Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

FNs tusenårsmål:

FNs tusenårserklæring

FNs tusenårserklæring ble vedtatt på FNs tusenårsforsamling i september 2000. Den gir uttryk for medlemslandenes visjoner og løfter for det nye årtusen og danner også grunnlagt for FNs tusenårsmål.
Mandag 29. august 2005
Linker oppdatert: Mandag 10. april 2006

FNs tusenårserklæring står det bl.a.:

"Vi vil ikke spare noen anstrengelser for å frigjøre menn, kvinner og barn fra den ekstreme fattigdommens usle og umenneskelige forhold, som mer enn en milliard mennesker i dag lever under. Vi er forpliktet til å gjøre retten til utvikling til en virkelighet for alle og å frigjøre hele menneskeslekten fra nød og fattigdom.

Vi beslutter derfor å skape et miljø - både på nasjonalt og globalt nivå - som bidrar til utvikling og til utryddelse av fattigdom.

Om vi skal lykkes i nå disse målsettingene er vi - blant annet - avhengige av godt styresett i det enkelte land. Vi er også avhengige av godt styresett på internasjonalt nivå, og åpenhet i finans-, monetær- og handelssystemene. Vi er forpliktet til et åpent, rettferdig, regelbasert, forutsigbart og ikke-diskriminerende multilateralt handels- og finanssystem.

Vi er bekymret for de hindringer utviklingsland står overfor i arbeidet for å mobilisere nødvendige ressurser som kan finansiere deres vedvarende utvikling. Vi vil derfor gjøre alt vi kan for å sikre at det internasjonale og mellomstatlige høy-nivå arrangementet om finansiering for utvikling, som skal holdes i 2001, skal bli vellykket.

Vi er også fast bestemt på grundig og effektiv behandling behandling av gjeldsproblemene i lav- og middelinntekts utviklingsland, gjennom ulike nasjonale og internasjonale tiltak utviklet for å gjøre deres gjeld bærekraftig på lang sikt.

Vi beslutter ... å sikre større politisk sammenheng (coherence) og å styrke og forbedre samarbeidet mellom FN, dets underorganisasjoner, Bretton Woods institusjonene og Verdens Handelsorganisasjon (WTO), så vel som andre multilaterale organer med sikte på å oppnå en fullstendig samordnet tilnærming til freds- og utviklingsproblemene."

Hele tusenårserklæringen i engelsk originaltekst kan du lese her: United Nationes Millennium Declaration


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.