Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Verden på nett
Nettressurser om Nord/Sør-, utviklings- og miljøspørsmål

Utarbeidet av Tore Linne Eriksen
på oppdrag fra RORG-samarbeidet 2013/2014.
Mandag 03. mars 2014

Forord

På oppdrag fra det offentlig oppnevnte Utviklingutvalget lagde jeg i 2007 en oversikt over bøker og nettressurser om utviklingsspørsmål. Nå har RORG-samarbeidet ønsket en ny og utvidet utgave, som denne gang utelukkende konsentrerer seg om nettressurser. Dette arbeidet kom i stand etter et økonomisk bidrag fra Utenriksdepartementet/Norad i august 2013.

Sammenliknet med oversikten fra 2007, har utvidelsen særlig gått i retning av nettsteder med relevant stoff om jordbruk, miljø og klima-. Dette avspeiler den plassen som disse temaene naturlig nok har fått i de siste åra.

For at stoffmengden ikke skal bli for overveldende, er oversikten delt inn i fire bolker. Den første tar for seg den rike floraen av nettsteder med tilknytning til FN, multilaterale finansinstitusjoner og andre organer med et mer eller mindre offisielt preg. Deretter følger et utvalg norske organisasjoner/nettsteder. Denne delen er betydelig utvidet siden sist, selv om det sikkert er noen – blant medlemmer av RORG-samarbeidet – som føler seg oversett. Det har imidlertid vært nødvendig å følge et skjønn, der det viktigste er at det må være et betydelig innslag av nye artikler, rapporter og utredninger innenfor de relevante feltene. Den tredje bolken samler et lite utvalg av de hjemmesidene som undertegnete selv har aller mest glede og nytte av, og kanskje kan de også for andre tjene som en inngang. Til sist – og i omfang ikke minst – kommer et rikt mangfold av internasjonale nettsteder. Det er åpenbart ikke mangel på kunnskap gjennom nettressurser som har ansvaret for at verden ikke ser bedre ut. 

Det kunne selvsagt ha vært mulig å utvide tilfanget ytterligere ved å trekke inn nettmagasiner, personlige hjemmesider og blogger, men det får bli i neste omgang. Det er jo lov å søke selv etter viktige stemmer, slik som f.eks. Duncan Green, Noam Chomsky, Vijay Prashad, Raj Patel, Patrick Bond, Vandana Shiva, Eduardo Galeano, Arundhati Roy, Samir Amin, Immanuel Wallerstein, Tariq Ali, Joseph Stiglitz, Susan George, Walden Bello, Martin Khor, John Pilger, Naomi Klein, George Monbiot mfl.

Selv om det er mye å gripe fatt i, minner jeg enda en gang om at dette bare er for et utvalg å regne. I tillegg til at skjønnsvurdering er lagt til grunn, er det selvsagt begrenset hvor mye en enkelt person kan ha kjennskap til. Heldigvis er det ikke vanskelig å supplere og oppdatere en nettpublikasjon av denne typen. Jeg tar derfor gjerne i mot forslag til endringer og tillegg, ta kontakt: ToreLinne.Eriksen@hioa.no.

Arbeidet er i all hovedsak avsluttet midt i desember 2013, men er oppdatert med nyere henvisninger til materiale fra noen sentrale nettsteder fram til 20. januar 2014.

Til slutt: En stor takk til RORG-medarbeiderne Arnfinn Nygaard, Sidsel Aas og Judith Klein, som utfører et viktig arbeid i folkeopplysningens og den internasjonale solidaritetens navn.

Oslo, 24. januar 2014

Tore Linné Eriksen


Innhold:

Det hele kan også lastes ned i ett dokument her.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 22. april
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?