Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

SSB: Holdninger til norsk u-hjelp

Onsdag 09. november 2005

Oppdragsgiver: Norad
Utført av:         Statistisk Sentralbyrå (SSB)
Publisert:         Periodisk siden 1972


Hovedfunn (2006):
Ni av ti nordmenn er for at Norge yter bistand til utviklingsland. Det er den høyeste andelen Statistisk sentralbyrå har målt i løpet av de 35 årene målingen er foretatt. Kvinner er mer positive enn menn til resultatene av norsk bistand.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har siden 1972 gjennomført en rekke undersøkelser av holdninger til og kunnskap om norsk u-hjelp på oppdrag fra Norad. En del av materialet er lagt ut på SSBs nettsted: Holdninger til og kunnskap om norsk u-hjelp.

Resultatene fra den siste undersøkelsen (2006) ble offentliggjort 17. april 2007, se:

Om 2002-rapporten, se:

Hele rapporten ble lagt fram 17. september 2002, se

Resultatene fra undersøkelsen i 1999 ble frigitt 15. mai 2000 og er i sin helhet tilgjengelig:

Kommentarer og synspunkter på rapporten:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 21. juni
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?