken og konkluderer: – Det er de to viktige elementene som gjør at vi mener Tangen ikke bør bli oljefondsjef. I tillegg kommer eventuelle brudd på sentralbankloven. Det er alvorlig, men eventuell avklaring på lovbrudd eller ikke, er ikke avgjørende: Det er interessekonfliktene og skatteparadissaken som gjør at vi mener vi må finne en annen oljefondsjef.
 • Åpenhet om skattDebatt av Nicolai Tangen (påtroppende leder for Norges Bank Investment Management) i VG (meninger) 12.08.2020
  VG skriver 9. august om en skattesak mellom partnerne i AKO Capital og britiske skattemyndigheter. Skattesaken handler om hvordan tilbakeholdt bonus skal beskattes i England, og har ingenting med skatteparadiser å gjøre.
 • Mener Norges Bank kan ha brutt sentralbanklovenNRK nyheter 11.08.2020
  Representantskapet kommer med hard kritikk mot Norges Bank etter ansettelsen av Nicolai Tangen. Sentralbanksjef Øystein Olsen slår tilbake mot kritikken.
 • Brodtkorb: Fikk nye dokumenter fra Norges Bank i går kveldVG 11.08.2020
  Julie Brodtkorb fortalte under Tangen-høringen i Stortinget mandag, at hun så sent som søndag kveld fikk nye dokumenter fra Norges Bank. Brevet var datert 25. juni.
 • Brodtkorb i Tangen-høring: – Risikoen for interessekonflikter er ikke eliminertVårt Land (NTB) 11.08.2020
  Julie Brodtkorb, leder av Norges Bank representantskap, sier det fremdeles er interessekonflikter i Tangen-saken.
 • Olsen: Tangens økonomiske forhold i samsvar med regleneDagsavisen (NTB) 11.08.2020
  Julie Brodtkorb, som leder Norges Banks representantskap, sier representantskapet har bekymret seg for Nicolai Tangens plasseringer i skatteparadis. Den påtroppende oljefondssjefen eier 43 prosent i selskaper som er registrert på Cayman Island og i Irland. – Det er klart at når NBIM (Norges Bank Investment Management, red.anm.) ble pålagt å ha et forventningsdokument om skatt og åpenhet, så er det fordi storting og regjering uttrykte en klar forventning når NBIM investerer. Det er jo for å påvirke åpenhet om skatt og andre forhold, sier Brodtkorb.
 • Sentralbanksjef Øystein Olsen slår tilbake mot kritikken av Tangen-ansettelsenDN 11.08.2020
  Sentralbanksjef Øystein Olsen innrømmer at finansministeren i en telefonsamtale uttrykte bekymring over ansettelsen av ny oljefondssjef.
 • Olsen i høringen: Oljefondet droppet aksjekjøp fra AKOVG 11.08.2020
  Sentralbanksjef Øystein Olsen sier at Oljefondet droppet aksjekjøp fra Ako Capital på grunn av tilknytningen til Nicolai Tangen.
 • Bekymret for Norges skatteomdømmeDagens Perspektiv (NTB) 11.08.2020
  Julie Brodtkorb sier representantskapet er bekymret for at Norges stilling i kampen mot skatteparadis, svekkes dersom oljefondssjefen har slike investeringer.
 • Knallhard kritikk fra BrodtkorbKommentar av Arne Strand i Dagsavisen (debatt) 11.08.2020
  Stortinget kan ikke avsette oljefondssjefen. Det kan strengt tatt heller ikke regjeringen. Regjeringen ansetter, men har merkelig nok ikke anledning til å avsette sentralbanksjefen. Men hvis finansministeren og regjeringen mener at ansettelsesprosessen er kritikkverdig, har sentralbanksjef Øystein Olsen neppe annet valg enn å gå av. Går Olsen, går også Tangen. Siste ord er ikke sagt i denne eksklusive finansthrilleren.
 • Sentralbanksjefen har ikke lenger Stortingets fulle tillitKommentar av Aslak Bonde i Morgenbladet (meninger) 11.08.2020
  Det virkelig vanskelige for alle finanspolitikerne er at de kan se for seg veldig mange fremtidige saker der det blir offentlig oppmerksomhet om Tangens skatteplanlegging og mulige inhabilitet. Dersom de pakker inn kritikken av ansettelsen i for mye bomull nå, kommer de for all evighet til å bli konfrontert med at de i august 2020 hadde en høring der de fikk høre hva som kom til å skje, og at de likevel ikke gjorde noe som helst.
