Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Resultater av informasjonsstøtten

Informasjonsstøtten til organisasjonene har gitt et bredt mangfold av gode og relevante resultater i tråd med Stortingets forutsetninger. En samlet utenriks- og forsvarskomité på Stortinget har siden 2013 slått fast at formålet med bevilgningen er å bidra til demokratisk deltakelse og fremme kritisk debatt om utviklingspolitiske temaer.

Torsdag 08. desember 2016

I samarbeid med Norad har RORG-samarbeidets sekretariat i de senere årene utarbeidet flere rapporter om hvordan informasjonsstøtten blir brukt av organisasjonene og om resultater av dette arbeidet:

Basert på organisasjonenes sluttrapporter til Norad for perioden 2011-2015 har vi dessuten samlet et utvalg på 20 av de resultatene organisasjonene fremhevet som sine beste/viktigste i denne perioden:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?