Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Meningsmålinger:

Få EU-borgere kjenner tusenårsmålene

Onsdag 23. mars 2005

Oppdragsgiver: EU-kommisjonen
Utført av:         European Social Survey (ESS)
Publisert:         februar 2005

Hovedfunn (i følge Tusenårsmålskampanjen i Norge):

88 prosent av EUs innbyggere kjenner ikke til FNs tusenårsmål. 

For mer informasjon, se:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.