 • Julie Brodtkorb og Øystein Olsen kan ikke ha rett begge to. Stortinget må bestemme segKommentar av Gard L. Michalsen (Sjefredaktør for E24 og Dine Penger) i E24 (meninger) 11.08.2020
  Mandagens høring om «Tangen-saken» ble en sentralbankslakt av det sjeldne slaget. Stortingets oppgave kan framstå umulig – men selve problemstillingen er egentlig ganske enkel.
 • Norges Bank har rotet til Tangen-ansettelsenLederkommentar i Bergens Tidende (meninger) 11.08.2020
  Høringen om Nikolai Tangens ansettelse er en pinlig affære for Norges Bank.
 • SV: – Tangen kan ikke tiltre 1. septemberVG 11.08.2020
  – Jeg tror vi må konkludere ganske entydig fra SV sin side at Nicolai Tangen ikke har tillit. Vi mener at Finansdepartementet og finansministeren må gripe inn i den her ansettelsen, sier Kaski. – Det er helt tydelig at her har det både blitt begått lovbrudd, og man bryter også ved se etiske prinsippene i Sentralbanken ved at Nicolai Tangen fortsatt skal være hovedeier i AKO. Det er også åpenbart at Nicolai Tangen og AKO-fondene sin historikk er en selskapsorganisering som har åpenbare skatteformål i skatteparadis.
 • På hver sin klodeKommentar av Hanne Skartveit i VG (meninger) 11.08.2020
  Selv om Norges Bank er uavhengig, og har ansvaret for å ansette oljefondsjef, lever verken banken eller Oljefondet i et vakuum. Tvert om. For å bevare tilliten, må både det politiske Norge og folk flest oppleve at sparepengene våre er under demokratisk kontroll. At de som styrer dem, har en følelse med hva som er gangbart i det norske samfunnet. Når finansministeren uttrykker bekymring, bør det bekymre sentralbanksjefen.
 • Stortingets tunge jobbLederkommentar i VG (meninger) 11.08.2020
  Sentralbanksjef Øystein Olsen og representantskapets leder Julie Brodtkorb ga hver sine, helt motstridende, vurderingen av ansettelsesprosessen - og av systemet som er ment å sikre at det ikke oppstår interessekonflikter mellom Tangens private økonomiske interesser og Oljefondets investeringer. Det er umulig for finanskomiteens medlemmer å forene de to. De må velge.
 • Bøy og tøy med Øystein OlsenKommentar av Geir Ramnefjell i Dagbladet (meninger) 11.08.2020
  Nå må finanskomiteen bestemme seg for hvor tøyelige de synes reglene skal være, for å gi plass til Nikolai Tangen. Hvis de lander på kritikk, blir det opp til finansministeren å ha en mening om saken. Spørsmålet bør være hva som er viktigst: Å få inn en god kandidat som må lirkes forbi lover og regler, eller å opprettholde det til nå plettfrie ryktet til oljefondet og Norges Bank.
 • Jan Tore Sanner har fått et problem enten han vil eller ikkeKommentar av Eva Grinde i DN (meninger) 11.08.2020
  Tangen-høringen gjør det vanskeligere for regjeringen å sitte stille i båten.
 • Finansministeren uttrykte bekymring over ny oljefondssjef i mars - nå vil han ikke svare på om han er beroligetDN 11.08.2020
  Finansminister Jan Tore Sanner var «opptatt av å formidle til Norges Bank at det kunne dukke opp saker, knyttet til Tangens bakgrunn og profil, som hovedstyret måtte undersøke og ha tenkt gjennom»
 • SV har ikke tillit til Nicolai Tangen som oljefondssjefAftenposten (E24) 11.08.2020
  SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski er tydelig på at etter denne høringen har ikke partiet tillit til Tangen som oljefondssjef. Hun mener at finansministeren må på banen og instruere sentralbanksjefen – Stortinget må be finansministeren om å gripe inn i denne ansettelsen, sier hun og viser til de mange interessekonfliktene som vil oppstå i forholdet mellom Tangen, Oljefondet og Ako-systemet, sier hun.
 • Full uenighet mellom Brodtkorb og sentralbanksjefen etter høring om Tangen-ansettelsenAftenposten (E24) 11.08.2020
  Representantskapets Julie Brodtkorb mener Norges Bank har brutt «retningslinjer, regler og lover» i ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet. Det vil ikke sentralbanksjef Øystein Olsen gå med på.
