Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Verdensbanken og IMF:

SAPRI

Onsdag 16. november 2005
Linker oppdatert: Fredag 21. april 2006

SAPRIN-rapporten er resultatet av den mest omfattende, kritiske gjennomgangen som er gjort av IMF/Verdensbankens omstridte strukturtilpasningsprogrammer i fattige land. Studien er utført av frivillige organisasjoner og nettverk (Structural Adjustment Participatory Review International Network - SAPRIN) i samarbeid med Verdensbanken (se The World Bank SAPRI home page) og regjeringer i utvalgte land.

Pressemeldinger/lansering:

Ulike utgaver av rapporten:

SAPRIN-rapporten i Stortinget: 

 • Regjeringen foreslår 1,75 milliarder til Verdensbanken i "SAPRIN-proposisjonen", Aktuelt 25.11.02
 • Referat fra Stortingets debatt om Innstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til at Norge deltar i den 13. kapitalpåfylling i Det internasjonale utviklingsfondet (IDA) - Del II Generelt om Verdensbanken og Norges rolle i dens styrende organer og virksomhet, 13.2.03
 • Innst.S.nr.119 (2002-2003) Innstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til at Norge deltar i den 13. kapitalpåfylling av Det internasjonale utviklingsfondet (IDA) - Del II Generelt om Verdensbanken og Norges rolle i dens styrende organer og virksomhet, 5.2.03
 • St.prp. nr. 33 (2002-2003), Om samtykke til at Norge deltar i den 13. kapitalpåfylling i Det internasjonale utviklingsfondet (IDA), Omtale av enkelte Verdensbankspørsmål og norsk arbeid med disse, 22.11.02
 • Innst.S.nr.8 (2002-2003), Innstilling fra utenrikskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Audun Bjørlo Lysbakken, Bjørn Jacobsen og Ågot Valle om tiltak for å følge opp SAPRIN-nettverkets rapport om konsekvensene av Verdensbankens strukturtilpasningsprogrammer, 23.10.02

Pressedekning:

 • Afrikanske byggeklosser - fri økonomi og matmangel, kronikk av Liv Tørres, Aftenposten 21.08.03
  Privatiseringsbølgen har sin bakgrunn i programmene til Verdensbanken og Pengefondet. Den internasjonale SAPRIN-rapporten om Verdensbankens politikk påpekte i 2002 at fattigdommen og ulikheten økte i kjølvannet av programmene.
 • Avviser verdensbankvurdering, Nationen 22.10.02
  Utviklingsministeren og stortingsflertallet avviser et forslag fra SV om en egen stortingsmelding som vurderer Verdensbankens innsats for fattige land.
 • - Norge må endre sin politikk i IMF og Verdensbanken, Ny Tid 29.11.02
  – SAPRIN-rapporten har blitt diskutert offentlig i Uganda. Både regjeringen og grasrotorganisasjoner har deltatt. Også representanter fra Verdensbanken var til stede. Den var representert ved Jim Adams, bankens representant i det østlige Afrika og Robert Blake, bankens representant i Uganda.
 • Slett om Verdensbanken, Dagbladet 09.07.02
  Kronikk av Jan Arild Snoen: Verdensbankens motstandere har i den senere tid ofte vist til en rapport fra SAPRIN-nettverket, utgitt i april. Jeg har lest rapportens kapittel om handelsliberaliseringen i syv land på 1980- og 1990-tallet, og har sjelden vært borti en så manipulerende og direkte feilaktig fremstilling.
 • Lytt til protestene, lederkommentar i Dagbladet 24.06.02
  Til tross for at Verdensbankens uttalte mål er fattigdomsbekjempelse, viser en rapport som opprinnelig var bestilt av banken selv og utarbeidet av SAPRIN (Structural Adjustment International Network), at dens krav om strukturtilpasning i de landene der den engasjerer seg, har omfattende miljømessige og sosiale skadevirkninger som konsekvens.
 • En viktig bank, lederkommentar i Bergens Tidende 24.06.02
  Banken bør snarest ta initiativ til en åpen diskusjon om konklusjonene i SAPRIN-rapporten, men det er feil å si at banken ikke har tatt til seg noe av kritikken.
 • Kritiker fikk ikke visum, Klassekampen 24.06.02
  Politikerne som åpnet ABCDE-konferansen mandag snakket varmt om dialog og rakket ned på ATTAC og kritiske forskere fra SAPRIN-nettverket som hadde avslått invitasjoner til konferansen.
 • Gode grunner til å demonstrere, kommentar av Ivar I. Iversen, Dagsavisen 23.06.02
  Mange skjønner ikke poenget med å demonstrere mot Verdensbankens forskerkonferanse. Men det er nok av grunner for å trekke ut i sentrumsgatene i morgen kveld.
 • Hva SAPRIN-rapporten forteller, debatt av Christine Baglo, Dagsavisen 29.04.02
  Jan Arild Snoen kritiserer SAPRIN-rapporten og Dagsavisen i sitt innlegg i torsdagens avis. Han sier at rapporten er full av feil og tallmanipulering, og mener den unnlater å legge vekt på blant annet at 1998 var et kriseår.
 • Feilaktig om SAPRIN- rapporten, kommentar av Jan Erik Snoen, Dagsavisen 26.04.02
  Dagsavisen hadde søndag et oppslag om SAPRIN-nettverkets kritiske rapport om Verdensbanken. Rapporten er full av direkte feil og tallmanipulering. Jeg skal nøye meg med to eksempler fra Ecuador som er nevnt i Dagsavisens oppslag.
 • Verdensbanken, Dagsavisen 23.06.02
  Norsk utenriksdepartement spanderte 11 millioner på en rapport sivile organisasjoner og Verdensbanken laget sammen. Da Banken fikk høre konklusjonene, trakk de seg. Nå kommer de krypende tilbake.
 • Tortur for Ecuador, Dagsavisen 23.06.02
  «Strukturtilpasningene har vært en langsom tortur for de fleste av Ecuadors husholdninger», står det i SAPRINs rapport om Verdensbankens redskap for å redde landet fra fattigdommen.
 • Verdensbanken opp ned, Aftenposten 20.06.02
  Kronikk av Einar Braathen og Reidun Heiene:
  Verdensbanken har vært med på å øke fattigdommen, viser en av de grundigste, uavhengige evalueringene av bankens politikk. Selv påstår banken standhaftig at den bekjemper fattigdom.
 • Verdensbanken skaper økt fattigdom, Klassekampen 03.05.02
  Den grundigste rapporten hittil om Verdensbankens strukturtilpasningsprogrammer slår med tyngde fast at strukturtilpasning fører til fattigdom.
 • UD kritiserar rapport om Världsbanken, Dagens Nyheter 12.9.02
  Den rapport som gjorts av nätverket Saprin om Världsbankens strukturanpassningsprogram - som refererades i DN i onsdags - kritiserades hårt i väsentliga delar av svenska UD och Sida vid en diskussion på Sida i Stockholm på fredagen. Världsbanken skulle egentligen ha deltagit i diskussionen men drog sig ur, vilket svenskarna beklagade.
 • Världsbanken slår mot fattiga, Dagens Nyheter 09.04.02
  Ökade klyftor, högre arbetslöshet, dyrare sjukvård och utarmade naturresurser. Resultatet av den marknadsliberala politik som förts i de fattiga låntagarländerna är nattsvart. Det visar en omfattande utvärdering av Världsbankens och IMF:s politik som nu offentliggörs.
 • "Modellen har inte fungerat någonstans", Dagens Nyheter 09.04.02
  Av Ugandas knappa statsbudget går hälften till återbetalning av lån hos IMF och Världsbanken. Utgifterna för hälsovård och utbildning står för några få procent, något som gjort att allt färre har råd att utbilda sig och få hälsovård.

