Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Ressursguide: Stemmer fra Sør

Tirsdag 06. september 2005

Det meste av informasjonen om globale utviklingsspørsmål som formidles gjennom media og andre kanaler domineres av "stemmer fra Nord". Som oftest er det de rike landenes perspektiver, interesser og aktører vi får informasjon om, slik vi f.eks. så det i forkant av Irak-krigen (se FN i krigen - en Nord/Sør-konflikt, Aktuelt 04.03.03) og i forkant av FN-toppmøtet for oppfølging av FNs tusenårserklæring (se USA vil ha tusenårsmålene ut av FN-toppmøtet, Aktuelt 26.08.05).

I denne ressursguiden har vi derfor samlet lenker til sentrale og utvalgte "stemmer fra Sør".

 • African Union (AU)
  AU - Den afrikanske unionen - er en mellomstatlig organisasjon for de afrikanske landene opprettet i 1999 for å fremme Afrikas utvikling (hovedkontor i Etiopia).
 • Afrodad
  Afrodad er Afrikas forum og nettverk for arbeid i forhold til gjeld og utvikling. Afrodad jobber for å finne varige løsninger på Afrikas gjeldsproblemer (hovedkontor i Zimbabwe).
 • Alternative Information Development Centre (AIDC)
  Det alternative informasjons- og utviklingssenteret (AIDC) er en organisasjon som arbeider for økonomisk rettferdighet og sosial endring sammen med folkelige bevegelser og sosiale bevegelser i Sør-Afrika (Sør-Afrika).
 • Choike - a portal of Southern civil societies
  Choike er en portal etablert av Tredje Verden Instituttet i Uruguay, med målsetting om å fremme perspektiver og synspunkter fra sivilsamfunn og organisasjoner i Sør (hovedkontor i Uruguay).
 • Focus on the Global South
  Focus on the Global South er et program for progressiv utviklingsforskning og praksis med fokus på global, politisk analyse, mikro-makro-linking og lobbyarbeid. FOCUS samarbeider med frivillige og folkelige organisasjoner i Asia/Stillehavsområdet, så vel som andre områder (hovedkontor i Malaysia).
 • Center for Policy Dialogue (CPD)
  CPD er en en såkalt "tenke-tank" for sivilsamfunnet i Bangladesh - ledet av den anerkjente økonomen Rehman Sobhan (Bangladesh).
 • Group of 77 (G77) 
  G77 - eller gruppen av 77 utviklingsland - ble etablert i 1964 som en samarbeidskoalisjon av land i den tredje verden innenfor FN. G77 søker å formulere og fremme medlemslandenes kollektive økonomiske interesser og gjennom samarbeid styrke de fattige landenes forhandlingsstyrke i det internasjonale samfunnet. På G77's web-sider finner du informasjon om G77 og uttalelser, erklæringer m.v. om aktuelle spørsmål i internasjonalt samarbeid innenfor FN, WTO o.s.v.
 • INSouth (Intellectual Network for the South) 
  INSouth embodies an understanding, from a South perspective, of the new and emerging issues in the international arena, and the challenges and opportunities they pose for the South.
 • International South Group Network (ISGN) 
  ISGN er et nettverk av folkelige organisasjoner, utviklingsinstitusjoner, akademikere og aktivister som deltar i den globale bevegelsen for fred, rettferdighet og demokrati gjennom folkelig utvikling (kontor p.t. på Filippinene).
 • ISIS International 
  ISIS er et kvinnenettverk i Sør med kontorer og egne nettsider på Filippinene og i Uganda og Chile. Den internasjonale kvinnebevegelsen er godt samordnet og ISIS fikk stor betydning i forbindelse med kvinnekonferansen i Beijing i 1995 - og oppfølgingen av denne (hovedkontor på Filippinene).
 • Jubilee South 
  Jubilee South er et samarbeidsnettverk av kampanjer og organisasjoner i Sør som arbeider med spørsmål knyttet til u-landsgjelda. Jubilee South knytter u-landsgjelda mer generelt til Nords dominerende rolle i verden og har et lengre og bredere perspektiv enn avskaffelse av u-landsgjelda.
 • Non Aligned Movement (NAM)
  NAM - Den alliansefrie bevegelsen (se Alliancefrie stater i Leksikon for det 21. århundrede) - ble opprettet omkring 1960 for land som ønsket å være alliansefrie i forhold til Den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen som den gangen var under utvikling. Alliansen, først og fremst av land i Sør, spiller fortsatt en viktig rolle i mange internasjonale sammenhenger.
 • Pampazuka News
  Pambazuka betyr "stå opp" eller "våkn opp" på Kiswahili og er et afrikansk nettsted for kritisk debatt om utviklingsspørsmål i Afrika.
 • Research Foundation for Science, Technology and Ecology (RFSTE)
  RFSTE ble dannet i 1982 av forskeren og aktivisten Vandana Shiva (India).
 • SANGONet
  En portal for utviklingsinformasjon fra organisasjoner (NGOs) i Sør-Afrika.
 • Seatini 
  Seatini - Southern and Eastern African Trade Information and Negotiations Initiative - er et afrikansk initiativ for å styrke Afrikas kapasitet til å delta mer effektivt i verdenshandelen og å bedre styre globaliseringsprosessen. Seatini jobber spesielt med spørsmål knyttet til Verdens Handelsorganisasjon (WTO) og utgir bl.a. Seatini Bulletin. Seatini er et god nettkilde for deg som søker kritiske sør-pespektiver på WTO-spørsmål og økonomisk globalisering (hovedkontor i Zimbabwe).
 • South Centre
  Sør-senteret i Geneve ble opprettet som et mellom-statlig senter og "tenketank" for utviklingsland i 1995. Senteret skal bistå medlemslandene i utviklingen av sør-synspuntker på aktuelle spørsmål og fremme utviklingslandenes interesser innenfor FN-systemet (hovedkontor i Sveits).
 • Southern African Regional Poverty Network (SARPN)
  Et nettverk av organisasjoner og institusjoner i det sørlige Afrika som arbeider med fattigdomsspørsmål.
 • Sustainability Whatch
  - et nettverk av ikke-statlige organisasjoner i land i det globale sør; i Afrika, Asia og Latin-Amerika, som arbeider for å holde sine regjeringer til ansvar i forhold til forpliktelser inngått på FN-toppmøtet om bærekraftig utvikling i Johannesburg i 2002.
 • Third World Network (TWN)
  TWN er et uavhengig nettverk av organisasjoner og enkeltpersoner i Sør som jobber med utviklings- og Nord/Sør-spørsmål sett fra Den tredje verden. De fokuserer på spørsmål som er aktuelle for Sør i internasjonale fora knyttet til økonomiske, sosiale og miljømessige saker. På deres nettsider finner du bl.a. artikler fra TWNs anerkjente tidsskrifter Third World Resurgence og Third World Economics, artikler og annet stoff etter tema og stoff knyttet til et aktuelt "current focus" . TWN er en av de viktigste nettkildene til kritiske sør-perspektiver på aktuelle Nord/Sør-spørsmål.

For en mer omfattende oversikt over sivilsamfunnsorganisasjoner i Sør, se:

For en mer omfattende oversikt over mellomstatlige og andre organisasjoner i Sør, se:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 29. mai
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?