Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Tidsskrifter:

Norske og andre skandinaviske tidsskrifter

Her finner du lenker og kort beskrivelse av utvalgte norske og andre skandinaviske tidsskrifter, som er tilgjengelige på nett.
Mandag 22. august 2005
Linker oppdatert: Mandag 22. oktober 2007

 • Amnesty Nytt fra Amnesty Internationals norske avdeling (Norge)
 • Bistandsaktuelt er Norads fagblad om bistand (Norge)
 • Development Today, the independent journal on Nordic and multilateral aid, published fortnightly since 1991
 • Folkevett er Framtiden i våre henders magasin for miljø, rettferdig fordeling og livskvalitet (Norge)
 • Forut-Nytt er et internt og eksternt informasjonsorgan for FORUT (Norge)
 • Hvor Hender Det? er Norsk Utenrikspolitisk Institutts informasjonsblad om aktuelle utenrikspolitiske saker beregnet på skoleverket (Norge)
 • I Care er CARE Norges informasjonsblad.
 • Kirkens Nødhjelp magasinet (Norge)
 • Kvinner Sammen utgis av Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) og retter søkelyset mot kvinners kår i den tredje verden og internasjonal kvinnekamp (Norge)
 • Magasinet Indflydelse fra den danske organisasjonen Mellemfolkeligt Samvirke,
 • Nyhetsbrevet NorWatch utgis av Framtiden i våre hender (FIVH) og retter søkelyset mot norsk næringsliv i Sør (Norge)
 • Omvärlden er Sida's (Sveriges "Norad") magasin (Sverige)
 • Planposten - fra Plan Norge (Norge)
 • På flukt er Flyktningerådets nyhetsbulletin (Norge)
 • Røde Kors Magasinet (Norge)
 • U-Nytt er et informasjonsblad med fokus på Utviklingsfondets arbeid i den tredje verden, bakgrunn og noe generelt Nord/Sør-stoff (Norge)
 • Udvikling er Danidas tidsskrift om dansk utviklingssamarbeid (Danmark)
 • Utveier er Attac Norges magasin (norge)
 • Vennskap Nord/Sør, temablad fra Vennskap Nord/Sør (Norge)
 • Verdensmagasinet X, utgis i et samarbeid mellom solidaritetsorganisasjonene Fellesrådet for Afrika, SAIH, Latin-Amerikagruppene i Norge og Utviklingsfondet, men er redaksjonelt uavhengig av organisasjonene (Norge)

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.