 • EliminasjonsmetodenKommentar av Kjetil B. Alstadheim i Aftenposten (meninger) 11.08.2020
  Jan Tore Sanner kommer til å få en oljefondssjef i fanget. Selv om Nicolai Tangen egentlig ikke hører hjemme der.
 • – Olsen har sviktet grovt i jobben som sentralbanksjefV2 11.08.2020
  Rødts Bjørnar Moxnes mener Øystein Olsens skjebne som sentralbanksjef henger i en tynn tråd.
 • Sanner var bekymret for Tangen-ansettelseTV2 11.08.2020
  I Finanskomiteens høring kommer det fram at finansminister Jan Tore Sanner (H) ga uttrykk for bekymring, knyttet til ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondsjef.
 • Totalt sammenbruddKommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen (meninger) 11.08.2020
  Brodtkorbs kritikk av ansettelsen av den styrtrike hedgefondforvalteren er drepende. Oljefondet kan ikke ledes av en sjef som fortsatt er involvert i et sinnrikt system for å unndra seg skatt. Samtidig har representantskapet gitt Stortinget og Finansdepartement en formell grunn til å stoppe ansettelsen: brudd på sentralbankloven. Under gårsdagens høring tok ingen i finanskomiteen, heller ikke fra regjeringspartiene, den ulykksalige Øystein Olsen i forsvar. Etter denne seansen kan det ikke være noe noen tvil: Nicolai Tangen blir ikke Norges nye oljefondssjef.
 • Sp før Tangen-høring: Kan ikke se det er bygget en god nok murVG 11.08.2020
  Sps finanspolitiske talsperson, Sigbjørn Gjelsvik, sier de ikke har sett noe fra Norges Bank som tilsier at interessekonfliktene mellom Nicolai Tangens selskaper og hans rolle som oljefondsjef «for alle praktiske formål er eliminert».
 • Tajik om Tangens skattetvist: – Helt uten sammenligningVG 10.08.2020
  Hadia Tajik (Ap) sier at påtroppende Oljefond-sjef Nicolai Tangen ikke kan særbehandles eller ha interessekonflikter. Hun kaller finansmannens pågående skattetvist i England en «situasjon helt uten sammenligning».
 • Sentralbanksjefen må forklare seg for Stortinget om Tangen-ansettelsenABC nyheter (NTB) 10.08.2020
  – Det handler ikke om Nicolai Tangen som person, men om man har fått på plass et rammeverk som sikrer bred tillit. Det kan ikke være noen interessekonflikter, og vi kan ikke ha en oljefondssjef som er registrert i et skatteparadis, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB. Først og fremst vil Kaski vite hvorfor Norges Bank inngikk en ansettelsesavtale før det var avklart hvordan interessekonflikter skulle håndteres og en armlengdes avstand skulle sikres mellom Tangens fond og den nye jobben.
 • Hadia Tajik: – Stortinget kan ikke avsette Nicolai TangenAftenposten 10.08.2020
  – Stortinget har ikke mandat til å ansette eller avsette oljefondssjefen, sier saksordfører Hadia Tajik (Ap) foran høringen om ansettelsen av Nicolai Tangen.
 • Slik blir høringen i Stortinget om Tangen-ansettelsenDN 10.08.2020
  Mandag 10. august skal sentralbanksjefen forsvare jobben han har gjort med rekrutteringen av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet.
 • Bryte ny markLederkommentar av Mari Skurdal i Klassekampen (meninger) 10.08.2020
  Det er viktig at Stortinget nå flombelyser saken. Det er likevel ingen presedens for det som følger; det blir politisk nybrottsarbeid. Hvis våre folkevalgte ikke er fornøyd med sentralbankens håndtering og redegjørelse, hva da? Tangens arbeidsavtale er juridisk bindene. Kan Øystein Olsen fortsette som sentralbanksjef uten tillit fra Stortinget? Hva vil finansministeren og regjeringen i så fall gjøre?
 • Tangens skattetvist i England: Brukte skatteparadis til bonus-milliardVG 10.08.2020
  Eksperter krever full åpenhet om Nicolai Tangens skattetvist i England, der en milliard kroner i bonus har gått gjennom selskap med bånd til skatteparadiser. VG kan i dag vise hvordan.
