Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Verdensbanken og IMF:

3 eksterne evalueringer

Onsdag 16. november 2005
Linker oppdatert: Fredag 21. april 2006

Fram mot markeringen av Verdensbankens første 50 år ble det reist intens kritikk mot Verdensbankens politikk, blant annet gjennom det internasjonale nettverket 50 year is enough. For å komme kritikerne i møte gikk Verdensbanken i større eller mindre grad inn i dialog og samarbeid med kritikerne om omfattende evalueringer av ulike sider ved Verdensbankens virksomhet. De 3 evalueringene er:

  • Structural Adjustment Poilcies Review Initiative (SAPRI)
  • World Comission on Dams
  • Extractive Industries Review (EIR)

De tre meget omfattende evalueringene har ikke bekreftet at Verdensbanken har levd opp til sin intensjon om å være fattigdomsbekjempende. De har tvert imot vist at banken har drevet fram en lånepolitikk som har påført låntakerlandene, som den hadde mål om å hjelpe, urettmessige og uholdbare lånebyrder.

hentet fra Verdensbanken og verdens fattige, kronikk i Dagbladet 24.04.05

Her finner du lenker til mer informasjon om de tre evalueringene:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.