Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

De fattiges advokat
Utdrag fra regjeringens politiske føringer for samarbeidet med frivillige organisasjoner i 2004

Onsdag 25. juni 2003

Utdrag fra
Politiske føringer for samarbeidet med frivillige organisasjoner i 2004
lagt fram av Statsråd Hilde Frafjord Johnson
i møte med frivillige organisasjoner i Norad


Utdrag fra 3. Sivilt samfunns roller

Så har vi rollen som de fattiges advokat i nord - påvirkerens rolle. Dette er viktig for å spre kunnskap om og å mobilisere støtte til en progressiv utviklingspolitikk i Norge. Det er naturlig og gjør ingen skade at vi av og til er uenige og at ideelle fordringer går lenger enn Regjeringen kan klare å levere.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.