Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Meningsmålinger:

Kjennskapen til Max Havelaar uendret

Fredag 11. november 2005

Oppdragsgiver: Max Havelaar Norge
Utført av:         Research International
Publisert:         September 2004

Hovedfunn:

Max Havelaar - garantimerket for rettferdig handel, har hatt en økning i uhjulpet kjennskap sammenlignet med resultatene fra 2002 (fra 3% til 6%). Det totale kjennskapet til merkeordningen er imidlertid uendret. 

For mer informasjon, se


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.