Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Meningsmålinger:

Vil ikke kutte i u-hjelpen

Onsdag 09. november 2005

Oppdragsgiver: Redd Barna
Utførst av:       MMI
Publisert:         31.08.01
  

Hovedfunn (i følge oppdragsgiver):

44 prosent av de spurte vil beholde dagens nivå på u-hjelpen, mens hele 34 prosen vil ha økning i u-hjelpen fra 0,8 til 1 prosent av bruttonasjonalinntekten. Bare 14 prosent vil redusere u-hjelpen.

For mer informasjon, se:

  • Vil ikke kutte i u-hjelpen, VG 31.08.01
    Det norske folk stiller seg bak u-hjelpen. Kutt-tilhengerne er i klart mindretall, viser to nye meningsmålinger.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.