Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Oljefondet:

Utdrag fra St.meld. nr. 2 (2003-2004)

Revidert nasjonalbudsjett 2004
Med forslag om etiske retningslinjer

4.2 Etiske retningslinjer for Statens petroleumsfond
Høsten 2002 satte Regjeringen ned et offentlig utvalg som skulle foreslå etiske retningslinjer for Statens Petroleumsfond. Utvalget, som ble ledet av professor Hans Petter Graver, la fram sin utredning 25. juni i fjor. Utvalgets mandat og sammensetning, utvalgets rapport og høringsuttalelser ligger på Finansdepartementets internettsider (www.odin.dep.no/fin). Regjeringen mener at Graverutvalgets forslag ivaretar de etiske forpliktelsene det er hensiktigsmessig å pålegge Petroleumsfondet, på en god måte. Regjeringen legger opp til å innføre etiske retningslinjer for Petroleumsfondet i samsvar med Graverutvalgets utredning.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 06. desember
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.