Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Meningsmålinger:

Belysning af befolkningens syn på u-landsbistand (DK)

Torsdag 06. oktober 2005

Oppdragsgiver: Mellomfolkeligt Samvirke 
Utført av:         Nørgård/Mikkelsen A/S – et bureau i Bates-gruppen
Publisert:         30.09.05

Hovedfunn:

Den danske befolkning interesserer sig for omverdenen - og ikke kun den nære. Fra tidligere undersøgelser ved vi, at u-landsbistand der virker har nesten lige så høj prioritet som akut nødhjælp, der er på førstepladsen. 

For mer informasjon, se:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.