Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Meningsmålinger:

Sterk økning av svenskenes bistandsvilje

Torsdag 29. desember 2005

Oppdragsgiver: SIDA (Sverige)  
Utført av:         SCB
Publisert:         19.12.05

Hovedfunn (i følge oppdragsgiver):

Bistandsviljen har økt markant siden i fjor. Drøyt 62% (mot 49% ifjor) mener at bistanden bør økes eller holdes på nåværende nivå.

For mer informasjon, se:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.