Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Meningsmålinger:

Kritisk lav tillit til demokratiske institusjoner

Onsdag 22. januar 2003

Oppdragsgiver: World Economic Forum
Utført av:         Gallup International and Environics International
Publisert:         januar 2003

Hovedfunn (i følge oppdragsgiver):

Tilliten til demokratiske institusjoner og globale og store nasjonale selskaper har falt til et dramatisk lavt nivå. Dette gjelder til og med frivillige organisasjoner (NGOs), fagforeninger og mediaorganisasjoner rundt i verden. 

For mer informasjon, se:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.