 • Stortinget setter tennene i Tangen-saken. Bråket er langt fra over. Brodtkorb versus Olsen i Stortinget mandagKommentar av Eva Grinde i DN 10.08.2020
  Så lenge Nicolai Tangen selv ønsker å tiltre som oljefondssjef, finnes det neppe en politiker som kan stoppe ham. Spørsmålet er hvor mye bråk han kan leve med.
 • Øystein Olsen i trøbbel (oljefondet/etikk)Kommentar av Hanne Skartveit i VG (meninger) 08.08.2020
  Olsen og hans folk i Norges Bank har også godtatt at Tangen har verdier i skatteparadis. Det fremstår som uforenelig at Tangen som oljefondsjef samtidig skal ta en mer aktiv rolle i kampen mot skatteparadiser, slik Stortinget har pålagt fondet. Olsen har avvist denne problemstillingen gjentatte ganger. Det er uforståelig - og ganske arrogant overfor våre folkevalgte. Det er viktig å huske at Nicolai Tangen selv ikke har gjort noe galt. Han har søkt på en jobb, og fått den. Han har klargjort hva forutsetningen fra hans side har vært. Og han har, så langt vi vet, gitt Norges Bank all informasjon de har bedt om.
 • Brodtkorb avslo eget møte med Olsen om Tangen-ansettelsen: – UryddigVG 08.08.2020
  Mens det stormet rundt ansettelsen av ny sjef for Oljefondet i mai, ba sentralbanksjef Øystein OIsen om et eget møte med representantskapets leder Julie Brodtkorb – uten at alle medlemmene skulle være til stede.
 • Sentralbanksjefen må stå skolerett i StortingetAftenposten (NTB) 07.08.2020
  – Det handler ikke om Nicolai Tangen som person, men om man har fått på plass et rammeverk som sikrer bred tillit. Det kan ikke være noen interessekonflikter, og vi kan ikke ha en oljefondssjef som er registrert i et skatteparadis, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.
 • Norges Bank endret etisk regelverk før Tangen-høringE24 30.07.2020
  Norges Banks hovedstyre endret i juni sitt etiske regelverk etter at de i mai selv påpekte at Nicolai Tangen hadde en interessekonflikt. Representantskapet har bedt hovedstyret forklare konsekvensen av endringene.
 • Politikkens dyder og teater (debatten om Tangen-saken)Kommentar av Søren Birkvad (Professor i film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet) i Morgenbladet (meninger) 03.07.2020
  Henrik Syse var kort og godt nødt til å erklære at han eier de dyder som han av programlederen mer eller mindre eksplisitt ble mistenkt for å mangle (især stabilitetsdyden: Er han den han utgir seg for å være?). Av samme grunn ropte filosofen «Heia Tax Justice Norge, vi er på deres side!», innen han atter forsvant i eteren. Jeg er også på Sigrid Klæboe Jacobsens side. Likevel har det vært Nils August Andresens tørre stringens som siden da har anfektet meg.
 • Brodtkorb om Oljefond-sjefens avtaler: – Forskjellene gjelder fremdelesVG 02.07.2020
  Norges Bank har lagt ut avtalene som skal skille Oljefondets nye sjef Nicolai Tangen fra hans personlige formue. Men Julie Brodtkorb, leder i kontrollorganet i Norges Bank, sier at risikoen for interessekonflikter fortsatt ikke er «eliminert».
 • Norges Banks tilsynsorgan hardt ut mot sentralbanksjefenDN 02.07.2020
  Tangen har gjentatte ganger sagt at han «bryter alle bånd» med Ako Capital, mens Norges Banks tilsynsorgan har stilt krav om å «eliminere» all risiko for interessekonflikt mellom Oljefondet og Tangens personlige interesser. Leder Julie Brodtkorb i representantskapet påpeker at avtalen som ble offentliggjort tirsdag ikke oppfyller kravet om å fjerne all risiko.
 • Olsen i mål med TangenLederkommentar av Magne Lerø i Dagens Perspektiv (meninger) 02.07.2020
  Øystein Olsen har ikke veket en tomme til tross for massiv kritikk. Nå er ansettelsesavtalen for Nicolai Tangen med tilhørende avtaleverk på plass, omtrent slik de to hadde tenkt seg da han ble ansatt for vel tre måneder siden.
 • NHH-professor reagerer på Nicolai Tangen-avtale: – Har ikke klart å eliminere alle interessekonflikter eller bryte alle båndDN 01.07.2020
  Avtalen mellom ny oljefondssjef og Norges Bank blir vanskelig å kontrollere, ifølge professorene Beate Sjåfjell og Guttorm Schjelderup

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.