Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Tilskudd til opplysningsarbeid 1996
Utdrag fra B.innst.S.nr.3 (1995-1996)

Torsdag 02. november 1995

Utdrag fra
B.innst.S.nr.3 (1995-1996)
Innstilling fra utenrikskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 vedkommende Utenriksdepartementet m.v.


Kap. 170 Opplysningsarbeid

Under dette kapitlet foreslås bevilget 8.000.000 kroner, det samme som for 1995.
Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, viser til at opplysningsarbeidet om nord-sør spørsmål skal bygge på et helhetlig perspektiv hvor målsettingen om å bidra til kritisk engasjement og debatt står sentralt. Et bredt og utadrettet opplysningsarbeid om grunnleggende spørsmål i nord-sør samarbeidet bør prioriteres. Dette gjelder også for opplysningsvirksomhet i NORADs egen regi.

Disse medlemmer støtter bevilgningsforslaget.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til sine generelle merknader og foreslår at kapitlet reduseres med 4 mill. kroner.

Kap. 170

Opplysningsarbeid,
reduseres med kr 4.000.000
og bevilges med kr 4.000.000

Komiteens medlem fra Fremskrittspartiet viser til sine generelle bemerkninger og foreslår at det ikke bevilges midler, dvs. en reduksjon på 8 mill. kroner.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.