Annet:

 • Det er ikke oljan, det er viljan, kommentar av Sigurd Røed, Spire, Verdensmagasinet X 4/2002
  Som en ironisk bemerkning er historien til koordinatoren i Saprin, Evan Ciscneros fra Ecuador. Han forteller om Bankens måte å opptre på når resultatet ble fremlagt i Ecuador. «En bankansatt i Verdensbanken sa han var stolt av hva banken hadde oppnådd i landet. Samme dag kollapset Ecuadors økonomi og delegaten fikk halvert sine sparepenger over natta». 
 • Reformer Verdensbanken!, Resolusjon vedtatt av Senterungdommens landsmøte i Førde 27.-30. juni 2002
  Senterungdommen slutter seg til brede forskningsrapporter (bla. SAPRIN) som viser at verdensbankens politikk fører til økt fattigdom, raserer lokalt jordbruk, urbaniserer og er miljøfiendtlig.
 • J@glandbrev 25. juni 2002, 25.06.02
  Verdensbanken bør ta kritikken fra den såkalte SAPRIN-rapporten mer alvorlig. Dette var en rapport banken selv ba om, og som analyserer resultatene av Verdensbankens politikk i et antall utvalgte land. FNs organisasjon for handel og utvikling (UNCTAD) slår fast i en ny rapport at SAPRIN-kritikken mot strukturtilpasningsprogrammene fortsatt er gjeldende, selv om Verdensbanken har reformert deler av sin politikk.
 • Intervention at the alternative conference to the ABCDE-conference, Statsråd Hilde Frafjord Johnson, 23.6.02
  Several findings of the SAPRIN–research confirm what has been well known to many of us – and to the Bank. The willingness to look critically at it’s past – and learn from it, - is also the reason for the Bank’s co-operation with, and for Norway’s and Sweden’s financing of, the research programme.
 • Verdensbanken kritisert av samarbeidsparterne, FN-Sambandet 24.06.02
  Historien om SAPRIN-rapporten er historien om da Verdensbanken, de frivillige organisasjonene og statslederne sammen skulle finne ut hvordan fattigdom burde bekjempes. Det endte ikke så bra for Verdensbanken. Nå er de svært lite villig til å ha noe som helst med rapporten å gjøre.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.