Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Meningsmålinger:

En undersøgelse af holdninger til ulandsbistand og miljøbistand

Fredag 28. mars 2003

Oppdragsgiver: Mellemfolkeligt Samvirke, WWF, Ibis og DUF
Utført av:         ACNielsen ACM
Publisert:         Februar 2003

Hovedfunn:

Hovedkonklutionen er, at en række begrundelser for ulandshjælpen nyder opbakning i befolkningen på tværs av køn, alder, regionalt tilhørsforhold, uddannelse og erhvervsmessig status - og i nogen grad politisk tilhørsforhold. 

En omfattende undersøkelse med paraleller til SSBs "Holdninger til norsk u-hjelp".

For mer informasjon, se:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.