Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Meningsmålinger:

Ja til miljø - nei til miljøskatt

Onsdag 09. november 2005

Oppdragsgiver: Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD)
Utført av:        
Publisert:         April 2001
  

Hovedfunn (i følge oppdragsgiver):

Resultatene tyder på at befolkningen ikke er like opptatt av miljå nå (2001) som i 1993, da samme undersøkelsen ble foretatt. 

For mer informasjon, se:

Medieklipp:

  • Nordmenn tenker mindre på miljøet, Aftenposten 22.04.01 
    Økende velstand og levestandard har gjort nordmenn mindre villige til å senke levestandarden av hensyn til miljøet. Vi bekymrer oss også mindre for miljøfarer.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.